Latest Posts

Oavslutade verk från min ungdom II

sön 22 september, 2019 kl.14:23 | Inga kommentarer

What is the meaning of life?

Everywhere in the world I see people with different meanings of life. One person try to be the best that he can get at football, the second spends 12 hours a day at his job to get a successful job-carrier, and the third have five children that she tries to raise. If you ask each one of them “what is your meaning of life?” They will probably have different answers. The first will probably say: To be as good as I can get on football. The second will probably say: To get a successful job-carrier. And the third will probably say: To rise my children so that they are well prepared for live.

This is people that have created their own values. People that have created their own meaning of life. Or have they? Is meaning of life something that we create. Something that we want to create – that is in your genes? Do all different meanings of life have something in common, do they all come from the same source?

For the animals and maybe also for the man that lived thousands of years ago the will to survive and the will to propagate was the meaning of life. It still is, but nowadays people spend time on things that maybe gives similar feelings but are on different motives. Is all the will to our interest, hobbies and other meanings of life substitute for the most basic drifts of life?

For example: For thousands of years ago people often lived in groups to survive. The hunted together, helped each other to defend each other against predators, and so on. The all benefited on it, and to be in a group was probably necessary for survival. To be accepted in a group of the other group-members was an insurance not to get thrown out of the group – get alone and probably die. To be very popular was probably an advantage to reproduce oneself. So the two most basic drifts of humans is united whit acceptant of a group, and to be popular in the group.

Everywhere I look at people I can see marks on this in peoples meanings of life. People base their meanings of life to get attention, to be accepted, and vanity. It’s all about getting the felling of acceptant and the felling to be popular. For many, that’s the meaning of life. Can we use this to our advantage? Can we change it?

The most important thing to creatures is to spread their genes. Why? To secure that our genes spread to other inviduals? Why? To influence other people whit our genes as much as possible. The last one is hypothetic and maybe an illusion. But, let’s say it’s true, or that we make it true. Then there maybe is a better way to influence? To influence mankind not only whit genes, but whit knowledge – to make that a part of the meaning of our life – a substitute for spreading our genes. From the drift of mating. The vanity will still be there (it has only changed its motive). But what about the second most basic drift (two survive) and the fear of dying. Can we change it? Is it possible not to fear, or to fear but don’t care about the fear?

The fear that we will die and not be able to influence any more will still be there, but what about if the insight that we need to feel fear to spread our self into the world will be greater? What will then happen?

Let’s continue to create the meanings of your life! To create your own values. But let’s think about what motives for the meanings of the life that we create.

Motivation

tis 30 januari, 2024 kl.16:27 | Inga kommentarer

 

Motivation

Inledning

Nedan kommer jag att undersöka, hur vi människor blir motiverade, och varför vi blir motiverade. Jag kommer också gå igenom, varför vissa människor blir motiverade till vissa sysselsättningar, medans andra människor blir motiverade till andra sysselsättningar – 1,Motivation – Wikipedia

vad är motivation

 Motivation är en vilja, som riktas på ett visst sätt, till en viss faktor – som går att analysera, till just vilja och motivation. Själva förmågan att svara på just detta, frågan ovan, är alltså ett måste, för att analysera faktorn. Inom denna text, men också inom många andra.; vart riktar vi vår vilja – vår motivation, detta är motivation.

        att sublimera

2,Vad är sublimering? Psykologi, definition och exempel – Psykologer (graphistik.com) Att sysselsätta sig med idrott, att fantisera om idrott, att fantisera om uppmärksamhet via idrott, och att få motivation till en viss idrott. Detta är olika typer av aktiviteter, som kan styra vår motivation – genom att i det långa loppet, var ett resultat av, en sublimering av våra drifter, som för oss ger upphov till njutning och således motivation. Att sysselsätta sig med idrott, och andra sysselsättningar – är ett resultat av, samhällets förmåga att tygla oss – och därmed försätta oss i andra aktiviteter som för samhället är acceptabla.

 uppmärksamhet

Att få uppmärksamhet, kan mångt i mycket, bidra till vår motivation, på så sätt: Att själva uppmärksamhet, ger upphov till, njutning, och således är det någonting vi riktar vår vilja gentemot. Detta är någonting, vi lär oss tidigt, genom att förstå, att uppmärksamhet är njutbart. Detta genom ett evolutionärt perspektiv – är självklart någonting, som vi drar fördel av, då vi försökte, och försöker, att fortplanta oss – vi måste synas för att få fortplanta oss.

Också i fantasin, försiggår fantasier gällande uppmärksamhet. Detta ger oss motivation, inte enbart under tiden vi sysselsätter oss med en aktivitet, utan också, då vi inte sysselsätter oss med en viss aktivitet. Människan upptäcker, relativt tidigt, vad han eller hon är bra på. Denna kompetens, förmåga att konkurrera, står mångt i mycket, i relation med vad vi är duktiga på. Någon som är bra på brottning, upplever uppmärksamhet genom denna aktivitet – genom konkurrens kvalitet; detta är mångt och mycket en förmåga genom att konkurrera och således få uppmärksamhet av en viss sysselsättning. Killen som är duktig på brottning, sysselsätter sig ofta med brottning, och tjejen som är duktig på att rida, sysselsätter sig ofta med att rida.

uppmärksamhet på olika sätt

Man behöver inte vara konkurrenskraftig, gällande det man sysselsätter sig med, – det kan räcka, med uppmärksam, föräldrar som hjälper och pushar på en i relation till en viss aktivitet. Uppmärksamheten, står ofta, alltså i relation till, hur människor i vår närhet responderar till oss som individer.

Själva riktningen gällande vår egen vilja, kan också föra med sig, att vi tillfredsställs, genom att få uppmärksamhet, av vissa andra individer: Dessa individer kan möjligtvis, endast vara, individer som vi kan respektera, och eller, riktar vår vilja gentemot. Till exempel författaren, som med en viss kunskap, riktar sig gentemot en viss typ av läsare. Ett annat exempel är den intellektuella, som inte behöver tillfredsställelse genom uppmärksamhet av den glada dåren.

Att sammankoppla motivation, uppmärksamhet konkurrenskraftighet

Att sammankoppla, motivation med uppmärksamhet; det är ganska lätt, Att per automatik se, att motivation och uppmärksamhet har en del gemensamt. De står i relation till varandra, på så sätt, att viljan till uppmärksamhet, hela tiden påverkar, vår motivation och en rad andra faktorer. Då vi fantiserar, mot ett visst mål, eller riktning – så ger det också motivation att nå detta. Vi blir helt enkelt motiverade till att, inte bara genom fantasier, utan vi fantiserar också, att på ett annat sätt, och relaterar dessa, dessa fantasier, så att de ska bli tillfredsställda i verkligheten.

Konkurrenskraftighet

Kan det vara så, att en hög förmåga, till konkurrens – en aktivitet, ger upphov till högre motivation? Själv tror jag att detta, bara delvis kan vara sant. Det är nog ändå så, att det vi får uppmärksamhet av, det ger upphov till, att fantasier inom detta område finns till. Dessa fantasier, härstammar enligt minne – i vårt huvud, som bilder minnen där. Men denna fantasi, behöver inte nödvändigtvis, handla om en extremt stor konkurrenskraft; utan fantasierna kan finnas till på många olika sätt – därav stämmer, en hög konkurrenskraft, bara delvis: Mindre bra på att sysselsättning, eftersom det finns många andra faktorer som spelar in – därav möjligheten att fantisera, utöva, och känna sig tillfredsställd, också, även av en sysselsättning som ger upphov till glädje och därav motivation. 3,Motivation – den viktigaste framgångsfaktorn

Behovspyramidden

Masllows och behovspyramiden – enligt Maslow, så är vi motiverade inom en viss gräns, gällande våra biologiska behov. Vad är tillexempel, inte motiverande, till själv överenskommelse, då vi knappt har mat.4, Maslows behovstrappa – Lätt att lära (lattattlara.com) gällande mig själv, samt andra. Gällande, och det vore dumt av mig, att inte nämna det, när det är en så pass stor faktor, idé – så att inte dela med sig av den här – var det dumdristigt.,

Att koppla ihop behovspyramid med motivaon

Man kan tänka på följande sätt: att motivationen, påverkas av, det som människan just för tillfället behöver. Det är inte då så konstigt, att våra tankar, påverkas av våra behov. Tillexempel, vid en viss situation, är någon väldigt beroende av mat. Detta kommer i sin tur, göra att han, fantiserar om, samt letar efter – mat. Det styr alltså vår motivation. Även om jag själv inte riktigt fungerar likadant, så låter det ändå vettigt. Det vill säga, att styras av våra biologiska, nämnda behov, och att våra tankar, förändras när det blir tillfredsställda, och att det påverkas av dessa variabler. Man kanske inte fantiserar om att vinna OS, dom har fått en skorpa varje dag.

Hjärnan och motivation

Vi vet sedan länge, att dopamin, mångt i mycket, står för, och kontrollerar vart belöningscentrum. Och då också, var motivation.

5,Dopamin – vad har det för funktion? | illvet.se

motivation i samhället

”Motivation är en inre drivkraft, och en vilja, eller önskan, att åstadkomma någonting. Utan motivation så kommer man inte att lyckas. Därför är omotiverade medarbetare dåliga medarbetare. Det spelar ingen roll vilken förmåga den anställde har, utan motivation, kommer den fulla potentialen aldrig att uppnås. Det finns tyvärr inga enkla eller universella metoder, för att öka den anställdes motivation. Det man som ledare kan göra, är att erbjuda , att tillfredsställa de inre drivkrafter och behov som finns hos medarbetaren. Kunskap om och förståelse, för dessa drivkrafter, är därför oerhört centralt för ett effektivt ledarskap. ” – motivation i samhället

att skapa motivation

Att skapa motivation, är det inte så lätt som det låter, nedan undersöker jag, olika faktorer, som kan ge upphov till – förbättra eller öka, motivation.

För att få ökad motivation, kan man tillexempel, förena olika typer av relationer, och binda ihop dem med en aktivitet. Tillexempel kan det vara en idrott, där både idrottaren, och tränaren, känner mer mening med sin aktivitet. Detta kan ge upphov till en djupare relation, så som sagt – för både tränaren och individen. Att få motivation på grund av ett högre syfte, att medvetet justera sina värdesättning därav, och att på så sätt finna motivation – inte bara genom ett intresse, utan flera vårdsatsningar, som går ihop, och bildar en stark gemensam kraft, en riktning uppbyggd av flera mål – att skapa någonting som ingen annan har skapat förut. Att lägga upp regelbundna mål, gällande det man sysselsätter sig med; det kan vara ett intresse, en idrott, eller ett jobb. Läkemedel, substanser, nikotin, jag brukar använda mig av snus, dels för att få ett skönt rus, men också för att öka på min förmåga, min vilja, min benägenhet att gå ut på promenader, och därmed förbättra min fysiska form. Jag lägger således snusen en eller flera kilometer bort. Detta gör att jag kommer i bättre form, och får njutning av snusen, och förbättrad form, och därmed lyckas med vad jag vill åstadkomma. Och man ser detta som hälsosamt eller inte kan man ju diskutera, att använda olika typer av antidepressiva mediciner, som kan öka dopaminnivåerna, kan också användas. Vid social otrygghet, sjukdomar som ger upphov till detta, kan olika typer av antidepressiva mediciner användas. Jag hoppas att denna artikeln, ska ge förståelse, gällande motivation, samt nya tankar,: hur vi kan skapa motivation, inte bara i samhället, utan hos individer själva.

1,Motivation – Wikipedia – bas

2,,Vad är sublimering? Psykologi, definition och exempel – Psykologer (graphistik.com)

3,Motivation – den viktigaste framgångsfaktorn – tallang mot arbetande,

4,Maslows behovstrappa – Lätt att lära (lattattlara.com)

5,Dopamin – vad har det för funktion? | illvet.se

Oavslutade verk från min ungdom II

sön 22 september, 2019 kl.14:23 | Inga kommentarer

What is the meaning of life?

Everywhere in the world I see people with different meanings of life. One person try to be the best that he can get at football, the second spends 12 hours a day at his job to get a successful job-carrier, and the third have five children that she tries to raise. If you ask each one of them “what is your meaning of life?” They will probably have different answers. The first will probably say: To be as good as I can get on football. The second will probably say: To get a successful job-carrier. And the third will probably say: To rise my children so that they are well prepared for live.

This is people that have created their own values. People that have created their own meaning of life. Or have they? Is meaning of life something that we create. Something that we want to create – that is in your genes? Do all different meanings of life have something in common, do they all come from the same source?

For the animals and maybe also for the man that lived thousands of years ago the will to survive and the will to propagate was the meaning of life. It still is, but nowadays people spend time on things that maybe gives similar feelings but are on different motives. Is all the will to our interest, hobbies and other meanings of life substitute for the most basic drifts of life?

For example: For thousands of years ago people often lived in groups to survive. The hunted together, helped each other to defend each other against predators, and so on. The all benefited on it, and to be in a group was probably necessary for survival. To be accepted in a group of the other group-members was an insurance not to get thrown out of the group – get alone and probably die. To be very popular was probably an advantage to reproduce oneself. So the two most basic drifts of humans is united whit acceptant of a group, and to be popular in the group.

Everywhere I look at people I can see marks on this in peoples meanings of life. People base their meanings of life to get attention, to be accepted, and vanity. It’s all about getting the felling of acceptant and the felling to be popular. For many, that’s the meaning of life. Can we use this to our advantage? Can we change it?

The most important thing to creatures is to spread their genes. Why? To secure that our genes spread to other inviduals? Why? To influence other people whit our genes as much as possible. The last one is hypothetic and maybe an illusion. But, let’s say it’s true, or that we make it true. Then there maybe is a better way to influence? To influence mankind not only whit genes, but whit knowledge – to make that a part of the meaning of our life – a substitute for spreading our genes. From the drift of mating. The vanity will still be there (it has only changed its motive). But what about the second most basic drift (two survive) and the fear of dying. Can we change it? Is it possible not to fear, or to fear but don’t care about the fear?

The fear that we will die and not be able to influence any more will still be there, but what about if the insight that we need to feel fear to spread our self into the world will be greater? What will then happen?

Let’s continue to create the meanings of your life! To create your own values. But let’s think about what motives for the meanings of the life that we create.

Motivation

tis 30 januari, 2024 kl.16:27 | Inga kommentarer

 

Motivation

Inledning

Nedan kommer jag att undersöka, hur vi människor blir motiverade, och varför vi blir motiverade. Jag kommer också gå igenom, varför vissa människor blir motiverade till vissa sysselsättningar, medans andra människor blir motiverade till andra sysselsättningar – 1,Motivation – Wikipedia

vad är motivation

 Motivation är en vilja, som riktas på ett visst sätt, till en viss faktor – som går att analysera, till just vilja och motivation. Själva förmågan att svara på just detta, frågan ovan, är alltså ett måste, för att analysera faktorn. Inom denna text, men också inom många andra.; vart riktar vi vår vilja – vår motivation, detta är motivation.

        att sublimera

2,Vad är sublimering? Psykologi, definition och exempel – Psykologer (graphistik.com) Att sysselsätta sig med idrott, att fantisera om idrott, att fantisera om uppmärksamhet via idrott, och att få motivation till en viss idrott. Detta är olika typer av aktiviteter, som kan styra vår motivation – genom att i det långa loppet, var ett resultat av, en sublimering av våra drifter, som för oss ger upphov till njutning och således motivation. Att sysselsätta sig med idrott, och andra sysselsättningar – är ett resultat av, samhällets förmåga att tygla oss – och därmed försätta oss i andra aktiviteter som för samhället är acceptabla.

 uppmärksamhet

Att få uppmärksamhet, kan mångt i mycket, bidra till vår motivation, på så sätt: Att själva uppmärksamhet, ger upphov till, njutning, och således är det någonting vi riktar vår vilja gentemot. Detta är någonting, vi lär oss tidigt, genom att förstå, att uppmärksamhet är njutbart. Detta genom ett evolutionärt perspektiv – är självklart någonting, som vi drar fördel av, då vi försökte, och försöker, att fortplanta oss – vi måste synas för att få fortplanta oss.

Också i fantasin, försiggår fantasier gällande uppmärksamhet. Detta ger oss motivation, inte enbart under tiden vi sysselsätter oss med en aktivitet, utan också, då vi inte sysselsätter oss med en viss aktivitet. Människan upptäcker, relativt tidigt, vad han eller hon är bra på. Denna kompetens, förmåga att konkurrera, står mångt i mycket, i relation med vad vi är duktiga på. Någon som är bra på brottning, upplever uppmärksamhet genom denna aktivitet – genom konkurrens kvalitet; detta är mångt och mycket en förmåga genom att konkurrera och således få uppmärksamhet av en viss sysselsättning. Killen som är duktig på brottning, sysselsätter sig ofta med brottning, och tjejen som är duktig på att rida, sysselsätter sig ofta med att rida.

uppmärksamhet på olika sätt

Man behöver inte vara konkurrenskraftig, gällande det man sysselsätter sig med, – det kan räcka, med uppmärksam, föräldrar som hjälper och pushar på en i relation till en viss aktivitet. Uppmärksamheten, står ofta, alltså i relation till, hur människor i vår närhet responderar till oss som individer.

Själva riktningen gällande vår egen vilja, kan också föra med sig, att vi tillfredsställs, genom att få uppmärksamhet, av vissa andra individer: Dessa individer kan möjligtvis, endast vara, individer som vi kan respektera, och eller, riktar vår vilja gentemot. Till exempel författaren, som med en viss kunskap, riktar sig gentemot en viss typ av läsare. Ett annat exempel är den intellektuella, som inte behöver tillfredsställelse genom uppmärksamhet av den glada dåren.

Att sammankoppla motivation, uppmärksamhet konkurrenskraftighet

Att sammankoppla, motivation med uppmärksamhet; det är ganska lätt, Att per automatik se, att motivation och uppmärksamhet har en del gemensamt. De står i relation till varandra, på så sätt, att viljan till uppmärksamhet, hela tiden påverkar, vår motivation och en rad andra faktorer. Då vi fantiserar, mot ett visst mål, eller riktning – så ger det också motivation att nå detta. Vi blir helt enkelt motiverade till att, inte bara genom fantasier, utan vi fantiserar också, att på ett annat sätt, och relaterar dessa, dessa fantasier, så att de ska bli tillfredsställda i verkligheten.

Konkurrenskraftighet

Kan det vara så, att en hög förmåga, till konkurrens – en aktivitet, ger upphov till högre motivation? Själv tror jag att detta, bara delvis kan vara sant. Det är nog ändå så, att det vi får uppmärksamhet av, det ger upphov till, att fantasier inom detta område finns till. Dessa fantasier, härstammar enligt minne – i vårt huvud, som bilder minnen där. Men denna fantasi, behöver inte nödvändigtvis, handla om en extremt stor konkurrenskraft; utan fantasierna kan finnas till på många olika sätt – därav stämmer, en hög konkurrenskraft, bara delvis: Mindre bra på att sysselsättning, eftersom det finns många andra faktorer som spelar in – därav möjligheten att fantisera, utöva, och känna sig tillfredsställd, också, även av en sysselsättning som ger upphov till glädje och därav motivation. 3,Motivation – den viktigaste framgångsfaktorn

Behovspyramidden

Masllows och behovspyramiden – enligt Maslow, så är vi motiverade inom en viss gräns, gällande våra biologiska behov. Vad är tillexempel, inte motiverande, till själv överenskommelse, då vi knappt har mat.4, Maslows behovstrappa – Lätt att lära (lattattlara.com) gällande mig själv, samt andra. Gällande, och det vore dumt av mig, att inte nämna det, när det är en så pass stor faktor, idé – så att inte dela med sig av den här – var det dumdristigt.,

Att koppla ihop behovspyramid med motivaon

Man kan tänka på följande sätt: att motivationen, påverkas av, det som människan just för tillfället behöver. Det är inte då så konstigt, att våra tankar, påverkas av våra behov. Tillexempel, vid en viss situation, är någon väldigt beroende av mat. Detta kommer i sin tur, göra att han, fantiserar om, samt letar efter – mat. Det styr alltså vår motivation. Även om jag själv inte riktigt fungerar likadant, så låter det ändå vettigt. Det vill säga, att styras av våra biologiska, nämnda behov, och att våra tankar, förändras när det blir tillfredsställda, och att det påverkas av dessa variabler. Man kanske inte fantiserar om att vinna OS, dom har fått en skorpa varje dag.

Hjärnan och motivation

Vi vet sedan länge, att dopamin, mångt i mycket, står för, och kontrollerar vart belöningscentrum. Och då också, var motivation.

5,Dopamin – vad har det för funktion? | illvet.se

motivation i samhället

”Motivation är en inre drivkraft, och en vilja, eller önskan, att åstadkomma någonting. Utan motivation så kommer man inte att lyckas. Därför är omotiverade medarbetare dåliga medarbetare. Det spelar ingen roll vilken förmåga den anställde har, utan motivation, kommer den fulla potentialen aldrig att uppnås. Det finns tyvärr inga enkla eller universella metoder, för att öka den anställdes motivation. Det man som ledare kan göra, är att erbjuda , att tillfredsställa de inre drivkrafter och behov som finns hos medarbetaren. Kunskap om och förståelse, för dessa drivkrafter, är därför oerhört centralt för ett effektivt ledarskap. ” – motivation i samhället

att skapa motivation

Att skapa motivation, är det inte så lätt som det låter, nedan undersöker jag, olika faktorer, som kan ge upphov till – förbättra eller öka, motivation.

För att få ökad motivation, kan man tillexempel, förena olika typer av relationer, och binda ihop dem med en aktivitet. Tillexempel kan det vara en idrott, där både idrottaren, och tränaren, känner mer mening med sin aktivitet. Detta kan ge upphov till en djupare relation, så som sagt – för både tränaren och individen. Att få motivation på grund av ett högre syfte, att medvetet justera sina värdesättning därav, och att på så sätt finna motivation – inte bara genom ett intresse, utan flera vårdsatsningar, som går ihop, och bildar en stark gemensam kraft, en riktning uppbyggd av flera mål – att skapa någonting som ingen annan har skapat förut. Att lägga upp regelbundna mål, gällande det man sysselsätter sig med; det kan vara ett intresse, en idrott, eller ett jobb. Läkemedel, substanser, nikotin, jag brukar använda mig av snus, dels för att få ett skönt rus, men också för att öka på min förmåga, min vilja, min benägenhet att gå ut på promenader, och därmed förbättra min fysiska form. Jag lägger således snusen en eller flera kilometer bort. Detta gör att jag kommer i bättre form, och får njutning av snusen, och förbättrad form, och därmed lyckas med vad jag vill åstadkomma. Och man ser detta som hälsosamt eller inte kan man ju diskutera, att använda olika typer av antidepressiva mediciner, som kan öka dopaminnivåerna, kan också användas. Vid social otrygghet, sjukdomar som ger upphov till detta, kan olika typer av antidepressiva mediciner användas. Jag hoppas att denna artikeln, ska ge förståelse, gällande motivation, samt nya tankar,: hur vi kan skapa motivation, inte bara i samhället, utan hos individer själva.

1,Motivation – Wikipedia – bas

2,,Vad är sublimering? Psykologi, definition och exempel – Psykologer (graphistik.com)

3,Motivation – den viktigaste framgångsfaktorn – tallang mot arbetande,

4,Maslows behovstrappa – Lätt att lära (lattattlara.com)

5,Dopamin – vad har det för funktion? | illvet.se