Latest Posts

Sanning och verklighet (del1)

mån 10 oktober, 2016 kl.20:10 | Inga kommentarer

Grupp, uppbyggnad, språk

Tankar om det matematiska språket och dess sanning, så som matematiken framför den, är den sanningen som vi först skall använda oss av. Att då följande exempel kan ge upphov till en vidare tankegång, kan kanske vara möjlig?

Sanning och verklighet (del2)

lör 16 december, 2017 kl.21:06 | Inga kommentarer

När iakttagarna närmar sig bilarna så finns det ökade odds till att se bilarna på ett annorlunda sätt. Detta på grund av vissa mänskliga faktorer. Såsom en repa i lacken på en bil; en mutter som sitter annorlunda- och så vidare-Perspektivism!

Man skall dock inte glömma att bilarna kan betraktas av iakttagarna på olika sätt- Subjektivitet!

Första delen

Sjukvård, hälsa och meditation

sön 17 december, 2017 kl.20:50 | Inga kommentarer

Inlägget beskriver inte den privata sektorn.

1

Nästan all aktivitet, fysisk men särskilt mental ger mig de mest absurda symptom:
Kramper, illamående, brännande sensationer med mera.

2

När jag för första gången övervägde självmord var det som att falla över ett stup i en mardröm.

3

Jag söker överlägeskänslor gentemot andra och mitt tidigare jag, i lidandet finns undantag.

4

Sveriges läkare: Ofta oförmögna till ett framgångsrikt förhållande gällande patienter som genomgått majoriteten av sjukvårdens tidsbegränsade enheter, ofta utan klar diagnos och med diffus problematik, som för patienten ej ger upphov till ett tillfredsställande vara. Det råder ingen tvekan om att den tidsbegränsade faktorn, som omöjliggör filosofiskt och strategiskt tänkande, ett tänkande som kan ge lidande ökade odds till ett förbättrat leverne.

5

Tid står självklart i relation med ekonomi och därmed politik.

6

Ovanstående insikt gav mig frihet till ett kaotiskt tänkande där jag upplevde sorg, glädje, ensamhet
– ett drama som gav mig?

liten bild hemsida

Ensamhet, experimenterande, ilska och avund gentemot mig själv, samt andra, ett vara där jag tidvis stod som förlorare och som i nutid gjort mig bättre.

7

Lois and Diana fighting is in all off us – my vision ain’t clear,
so please let me kiss our tears allot.

8

Om jag minns rätt så har min sjukdom förbättrats?

9

Sjukdomen: Jag har förbättrats och försämrats tillsammans med intet?
Läkare och flera sidor av mig själv. Dåtid och nutid?

10

Till er som läst skriften ger jag en gåva i form av ihärdighet, styrka och seghet
– mig själv med andra ord.

11

Meditation

Månad 1.

Dag 1 och dag 2: morgon och kväll

Alan Watts-Still the mind, Intro to Meditation

Dag 3 och dag 4, morgon och kväll

Body Scan-Medverkande Jon Kabast-Zinn

Dag 5 och dag 6, morgon och kväll

Alan Watts-Teaches meditation

Dag 7 och dag 8, morgon och kväll

Eva Johansson-Avslappning och mental träning

En timme om dagen gånger 2. Byt ljudband efter två dagar.
Byt därefter till beskrivning för månad 2 efter en månad.
Därefter börjar du om med beskrivningen för månad 1, fortsätt om och om igen.

Månad 2.

Dag 1 och dag 2, morgon och kväll

Alan Watts-Out of your mind

Dag 3 och dag 4, morgon och kväll

Avslappning lång 25 minuter

Dag 5 och dag 6, morgon och kväll

Alan Watts-OMeditation-OM2

Dag 7 och 8, morgon och kväll

Reading from Hindu Scriptures 2

En timme om dagen gånger 2. Byt ljudband efter två dagar. Fortsätt från start månad 1.

12

Självklart kan schemat justeras efter tid och behov. Till exempel kan man meditera en timme varje dag,
där man byter meditationsband var tredje dag.
Själv tror jag inte att det är ljudbanden i sig utan varierandet av dem som är viktigt gällande avslappning.

13

Beträffande (Alan Watts, kolla stavning) så var han inte en lysande filosof men han har en skön röst att lyssna på.

14

Jag tror att meditationsprogrammet kommer att fungera för flera eftersom det fungerar för mig.

Drömmen om frihet!

liten bild 2 hemsida

Vännen

sön 22 september, 2019 kl.12:54 | Inga kommentarer

Vad är en vänskap? Hur skall man som vän vara för att få utvecklande och tillfredsställande relationer?

Vänskapen handlar om att känna lugn och samhörighet med den umgås med, att få utlopp för sin humor, samt att ventilera sina tankar med någon. Men det handlar också om att konkurrera med varandra; jämföra sina krafter och tävla. Självklart har man olika relationer till olika människor som tillfredsställer olika behov. Ett kärleksförhållande är inte samma sak som manlig vänskap. I denna text skall jag utreda den slags vänskap som jag känner till, den vänskap som jag har fått kunskap om genom att analysera mig själv och andra, i andras, samt mina egna relationer.

En vänskap där man lär sig mycket om både sig själv och den man är vän med upplever jag ha en balans mellan förståelse, empati, styrka hos båda parter, samt konkurrens och kraftmätning. Olika vänskaper innehåller olika mycket av dessa delar, och vissa människor föredrar säkerligen en viss sorts vänskap mer än en annan. En redskap som innehåller mycket konkurrens och kraftmätning kan många gånger vara en riskabel vänskap och ibland gränsar den över till fiendskap. Något som många, eller kanske till och med de flesta – inte klarar av. En sådan här vänskap kan både hjälpa och stjälpa precis som alla andra vänskaper. Oftast finner jag denna vänskap bland män, och oftast bland män som båda vill bestämma. En annan slags vänskap är den som har mindre konkurrens, mindre kraftmätning, och många gånger genomsyras av empati. Man hjälper varandra mestadels genom förståelse, goda råd, och social gemenskap. Denna precis som den förra, är en vänskap som också den kan hjälpa och stjälpa. Många gånger är  vänskaper en blandning av båda dessa kategorier. Jag själv vill kunna ha utvecklande, tillfredsställande och givande relationer som går åt båda hållen och är någonstans mittemellan – för alla tillfredsställer de mina behov på olika sätt.

Jag såg en gång en man, en man som såg förutsättningar till att sprida sig vidare i sina vänner. Han använde ärlighet och empati, i olika grad, för olika vänner, för att höja dessa maximalt. Att hjälpa andra och att ge denna förmåga som han själv försökte utveckla till sina vänner var hans vision. När han såg andra människor som också de var mycket bra på det han själv försökte utveckla, tog han efter dessa, lärde sig av dessa, och införde deras kunskaper i sig själv. På så sätt lyckades han få största möjliga dragningskraft genom att både ge och ta, och ju mer han tog, desto mer kunde han ge, och han njöt av de båda delarna.

Problemet med många relationer är avundsjuka, fåfänga, svaghet och brist på empati. Man har svårt att glädjas med andra, glädjas med dess framgång, ja, man har svårt att se detta som ett medel till att själv höja sig – till att själv lära sig och utvecklas. Man har svårt att se att empati och förståelse, att se världen i den andres ögon – är medlet för att hjälpa sin vän maximalt. Man har svårt att vara ärlig, hård för att höja sin vän maximalt. Och man har svårt att balansera dessa saker till olika människor, i olika grad, för att få en utvecklande, och för sig själv givande vänskap.

DSC_0065 liten

Om längtan till fysisk kontakt

sön 22 september, 2019 kl.13:09 | Inga kommentarer

Jag längtar, men jag gör det fel. Jag längtar, men jag vet inte till vad. Jag ska säga mig det! Du längtar avsaknad av ensamhet med svaghet som födomedel. Jag säger då till mig! Längta efter den som kan höja dig, till den som kan ge dig och till den som du kan ge genom att ta. Har du någonsin längtat utöver dig själv. Har du någonsin förnekat utöver dig själv. Om inte! Gör det nu då, och om du då finner kärlek till nästan, då finner du kärlek till dig själv. Om du inte finner kärlek till nästan, ja då kan du alla fall bibehålla kärlek till dig själv. Så befallde jag mig en stund, och för en stund fick jag då en ljusglimt om kärleken.

DSC_1046 liten

Undersökningar av identifikationen

mån 29 januari, 2024 kl.14:29 | Inga kommentarer

inledning

Här kommer jag att dela in identifikations-punkten i tre olika delar: den första delen, är en del som kommer separera frågeställning gällande identifikations-punkten, och sen kommer stå i relation till, arbetet som proelium gjort – det vill säga jag, i ett större, tidigare verk – som jag har gjort. Som inte bara handlar om identifikationspunkten, utan som är relativt stort, och som jag inspirerats av. En annan del, handlar också om det ett tidigare verk, som Proelium, skapat – den heter hjärnans djup; jag kommer också här som ovan nämnda text, relatera mina tankar, min kunskap, till detta verk. Den sista delen, den del som kräver informationsintagning, kommer också relateras till min text, om denna text, den jag här skapar, den om identifikationspunkten.

Egna tidigare texter

Två texter av Proelium – Identifikationspugnten, förklaring av driftegenskaper, sidan ett – grunden i vår Identifikationspunkt: I detta arbete använder jag ordet identifikationspunkt, vilket är det hos oss, som bestämmer vad våra drifter påverkas av, gällande omgivningen. Denna punkt varierar från individ, till individ, beroende på vad vi har varit med om, våra värdesättningar, intressen med mera. Men det finns också en del som nästintill alla har gemensamt, och det är också därför våra drifter får utlopp av, påverkas av, och triggas i gång av många gemensamma objekt, i vår omgivning. Ett är tillexempel det motsatta könet.

Att inneha en förmåga till konkurrens. Identifikation utifrån att konkurrera gällande konflikt: Individen skapar här sin identifikation utifrån det den tycker om hos sig själv – den hatar inte andra, utan ser sig själv som stark, utan en respons som utspelar sig på så sätt, att denna respons, nedsänker det den upplevt en förlust gentemot. Man skulle kunna säga att frånvaron av denna respons ger upphov till en identifikationspunkt som förändrats mindre, som ger upphov till en mer djurisk, och på ett sätt också kanske mer naturlig – minde människoaktig, mer våldsam människa. Detta är människan utan tillstånd nedre, men med den övre.

Identifikation utifrån att konkurera gällande konflikt – Proelium Här upplever individen en lägre förmåga inom ett område gentemot en annan individ; t.ex. skönhet eller kompetens inom ett område. Ångest, avundsjuka och ilska uppkommer, särskilt då individen blir utkonkurrerad, vilket kan ske endast genom själva upplevelsen av förlusten beträffande intresset – som en utkonkurreras gällande en tävlingsegenskap. Denna ilska kan ofta få utlopp gentemot det konkurrerande i fråga, och då genom aggressionsutspelningar.

En generell identifikationspunkt – som ofta ger oss ökat självförtroende. Ett inbyggt socialt system om vad som räknas som vinst och som förlust, tror jag också förekommer, således blir själva vinsten i sig (med eller utan tävlandet) ett objekt som drifter riktas gentemot. Denna tävling, eller vilja att rangordna, förändras också i och med att våra drifter påverkas av vår genetik och påverkan av omgivning.”

Alltså; individen får inte ångest eftersom den inte upplever förlust eftersom den inte förlorar konkurrensmässigt gällande möjligheten att mot ett objekt få sin lust tillfredsställd. Benägenheten att nedsänka de som den konkurrerar gentemot finns här alltså inte. Däremot upplevs stolthet och glädje över sig själv, men också en ökad benägenhet till kamp åter igen.

Minnet: minnet är en viktig del som ej skall försvinna! Då vi utsätts för andra människor sker en slags pådragandet där människan formas både omedvetet och medvetet, därför finns det oftast roller i grupper eller individer som tenderar att vara likartade. Om en handling är riktigt hård mot invriden, kan detta minne fastna i individen mycket fort och kan därför sätta sig på minnet extra fort. Det kan också vara så att man helt och hållet går bort eller emot sina värdesättningar och där faktiskt minnet utvecklat sig själv och ändrar sig själv helt utan egna värdesättningar, utan man där endast påverkas av sina känslor. Detta går jag in på utifrån kategoriseringar, lite senare i boken på olika sätt., Sammanfattning av boken gällande driftuspelningar ,av proelium

Sammanfattning av 1

Då en identitet skapas, genom många repetitioner till hjärnan, på ett sådant vis, att vi då, genom detta, skapar en Identitet – då en känsla kommer åt en, och man inte är tillräckligt stark för att hantera den, sker en vilja att, hantera den. Om individen inte klarar av detta känslotillstånd, kommer han eller hon, försätta sig i ett visst tillstånd, som han eller hon inte klarar av – kommer detta med viss repetition, sen ske automatiskt – en identitet skapas. Om vi tvärtom känner en tilldragande känsla, blir också detta till en viss identitet. Jag kommer senare också att analysera, vissa faktorer, som ger upphov till olika regler i människan som sker inifrån. Denna känsla, är en känsla, som är så hård, så jobbig – att individen inte klarar av den.

Vad har då vårt språk att göra med detta? Vad händer exakt då denna rubbning, vilja att trycka ner, sker? Själva viljan, att inte klara av att hantera, det som är jobbigt, hos oss. Vi behöver språket för att klara av detta, därav skiljer vi oss, gentemot djur. Då vi har, denna konflikt, så trycker vi ner vissa saker med vårt språk  på ett logiskt sätt. När det är plus så klarar man av konflikten, och när det är minus så klarar man inte av den. Detta är toner av omvärlden, också det med vårt språk – som sker utifrån. Verifikation, moral, egna tidigare vårdsatsningar, och tidigare identifikations – punkter, samt vår förmåga att trycka ner enligt en viss logik, i förhållande till vårt språk – som också här ovan, finns till.

 

2 – konst och likartat

Nedan kommer ni få en titt, av hur mitt tänkande fungerar. Det är alltså svårt, av att endast läsa texten, läsa om hur vår konst fungerar. Efter detta kommer jag att analysera med hjälp av det jag skrivit, olika delar av konst i samhället. Och jag kommer kämpa för, att inte bara köra bilen, utan att förstå den.

Många typer av språk ändrar människan; värdet med poesin finns självklart här – den lever och frodas inom oss – därav är den meningsfylld. Moraliska regler, det som finns i huvudet skapat av tidigare identitet – det går eftersom filmen är vacker, enligt andra är det också, kanske ok, ok om det knyts ihop med identifikationspungten. Skönhet och popularitet påverkar också oss, musik påverkar likaså – den gör det enklare att acceptera naturen, eftersom känslan är inbokad i hjärnan, då lättare att acceptera och hantera med humor. Då aggressionen riktas till något, uppenbaras nummer två – men endast då aggression stött över ångesten. Man tål inte att titta på sig själv, ångesten eller skammen är för stor. Vi tittar på oss, klarar ej av att trycka ned känslan, med språk. Se exempel, annars tål vi den, kan kolla på denna, upphöja den. Älska den i framtiden – älska oss själva, detta ger upphov till – verifikation och logik. Mindre känsla, vinst med språk. Känsla av övertag. Djupare exempel med logik och kemi. Repetition, pennan – skriver in humor och skönhet – vår biologi är sinnessjuk, vi skapar, lever, med en lögn – vi skrattar. Ångesten minskar.  För att klara av att leva med något för vi är. I vilken nivå av ångest och aggression förändras vi. Andra känslor likaså. Språk och drift skapar vissa känslor. Kärlek tex. Vi måste överleva. Hur? Ansikten, känslor, samhälle – varierar i olika grupper. Jag ihop med dig.

 

hur ser vi på musik, film, tavlor och övrig konst? Enligt mig upplever man konsten, på ett sådant sätt, att det ger en själv, och oss, någonting. Detta någonting, kanske sällan är det någonting vi reflekterar över. Alla har vi sett på en film – men har vi alla, reflekterat över varför, och hur det påverkar oss? Jag skulle vilja säga, att människor och människan, lite, eller ingen, lagt energi på detta. Och när vi väl gör det – gör vi det inte särskilt bra; alla kan köra bil, men få kan laga motorn. Jag kommer nedan granska olika filmer och olika typer av musik, samt böcker: med hjälp av detta jag ovan, analyserat ut.

Weathers lidande

Denna bok, detta verk, kommer jag nedan att analysera: Den här boken handlar om, en ung man, som förälskar sig djupt, och som sedan, också blir olyckligt förälskad. Mannen, boken, visar upp en affär, i form av vänskap – där mannen, inte bara bli vän med den som han känner förälskelse i, utan han blir också god vän men hennes man. Man kan ganska lätt förstå, att det var i författarens värde, att göra något vackert, inte bara av kärleken, utan också av den olyckliga kärleken. Denna kärlek, denna olyckliga kärlek, fungerar på mannen så hårt, att han sedan tar livet av sig. Man kan också här se, att författaren, att Wearther  själv kommer slåss mellan ångest, samt den dova deprimerade känslan, samt åtrå till kvinnan. I slutet av boken, förfaller han så hårt  dessa tre tillstånd, att han inte klarar av dom. Han tar i stället sitt liv. Och för att klara sig, den lilla tid som bedrivs i detta, av författaren själv, lidande där han tillslut dör. Det vackra i detta tillstånd, används, inte bara genom att påverka publiken: kärleken och bildandet av Lotte, där hon ses som allt, hennes skönhet, och hennes goda humör, ja, där byts människan ut, och försats i en vackrare sådan, en vacker bok. Lyckas han då, lyckas han skapa kärlek, lyckas han skapade vackra i konflikten mellan kärlek, aggression, depression och ångest, ja det är upp till läsaren själv.

Leon

I denna film gestikuleras, ett barn, en man ett par, ett yrket. När man då tittar på film, då man för ögonen, mot det vackra samspelet mellan de två, då ser man framför allt kärleken mellan dem, och inte bara genom samhällets syn på lönnmördare –  bräckliga, det fula, det förskräckliga utan snarare det häftiga och vackra med att mörda en människa; som ett bevis av deras mål till skönhet, att de bara dödar män. Det skräckinjagande, fula och äckliga försvinner ganska fort. Det mystiska, det ovanliga, ja, det vackra mellan deras relation och deras yrke. Vilket gör att vi kan acceptera, inte bara filmen som sig, utan just det som jag nyss har sagt –  det ger det onda, det som vi räds för –  ja, det blir acceptabelt i filmens värld.

 

 

Sammanfattning av 2

Det som gör storheten, i dessa verk; är att konstnären gestikulerat konflikten, mellan olika känslor på ett storartat sätt. Jag kan då jag analyserar; riktigt känna av konflikten, i till exempel Werthers lidande i; då där känslorna, mellan ångest, attraktion samt depression – förs fram. Eller då jag sluts, på det hemska med ett lönnmord – då jag i stället förtrollas av kärleken som visas i filmen. Eller då jag, stundtals för in mig själv, i ett destruktivt syfte, eller väljer att lägga mig ned – ned, ned djupt, ned.

Slutgiltig sammanfattning

Tanken går i omgångar från upplevd nutid till dåtid, från stiltje till att analysera denna stiltje. Vi skapar oss själva, från oss själva

Djupet

tor 08 februari, 2024 kl.21:14 | Inga kommentarer Djupet – konflikterna i våra hjärnor

I den här texten, kommer jag att undersöka hur hjärnan ter sig, under olika situationer, och hur denna bygger upp konflikter, och hur kroppen försöker att lösa dessa, och därmed försätta individen i ett visst tillstånd. Artikeln är teoretisk, och jag kommer logiskt, att använda olika terapiformer, för att komma så nära, en intressant artikel som möjligt. Tillvägagångssättet är experimentellt, och uppkommit genom observationer av mig själv, samt artiklar; och därefter upplöstes det en idé, som för mig verkade intressant, och som kan tas längre genom en filosofisk samt vetenskaplig approach. Målet var att få människor börja tänka inom samma bana, hitta sig själva, och i och med detta intressera sig av ämnet, och även kunna använda sig av det i sina liv, för att finna njutning, av själva tänkandet, och att bevisa, det som jag kanske inte klarat av.

logik: Låt säga att vi har olika dörrar, där texten inom oss öppnar en dörr, och vi därmed upplever stiltje. Detta sker när medvetandet upptäcker sig själv, och riktar sin spänning till ett visst område. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi, Jag kommer här att granska terapiformen KBT, se hur denna fungerar på människor, och koppla den till mina egna tankar, där den ter sig på ett liknande sätt, och på så sätt, komma närmare en tillfredsställande likhet, där båda faktorerna; ges likhet, olikhet, samt bevis, där man kan känna igen, och därmed känna teorin, och därmed finna någonting som kan ses som något intressant, men som också kan kopplas till en mängd olika faktorer.

Här kommer jag skriva egna, eller flera exempel, på hur KBT kan fungera, och hur jag sätter denna teori, alltså i relation till, andra faktorer, och ofta till andra terapiformer, men inte alltid. Tänk att någon som är utlänning, går till en strand, ser nakna flickor, ser bröst, och får därav inte bara ångest, utan aggression likaså. När individen kommer ihåg deras klädsel, deras sätt  –  det individen då kommer att tänka på, är hans egen kultur. Vi kan säga att det till och med är förbjudet, att gå utan klädsel, där mannens kultur, tänks hållas. Då mannen av någon anledning, kommer att träffa en psykolog, som har i uppgift, att hjälpa mannen, i ovan nämnda situation, och att se till så att mannen förstår svenska normer, och till och med lagar. Det då psykologen gör, är att ta upp konflikten, då mannen, upplevt en sådan, då han ser, någonting som för honom är förbjudet. Psykologen tar då upp ämnet, löser konflikten, genom att leva sig in i individens värld, beskriva hur det i Sverige är, och därmed lösa konflikten, som mannen har i huvudet. Mannen blir då medveten av fenomenet på ett annorlunda sätt, och då löses situationen, med mindre, eller, helt utan aggressioner och ångest – en konflikt har lösts.1 – psykologi a gymnasiet. 2 –Exponering  Wikipedia. 3 – Kognitiv beteendeterapi  Wikipedia

 Psykodynamisk terapi

Denna terapi, kunskap, och teori: utgår i alla fall delvis, på att leta upp olika konflikter, i kroppen, som vi sorterar bort, glömt, eller förbisett, som kan ge upphov till, inte bara ångest, utan också till depression. Detta tror jag också är en konflikt i vårt undermedvetna, som kan vid en dynamisk terapiform, tas till ytan – göras medveten och därmed lösbar. Teorin är alltså, att kroppen förs framåt, genom olika konflikter, som hjärnan vill lösa – när medvetenhet om denna konflikt, hur man ska lösa den, vad den bidrar med; ger upphov till ett slags tänkesätt, som vi nedanför skall terrorisera om. Tillexempel när vi mediterar. Som tidigare exempel, fungerar processen, på liknande sätt, men nya konflikter, som förs upp i medvetandet, något man inte kommer ihåg, kommer attacken, som har varit medvetet, under flera år; något som gett oss ångest, men som vi inte förstår: Detta kan ge upphov till, att dessa konflikter kommer upp, och då fungerar det på samma sätt som tidigare, en teori, det vill säga KBT, och när dessa är uppe, så finns möjligheter att sänka dem, så kan man med tanken förbättra dem, och ge en konsekvens, som gör det mindre sannolikt att beteendet upprepas.

 4 – Psykoterapi  Wikipedia, Hjärnan kan begripa hur man blir avslappnad, och bli av med konflikter. Detta med en benägenhet om att vilja slappna av, och hur detta ger upphov till, ett tillstånd som vi vill möta. Att vi vill ha, och föras fram till, denna vilja, att låta oss säga att vi vill slappna av, detta ger upphov till, en ansträngning, då vi vill uppleva, den känslan som individen vill komma åt. Detta ger alltså en ansträngning, som man vill bort ifrån, vilket ger upphov till en annan ansträngning, det vill säga att man vill komma till ett visst område, och att denna vilja i oss rapporterar oss, till en viss spänning, där själva ansträngningen, i hjärnan, ger upphov till att vi inte kommer dit vi vill, på grund av ansträngningen, att vi vill komma dit.

Jag kommer att frambringa en teori med text och bilder, hur denna konflikt kommer till, upplöses, beroende på hur vi ser på varandra, konflikten som sker i hjärnan, och hur människan kan, då den är medveten om, denna konflikt och försöker att bli av med den.

Låt säga att vi har olika dörrar, där texten inombords öppnar en dörr, och att vi därmed upplever stiltje, där vi senare, upplever en konflikt igen. Låt säga att vi tittar på nummer ett, och att vi upplever ett stiltje. Exakt vad det är som gör att människan får bort sin konflikt och sätts i stiltje, gång efter gång?  Jag kommer bland annat undersöka, en utövare, som sysselsätter sig med, meditation, som upplevt denna stiltje, där vi kan sätta oss i relation till denna styrka, och se om vi upplever samma sak. Sen ska jag också se om jag hittar ett logiskt mönster till detta. Vi tittar på nummer ett, ett stiltje uppkommer, då har medvetandet förts igenom, det vi tittar på, en spänning, då denna försvinner, blir tvåan eller trean, ettan  igen – det som man tittar på. Konflikten föds igen, då vi blir medvetna, om oss själva, igen. Trean och tvåan är gamla minnen som vid uppenbarelse flyttas, igen.

 Jag föreslår att ni lyssnar på nedanstående ljudklipp, observerar, och försöker att hitta ett mönster i meditationen – då det ger upphov till det som jag skrivit om. Jag kommer här se vilka relationer, där de olika faktorerna – slåss och relateras till varandra, i det mänskliga psyket. Därav studerandet av allan watts och hans lära.

Allan Wats – intro to meditation ljudband, Tea Ching t-allan watts röst är mycket trygg, och ger upphov till, ett lugn med mindre ångest. Där själva ångesten, när vi lyssnar, är en bidragande faktor, då den reduceras, till att göra Meditation med Allan Watts till fler lugna perioder – och därmed är det lättare att få dessa lugna perioder, då man har en trygg röst till hands. Detta gäller självklart inte bara allan watts, utan psykologer likaså; vi tenderar alltså att lyssna mer, känna oss tryggare, och få lättare att lösa upp konflikter, då en psykolog har en trygg röst.

Jag kommer att gå igenom olika terapiformer och se, om de har gemensamheter med min teori. Och hur länge denna stiltje håller på; i förhållande till just någonting; en siffra, ett lugn, en logik, och olika terapiformer, samt hur dessa hänger ihop. Meditation använder jag som verktyg för att komma åt, idéer, och hur dessa fungerar ihop.

Faktorer som ger upphov till stiltje

Acceptans – när man accepterar det som händer – allan watts ljudband.

Verifikation – när någon verifierar en själv och ens tankar – allan watts.

Trygghet – allan Wats – lugn röst – lättare att bli avslappnad – konflikterna löses upp lättare.

Att se sig själv – allan watts tankar ger upphov till att det sker stiltje i huvudet. Varför detta? kommer jag sedan analysera vidare.

Logiken i språket – Exempel

Här kommer jag att fundera på om logiken och språket, hänger ihop med vissa konflikter i hjärnan. Jag kommer här figurera ut, hur olika ord och meningar, ges som effekt till att lösa konflikter, och också kanske att skapa dem. Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords, eller inombords – här sker något som vi kan sätta i relation, med, hur konflikter upplöses, och hur vi därmed byter språk, blir avslappnade, eller hur vi hamnar i konflikter –  dessa tenderar i att hänga ihop med varandra, gällande bilden som jag har tidigare fört fram. Nu kommer jag undersöka fenomenet ytterligare.: Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords eller inombords,  när detta tankesätt blir uppenbart, så löses ofta en konflikt inne i hjärnan på grund att vi koncentrerar oss på ett visst sätt, och att då konflikten upphör, mångt och mycket på grund att vi funderar, och slutar fundera, på vissa händelser, som tidigare möts.

1 – Låt texten rinna, fundera på det som finns utombords eller inombords.

2 – låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords eller inombords.

 Skillnaden här vi kan se, är att vi förändrar ett ord, och i detta fall är ordet inte, något som förekommer att skapa för en ny avslappning; inte.

Att vara låst i sin avslappning: Skillnaden här vi kan se, är att vi förändrar ett ord, och i detta fall är ordet inte, det som förekommer för att skapa en ny avslappning. Personen kommer till slut, återkomma i konflikt, då han, hon, då hjärnan vänt sig och skapat en konflikt, som ger upphov till, att inte slappna av – kommer personen troligen, bli medveten om, att det inte längre går att använda systemet, inte, för att nå avslappning. Nu vill jag att ni tittar på dagen, vad som hänt, och vilka känslor det har fört med sig. Konflikterna som skett under dagen, som vi många gånger tryckt undan, kan här visas, accepteras, och, via rätt ord förändras, enligt tidigare följa skiss och modul.

1 – Du gjorde ingenting fel.

2 – Du gjorde fel och behöver förbättra, dig.

3 –  Tänk på det som har hänt och acceptera det.

4 – Detta kan vara ett utmärkt förbättringsätt, att komma på vardagen, hjälpa den vidare, och på så sätt kontrollera situationen. Här fungerar också, tror jag, en liknande strategi som ovan.

5 – Jag accepterar problemet som det är.

6 –  jag ringer en vän som skapade denna konflikt.

7 –  Dessa olika alternativ kan lösa upp olika typer av konflikter.

Att prata med någon, med konflikterna tillhands, detta kan till exempel, ske med en psykolog, som kan säga att du inte gjort något fel, och personen i fråga, som gjort något negativt gentemot dig, löser upp problemet, med hjälp av psykologen, som verifierar dina egna tankar, eller faktiskt tvärtom – konflikten bryts; hur länge och till vilken styrka, kan jag just nu inte säga. Denna acceptans, kan hålla i sig flera timmar, och till och med flera månader, om det har varit riktigt betydande. Ett exempel, kan vara en våldtagen kvinna, som inte förklarat vad som hänt till någon, psykologen kan då fungera, som en person som säger till individen att, att det inte var hennes fel. Under denna tid, fortgår också andra konflikter såklart. Men våldtäkten, som ger en underliggande ångest, kan som sagt förbättras, genom att få verifikation, om psykologen säger att individen gjort fel, att våldtäkten inte var en våldtäkt, så kan detta dock ge upphov till sorg och ångest, och istället aggression om patienten inte håller med.

Här kan vi se verifikationen som ett plus, om den verifieras på ett gott sätt, tvärtom, om psykologen säger att det är dåligt, och att hon inte våldtagits, kan detta också faktiskt, ske på ett sådant sätt, att individen blir arg, eller visar aggression, som kan, om individen, är tillräckligt stark, och säker på sin sak, ge upphov till  känslan av någonting negativt hos psykologen; till exempel så visar han eller hon, aggression gentemot psykologen. Här kan vi också se ett språk samt känsla, som påverkar konflikten, och ger människan, när konflikten bryts, olika känslor. Dessa konflikter kan tas upp försiktigt, så att individen inte räds för att hantera dessa, men slutligen, om de då kommer upp, med terapi, från vårt  undermedvetna, som står i relation till psykologens kompetens – då  denna konflikt då upphör, kan bero på ett särskilt språk, som samlats inne i individen, och behöver därmed verifieras, på ett sådant sätt, att psykologen använder rätt språk, så individen inte blir förvirrad, eller påverkas på ett annat sätt, än lättja – konflikten löses då upp.

Låt oss titta på ettan, som just nu är i konflikt, med människan – därav fixerar medvetandet i ettan, denna etta är i konflikt i hjärnan, och kan lösas upp, när hon eller han får se ettan, och ibland fixera vissa ord som öppnar den, det kanske är på ett enkelt vis. Där ettan står för ett, och upplösningen sker, vid negation av denna etta. Då sker avslappning, för det mesta. Sedan kommer tvåan, kanske en ny konflikt, som också den kan öppnas och korrigeras. Här kan vi troligen också se omedvetna processer, i vårt omedvetna. Denna löses upp, alla fall delvis, med plus och minus. Hur denna löses upp sker troligen, på ett liknande vis, som jag pratat om förut. Man skall också komma ihåg, att nya konflikter kan komma upp, och behöva mer rehabilitering, acceptans, och trygghet, ett sätt att bearbeta konflikten, så den hamnar i en viss styrka, och ger upphov till en känsla. Som kan återkomma i en ny konflikt, och jag tror också att ju starkare denna är, ju fler mottagningar sker. Så om konflikten löses, så kommer också denna konflikt, om den är tillräckligt stark, komma upp, med ett annorlunda språk, ett språk som alla fall delvis, kommer ta bort konflikten, återigen igen. Individen i fråga behöver därför terapi många gånger om, för att lösa upp olika typer av konflikter, med olika medel, kommer det en ny som härstammar i de nya konflikterna. Men också i undermedvetande, för att kroppen inte kunnat hantera den. Det är de flera konflikter, inom olika områden. Till slut, får psykologen dock bukt med problemet, efter att patienten accepterat många olika typer av konflikter, med olika typer av språk, och använda sig, alla fall delvis, på sättet ovan. Det vill säga plus eller minus. Hur detta plus, hur detta minus, är en fråga om förnedring, förstärkning – för det är mer avancerat än man tror, således kommer jag filosofera, och se hur detta fungerar i detalj.

Vad händer då både 1 och 2, uppmärksammas, så att hjärnan kommer ihåg dessa. Jo, de kommer inte slå ut varandra. När till exempel, ettan slås ut, och tvåan kommer de, tillslut, resultera av att 2 känns igen av hjärnan, på grund av att det tidigare skett en konflikt, i denna. Det blir alltså, inte en motsats, gentemot olika faktorer, I stället för plus, minus. Kan det till exempel bli plus plus, eller minus minus, som blir plus. Här kan individen uppnå konflikter av en mer avancerad art. Där individen, kämpar mot, de båda, och minns båda från tidigare, experiment. Således sker ej här en motsats, utan snarare en logisk följd, som inte ger upphov till, sina motsatser, på grund av att hjärnan känner igen dem, och de kommer fram på olika banor, som skiftar, skiftar mellan varandra. Och individen som inte öppnar avslappningen, eller förändringarna, i denna situation; hjärnan kommer alltså ihåg nummer 1 och 2.

Upplösningen sker då denna syn ses på ettan själv. Då sker avslappning – för det mesta. Sedan kommer tvåan, en ny konflikt, som  kan öppnas och korrigeras. Här kan vi troligen också se omedvetna processer. Hur denna löses upp sker troligen, på ett liknande vis, som jag pratat om förut. Man skall också komma ihåg, att nya konflikter kan komma upp, och behöva mer rehabilitering, acceptans, och trygghet, än andra konflikter. Individen i fråga behöver därför terapi många gånger om.  Till slut får förhoppningsvis psykologen bukt med problemet, efter att patienten accepterat många olika typer av konflikter, med olika typer av språk.

Ett: hjärnan känner till ettan, i ovan nämnda fas. Så man måste nå nummer tre eller två, för att finna något nytt, och då för att öppna avslappning, och liknande känslor därtill. Då personen förändrar orden, kan detta ge upphov till avslappning. Att inte slappna av, och att inte bryr sig om avslappningen. Att höra detta kan ge upphov till en ny avslappning. Varför är då detta så, och varför löses då konflikten? Här tas konflikten till ett annat område. När människan inte bryr sig om konflikten, då blir hon åter avslappnad. Att då nå trean för avslappnig kan vara ett måste, ibland, för att nå avslappning. Vi kommer ihåg tvåan och försöker förändra den. Ett tidigare minne finns i trean. Till exempel: vi försöker förändra en vis känsla när en annan känsla försöker förändra denna känsla. Vi kommer på oss då blir tvåan ett, och trean tror jag då försvinner. Sen uppkommer troligen en ny konflikt.

1 – Människan känner till både ett och två, då fungerar inte två. och då måste nummer tre nås. Kanske för att motsatserna finns där, det vill säga avslappning, och kommer därmed till två eller ett igen.  Snarare kommer denna hjärna, komma ihåg, och lösningen av konflikten blir väldigt kort, nästintill ej kännbar – man hamnar i konflikt igen.

2- Att då ta upp konflikter, som är nya, så vi kan föra oss framåt Igen; detta gör jag ett exempel på nedan. För att nå detta, måste vi ha ett annat språk, som hjärnan inte känner till.

Att filosofera, och göra arbetet något nära vetenskapen, för att komma in på djupet, och kemiska förändringar, för att se hur detta kan påverka hjärnan; jag kommer terrorisera, runt omkring detta. Ja fundera på det som sker utombords eller inombords. Att bevisa detta genom en bild, eller att terrorisera runt omkring det. För att se att det finns mönster runt omkring detta tankesät.

5-Alan Watts Teaches Meditation | Awakening to the True Reality | Full Lecture Black Screen – YouTube

 Som tidigare exempel, fungerar processen på liknande sätt, men med nya konflikter – som förs upp i medvetandet, något man inte kommer ihåg, kommer någonting som har varit medvetet under flera år, något som gett oss ångest, men som vi inte förstår. Detta kan ge upphov till, att dessa konflikter kommer upp. Och då fungerar de på samma sätt som tidigare teori, det vill säga KBT, och när dessa är uppe så finns möjligheter att sänka den , och med tanken, förbättra dem, och ge en konsekvens som gör det är mindre sannolikt att beteendet upprepas.

PDT

Psykodynamisk terapi (PDT) – mindlerStrategin kan lyckas tillfälligt, men i stället kan symptom uppstå på andra håll i livet. I PDT hjälper terapeuten dig att få syn på sådana omedvetna konflikter, så att du kan ta itu med dem, på ett moget sätt, i stället för att förneka dem” –

Repeterande och språk

Här kommer jag att gå igenom, hur en konflikt uppkommit, och när den bryts och därmed kommer denna byta känsla. Och om man vill förenkla, så kan konflikten brytas upp, genom att få ett ansträngt ansikte, ett visst beteende, och efter konflikten också ett avslappnat sådan.

6.facial expressions – Bing images

7 facial expressions –

 8. Bing imagesVerywellmind.comfacial expressions – Bing images

9.Understanding Emotions Through Facial Expressions (verywellmind.com)

 

Här nedan, representerar jag ett, meditationschema, där man kan följa, det jag pratar om.  Här nedan kan ni följa er själva, era konflikter, och hur dessa löses upp. Detta är helt enkelt ett verktyg, för att känna konflikter och hur de bryts av. Ni kan också fundera på hur era ansiktsuttryck förändras när en konflikt förändras, inte bara under meditation, men också hur dessa förändras under ovan nämnda terapimetoder.

Meditation, i de tidigare delarna, gällande konflikter

Månad 1.

Dag 1 och dag 2: morgon och kväll

Alan Watts-Still the mind, Intro to Meditation

Dag 3 och dag 4, morgon och kväll

Body Scan-Medverkande Jon Kabast-Zinn

Dag 5 och dag 6, morgon och kväll

Alan Watts-Teaches meditation

Dag 7 och dag 8, morgon och kväll

Eva Johansson-Avslappning och mental träning

En timme om dagen gånger 2. Byt ljudband efter två dagar.
Byt därefter till beskrivning för månad 2 efter en månad.
Därefter börjar du om med beskrivningen för månad 1, fortsätt om och om igen.

Månad 2.

Dag 1 och dag 2, morgon och kväll

Alan Watts-Out of your mind

Dag 3 och dag 4, morgon och kväll

Avslappning lång 25 minuter

Dag 5 och dag 6, morgon och kväll

Alan Watts-OMeditation-OM2

Dag 7 och 8, morgon och kväll

Reading from Hindu Scriptures 2

En timme om dagen gånger 2. Byt ljudband efter två dagar. Fortsätt från start månad 1.

 

Självklart kan schemat justeras efter tid och behov. Till exempel kan man meditera en timme varje dag,
där man byter meditations-band var tredje dag.

Signalsubstanser, molekyler, synapser

7. – referens –  Neuronal Uniqueness: Stars of the Sky |  

jag kommer här att undersöka receptor, signalsubstanser, synapser, och hur jag kan relatera dem till mitt arbete.

Dopamin

Nodralin

Serotonin

Synapser

Receptorer

Man kan säga att signalsubstansen är bilen, där vägen är synapsen och målet receptorn.

8- nedan

Dopamin – Wikipedia

Noradrenalin – Wikipedia

Serotonin – Wikipedia

Synaps – Wikipedia

Receptor – Wikipedia

9. https://hjarnan.ifokus.se /discussion/1358935/synaps. Här kommer jag diskutera, olika faktorer, där jag går in på hur språket fungerar, dess faktorer som jag hittar. Jag kommer här att visa, gå igenom, receptorer, känslor, signalsubstanser, minne, och hjärnan som förbinder dem till olika faktorer. Jag beslöt mig att ta tag i detta, på ett självsäkert sätt, men jag fortsätter ändå på ett teoretiskt plan. .11-Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. 1 – Kognitiv beteendeterapi – Wikipedia

 

Repetition: ”Låt oss titta på ettan; som just nu är i konflikt med människan – därav fixerar medvetandet i ettan, denna etta är i konflikt i hjärnan, och kan lösas upp, när hon eller han får se ettan, och ibland fixera vissa ord som öppnar den, det kanske är på ett enkelt vis. Där ettan står för ett, och upplösningen sker, vid negation av denna etta. Då sker avslappning, för det mesta. Sedan kommer tvåan, kanske en ny konflikt, som också den kan öppnas och korrigeras. Här kan vi troligen också se omedvetna processer, i vårt omedvetna. Denna löses upp, alla fall delvis, med plus och minus. Hur denna löses upp sker troligen, på ett liknande vis, som jag pratat om förut. Man skall också komma ihåg, att nya konflikter kan komma upp, och behöva mer rehabilitering, acceptans, och trygghet, ett sätt att bearbeta konflikten, så den hamnar i en viss styrka, och ger upphov till en känsla. Som kan återkomma i en ny konflikt, och jag tror också att ju starkare denna är, ju fler mottagningar sker. Så om konflikten löses, så kommer också denna konflikt, om den är tillräckligt stark, komma upp, med ett annorlunda språk, ett språk som alla fall delvis, kommer ta bort konflikten, återigen igen. Individen i fråga behöver därför terapi många gånger om, för att lösa upp olika typer av konflikter, med olika medel, kommer det en ny som härstammar i de nya konflikterna. Men också i undermedvetande, för att kroppen inte kunnat hantera den. Det är då flera konflikter, inom olika områden. Till slut, får psykologen dock bukt med problemet, efter att patienten accepterat många olika typer av konflikter, med olika typer av konflikter.”

2, och använda sig av, alla fall delvis, på sättet ovan. Det vill säga plus eller minus. Hur detta plus, hur detta minus, är en fråga om förnedring, förstärkning – för det är mer avancerat än man tror, således kommer jag filosofera, och se hur detta fungerar i detalj.

Vad händer då både ettan och tvåan, uppmärksammas så att hjärnan kommer ihåg dessa. Jo, de kommer inte slå ut varandra. När till exempel, ettan slås ut, och tvåan kommer till. Ett resultat av att tvåan känns igen av hjärnan, på grund av att det tidigare skett en konflikt, i denna. Det blir alltså, inte en motsats gentemot olika faktorer, I stället för plus minus.  Här kan individen uppnå konflikter av en mer avancerad art. Där individen, kämpar mot de båda, och minns båda från tidigare experiment. Således sker ej här en motsats, utan snarare en logisk följd, som inte ger upphov till, sina motsatser på grund av att hjärnan känner igen dem, och det kommer fram på olika banor som skiftar, skiftar mellan varandra. Och individen öppnar inte avslappning, eller förändringar, i denna situation; hjärnan kommer alltså ihåg nummer ett och två.

Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords, eller inombords, lös konflikter i hjärnan; när detta tankesätt blir uppenbart, så löses ofta en konflikt inne i hjärnan på grunder att vi koncentrerar oss på ett visst sätt, och att då konflikten upphör, mångt och mycket på grund att vi funderar, och slutar fundera på vissa händelser som tidigare mötts.

Låt texten rinna, fundera på det som finns utombords eller inombords.

Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords eller inombords.

Skillnaden här vi kan se, eller att vi förändrar ett ord, och i detta fall är ordet inte, något som förekommer att skapa för en ny avslappning.

Signalsubstanser och hur de kan bindas med humör, logik och ansiktsuttryck. Förmedlandet via logik, vad som händer när hjärnan hamnar i konflikt, sätts här under ett annat perspektiv; jag tror alltså att det vi gått igenom, i Tidigare text, då kan detta observeras på ett annat sätt, ja, från ett annat perspektiv.

Vilka signalsubstanser som ger upphov till ett humör, det ska vi analysera. I och med en blandning av signalsubstanserna, relateras detta till ett  visst beteende och ansiktsuttryck, detta ger därför upphov till, olika beteenden, så man sen kan relatera till signalsubstanser, och receptorer samt synapser. Det är alltså möjligt att se på vissa beteenden och hur det relateras till dessa faktorer. Där ansiktsuttrycket, beteendet förändras. Detta ger upphov till en förändring i beteendet, samt ansiktsuttrycket, som i alla fall delvis står i relation till våra signalsubstanser. Tidigare i verket kan man läsa om logik och hur det påverkar människan och ovan nämnda text. Tanken är alltså att det i våra hjärnor, sker in liknande process, som spelas ut på ett liknande vis. I likhet med då vi mediterar och får vissa tillstånd, som kan förenas med logik och ett vist hjärntillstånd. Nedan kan ni se ett försök att beskriva ovan från ett annat hål.

Här kommer jag skriva ett exempel, på hur KBT kan fungera, och hur jag sätter denna teori, alltså i relation till, andra faktorer, och ofta till andra terapiformer, men inte alltid.

”Tänk att någon som är utlänning, gåill en strand, ser nakna flickor, ser bröst, och får därav inte bara ångest, utan aggression likaså. När individen kommer ihåg deras klädsel, deras sätt  – det individen då kommer att tänka på, är hans egen kultur. Vi kan säga att det till och med är förbjudet, att gå utan klädsel, där mannens kultur, tänks hållas. Då mannen av någon anledning, kommer att träffa en psykolog, som har i uppgift, att hjälpa mannen, i ovan nämnda situation, och att, se till så att mannen förstår svenska normer, och till och med lagar. Det då psykologen gör, är att ta upp konflikten, då mannen, upplevt en sådan, då han ser, någonting som för honom är förbjudet. Psykologen tar då upp ämnet, löser konflikten, genom att leva sig in i individens värld, beskriva hur det i Sverige är, och därmed lösa konflikten, som mannen har i huvudet. Mannen blir då medveten av fenomenet på ett annorlunda sätt, och då löses situationen, med mindre, eller helt utan aggressioner och ångest – en konflikt har lösts.”

12.https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ct9qtIBq&id=2BC4699569BA65FD1A8251BCCCAA1F56F006EE11&thid=OIP.ct9qtIBqEbnsUBAz3lw-UgHaHV&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.drwardbond.com%2fuploads%2f1%2f4%2f1%2f2%2f14125533%2f7346353.png%3f336&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.72df6ab4806a11b9ec501033de5c3e52%3frik%3dEe4G8FYfqsy8UQ%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=332&expw=335&q=signalsubstanser&simid=608007841701195191&FORM=IRPRST&ck=913EF15B3509645F11389EED8C056D0E&selectedIndex=127&ajaxhist=0&ajaxserp=0

 Här nedan kommer jag beskriva, hur olika dessa tillstånd, som hjärnan framvrider, subjektivt men men vissa likheter som jag försöker hitta genom ett observerande fenomen. Att då hoppa genom meditation till detta kan ses som främmande, men meningen är också här att dra paralleller; logiken styr också här vårt skeende, vårt handlande, samt de ansiktsuttryck som kan observeras. Man kan också själv göra iakttagelser av sig själv, precis som man göra detta i djup slummer.

Ovan kan vi dra paralleller mellan ett handlande och dess funktion, i ett vaket tillstånd, men åckså ett lugnare sådant. Med detta  kommer jag observera olika typer av känslor, som kan frambringa ett beteende, och hur vi kan läsa av dessa, och hur vi i slutet kan få positivitet av dessa sammanbitningar, låt oss fortsätta: kbt kan användas med meditation på ett sådant sätt, att man sätter personen i avslappnat tillstånd, eller i ett meditativt läge, där, till exempel, personen får i uppgift att cirkulera genom sin vardag, då man möter en för individen, ett visst, tillstånd, som ger upphov till själslig smärta, eller något annat som individen sedan får ta upp, ges individen acceptans eller försöker finns logisk tillhörighet hos individen och psykologen. Detta kan ske infon tidigare satta villkor:

Acceptans – när man accepterar det som händer – allan watts ljudband

Verifikation – när någon verifierar en själv och ens tankar – allan watts

Trygghet – allan Wats – lugn röst – lättare att bli avslappnad – konflikterna löses upp lättare.

Att se sig själv – allan watts tankar ger upphov till att det sker stiltje i huvudet. Varför detta? kommer jag sedan analysera vidare.

Ovan kan vara något som, kan frambringas, i mängden olika metoder, och son jag också sätter, som medel att för människor, och psykologer, att experimentera med; dvs mångt i mycket meditation och likartade system. Man kan använda

Nedan illustrerar jag, hur människan försätts i olika tillstånd. Detta också det, kan frambringa människan och hur den fungerar, samt hur vi kan använda detta, inom samma genre, i vilket vi tidigare gått igenom, om måhända i ett tillstånd som är mer aktivt. Till slit kommer jag att försöka att göra en genomfattning om hur dessa tillstånd påverkar varandra

Om personen spänner ihop käkarna, kan detta vara så att denna person, känner sig arg, och ej litar på den konversationen, som han har med den andra individen har  –  om en person blir arg, så kommer ett visst ansiktsuttryck, visas. Denna visning, detta byte av känsla, ger upphov till det vi kan observera i en människas ansiktsuttryck. Låt säga att människan känner sig lugn, och sedan möts av en aggressiv individ, konflikter i hjärnan kommer fram, och löses upp, genom ett aggressivt utspelade, mot den andra individen. Vi kan här om vi vill, se ett mönster, då konflikter bryts av ett ansikte till ett annat. Detta är en teori, och bör därför inte ses som sanning.

Skeenden som går att se utanför människan, och då menar att viss humor, hur en viss känsla kan spelas ut, hur detta står i relation till, en viss känsla, och hur denna relateras till, beteendet, vid en viss respons från omgivningen. Ilska, ett resultat av signals signalsubstanser, och många andra relationer till omgivningen, och det som sker inuti människan. Detta kommer också relateras till, vilken signalsubstans kommer att tecken och vilken blandning av signalsubstanserna, och självklart hur vi kan relatera dessa till olika känslor. Nedanför gör jag det;

Om personen spänner ihop käkarna, kan detta vara så att denna person känner sig arg, och ej litar på den konversationen, som han har med den andra individer. Om en person blir arg, så kommer ett visst ansiktsuttryck, visas. Denna visning, detta byte av känsla, ger upphov till det vi kan observera i en människas ansiktsuttryck. Låt säga att människan känner sig lugn, och sedan möts av en aggressiv individ, konflikter i hjärnan kommer fram, och löses upp och kan genom ett aggressivt utspelade, mot den andra individen. Vi kan här om vi vill se ett mönster, då konflikter kan brytas av, då ett ansikte blir till ett annat. Detta är en teori, och bör därför inte ses som sanning. Man kan här se, det som  precis sker, i liket med meditation.

Uppåt med munnen är likamed att människor ler. Äckta leende har ofta en resning av ögonbrynen. Om personen håller för munnen, kan det vara så att personen försöker fejka sitt leende. Här kan, en glädjefull individ, ändra ansiktsuttryck till rädsla, genom en konflikt mot en annan människa, där upplöses då konflikten, och ses på ett beteende – en känsla, och ett ansikte. Glädje kan relateras till en signalsubstans, som alla fall delvis hänger ihop med dopamin, som för sig framåt, som en motiverade sensation, och när den klarar av, en konflikt, eller påverka något liknande, så ger en detta en rusch, en euforisk känsla. Men det finns också bakåtliggande känslor som ger upphov till ett stadie, som också det ger upphov till att människan känner glädje, och då enligt mig, är det lättare att då, att slå av en konflikt, som ger upphov till eufori och glädje. Seratonin  är inte bara en funktion som det är, utan är snarare också en känsla, som vi befinner oss i, som står i relation till, i alla fall, delvis, och mer som jag kommer att skriva om, glädje. Där på många sätt en känsla som finns i mig just nu, när jag skriver det här, för jag finner mening med livet i det, och när jag klarar av någonting. Så ger det upphov till en euforisk känsla. Det är också så att jag har en inneboende lycka, till det jag gör, och det sker vid sidan om dessa konflikter, och att påverka dem på så sätt, enligt mig, är då det lättare att gå in i konflikter, och lösa dem, som ger alla fall delvis ger, en eufori, som jag troligen upplever, när dopamin och seratonin tillsammans, påverkar varandra, på ett sätt, då det ger upphov till en tillfredsställande känsla.

Att personen biter på läpparna kan vara en indikator att hon/han är rädd, och eller ängslig. Ökad salivutsöndring kan vara ett tecken, på att personen är rädd. Konflikten löses här, till exempel att personen, har rädslan, och då flyr härifrån, för att byta konflikt, med att springa därifrån och skydda sig själv då personerna år utom fara. Ansiktet ändrar sig sen – konflikten bryts igen.

13Sorg – symtom och behandling – Doktor.se Sorg ger alla möjliga somatiska, emotionella och kognitiva reaktioner och de kan växla snabbt. Ibland blir man rädd för sina egna reaktioner, tror man håller på att bli galen, allvarligt sjuk eller att man aldrig ska komma tillbaka till ett fungerande liv igen. Ibland är sorgen så smärtsam att det känns som att man inte överlever, men det gör man! Det bästa du kan göra är att vara tillåtande mot dig själv och sänka kraven. Sorg ackompanjeras ofta av känslor av övergivenhet, tomhet eller meningslöshet. En förlust kan vara så svår att ta in att man känner sig bedövad, avskärmad eller upplever overklighetskänslor. Det är lätt att fastna i tankar om varför detta skett och om det hade gått att undvika. Det är vanligt att känna skuld för saker man gjort eller inte gjort. Ibland kan man fastna i en slags kamp mot det som skett – det får inte vara sant! Det borde inte ha skett!”

Att undra om det finns någon mening med livet överhuvudtaget är inte ovanligt. Det kan hjälpa att istället göra saker som känns meningsfulla. För att komma vidare behövs ett accepterande förhållningssätt till det som skett. Med det menas att erkänna verkligheten som den är, inte att du behöver tycka att det som skett är okej.

14-facial expressions – Bing images

15-facial expressions – Bing imagesVerywellmind.com

16- Understanding Emotions Through Facial Expressions (verywellmind.com)

–se några sådana Att känna ilska innebär en stress för kroppen så både frekventa ilske utbrott och ilska som undertrycks och inte alls hanteras kan vara bidragande faktorer till hjärtsjukdomar på sikt, på grund av förhöjda kortisolnivåer. Undertryckt ilska kan också i förlängningen ge upphov till exempelvis bitterhet eller depressivitet. Om ilskan däremot hanteras på ett konstruktivt sätt, har man i studier inte kunnat kopplingar.

17 Ilska – detta händer i kroppen | MåBra (mabra.com)

Ångest eller ångesttillstånd är ett sinnestillstånd som karakteriseras av stark rädslanervositet eller oro (enligt Svensk MeSH, ständig känsla av oro, ängslan och överhängande faror), vare sig det är situations betingat eller inte, och kan bero på ett mycket verkligt hot såväl som ett helt föreställt hot. Ångest är en helt normal reaktion och de allra flesta upplever ångest då och då. Ångest är inte farligt även om den kan vara mycket obehaglig.

Ångest kan vara en sinnesstämning eller ingå som delsymtom i en psykisk störning, till exempel ångeststörning eller depression, bero på en kroppslig sjukdom (exempelvis hjärtinfarktgiftstruma) eller uppkomma till följd av droger (som akut drogförgiftning eller utsättningsbesvär, jämför substansbetingat ångestsyndrom).

Sorg är ett känslomässigt tillstånd utlöst av oåterkalleliga eller övermäktiga negativa händelser, såsom bortgång av en nära behörig Vid förlusten av en närstående upplever de flesta människor en övergående, snarare än bestående, smärta och ångest. Denna typ av sorg är en vanlig reaktion på förlusten av en närstående och är inte förknippad med ett försämrat psykiskt hälsotillstånd. Sorg medför dock en ökad risk för att uppleva ett flertal psykiatriska diagnoser såsom depression, post-traumatisk stress och komplicerad sorg. Komplicerad sorg, till skillnad från de flesta sorgereaktioner, innebär att påtagliga symptom av sorg, såsom separationsångest, består minst 6 månader efter förlusten. Komplicerad sorg – sorg referens Wikipedia drabbar ungefär 10% av de som upplever förlusten av en närstående. Kognitiv beteendeterapi har visats effektiv i behandlingen av komplicerad sorg [1].

Känslor och hur dessa relateras till signalsubstanser, och i detta verk, kommer jag koncentrera mig på:

Noradrenalin, Energi, att koncentrera sig,

Serotonin, glädje, uppmärksamhet

Dopamin, dessa beteenden kommer att på ett bättre sätt, relateras, till att vara mer specifikt, och jag behöver också kolla upp olika beteenden, och hur dessa förs med varandra, och vart det kommer ifrån, det vill säga det faktorer som jag analyserar, signalsubstanser ,synapser, och receptorer

Positiva egenskaper, negativa egenskaper, Hur olika signalsubstanser, som styr är blandningar av olika 13 humör därav.

negativa vid en viss blandning,

Dopamin, aggression, sex, hunger

Serotonin, ångest, lättretad

Serotonin, minne, beroende, snabb behandling,

Noradrenalin, energi, förmåga att koncentrera sig

                                                                                                                              z=5-2t

                                                                                                                             s=4-3-0+2

                                                                                                                               3+2=os

                                     t=3 +2 +1,

tid= aggression i en styrka, i en tidsaxel. Ger upphov till ett beteende, som går nedåt med tiden, som sedan hamnar i zen, och som sedan, öppnar vägen till ny känsla. Hur, exakt, terroriserar jag om nedan.

Vi ser här att grafen, som ovan kommer påverkas av serotonin och dopamin, som i ett skede, en styrka, som ger upphov till en nedåtgående styrka, som kan ses genom att observera individen. Här ser vi att styrkan, av humöret varierar, och aggressionen, kan ses under olika punkter och därmed beteende mellan dessa punkter, som sen riktas åt, efter en viss logik. Detta gör att man kan följa en person, hur hon eller han påverkas, av en viss omgivning, och hur hon och han reagerar på en viss signalsubstans, receptor, samt synaps. Man kan då se, känna av, se styrkan av en tidsaxel, och därmed få en glimt av självinsikt.

z=5-2t

s=4-3-0+2

3+2=os

Slutsats och mening

Att hitta en faktor, som man kan använda, och därmed fastställa en graf. Därmed kan man se hur dopaminet, med andra signalsubstanser, visar en siffra som man kan relatera till ett ansikte, ett beteende, och hur den senare kan kopplas till en graf, så man kan se ens egna respons vid ett visst tillfälle, och vid flera tillfällen, och på så sätt förändra den själv, få självkännedom, och förändra sig därav, till en mängd olika faktorer som man kan räkna ut. Detta kan man relatera också till andra människor, genom att observera dem – se deras ansikte och beteende.

Att läsa av grafen – detta kan man göra med ovanstående cirklar, se vilket beteende man är i, och se hur detta ger upphov till, en vis graf, hur man kan förändra sig själv, observera sig själv, inom och utom. Man kan alltså följa sig själv och andra genom cirkelns ovan och relatera den till övriga kapitel. Ett exempel är ovan nämnda graf.

Vilka signalsubstanser som ger upphov till ett humör, och där vi ska analysera. I och med en blandning av signalsubstanserna, relateras detta till ett visst beteende, ansiktsuttryck. Beteende och ansiktsuttryck ger därför upphov till, olika beteenden, så man sen kan relatera till signalsubstanser, och receptorer och synapser. Det är alltså möjligt att se på vissa beteenden och hur det relateras till dessa faktorer. När ansiktsuttrycket, beteendet och förändras inom en kort, sker en lång period, detta, ger upphov till en förändring i beteendet, samt ansiktsuttrycket, som i alla fall delvis står i relation till våra signalsubstanser. Precis i förändringen av vårt beteende. Tidigare i verket kan man läsa om logik, meditation, och hur det påverkar människan och ovan nämnda text. Hoppas ni lärt er av det jag skrivit och att ni kan använda er av det i era liv!

 

1. Psykologi a – gymnasiet

2. Exponering – Wikipedia

  3. Kognitiv beteendeterapi – Wikipedia

  4. – Psykoterapi – Wikipedia

  5.Alan Watts -Teaches Meditation | wakening to the True Reality | Full Lecture Black Screen – YouTube

6. Psykodynamisk terapi (PDT) – mindler

                                                      7.                Neuronal Uniqueness: Stars of the Sky |  

 7. f aial expressions – Bing images

  8.  facial expressions

 9 . Bing imagesVerywellmind.comfaci  al expressions – Bing imagendersanding Emotions Through Facial

Expressions (verywellmind.com)

9  ned an alla från wikipedia Dopamin– Wikipedia

Noradrenalin – Wikipedia

Serotonin – Wikipedia

Synaps – Wikipedia

11. https://hjarnan.ifokus.se /discussion/1358935/synaps.

12.https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ct9qtIBq&id=2BC4699569BA65FD1A8251BCCCAA1F56F006EE11&thid=OIP.ct9qtIBqEbnsUBAz3lw-UgHaHV&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.drwardbond.com%2fuploads%2f1%2f4%2f1%2f2%2f14125533%2f7346353.png%3f336&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.72df6ab4806a11b9ec501033de5c3e52%3frik%3dEe4G8FYfqsy8UQ%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=332&expw=335&q=signalsubstanser&simid=608007841701195191&FORM=IRPRST&ck=913EF15B3509645F11389EED8C056D0E&selectedIndex=127&ajaxhist=0&ajaxserp=0

13. Sorg – symtom och behandling – Doktor.se

14. facial expressions – Bing images

14.facial expressions – Bing imagesVerywellmind.com

 15. Understanding Emotions Through Facial Expressions (verywellmind.com)

17. Ilska – detta händer i kroppen | MåBra (mabra.com)

Djupet 2

fre 12 april, 2024 kl.15:26 | Inga kommentarer

 Djupet – konflikterna i våra hjärnor

I den här texten, kommer jag att undersöka hur hjärnan ter sig, under olika situationer, och hur denna bygger upp konflikter, och hur kroppen försöker att lösa dessa, och därmed försätta individen i ett visst tillstånd. Artikeln är teoretisk, och jag kommer logiskt, att använda olika terapiformer, för att komma så nära, en intressant artikel som möjligt. Tillvägagångssättet är experimentellt, och uppkommit genom observationer av mig själv, samt artiklar; och därefter upplöstes det en idé, som för mig verkade intressant, och som kan tas längre genom en filosofisk samt vetenskaplig approach. Målet var att få människor börja tänka inom samma bana, hitta sig själva, och i och med detta intressera sig av ämnet, och även kunna använda sig av det i sina liv, för att finna njutning, av själva tänkandet, och att bevisa, det som jag kanske inte klarat av.

logik: Låt säga att vi har olika dörrar, där texten inom oss öppnar en dörr, och vi därmed upplever stiltje. Detta sker när medvetandet upptäcker sig själv, och riktar sin spänning till ett visst område. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi, Jag kommer här att granska terapiformen KBT, se hur denna fungerar på människor, och koppla den till mina egna tankar, där den ter sig på ett liknande sätt, och på så sätt, komma närmare en tillfredsställande likhet, där båda faktorerna; ges likhet, olikhet, samt bevis, där man kan känna igen, och därmed känna teorin, och därmed finna någonting som kan ses som något intressant, men som också kan kopplas till en mängd olika faktorer.

Här kommer jag skriva egna, eller flera exempel, på hur KBT kan fungera, och hur jag sätter denna teori, alltså i relation till, andra faktorer, och ofta till andra terapiformer, men inte alltid. Tänk att någon som är utlänning, går till en strand, ser nakna flickor, ser bröst, och får därav inte bara ångest, utan aggression likaså. När individen kommer ihåg deras klädsel, deras sätt  –  det individen då kommer att tänka på, är hans egen kultur. Vi kan säga att det till och med är förbjudet, att gå utan klädsel, där mannens kultur, tänks hållas. Då mannen av någon anledning, kommer att träffa en psykolog, som har i uppgift, att hjälpa mannen, i ovan nämnda situation, och att se till så att mannen förstår svenska normer, och till och med lagar. Det då psykologen gör, är att ta upp konflikten, då mannen, upplevt en sådan, då han ser, någonting som för honom är förbjudet. Psykologen tar då upp ämnet, löser konflikten, genom att leva sig in i individens värld, beskriva hur det i Sverige är, och därmed lösa konflikten, som mannen har i huvudet. Mannen blir då medveten av fenomenet på ett annorlunda sätt, och då löses situationen, med mindre, eller, helt utan aggressioner och ångest – en konflikt har lösts.1 – psykologi a gymnasiet. 2 –Exponering  Wikipedia. 3 – Kognitiv beteendeterapi  Wikipedia

 Psykodynamisk terapi

Denna terapi, kunskap, och teori: utgår i alla fall delvis, på att leta upp olika konflikter, i kroppen, som vi sorterar bort, glömt, eller förbisett, som kan ge upphov till, inte bara ångest, utan också till depression. Detta tror jag också är en konflikt i vårt undermedvetna, som kan vid en dynamisk terapiform, tas till ytan – göras medveten och därmed lösbar. Teorin är alltså, att kroppen förs framåt, genom olika konflikter, som hjärnan vill lösa – när medvetenhet om denna konflikt, hur man ska lösa den, vad den bidrar med; ger upphov till ett slags tänkesätt, som vi nedanför skall terrorisera om. Tillexempel när vi mediterar. Som tidigare exempel, fungerar processen, på liknande sätt, men nya konflikter, som förs upp i medvetandet, något man inte kommer ihåg, kommer attacken, som har varit medvetet, under flera år; något som gett oss ångest, men som vi inte förstår: Detta kan ge upphov till, att dessa konflikter kommer upp, och då fungerar det på samma sätt som tidigare, en teori, det vill säga KBT, och när dessa är uppe, så finns möjligheter att sänka dem, så kan man med tanken förbättra dem, och ge en konsekvens, som gör det mindre sannolikt att beteendet upprepas.

 4 – Psykoterapi  Wikipedia, Hjärnan kan begripa hur man blir avslappnad, och bli av med konflikter. Detta med en benägenhet om att vilja slappna av, och hur detta ger upphov till, ett tillstånd som vi vill möta. Att vi vill ha, och föras fram till, denna vilja, att låta oss säga att vi vill slappna av, detta ger upphov till, en ansträngning, då vi vill uppleva, den känslan som individen vill komma åt. Detta ger alltså en ansträngning, som man vill bort ifrån, vilket ger upphov till en annan ansträngning, det vill säga att man vill komma till ett visst område, och att denna vilja i oss rapporterar oss, till en viss spänning, där själva ansträngningen, i hjärnan, ger upphov till att vi inte kommer dit vi vill, på grund av ansträngningen, att vi vill komma dit.

Jag kommer att frambringa en teori med text och bilder, hur denna konflikt kommer till, upplöses, beroende på hur vi ser på varandra, konflikten som sker i hjärnan, och hur människan kan, då den är medveten om, denna konflikt och försöker att bli av med den.

Låt säga att vi har olika dörrar, där texten inombords öppnar en dörr, och att vi därmed upplever stiltje, där vi senare, upplever en konflikt igen. Låt säga att vi tittar på nummer ett, och att vi upplever ett stiltje. Exakt vad det är som gör att människan får bort sin konflikt och sätts i stiltje, gång efter gång?  Jag kommer bland annat undersöka, en utövare, som sysselsätter sig med, meditation, som upplevt denna stiltje, där vi kan sätta oss i relation till denna styrka, och se om vi upplever samma sak. Sen ska jag också se om jag hittar ett logiskt mönster till detta. Vi tittar på nummer ett, ett stiltje uppkommer, då har medvetandet förts igenom, det vi tittar på, en spänning, då denna försvinner, blir tvåan eller trean, ettan  igen – det som man tittar på. Konflikten föds igen, då vi blir medvetna, om oss själva, igen. Trean och tvåan är gamla minnen som vid uppenbarelse flyttas, igen.

 Jag föreslår att ni lyssnar på nedanstående ljudklipp, observerar, och försöker att hitta ett mönster i meditationen – då det ger upphov till det som jag skrivit om. Jag kommer här se vilka relationer, där de olika faktorerna – slåss och relateras till varandra, i det mänskliga psyket. Därav studerandet av allan watts och hans lära.

Allan Wats – intro to meditation ljudband, Tea Ching t-allan watts röst är mycket trygg, och ger upphov till, ett lugn med mindre ångest. Där själva ångesten, när vi lyssnar, är en bidragande faktor, då den reduceras, till att göra Meditation med Allan Watts till fler lugna perioder – och därmed är det lättare att få dessa lugna perioder, då man har en trygg röst till hands. Detta gäller självklart inte bara allan watts, utan psykologer likaså; vi tenderar alltså att lyssna mer, känna oss tryggare, och få lättare att lösa upp konflikter, då en psykolog har en trygg röst.

Jag kommer att gå igenom olika terapiformer och se, om de har gemensamheter med min teori. Och hur länge denna stiltje håller på; i förhållande till just någonting; en siffra, ett lugn, en logik, och olika terapiformer, samt hur dessa hänger ihop. Meditation använder jag som verktyg för att komma åt, idéer, och hur dessa fungerar ihop.

Faktorer som ger upphov till stiltje

Acceptans – när man accepterar det som händer – allan watts ljudband.

Verifikation – när någon verifierar en själv och ens tankar – allan watts.

Trygghet – allan Wats – lugn röst – lättare att bli avslappnad – konflikterna löses upp lättare.

Att se sig själv – allan watts tankar ger upphov till att det sker stiltje i huvudet. Varför detta? kommer jag sedan analysera vidare.

Logiken i språket – Exempel

Här kommer jag att fundera på om logiken och språket, hänger ihop med vissa konflikter i hjärnan. Jag kommer här figurera ut, hur olika ord och meningar, ges som effekt till att lösa konflikter, och också kanske att skapa dem. Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords, eller inombords – här sker något som vi kan sätta i relation, med, hur konflikter upplöses, och hur vi därmed byter språk, blir avslappnade, eller hur vi hamnar i konflikter –  dessa tenderar i att hänga ihop med varandra, gällande bilden som jag har tidigare fört fram. Nu kommer jag undersöka fenomenet ytterligare.: Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords eller inombords,  när detta tankesätt blir uppenbart, så löses ofta en konflikt inne i hjärnan på grund att vi koncentrerar oss på ett visst sätt, och att då konflikten upphör, mångt och mycket på grund att vi funderar, och slutar fundera, på vissa händelser, som tidigare möts.

1 – Låt texten rinna, fundera på det som finns utombords eller inombords.

2 – låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords eller inombords.

 Skillnaden här vi kan se, är att vi förändrar ett ord, och i detta fall är ordet inte, något som förekommer att skapa för en ny avslappning; inte.

Att vara låst i sin avslappning: Skillnaden här vi kan se, är att vi förändrar ett ord, och i detta fall är ordet inte, det som förekommer för att skapa en ny avslappning. Personen kommer till slut, återkomma i konflikt, då han, hon, då hjärnan vänt sig och skapat en konflikt, som ger upphov till, att inte slappna av – kommer personen troligen, bli medveten om, att det inte längre går att använda systemet, inte, för att nå avslappning. Nu vill jag att ni tittar på dagen, vad som hänt, och vilka känslor det har fört med sig. Konflikterna som skett under dagen, som vi många gånger tryckt undan, kan här visas, accepteras, och, via rätt ord förändras, enligt tidigare följa skiss och modul.

1 – Du gjorde ingenting fel.

2 – Du gjorde fel och behöver förbättra, dig.

3 –  Tänk på det som har hänt och acceptera det.

4 – Detta kan vara ett utmärkt förbättringsätt, att komma på vardagen, hjälpa den vidare, och på så sätt kontrollera situationen. Här fungerar också, tror jag, en liknande strategi som ovan.

5 – Jag accepterar problemet som det är.

6 –  jag ringer en vän som skapade denna konflikt.

7 –  Dessa olika alternativ kan lösa upp olika typer av konflikter.

Att prata med någon, med konflikterna tillhands, detta kan till exempel, ske med en psykolog, som kan säga att du inte gjort något fel, och personen i fråga, som gjort något negativt gentemot dig, löser upp problemet, med hjälp av psykologen, som verifierar dina egna tankar, eller faktiskt tvärtom – konflikten bryts; hur länge och till vilken styrka, kan jag just nu inte säga. Denna acceptans, kan hålla i sig flera timmar, och till och med flera månader, om det har varit riktigt betydande. Ett exempel, kan vara en våldtagen kvinna, som inte förklarat vad som hänt till någon, psykologen kan då fungera, som en person som säger till individen att, att det inte var hennes fel. Under denna tid, fortgår också andra konflikter såklart. Men våldtäkten, som ger en underliggande ångest, kan som sagt förbättras, genom att få verifikation, om psykologen säger att individen gjort fel, att våldtäkten inte var en våldtäkt, så kan detta dock ge upphov till sorg och ångest, och istället aggression om patienten inte håller med.

Här kan vi se verifikationen som ett plus, om den verifieras på ett gott sätt, tvärtom, om psykologen säger att det är dåligt, och att hon inte våldtagits, kan detta också faktiskt, ske på ett sådant sätt, att individen blir arg, eller visar aggression, som kan, om individen, är tillräckligt stark, och säker på sin sak, ge upphov till  känslan av någonting negativt hos psykologen; till exempel så visar han eller hon, aggression gentemot psykologen. Här kan vi också se ett språk samt känsla, som påverkar konflikten, och ger människan, när konflikten bryts, olika känslor. Dessa konflikter kan tas upp försiktigt, så att individen inte räds för att hantera dessa, men slutligen, om de då kommer upp, med terapi, från vårt  undermedvetna, som står i relation till psykologens kompetens – då  denna konflikt då upphör, kan bero på ett särskilt språk, som samlats inne i individen, och behöver därmed verifieras, på ett sådant sätt, att psykologen använder rätt språk, så individen inte blir förvirrad, eller påverkas på ett annat sätt, än lättja – konflikten löses då upp.

Låt oss titta på ettan, som just nu är i konflikt, med människan – därav fixerar medvetandet i ettan, denna etta är i konflikt i hjärnan, och kan lösas upp, när hon eller han får se ettan, och ibland fixera vissa ord som öppnar den, det kanske är på ett enkelt vis. Där ettan står för ett, och upplösningen sker, vid negation av denna etta. Då sker avslappning, för det mesta. Sedan kommer tvåan, kanske en ny konflikt, som också den kan öppnas och korrigeras. Här kan vi troligen också se omedvetna processer, i vårt omedvetna. Denna löses upp, alla fall delvis, med plus och minus. Hur denna löses upp sker troligen, på ett liknande vis, som jag pratat om förut. Man skall också komma ihåg, att nya konflikter kan komma upp, och behöva mer rehabilitering, acceptans, och trygghet, ett sätt att bearbeta konflikten, så den hamnar i en viss styrka, och ger upphov till en känsla. Som kan återkomma i en ny konflikt, och jag tror också att ju starkare denna är, ju fler mottagningar sker. Så om konflikten löses, så kommer också denna konflikt, om den är tillräckligt stark, komma upp, med ett annorlunda språk, ett språk som alla fall delvis, kommer ta bort konflikten, återigen igen. Individen i fråga behöver därför terapi många gånger om, för att lösa upp olika typer av konflikter, med olika medel, kommer det en ny som härstammar i de nya konflikterna. Men också i undermedvetande, för att kroppen inte kunnat hantera den. Det är de flera konflikter, inom olika områden. Till slut, får psykologen dock bukt med problemet, efter att patienten accepterat många olika typer av konflikter, med olika typer av språk, och använda sig, alla fall delvis, på sättet ovan. Det vill säga plus eller minus. Hur detta plus, hur detta minus, är en fråga om förnedring, förstärkning – för det är mer avancerat än man tror, således kommer jag filosofera, och se hur detta fungerar i detalj.

Vad händer då både 1 och 2, uppmärksammas, så att hjärnan kommer ihåg dessa. Jo, de kommer inte slå ut varandra. När till exempel, ettan slås ut, och tvåan kommer de, tillslut, resultera av att 2 känns igen av hjärnan, på grund av att det tidigare skett en konflikt, i denna. Det blir alltså, inte en motsats, gentemot olika faktorer, I stället för plus, minus. Kan det till exempel bli plus plus, eller minus minus, som blir plus. Här kan individen uppnå konflikter av en mer avancerad art. Där individen, kämpar mot, de båda, och minns båda från tidigare, experiment. Således sker ej här en motsats, utan snarare en logisk följd, som inte ger upphov till, sina motsatser, på grund av att hjärnan känner igen dem, och de kommer fram på olika banor, som skiftar, skiftar mellan varandra. Och individen som inte öppnar avslappningen, eller förändringarna, i denna situation; hjärnan kommer alltså ihåg nummer 1 och 2.

Upplösningen sker då denna syn ses på ettan själv. Då sker avslappning – för det mesta. Sedan kommer tvåan, en ny konflikt, som  kan öppnas och korrigeras. Här kan vi troligen också se omedvetna processer. Hur denna löses upp sker troligen, på ett liknande vis, som jag pratat om förut. Man skall också komma ihåg, att nya konflikter kan komma upp, och behöva mer rehabilitering, acceptans, och trygghet, än andra konflikter. Individen i fråga behöver därför terapi många gånger om.  Till slut får förhoppningsvis psykologen bukt med problemet, efter att patienten accepterat många olika typer av konflikter, med olika typer av språk.

Ett: hjärnan känner till ettan, i ovan nämnda fas. Så man måste nå nummer tre eller två, för att finna något nytt, och då för att öppna avslappning, och liknande känslor därtill. Då personen förändrar orden, kan detta ge upphov till avslappning. Att inte slappna av, och att inte bryr sig om avslappningen. Att höra detta kan ge upphov till en ny avslappning. Varför är då detta så, och varför löses då konflikten? Här tas konflikten till ett annat område. När människan inte bryr sig om konflikten, då blir hon åter avslappnad. Att då nå trean för avslappnig kan vara ett måste, ibland, för att nå avslappning. Vi kommer ihåg tvåan och försöker förändra den. Ett tidigare minne finns i trean. Till exempel: vi försöker förändra en vis känsla när en annan känsla försöker förändra denna känsla. Vi kommer på oss då blir tvåan ett, och trean tror jag då försvinner. Sen uppkommer troligen en ny konflikt.

1 – Människan känner till både ett och två, då fungerar inte två. och då måste nummer tre nås. Kanske för att motsatserna finns där, det vill säga avslappning, och kommer därmed till två eller ett igen.  Snarare kommer denna hjärna, komma ihåg, och lösningen av konflikten blir väldigt kort, nästintill ej kännbar – man hamnar i konflikt igen.

2- Att då ta upp konflikter, som är nya, så vi kan föra oss framåt Igen; detta gör jag ett exempel på nedan. För att nå detta, måste vi ha ett annat språk, som hjärnan inte känner till.

Att filosofera, och göra arbetet något nära vetenskapen, för att komma in på djupet, och kemiska förändringar, för att se hur detta kan påverka hjärnan; jag kommer terrorisera, runt omkring detta. Ja fundera på det som sker utombords eller inombords. Att bevisa detta genom en bild, eller att terrorisera runt omkring det. För att se att det finns mönster runt omkring detta tankesät.

5-Alan Watts Teaches Meditation | Awakening to the True Reality | Full Lecture Black Screen – YouTube

 Som tidigare exempel, fungerar processen på liknande sätt, men med nya konflikter – som förs upp i medvetandet, något man inte kommer ihåg, kommer någonting som har varit medvetet under flera år, något som gett oss ångest, men som vi inte förstår. Detta kan ge upphov till, att dessa konflikter kommer upp. Och då fungerar de på samma sätt som tidigare teori, det vill säga KBT, och när dessa är uppe så finns möjligheter att sänka den , och med tanken, förbättra dem, och ge en konsekvens som gör det är mindre sannolikt att beteendet upprepas.

PDT

Psykodynamisk terapi (PDT) – mindlerStrategin kan lyckas tillfälligt, men i stället kan symptom uppstå på andra håll i livet. I PDT hjälper terapeuten dig att få syn på sådana omedvetna konflikter, så att du kan ta itu med dem, på ett moget sätt, i stället för att förneka dem” –

Repeterande och språk

Här kommer jag att gå igenom, hur en konflikt uppkommit, och när den bryts och därmed kommer denna byta känsla. Och om man vill förenkla, så kan konflikten brytas upp, genom att få ett ansträngt ansikte, ett visst beteende, och efter konflikten också ett avslappnat sådan.

6.facial expressions – Bing images

7 facial expressions –

 8. Bing imagesVerywellmind.comfacial expressions – Bing images

9.Understanding Emotions Through Facial Expressions (verywellmind.com)

 

Här nedan, representerar jag ett, meditationschema, där man kan följa, det jag pratar om.  Här nedan kan ni följa er själva, era konflikter, och hur dessa löses upp. Detta är helt enkelt ett verktyg, för att känna konflikter och hur de bryts av. Ni kan också fundera på hur era ansiktsuttryck förändras när en konflikt förändras, inte bara under meditation, men också hur dessa förändras under ovan nämnda terapimetoder.

Meditation, i de tidigare delarna, gällande konflikter

Månad 1.

Dag 1 och dag 2: morgon och kväll

Alan Watts-Still the mind, Intro to Meditation

Dag 3 och dag 4, morgon och kväll

Body Scan-Medverkande Jon Kabast-Zinn

Dag 5 och dag 6, morgon och kväll

Alan Watts-Teaches meditation

Dag 7 och dag 8, morgon och kväll

Eva Johansson-Avslappning och mental träning

En timme om dagen gånger 2. Byt ljudband efter två dagar.
Byt därefter till beskrivning för månad 2 efter en månad.
Därefter börjar du om med beskrivningen för månad 1, fortsätt om och om igen.

Månad 2.

Dag 1 och dag 2, morgon och kväll

Alan Watts-Out of your mind

Dag 3 och dag 4, morgon och kväll

Avslappning lång 25 minuter

Dag 5 och dag 6, morgon och kväll

Alan Watts-OMeditation-OM2

Dag 7 och 8, morgon och kväll

Reading from Hindu Scriptures 2

En timme om dagen gånger 2. Byt ljudband efter två dagar. Fortsätt från start månad 1.

 

Självklart kan schemat justeras efter tid och behov. Till exempel kan man meditera en timme varje dag,
där man byter meditations-band var tredje dag.

Signalsubstanser, molekyler, synapser

7. – referens –  Neuronal Uniqueness: Stars of the Sky |  

jag kommer här att undersöka receptor, signalsubstanser, synapser, och hur jag kan relatera dem till mitt arbete.

Dopamin

Nodralin

Serotonin

Synapser

Receptorer

Man kan säga att signalsubstansen är bilen, där vägen är synapsen och målet receptorn.

8- nedan

Dopamin – Wikipedia

Noradrenalin – Wikipedia

Serotonin – Wikipedia

Synaps – Wikipedia

Receptor – Wikipedia

9. https://hjarnan.ifokus.se /discussion/1358935/synaps. Här kommer jag diskutera, olika faktorer, där jag går in på hur språket fungerar, dess faktorer som jag hittar. Jag kommer här att visa, gå igenom, receptorer, känslor, signalsubstanser, minne, och hjärnan som förbinder dem till olika faktorer. Jag beslöt mig att ta tag i detta, på ett självsäkert sätt, men jag fortsätter ändå på ett teoretiskt plan. .11-Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. 1 – Kognitiv beteendeterapi – Wikipedia

 

Repetition: ”Låt oss titta på ettan; som just nu är i konflikt med människan – därav fixerar medvetandet i ettan, denna etta är i konflikt i hjärnan, och kan lösas upp, när hon eller han får se ettan, och ibland fixera vissa ord som öppnar den, det kanske är på ett enkelt vis. Där ettan står för ett, och upplösningen sker, vid negation av denna etta. Då sker avslappning, för det mesta. Sedan kommer tvåan, kanske en ny konflikt, som också den kan öppnas och korrigeras. Här kan vi troligen också se omedvetna processer, i vårt omedvetna. Denna löses upp, alla fall delvis, med plus och minus. Hur denna löses upp sker troligen, på ett liknande vis, som jag pratat om förut. Man skall också komma ihåg, att nya konflikter kan komma upp, och behöva mer rehabilitering, acceptans, och trygghet, ett sätt att bearbeta konflikten, så den hamnar i en viss styrka, och ger upphov till en känsla. Som kan återkomma i en ny konflikt, och jag tror också att ju starkare denna är, ju fler mottagningar sker. Så om konflikten löses, så kommer också denna konflikt, om den är tillräckligt stark, komma upp, med ett annorlunda språk, ett språk som alla fall delvis, kommer ta bort konflikten, återigen igen. Individen i fråga behöver därför terapi många gånger om, för att lösa upp olika typer av konflikter, med olika medel, kommer det en ny som härstammar i de nya konflikterna. Men också i undermedvetande, för att kroppen inte kunnat hantera den. Det är då flera konflikter, inom olika områden. Till slut, får psykologen dock bukt med problemet, efter att patienten accepterat många olika typer av konflikter, med olika typer av konflikter.”

2, och använda sig av, alla fall delvis, på sättet ovan. Det vill säga plus eller minus. Hur detta plus, hur detta minus, är en fråga om förnedring, förstärkning – för det är mer avancerat än man tror, således kommer jag filosofera, och se hur detta fungerar i detalj.

Vad händer då både ettan och tvåan, uppmärksammas så att hjärnan kommer ihåg dessa. Jo, de kommer inte slå ut varandra. När till exempel, ettan slås ut, och tvåan kommer till. Ett resultat av att tvåan känns igen av hjärnan, på grund av att det tidigare skett en konflikt, i denna. Det blir alltså, inte en motsats gentemot olika faktorer, I stället för plus minus.  Här kan individen uppnå konflikter av en mer avancerad art. Där individen, kämpar mot de båda, och minns båda från tidigare experiment. Således sker ej här en motsats, utan snarare en logisk följd, som inte ger upphov till, sina motsatser på grund av att hjärnan känner igen dem, och det kommer fram på olika banor som skiftar, skiftar mellan varandra. Och individen öppnar inte avslappning, eller förändringar, i denna situation; hjärnan kommer alltså ihåg nummer ett och två.

Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords, eller inombords, lös konflikter i hjärnan; när detta tankesätt blir uppenbart, så löses ofta en konflikt inne i hjärnan på grunder att vi koncentrerar oss på ett visst sätt, och att då konflikten upphör, mångt och mycket på grund att vi funderar, och slutar fundera på vissa händelser som tidigare mötts.

Låt texten rinna, fundera på det som finns utombords eller inombords.

Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords eller inombords.

Skillnaden här vi kan se, eller att vi förändrar ett ord, och i detta fall är ordet inte, något som förekommer att skapa för en ny avslappning.

Signalsubstanser och hur de kan bindas med humör, logik och ansiktsuttryck. Förmedlandet via logik, vad som händer när hjärnan hamnar i konflikt, sätts här under ett annat perspektiv; jag tror alltså att det vi gått igenom, i Tidigare text, då kan detta observeras på ett annat sätt, ja, från ett annat perspektiv.

Vilka signalsubstanser som ger upphov till ett humör, det ska vi analysera. I och med en blandning av signalsubstanserna, relateras detta till ett  visst beteende och ansiktsuttryck, detta ger därför upphov till, olika beteenden, så man sen kan relatera till signalsubstanser, och receptorer samt synapser. Det är alltså möjligt att se på vissa beteenden och hur det relateras till dessa faktorer. Där ansiktsuttrycket, beteendet förändras. Detta ger upphov till en förändring i beteendet, samt ansiktsuttrycket, som i alla fall delvis står i relation till våra signalsubstanser. Tidigare i verket kan man läsa om logik och hur det påverkar människan och ovan nämnda text. Tanken är alltså att det i våra hjärnor, sker in liknande process, som spelas ut på ett liknande vis. I likhet med då vi mediterar och får vissa tillstånd, som kan förenas med logik och ett vist hjärntillstånd. Nedan kan ni se ett försök att beskriva ovan från ett annat hål.

Här kommer jag skriva ett exempel, på hur KBT kan fungera, och hur jag sätter denna teori, alltså i relation till, andra faktorer, och ofta till andra terapiformer, men inte alltid.

”Tänk att någon som är utlänning, gåill en strand, ser nakna flickor, ser bröst, och får därav inte bara ångest, utan aggression likaså. När individen kommer ihåg deras klädsel, deras sätt  – det individen då kommer att tänka på, är hans egen kultur. Vi kan säga att det till och med är förbjudet, att gå utan klädsel, där mannens kultur, tänks hållas. Då mannen av någon anledning, kommer att träffa en psykolog, som har i uppgift, att hjälpa mannen, i ovan nämnda situation, och att, se till så att mannen förstår svenska normer, och till och med lagar. Det då psykologen gör, är att ta upp konflikten, då mannen, upplevt en sådan, då han ser, någonting som för honom är förbjudet. Psykologen tar då upp ämnet, löser konflikten, genom att leva sig in i individens värld, beskriva hur det i Sverige är, och därmed lösa konflikten, som mannen har i huvudet. Mannen blir då medveten av fenomenet på ett annorlunda sätt, och då löses situationen, med mindre, eller helt utan aggressioner och ångest – en konflikt har lösts.”

12.https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ct9qtIBq&id=2BC4699569BA65FD1A8251BCCCAA1F56F006EE11&thid=OIP.ct9qtIBqEbnsUBAz3lw-UgHaHV&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.drwardbond.com%2fuploads%2f1%2f4%2f1%2f2%2f14125533%2f7346353.png%3f336&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.72df6ab4806a11b9ec501033de5c3e52%3frik%3dEe4G8FYfqsy8UQ%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=332&expw=335&q=signalsubstanser&simid=608007841701195191&FORM=IRPRST&ck=913EF15B3509645F11389EED8C056D0E&selectedIndex=127&ajaxhist=0&ajaxserp=0

 Här nedan kommer jag beskriva, hur olika dessa tillstånd, som hjärnan framvrider, subjektivt men men vissa likheter som jag försöker hitta genom ett observerande fenomen. Att då hoppa genom meditation till detta kan ses som främmande, men meningen är också här att dra paralleller; logiken styr också här vårt skeende, vårt handlande, samt de ansiktsuttryck som kan observeras. Man kan också själv göra iakttagelser av sig själv, precis som man göra detta i djup slummer.

Ovan kan vi dra paralleller mellan ett handlande och dess funktion, i ett vaket tillstånd, men åckså ett lugnare sådant. Med detta  kommer jag observera olika typer av känslor, som kan frambringa ett beteende, och hur vi kan läsa av dessa, och hur vi i slutet kan få positivitet av dessa sammanbitningar, låt oss fortsätta: kbt kan användas med meditation på ett sådant sätt, att man sätter personen i avslappnat tillstånd, eller i ett meditativt läge, där, till exempel, personen får i uppgift att cirkulera genom sin vardag, då man möter en för individen, ett visst, tillstånd, som ger upphov till själslig smärta, eller något annat som individen sedan får ta upp, ges individen acceptans eller försöker finns logisk tillhörighet hos individen och psykologen. Detta kan ske infon tidigare satta villkor:

Acceptans – när man accepterar det som händer – allan watts ljudband

Verifikation – när någon verifierar en själv och ens tankar – allan watts

Trygghet – allan Wats – lugn röst – lättare att bli avslappnad – konflikterna löses upp lättare.

Att se sig själv – allan watts tankar ger upphov till att det sker stiltje i huvudet. Varför detta? kommer jag sedan analysera vidare.

Ovan kan vara något som, kan frambringas, i mängden olika metoder, och son jag också sätter, som medel att för människor, och psykologer, att experimentera med; dvs mångt i mycket meditation och likartade system. Man kan använda

Nedan illustrerar jag, hur människan försätts i olika tillstånd. Detta också det, kan frambringa människan och hur den fungerar, samt hur vi kan använda detta, inom samma genre, i vilket vi tidigare gått igenom, om måhända i ett tillstånd som är mer aktivt. Till slit kommer jag att försöka att göra en genomfattning om hur dessa tillstånd påverkar varandra

Om personen spänner ihop käkarna, kan detta vara så att denna person, känner sig arg, och ej litar på den konversationen, som han har med den andra individen har  –  om en person blir arg, så kommer ett visst ansiktsuttryck, visas. Denna visning, detta byte av känsla, ger upphov till det vi kan observera i en människas ansiktsuttryck. Låt säga att människan känner sig lugn, och sedan möts av en aggressiv individ, konflikter i hjärnan kommer fram, och löses upp, genom ett aggressivt utspelade, mot den andra individen. Vi kan här om vi vill, se ett mönster, då konflikter bryts av ett ansikte till ett annat. Detta är en teori, och bör därför inte ses som sanning.

Skeenden som går att se utanför människan, och då menar att viss humor, hur en viss känsla kan spelas ut, hur detta står i relation till, en viss känsla, och hur denna relateras till, beteendet, vid en viss respons från omgivningen. Ilska, ett resultat av signals signalsubstanser, och många andra relationer till omgivningen, och det som sker inuti människan. Detta kommer också relateras till, vilken signalsubstans kommer att tecken och vilken blandning av signalsubstanserna, och självklart hur vi kan relatera dessa till olika känslor. Nedanför gör jag det;

Om personen spänner ihop käkarna, kan detta vara så att denna person känner sig arg, och ej litar på den konversationen, som han har med den andra individer. Om en person blir arg, så kommer ett visst ansiktsuttryck, visas. Denna visning, detta byte av känsla, ger upphov till det vi kan observera i en människas ansiktsuttryck. Låt säga att människan känner sig lugn, och sedan möts av en aggressiv individ, konflikter i hjärnan kommer fram, och löses upp och kan genom ett aggressivt utspelade, mot den andra individen. Vi kan här om vi vill se ett mönster, då konflikter kan brytas av, då ett ansikte blir till ett annat. Detta är en teori, och bör därför inte ses som sanning. Man kan här se, det som  precis sker, i liket med meditation.

Uppåt med munnen är likamed att människor ler. Äckta leende har ofta en resning av ögonbrynen. Om personen håller för munnen, kan det vara så att personen försöker fejka sitt leende. Här kan, en glädjefull individ, ändra ansiktsuttryck till rädsla, genom en konflikt mot en annan människa, där upplöses då konflikten, och ses på ett beteende – en känsla, och ett ansikte. Glädje kan relateras till en signalsubstans, som alla fall delvis hänger ihop med dopamin, som för sig framåt, som en motiverade sensation, och när den klarar av, en konflikt, eller påverka något liknande, så ger en detta en rusch, en euforisk känsla. Men det finns också bakåtliggande känslor som ger upphov till ett stadie, som också det ger upphov till att människan känner glädje, och då enligt mig, är det lättare att då, att slå av en konflikt, som ger upphov till eufori och glädje. Seratonin  är inte bara en funktion som det är, utan är snarare också en känsla, som vi befinner oss i, som står i relation till, i alla fall, delvis, och mer som jag kommer att skriva om, glädje. Där på många sätt en känsla som finns i mig just nu, när jag skriver det här, för jag finner mening med livet i det, och när jag klarar av någonting. Så ger det upphov till en euforisk känsla. Det är också så att jag har en inneboende lycka, till det jag gör, och det sker vid sidan om dessa konflikter, och att påverka dem på så sätt, enligt mig, är då det lättare att gå in i konflikter, och lösa dem, som ger alla fall delvis ger, en eufori, som jag troligen upplever, när dopamin och seratonin tillsammans, påverkar varandra, på ett sätt, då det ger upphov till en tillfredsställande känsla.

Att personen biter på läpparna kan vara en indikator att hon/han är rädd, och eller ängslig. Ökad salivutsöndring kan vara ett tecken, på att personen är rädd. Konflikten löses här, till exempel att personen, har rädslan, och då flyr härifrån, för att byta konflikt, med att springa därifrån och skydda sig själv då personerna år utom fara. Ansiktet ändrar sig sen – konflikten bryts igen.

13Sorg – symtom och behandling – Doktor.se Sorg ger alla möjliga somatiska, emotionella och kognitiva reaktioner och de kan växla snabbt. Ibland blir man rädd för sina egna reaktioner, tror man håller på att bli galen, allvarligt sjuk eller att man aldrig ska komma tillbaka till ett fungerande liv igen. Ibland är sorgen så smärtsam att det känns som att man inte överlever, men det gör man! Det bästa du kan göra är att vara tillåtande mot dig själv och sänka kraven. Sorg ackompanjeras ofta av känslor av övergivenhet, tomhet eller meningslöshet. En förlust kan vara så svår att ta in att man känner sig bedövad, avskärmad eller upplever overklighetskänslor. Det är lätt att fastna i tankar om varför detta skett och om det hade gått att undvika. Det är vanligt att känna skuld för saker man gjort eller inte gjort. Ibland kan man fastna i en slags kamp mot det som skett – det får inte vara sant! Det borde inte ha skett!”

Att undra om det finns någon mening med livet överhuvudtaget är inte ovanligt. Det kan hjälpa att istället göra saker som känns meningsfulla. För att komma vidare behövs ett accepterande förhållningssätt till det som skett. Med det menas att erkänna verkligheten som den är, inte att du behöver tycka att det som skett är okej.

14-facial expressions – Bing images

15-facial expressions – Bing imagesVerywellmind.com

16- Understanding Emotions Through Facial Expressions (verywellmind.com)

–se några sådana Att känna ilska innebär en stress för kroppen så både frekventa ilske utbrott och ilska som undertrycks och inte alls hanteras kan vara bidragande faktorer till hjärtsjukdomar på sikt, på grund av förhöjda kortisolnivåer. Undertryckt ilska kan också i förlängningen ge upphov till exempelvis bitterhet eller depressivitet. Om ilskan däremot hanteras på ett konstruktivt sätt, har man i studier inte kunnat kopplingar.

17 Ilska – detta händer i kroppen | MåBra (mabra.com)

Ångest eller ångesttillstånd är ett sinnestillstånd som karakteriseras av stark rädslanervositet eller oro (enligt Svensk MeSH, ständig känsla av oro, ängslan och överhängande faror), vare sig det är situations betingat eller inte, och kan bero på ett mycket verkligt hot såväl som ett helt föreställt hot. Ångest är en helt normal reaktion och de allra flesta upplever ångest då och då. Ångest är inte farligt även om den kan vara mycket obehaglig.

Ångest kan vara en sinnesstämning eller ingå som delsymtom i en psykisk störning, till exempel ångeststörning eller depression, bero på en kroppslig sjukdom (exempelvis hjärtinfarktgiftstruma) eller uppkomma till följd av droger (som akut drogförgiftning eller utsättningsbesvär, jämför substansbetingat ångestsyndrom).

Sorg är ett känslomässigt tillstånd utlöst av oåterkalleliga eller övermäktiga negativa händelser, såsom bortgång av en nära behörig Vid förlusten av en närstående upplever de flesta människor en övergående, snarare än bestående, smärta och ångest. Denna typ av sorg är en vanlig reaktion på förlusten av en närstående och är inte förknippad med ett försämrat psykiskt hälsotillstånd. Sorg medför dock en ökad risk för att uppleva ett flertal psykiatriska diagnoser såsom depression, post-traumatisk stress och komplicerad sorg. Komplicerad sorg, till skillnad från de flesta sorgereaktioner, innebär att påtagliga symptom av sorg, såsom separationsångest, består minst 6 månader efter förlusten. Komplicerad sorg – sorg referens Wikipedia drabbar ungefär 10% av de som upplever förlusten av en närstående. Kognitiv beteendeterapi har visats effektiv i behandlingen av komplicerad sorg [1].

Känslor och hur dessa relateras till signalsubstanser, och i detta verk, kommer jag koncentrera mig på:

Noradrenalin, Energi, att koncentrera sig,

Serotonin, glädje, uppmärksamhet

Dopamin, dessa beteenden kommer att på ett bättre sätt, relateras, till att vara mer specifikt, och jag behöver också kolla upp olika beteenden, och hur dessa förs med varandra, och vart det kommer ifrån, det vill säga det faktorer som jag analyserar, signalsubstanser ,synapser, och receptorer

Positiva egenskaper, negativa egenskaper, Hur olika signalsubstanser, som styr är blandningar av olika 13 humör därav.

negativa vid en viss blandning,

Dopamin, aggression, sex, hunger

Serotonin, ångest, lättretad

Serotonin, minne, beroende, snabb behandling,

Noradrenalin, energi, förmåga att koncentrera sig

                                                                                                                              z=5-2t

                                                                                                                             s=4-3-0+2

                                                                                                                               3+2=os

                                     t=3 +2 +1,

tid= aggression i en styrka, i en tidsaxel. Ger upphov till ett beteende, som går nedåt med tiden, som sedan hamnar i zen, och som sedan, öppnar vägen till ny känsla. Hur, exakt, terroriserar jag om nedan.

Vi ser här att grafen, som ovan kommer påverkas av serotonin och dopamin, som i ett skede, en styrka, som ger upphov till en nedåtgående styrka, som kan ses genom att observera individen. Här ser vi att styrkan, av humöret varierar, och aggressionen, kan ses under olika punkter och därmed beteende mellan dessa punkter, som sen riktas åt, efter en viss logik. Detta gör att man kan följa en person, hur hon eller han påverkas, av en viss omgivning, och hur hon och han reagerar på en viss signalsubstans, receptor, samt synaps. Man kan då se, känna av, se styrkan av en tidsaxel, och därmed få en glimt av självinsikt.

z=5-2t

s=4-3-0+2

3+2=os

Slutsats och mening

Att hitta en faktor, som man kan använda, och därmed fastställa en graf. Därmed kan man se hur dopaminet, med andra signalsubstanser, visar en siffra som man kan relatera till ett ansikte, ett beteende, och hur den senare kan kopplas till en graf, så man kan se ens egna respons vid ett visst tillfälle, och vid flera tillfällen, och på så sätt förändra den själv, få självkännedom, och förändra sig därav, till en mängd olika faktorer som man kan räkna ut. Detta kan man relatera också till andra människor, genom att observera dem – se deras ansikte och beteende.

Att läsa av grafen – detta kan man göra med ovanstående cirklar, se vilket beteende man är i, och se hur detta ger upphov till, en vis graf, hur man kan förändra sig själv, observera sig själv, inom och utom. Man kan alltså följa sig själv och andra genom cirkelns ovan och relatera den till övriga kapitel. Ett exempel är ovan nämnda graf.

Vilka signalsubstanser som ger upphov till ett humör, och där vi ska analysera. I och med en blandning av signalsubstanserna, relateras detta till ett visst beteende, ansiktsuttryck. Beteende och ansiktsuttryck ger därför upphov till, olika beteenden, så man sen kan relatera till signalsubstanser, och receptorer och synapser. Det är alltså möjligt att se på vissa beteenden och hur det relateras till dessa faktorer. När ansiktsuttrycket, beteendet och förändras inom en kort, sker en lång period, detta, ger upphov till en förändring i beteendet, samt ansiktsuttrycket, som i alla fall delvis står i relation till våra signalsubstanser. Precis i förändringen av vårt beteende. Tidigare i verket kan man läsa om logik, meditation, och hur det påverkar människan och ovan nämnda text. Hoppas ni lärt er av det jag skrivit och att ni kan använda er av det i era liv!

1. Psykologi a – gymnasiet

2. Exponering – Wikipedia

  3. Kognitiv beteendeterapi – Wikipedia

  4. – Psykoterapi – Wikipedia

  5.Alan Watts -Teaches Meditation | wakening to the True Reality | Full Lecture Black Screen – YouTube

6. Psykodynamisk terapi (PDT) – mindler

                                                      7.                Neuronal Uniqueness: Stars of the Sky |  

 7. f aial expressions – Bing images

  8.  facial expressions

 9 . Bing imagesVerywellmind.comfaci  al expressions – Bing imagendersanding Emotions Through Facial

Expressions (verywellmind.com)

9  ned an alla från wikipedia Dopamin– Wikipedia

Noradrenalin – Wikipedia

Serotonin – Wikipedia

Synaps – Wikipedia

11. https://hjarnan.ifokus.se /discussion/1358935/synaps.

12.https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ct9qtIBq&id=2BC4699569BA65FD1A8251BCCCAA1F56F006EE11&thid=OIP.ct9qtIBqEbnsUBAz3lw-UgHaHV&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.drwardbond.com%2fuploads%2f1%2f4%2f1%2f2%2f14125533%2f7346353.png%3f336&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.72df6ab4806a11b9ec501033de5c3e52%3frik%3dEe4G8FYfqsy8UQ%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=332&expw=335&q=signalsubstanser&simid=608007841701195191&FORM=IRPRST&ck=913EF15B3509645F11389EED8C056D0E&selectedIndex=127&ajaxhist=0&ajaxserp=0

13. Sorg – symtom och behandling – Doktor.se

14. facial expressions – Bing images

14.facial expressions – Bing imagesVerywellmind.com

 15. Understanding Emotions Through Facial Expressions (verywellmind.com)

17. Ilska – detta händer i kroppen | MåBra (mabra.com)

Sanning och verklighet (del1)

mån 10 oktober, 2016 kl.20:10 | Inga kommentarer

Grupp, uppbyggnad, språk

Tankar om det matematiska språket och dess sanning, så som matematiken framför den, är den sanningen som vi först skall använda oss av. Att då följande exempel kan ge upphov till en vidare tankegång, kan kanske vara möjlig?

Sanning och verklighet (del2)

lör 16 december, 2017 kl.21:06 | Inga kommentarer

När iakttagarna närmar sig bilarna så finns det ökade odds till att se bilarna på ett annorlunda sätt. Detta på grund av vissa mänskliga faktorer. Såsom en repa i lacken på en bil; en mutter som sitter annorlunda- och så vidare-Perspektivism!

Man skall dock inte glömma att bilarna kan betraktas av iakttagarna på olika sätt- Subjektivitet!

Första delen

Sjukvård, hälsa och meditation

sön 17 december, 2017 kl.20:50 | Inga kommentarer

Inlägget beskriver inte den privata sektorn.

1

Nästan all aktivitet, fysisk men särskilt mental ger mig de mest absurda symptom:
Kramper, illamående, brännande sensationer med mera.

2

När jag för första gången övervägde självmord var det som att falla över ett stup i en mardröm.

3

Jag söker överlägeskänslor gentemot andra och mitt tidigare jag, i lidandet finns undantag.

4

Sveriges läkare: Ofta oförmögna till ett framgångsrikt förhållande gällande patienter som genomgått majoriteten av sjukvårdens tidsbegränsade enheter, ofta utan klar diagnos och med diffus problematik, som för patienten ej ger upphov till ett tillfredsställande vara. Det råder ingen tvekan om att den tidsbegränsade faktorn, som omöjliggör filosofiskt och strategiskt tänkande, ett tänkande som kan ge lidande ökade odds till ett förbättrat leverne.

5

Tid står självklart i relation med ekonomi och därmed politik.

6

Ovanstående insikt gav mig frihet till ett kaotiskt tänkande där jag upplevde sorg, glädje, ensamhet
– ett drama som gav mig?

liten bild hemsida

Ensamhet, experimenterande, ilska och avund gentemot mig själv, samt andra, ett vara där jag tidvis stod som förlorare och som i nutid gjort mig bättre.

7

Lois and Diana fighting is in all off us – my vision ain’t clear,
so please let me kiss our tears allot.

8

Om jag minns rätt så har min sjukdom förbättrats?

9

Sjukdomen: Jag har förbättrats och försämrats tillsammans med intet?
Läkare och flera sidor av mig själv. Dåtid och nutid?

10

Till er som läst skriften ger jag en gåva i form av ihärdighet, styrka och seghet
– mig själv med andra ord.

11

Meditation

Månad 1.

Dag 1 och dag 2: morgon och kväll

Alan Watts-Still the mind, Intro to Meditation

Dag 3 och dag 4, morgon och kväll

Body Scan-Medverkande Jon Kabast-Zinn

Dag 5 och dag 6, morgon och kväll

Alan Watts-Teaches meditation

Dag 7 och dag 8, morgon och kväll

Eva Johansson-Avslappning och mental träning

En timme om dagen gånger 2. Byt ljudband efter två dagar.
Byt därefter till beskrivning för månad 2 efter en månad.
Därefter börjar du om med beskrivningen för månad 1, fortsätt om och om igen.

Månad 2.

Dag 1 och dag 2, morgon och kväll

Alan Watts-Out of your mind

Dag 3 och dag 4, morgon och kväll

Avslappning lång 25 minuter

Dag 5 och dag 6, morgon och kväll

Alan Watts-OMeditation-OM2

Dag 7 och 8, morgon och kväll

Reading from Hindu Scriptures 2

En timme om dagen gånger 2. Byt ljudband efter två dagar. Fortsätt från start månad 1.

12

Självklart kan schemat justeras efter tid och behov. Till exempel kan man meditera en timme varje dag,
där man byter meditationsband var tredje dag.
Själv tror jag inte att det är ljudbanden i sig utan varierandet av dem som är viktigt gällande avslappning.

13

Beträffande (Alan Watts, kolla stavning) så var han inte en lysande filosof men han har en skön röst att lyssna på.

14

Jag tror att meditationsprogrammet kommer att fungera för flera eftersom det fungerar för mig.

Drömmen om frihet!

liten bild 2 hemsida

Vännen

sön 22 september, 2019 kl.12:54 | Inga kommentarer

Vad är en vänskap? Hur skall man som vän vara för att få utvecklande och tillfredsställande relationer?

Vänskapen handlar om att känna lugn och samhörighet med den umgås med, att få utlopp för sin humor, samt att ventilera sina tankar med någon. Men det handlar också om att konkurrera med varandra; jämföra sina krafter och tävla. Självklart har man olika relationer till olika människor som tillfredsställer olika behov. Ett kärleksförhållande är inte samma sak som manlig vänskap. I denna text skall jag utreda den slags vänskap som jag känner till, den vänskap som jag har fått kunskap om genom att analysera mig själv och andra, i andras, samt mina egna relationer.

En vänskap där man lär sig mycket om både sig själv och den man är vän med upplever jag ha en balans mellan förståelse, empati, styrka hos båda parter, samt konkurrens och kraftmätning. Olika vänskaper innehåller olika mycket av dessa delar, och vissa människor föredrar säkerligen en viss sorts vänskap mer än en annan. En redskap som innehåller mycket konkurrens och kraftmätning kan många gånger vara en riskabel vänskap och ibland gränsar den över till fiendskap. Något som många, eller kanske till och med de flesta – inte klarar av. En sådan här vänskap kan både hjälpa och stjälpa precis som alla andra vänskaper. Oftast finner jag denna vänskap bland män, och oftast bland män som båda vill bestämma. En annan slags vänskap är den som har mindre konkurrens, mindre kraftmätning, och många gånger genomsyras av empati. Man hjälper varandra mestadels genom förståelse, goda råd, och social gemenskap. Denna precis som den förra, är en vänskap som också den kan hjälpa och stjälpa. Många gånger är  vänskaper en blandning av båda dessa kategorier. Jag själv vill kunna ha utvecklande, tillfredsställande och givande relationer som går åt båda hållen och är någonstans mittemellan – för alla tillfredsställer de mina behov på olika sätt.

Jag såg en gång en man, en man som såg förutsättningar till att sprida sig vidare i sina vänner. Han använde ärlighet och empati, i olika grad, för olika vänner, för att höja dessa maximalt. Att hjälpa andra och att ge denna förmåga som han själv försökte utveckla till sina vänner var hans vision. När han såg andra människor som också de var mycket bra på det han själv försökte utveckla, tog han efter dessa, lärde sig av dessa, och införde deras kunskaper i sig själv. På så sätt lyckades han få största möjliga dragningskraft genom att både ge och ta, och ju mer han tog, desto mer kunde han ge, och han njöt av de båda delarna.

Problemet med många relationer är avundsjuka, fåfänga, svaghet och brist på empati. Man har svårt att glädjas med andra, glädjas med dess framgång, ja, man har svårt att se detta som ett medel till att själv höja sig – till att själv lära sig och utvecklas. Man har svårt att se att empati och förståelse, att se världen i den andres ögon – är medlet för att hjälpa sin vän maximalt. Man har svårt att vara ärlig, hård för att höja sin vän maximalt. Och man har svårt att balansera dessa saker till olika människor, i olika grad, för att få en utvecklande, och för sig själv givande vänskap.

DSC_0065 liten

Om längtan till fysisk kontakt

sön 22 september, 2019 kl.13:09 | Inga kommentarer

Jag längtar, men jag gör det fel. Jag längtar, men jag vet inte till vad. Jag ska säga mig det! Du längtar avsaknad av ensamhet med svaghet som födomedel. Jag säger då till mig! Längta efter den som kan höja dig, till den som kan ge dig och till den som du kan ge genom att ta. Har du någonsin längtat utöver dig själv. Har du någonsin förnekat utöver dig själv. Om inte! Gör det nu då, och om du då finner kärlek till nästan, då finner du kärlek till dig själv. Om du inte finner kärlek till nästan, ja då kan du alla fall bibehålla kärlek till dig själv. Så befallde jag mig en stund, och för en stund fick jag då en ljusglimt om kärleken.

DSC_1046 liten

Undersökningar av identifikationen

mån 29 januari, 2024 kl.14:29 | Inga kommentarer

inledning

Här kommer jag att dela in identifikations-punkten i tre olika delar: den första delen, är en del som kommer separera frågeställning gällande identifikations-punkten, och sen kommer stå i relation till, arbetet som proelium gjort – det vill säga jag, i ett större, tidigare verk – som jag har gjort. Som inte bara handlar om identifikationspunkten, utan som är relativt stort, och som jag inspirerats av. En annan del, handlar också om det ett tidigare verk, som Proelium, skapat – den heter hjärnans djup; jag kommer också här som ovan nämnda text, relatera mina tankar, min kunskap, till detta verk. Den sista delen, den del som kräver informationsintagning, kommer också relateras till min text, om denna text, den jag här skapar, den om identifikationspunkten.

Egna tidigare texter

Två texter av Proelium – Identifikationspugnten, förklaring av driftegenskaper, sidan ett – grunden i vår Identifikationspunkt: I detta arbete använder jag ordet identifikationspunkt, vilket är det hos oss, som bestämmer vad våra drifter påverkas av, gällande omgivningen. Denna punkt varierar från individ, till individ, beroende på vad vi har varit med om, våra värdesättningar, intressen med mera. Men det finns också en del som nästintill alla har gemensamt, och det är också därför våra drifter får utlopp av, påverkas av, och triggas i gång av många gemensamma objekt, i vår omgivning. Ett är tillexempel det motsatta könet.

Att inneha en förmåga till konkurrens. Identifikation utifrån att konkurrera gällande konflikt: Individen skapar här sin identifikation utifrån det den tycker om hos sig själv – den hatar inte andra, utan ser sig själv som stark, utan en respons som utspelar sig på så sätt, att denna respons, nedsänker det den upplevt en förlust gentemot. Man skulle kunna säga att frånvaron av denna respons ger upphov till en identifikationspunkt som förändrats mindre, som ger upphov till en mer djurisk, och på ett sätt också kanske mer naturlig – minde människoaktig, mer våldsam människa. Detta är människan utan tillstånd nedre, men med den övre.

Identifikation utifrån att konkurera gällande konflikt – Proelium Här upplever individen en lägre förmåga inom ett område gentemot en annan individ; t.ex. skönhet eller kompetens inom ett område. Ångest, avundsjuka och ilska uppkommer, särskilt då individen blir utkonkurrerad, vilket kan ske endast genom själva upplevelsen av förlusten beträffande intresset – som en utkonkurreras gällande en tävlingsegenskap. Denna ilska kan ofta få utlopp gentemot det konkurrerande i fråga, och då genom aggressionsutspelningar.

En generell identifikationspunkt – som ofta ger oss ökat självförtroende. Ett inbyggt socialt system om vad som räknas som vinst och som förlust, tror jag också förekommer, således blir själva vinsten i sig (med eller utan tävlandet) ett objekt som drifter riktas gentemot. Denna tävling, eller vilja att rangordna, förändras också i och med att våra drifter påverkas av vår genetik och påverkan av omgivning.”

Alltså; individen får inte ångest eftersom den inte upplever förlust eftersom den inte förlorar konkurrensmässigt gällande möjligheten att mot ett objekt få sin lust tillfredsställd. Benägenheten att nedsänka de som den konkurrerar gentemot finns här alltså inte. Däremot upplevs stolthet och glädje över sig själv, men också en ökad benägenhet till kamp åter igen.

Minnet: minnet är en viktig del som ej skall försvinna! Då vi utsätts för andra människor sker en slags pådragandet där människan formas både omedvetet och medvetet, därför finns det oftast roller i grupper eller individer som tenderar att vara likartade. Om en handling är riktigt hård mot invriden, kan detta minne fastna i individen mycket fort och kan därför sätta sig på minnet extra fort. Det kan också vara så att man helt och hållet går bort eller emot sina värdesättningar och där faktiskt minnet utvecklat sig själv och ändrar sig själv helt utan egna värdesättningar, utan man där endast påverkas av sina känslor. Detta går jag in på utifrån kategoriseringar, lite senare i boken på olika sätt., Sammanfattning av boken gällande driftuspelningar ,av proelium

Sammanfattning av 1

Då en identitet skapas, genom många repetitioner till hjärnan, på ett sådant vis, att vi då, genom detta, skapar en Identitet – då en känsla kommer åt en, och man inte är tillräckligt stark för att hantera den, sker en vilja att, hantera den. Om individen inte klarar av detta känslotillstånd, kommer han eller hon, försätta sig i ett visst tillstånd, som han eller hon inte klarar av – kommer detta med viss repetition, sen ske automatiskt – en identitet skapas. Om vi tvärtom känner en tilldragande känsla, blir också detta till en viss identitet. Jag kommer senare också att analysera, vissa faktorer, som ger upphov till olika regler i människan som sker inifrån. Denna känsla, är en känsla, som är så hård, så jobbig – att individen inte klarar av den.

Vad har då vårt språk att göra med detta? Vad händer exakt då denna rubbning, vilja att trycka ner, sker? Själva viljan, att inte klara av att hantera, det som är jobbigt, hos oss. Vi behöver språket för att klara av detta, därav skiljer vi oss, gentemot djur. Då vi har, denna konflikt, så trycker vi ner vissa saker med vårt språk  på ett logiskt sätt. När det är plus så klarar man av konflikten, och när det är minus så klarar man inte av den. Detta är toner av omvärlden, också det med vårt språk – som sker utifrån. Verifikation, moral, egna tidigare vårdsatsningar, och tidigare identifikations – punkter, samt vår förmåga att trycka ner enligt en viss logik, i förhållande till vårt språk – som också här ovan, finns till.

 

2 – konst och likartat

Nedan kommer ni få en titt, av hur mitt tänkande fungerar. Det är alltså svårt, av att endast läsa texten, läsa om hur vår konst fungerar. Efter detta kommer jag att analysera med hjälp av det jag skrivit, olika delar av konst i samhället. Och jag kommer kämpa för, att inte bara köra bilen, utan att förstå den.

Många typer av språk ändrar människan; värdet med poesin finns självklart här – den lever och frodas inom oss – därav är den meningsfylld. Moraliska regler, det som finns i huvudet skapat av tidigare identitet – det går eftersom filmen är vacker, enligt andra är det också, kanske ok, ok om det knyts ihop med identifikationspungten. Skönhet och popularitet påverkar också oss, musik påverkar likaså – den gör det enklare att acceptera naturen, eftersom känslan är inbokad i hjärnan, då lättare att acceptera och hantera med humor. Då aggressionen riktas till något, uppenbaras nummer två – men endast då aggression stött över ångesten. Man tål inte att titta på sig själv, ångesten eller skammen är för stor. Vi tittar på oss, klarar ej av att trycka ned känslan, med språk. Se exempel, annars tål vi den, kan kolla på denna, upphöja den. Älska den i framtiden – älska oss själva, detta ger upphov till – verifikation och logik. Mindre känsla, vinst med språk. Känsla av övertag. Djupare exempel med logik och kemi. Repetition, pennan – skriver in humor och skönhet – vår biologi är sinnessjuk, vi skapar, lever, med en lögn – vi skrattar. Ångesten minskar.  För att klara av att leva med något för vi är. I vilken nivå av ångest och aggression förändras vi. Andra känslor likaså. Språk och drift skapar vissa känslor. Kärlek tex. Vi måste överleva. Hur? Ansikten, känslor, samhälle – varierar i olika grupper. Jag ihop med dig.

 

hur ser vi på musik, film, tavlor och övrig konst? Enligt mig upplever man konsten, på ett sådant sätt, att det ger en själv, och oss, någonting. Detta någonting, kanske sällan är det någonting vi reflekterar över. Alla har vi sett på en film – men har vi alla, reflekterat över varför, och hur det påverkar oss? Jag skulle vilja säga, att människor och människan, lite, eller ingen, lagt energi på detta. Och när vi väl gör det – gör vi det inte särskilt bra; alla kan köra bil, men få kan laga motorn. Jag kommer nedan granska olika filmer och olika typer av musik, samt böcker: med hjälp av detta jag ovan, analyserat ut.

Weathers lidande

Denna bok, detta verk, kommer jag nedan att analysera: Den här boken handlar om, en ung man, som förälskar sig djupt, och som sedan, också blir olyckligt förälskad. Mannen, boken, visar upp en affär, i form av vänskap – där mannen, inte bara bli vän med den som han känner förälskelse i, utan han blir också god vän men hennes man. Man kan ganska lätt förstå, att det var i författarens värde, att göra något vackert, inte bara av kärleken, utan också av den olyckliga kärleken. Denna kärlek, denna olyckliga kärlek, fungerar på mannen så hårt, att han sedan tar livet av sig. Man kan också här se, att författaren, att Wearther  själv kommer slåss mellan ångest, samt den dova deprimerade känslan, samt åtrå till kvinnan. I slutet av boken, förfaller han så hårt  dessa tre tillstånd, att han inte klarar av dom. Han tar i stället sitt liv. Och för att klara sig, den lilla tid som bedrivs i detta, av författaren själv, lidande där han tillslut dör. Det vackra i detta tillstånd, används, inte bara genom att påverka publiken: kärleken och bildandet av Lotte, där hon ses som allt, hennes skönhet, och hennes goda humör, ja, där byts människan ut, och försats i en vackrare sådan, en vacker bok. Lyckas han då, lyckas han skapa kärlek, lyckas han skapade vackra i konflikten mellan kärlek, aggression, depression och ångest, ja det är upp till läsaren själv.

Leon

I denna film gestikuleras, ett barn, en man ett par, ett yrket. När man då tittar på film, då man för ögonen, mot det vackra samspelet mellan de två, då ser man framför allt kärleken mellan dem, och inte bara genom samhällets syn på lönnmördare –  bräckliga, det fula, det förskräckliga utan snarare det häftiga och vackra med att mörda en människa; som ett bevis av deras mål till skönhet, att de bara dödar män. Det skräckinjagande, fula och äckliga försvinner ganska fort. Det mystiska, det ovanliga, ja, det vackra mellan deras relation och deras yrke. Vilket gör att vi kan acceptera, inte bara filmen som sig, utan just det som jag nyss har sagt –  det ger det onda, det som vi räds för –  ja, det blir acceptabelt i filmens värld.

 

 

Sammanfattning av 2

Det som gör storheten, i dessa verk; är att konstnären gestikulerat konflikten, mellan olika känslor på ett storartat sätt. Jag kan då jag analyserar; riktigt känna av konflikten, i till exempel Werthers lidande i; då där känslorna, mellan ångest, attraktion samt depression – förs fram. Eller då jag sluts, på det hemska med ett lönnmord – då jag i stället förtrollas av kärleken som visas i filmen. Eller då jag, stundtals för in mig själv, i ett destruktivt syfte, eller väljer att lägga mig ned – ned, ned djupt, ned.

Slutgiltig sammanfattning

Tanken går i omgångar från upplevd nutid till dåtid, från stiltje till att analysera denna stiltje. Vi skapar oss själva, från oss själva

Djupet

tor 08 februari, 2024 kl.21:14 | Inga kommentarer Djupet – konflikterna i våra hjärnor

I den här texten, kommer jag att undersöka hur hjärnan ter sig, under olika situationer, och hur denna bygger upp konflikter, och hur kroppen försöker att lösa dessa, och därmed försätta individen i ett visst tillstånd. Artikeln är teoretisk, och jag kommer logiskt, att använda olika terapiformer, för att komma så nära, en intressant artikel som möjligt. Tillvägagångssättet är experimentellt, och uppkommit genom observationer av mig själv, samt artiklar; och därefter upplöstes det en idé, som för mig verkade intressant, och som kan tas längre genom en filosofisk samt vetenskaplig approach. Målet var att få människor börja tänka inom samma bana, hitta sig själva, och i och med detta intressera sig av ämnet, och även kunna använda sig av det i sina liv, för att finna njutning, av själva tänkandet, och att bevisa, det som jag kanske inte klarat av.

logik: Låt säga att vi har olika dörrar, där texten inom oss öppnar en dörr, och vi därmed upplever stiltje. Detta sker när medvetandet upptäcker sig själv, och riktar sin spänning till ett visst område. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi, Jag kommer här att granska terapiformen KBT, se hur denna fungerar på människor, och koppla den till mina egna tankar, där den ter sig på ett liknande sätt, och på så sätt, komma närmare en tillfredsställande likhet, där båda faktorerna; ges likhet, olikhet, samt bevis, där man kan känna igen, och därmed känna teorin, och därmed finna någonting som kan ses som något intressant, men som också kan kopplas till en mängd olika faktorer.

Här kommer jag skriva egna, eller flera exempel, på hur KBT kan fungera, och hur jag sätter denna teori, alltså i relation till, andra faktorer, och ofta till andra terapiformer, men inte alltid. Tänk att någon som är utlänning, går till en strand, ser nakna flickor, ser bröst, och får därav inte bara ångest, utan aggression likaså. När individen kommer ihåg deras klädsel, deras sätt  –  det individen då kommer att tänka på, är hans egen kultur. Vi kan säga att det till och med är förbjudet, att gå utan klädsel, där mannens kultur, tänks hållas. Då mannen av någon anledning, kommer att träffa en psykolog, som har i uppgift, att hjälpa mannen, i ovan nämnda situation, och att se till så att mannen förstår svenska normer, och till och med lagar. Det då psykologen gör, är att ta upp konflikten, då mannen, upplevt en sådan, då han ser, någonting som för honom är förbjudet. Psykologen tar då upp ämnet, löser konflikten, genom att leva sig in i individens värld, beskriva hur det i Sverige är, och därmed lösa konflikten, som mannen har i huvudet. Mannen blir då medveten av fenomenet på ett annorlunda sätt, och då löses situationen, med mindre, eller, helt utan aggressioner och ångest – en konflikt har lösts.1 – psykologi a gymnasiet. 2 –Exponering  Wikipedia. 3 – Kognitiv beteendeterapi  Wikipedia

 Psykodynamisk terapi

Denna terapi, kunskap, och teori: utgår i alla fall delvis, på att leta upp olika konflikter, i kroppen, som vi sorterar bort, glömt, eller förbisett, som kan ge upphov till, inte bara ångest, utan också till depression. Detta tror jag också är en konflikt i vårt undermedvetna, som kan vid en dynamisk terapiform, tas till ytan – göras medveten och därmed lösbar. Teorin är alltså, att kroppen förs framåt, genom olika konflikter, som hjärnan vill lösa – när medvetenhet om denna konflikt, hur man ska lösa den, vad den bidrar med; ger upphov till ett slags tänkesätt, som vi nedanför skall terrorisera om. Tillexempel när vi mediterar. Som tidigare exempel, fungerar processen, på liknande sätt, men nya konflikter, som förs upp i medvetandet, något man inte kommer ihåg, kommer attacken, som har varit medvetet, under flera år; något som gett oss ångest, men som vi inte förstår: Detta kan ge upphov till, att dessa konflikter kommer upp, och då fungerar det på samma sätt som tidigare, en teori, det vill säga KBT, och när dessa är uppe, så finns möjligheter att sänka dem, så kan man med tanken förbättra dem, och ge en konsekvens, som gör det mindre sannolikt att beteendet upprepas.

 4 – Psykoterapi  Wikipedia, Hjärnan kan begripa hur man blir avslappnad, och bli av med konflikter. Detta med en benägenhet om att vilja slappna av, och hur detta ger upphov till, ett tillstånd som vi vill möta. Att vi vill ha, och föras fram till, denna vilja, att låta oss säga att vi vill slappna av, detta ger upphov till, en ansträngning, då vi vill uppleva, den känslan som individen vill komma åt. Detta ger alltså en ansträngning, som man vill bort ifrån, vilket ger upphov till en annan ansträngning, det vill säga att man vill komma till ett visst område, och att denna vilja i oss rapporterar oss, till en viss spänning, där själva ansträngningen, i hjärnan, ger upphov till att vi inte kommer dit vi vill, på grund av ansträngningen, att vi vill komma dit.

Jag kommer att frambringa en teori med text och bilder, hur denna konflikt kommer till, upplöses, beroende på hur vi ser på varandra, konflikten som sker i hjärnan, och hur människan kan, då den är medveten om, denna konflikt och försöker att bli av med den.

Låt säga att vi har olika dörrar, där texten inombords öppnar en dörr, och att vi därmed upplever stiltje, där vi senare, upplever en konflikt igen. Låt säga att vi tittar på nummer ett, och att vi upplever ett stiltje. Exakt vad det är som gör att människan får bort sin konflikt och sätts i stiltje, gång efter gång?  Jag kommer bland annat undersöka, en utövare, som sysselsätter sig med, meditation, som upplevt denna stiltje, där vi kan sätta oss i relation till denna styrka, och se om vi upplever samma sak. Sen ska jag också se om jag hittar ett logiskt mönster till detta. Vi tittar på nummer ett, ett stiltje uppkommer, då har medvetandet förts igenom, det vi tittar på, en spänning, då denna försvinner, blir tvåan eller trean, ettan  igen – det som man tittar på. Konflikten föds igen, då vi blir medvetna, om oss själva, igen. Trean och tvåan är gamla minnen som vid uppenbarelse flyttas, igen.

 Jag föreslår att ni lyssnar på nedanstående ljudklipp, observerar, och försöker att hitta ett mönster i meditationen – då det ger upphov till det som jag skrivit om. Jag kommer här se vilka relationer, där de olika faktorerna – slåss och relateras till varandra, i det mänskliga psyket. Därav studerandet av allan watts och hans lära.

Allan Wats – intro to meditation ljudband, Tea Ching t-allan watts röst är mycket trygg, och ger upphov till, ett lugn med mindre ångest. Där själva ångesten, när vi lyssnar, är en bidragande faktor, då den reduceras, till att göra Meditation med Allan Watts till fler lugna perioder – och därmed är det lättare att få dessa lugna perioder, då man har en trygg röst till hands. Detta gäller självklart inte bara allan watts, utan psykologer likaså; vi tenderar alltså att lyssna mer, känna oss tryggare, och få lättare att lösa upp konflikter, då en psykolog har en trygg röst.

Jag kommer att gå igenom olika terapiformer och se, om de har gemensamheter med min teori. Och hur länge denna stiltje håller på; i förhållande till just någonting; en siffra, ett lugn, en logik, och olika terapiformer, samt hur dessa hänger ihop. Meditation använder jag som verktyg för att komma åt, idéer, och hur dessa fungerar ihop.

Faktorer som ger upphov till stiltje

Acceptans – när man accepterar det som händer – allan watts ljudband.

Verifikation – när någon verifierar en själv och ens tankar – allan watts.

Trygghet – allan Wats – lugn röst – lättare att bli avslappnad – konflikterna löses upp lättare.

Att se sig själv – allan watts tankar ger upphov till att det sker stiltje i huvudet. Varför detta? kommer jag sedan analysera vidare.

Logiken i språket – Exempel

Här kommer jag att fundera på om logiken och språket, hänger ihop med vissa konflikter i hjärnan. Jag kommer här figurera ut, hur olika ord och meningar, ges som effekt till att lösa konflikter, och också kanske att skapa dem. Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords, eller inombords – här sker något som vi kan sätta i relation, med, hur konflikter upplöses, och hur vi därmed byter språk, blir avslappnade, eller hur vi hamnar i konflikter –  dessa tenderar i att hänga ihop med varandra, gällande bilden som jag har tidigare fört fram. Nu kommer jag undersöka fenomenet ytterligare.: Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords eller inombords,  när detta tankesätt blir uppenbart, så löses ofta en konflikt inne i hjärnan på grund att vi koncentrerar oss på ett visst sätt, och att då konflikten upphör, mångt och mycket på grund att vi funderar, och slutar fundera, på vissa händelser, som tidigare möts.

1 – Låt texten rinna, fundera på det som finns utombords eller inombords.

2 – låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords eller inombords.

 Skillnaden här vi kan se, är att vi förändrar ett ord, och i detta fall är ordet inte, något som förekommer att skapa för en ny avslappning; inte.

Att vara låst i sin avslappning: Skillnaden här vi kan se, är att vi förändrar ett ord, och i detta fall är ordet inte, det som förekommer för att skapa en ny avslappning. Personen kommer till slut, återkomma i konflikt, då han, hon, då hjärnan vänt sig och skapat en konflikt, som ger upphov till, att inte slappna av – kommer personen troligen, bli medveten om, att det inte längre går att använda systemet, inte, för att nå avslappning. Nu vill jag att ni tittar på dagen, vad som hänt, och vilka känslor det har fört med sig. Konflikterna som skett under dagen, som vi många gånger tryckt undan, kan här visas, accepteras, och, via rätt ord förändras, enligt tidigare följa skiss och modul.

1 – Du gjorde ingenting fel.

2 – Du gjorde fel och behöver förbättra, dig.

3 –  Tänk på det som har hänt och acceptera det.

4 – Detta kan vara ett utmärkt förbättringsätt, att komma på vardagen, hjälpa den vidare, och på så sätt kontrollera situationen. Här fungerar också, tror jag, en liknande strategi som ovan.

5 – Jag accepterar problemet som det är.

6 –  jag ringer en vän som skapade denna konflikt.

7 –  Dessa olika alternativ kan lösa upp olika typer av konflikter.

Att prata med någon, med konflikterna tillhands, detta kan till exempel, ske med en psykolog, som kan säga att du inte gjort något fel, och personen i fråga, som gjort något negativt gentemot dig, löser upp problemet, med hjälp av psykologen, som verifierar dina egna tankar, eller faktiskt tvärtom – konflikten bryts; hur länge och till vilken styrka, kan jag just nu inte säga. Denna acceptans, kan hålla i sig flera timmar, och till och med flera månader, om det har varit riktigt betydande. Ett exempel, kan vara en våldtagen kvinna, som inte förklarat vad som hänt till någon, psykologen kan då fungera, som en person som säger till individen att, att det inte var hennes fel. Under denna tid, fortgår också andra konflikter såklart. Men våldtäkten, som ger en underliggande ångest, kan som sagt förbättras, genom att få verifikation, om psykologen säger att individen gjort fel, att våldtäkten inte var en våldtäkt, så kan detta dock ge upphov till sorg och ångest, och istället aggression om patienten inte håller med.

Här kan vi se verifikationen som ett plus, om den verifieras på ett gott sätt, tvärtom, om psykologen säger att det är dåligt, och att hon inte våldtagits, kan detta också faktiskt, ske på ett sådant sätt, att individen blir arg, eller visar aggression, som kan, om individen, är tillräckligt stark, och säker på sin sak, ge upphov till  känslan av någonting negativt hos psykologen; till exempel så visar han eller hon, aggression gentemot psykologen. Här kan vi också se ett språk samt känsla, som påverkar konflikten, och ger människan, när konflikten bryts, olika känslor. Dessa konflikter kan tas upp försiktigt, så att individen inte räds för att hantera dessa, men slutligen, om de då kommer upp, med terapi, från vårt  undermedvetna, som står i relation till psykologens kompetens – då  denna konflikt då upphör, kan bero på ett särskilt språk, som samlats inne i individen, och behöver därmed verifieras, på ett sådant sätt, att psykologen använder rätt språk, så individen inte blir förvirrad, eller påverkas på ett annat sätt, än lättja – konflikten löses då upp.

Låt oss titta på ettan, som just nu är i konflikt, med människan – därav fixerar medvetandet i ettan, denna etta är i konflikt i hjärnan, och kan lösas upp, när hon eller han får se ettan, och ibland fixera vissa ord som öppnar den, det kanske är på ett enkelt vis. Där ettan står för ett, och upplösningen sker, vid negation av denna etta. Då sker avslappning, för det mesta. Sedan kommer tvåan, kanske en ny konflikt, som också den kan öppnas och korrigeras. Här kan vi troligen också se omedvetna processer, i vårt omedvetna. Denna löses upp, alla fall delvis, med plus och minus. Hur denna löses upp sker troligen, på ett liknande vis, som jag pratat om förut. Man skall också komma ihåg, att nya konflikter kan komma upp, och behöva mer rehabilitering, acceptans, och trygghet, ett sätt att bearbeta konflikten, så den hamnar i en viss styrka, och ger upphov till en känsla. Som kan återkomma i en ny konflikt, och jag tror också att ju starkare denna är, ju fler mottagningar sker. Så om konflikten löses, så kommer också denna konflikt, om den är tillräckligt stark, komma upp, med ett annorlunda språk, ett språk som alla fall delvis, kommer ta bort konflikten, återigen igen. Individen i fråga behöver därför terapi många gånger om, för att lösa upp olika typer av konflikter, med olika medel, kommer det en ny som härstammar i de nya konflikterna. Men också i undermedvetande, för att kroppen inte kunnat hantera den. Det är de flera konflikter, inom olika områden. Till slut, får psykologen dock bukt med problemet, efter att patienten accepterat många olika typer av konflikter, med olika typer av språk, och använda sig, alla fall delvis, på sättet ovan. Det vill säga plus eller minus. Hur detta plus, hur detta minus, är en fråga om förnedring, förstärkning – för det är mer avancerat än man tror, således kommer jag filosofera, och se hur detta fungerar i detalj.

Vad händer då både 1 och 2, uppmärksammas, så att hjärnan kommer ihåg dessa. Jo, de kommer inte slå ut varandra. När till exempel, ettan slås ut, och tvåan kommer de, tillslut, resultera av att 2 känns igen av hjärnan, på grund av att det tidigare skett en konflikt, i denna. Det blir alltså, inte en motsats, gentemot olika faktorer, I stället för plus, minus. Kan det till exempel bli plus plus, eller minus minus, som blir plus. Här kan individen uppnå konflikter av en mer avancerad art. Där individen, kämpar mot, de båda, och minns båda från tidigare, experiment. Således sker ej här en motsats, utan snarare en logisk följd, som inte ger upphov till, sina motsatser, på grund av att hjärnan känner igen dem, och de kommer fram på olika banor, som skiftar, skiftar mellan varandra. Och individen som inte öppnar avslappningen, eller förändringarna, i denna situation; hjärnan kommer alltså ihåg nummer 1 och 2.

Upplösningen sker då denna syn ses på ettan själv. Då sker avslappning – för det mesta. Sedan kommer tvåan, en ny konflikt, som  kan öppnas och korrigeras. Här kan vi troligen också se omedvetna processer. Hur denna löses upp sker troligen, på ett liknande vis, som jag pratat om förut. Man skall också komma ihåg, att nya konflikter kan komma upp, och behöva mer rehabilitering, acceptans, och trygghet, än andra konflikter. Individen i fråga behöver därför terapi många gånger om.  Till slut får förhoppningsvis psykologen bukt med problemet, efter att patienten accepterat många olika typer av konflikter, med olika typer av språk.

Ett: hjärnan känner till ettan, i ovan nämnda fas. Så man måste nå nummer tre eller två, för att finna något nytt, och då för att öppna avslappning, och liknande känslor därtill. Då personen förändrar orden, kan detta ge upphov till avslappning. Att inte slappna av, och att inte bryr sig om avslappningen. Att höra detta kan ge upphov till en ny avslappning. Varför är då detta så, och varför löses då konflikten? Här tas konflikten till ett annat område. När människan inte bryr sig om konflikten, då blir hon åter avslappnad. Att då nå trean för avslappnig kan vara ett måste, ibland, för att nå avslappning. Vi kommer ihåg tvåan och försöker förändra den. Ett tidigare minne finns i trean. Till exempel: vi försöker förändra en vis känsla när en annan känsla försöker förändra denna känsla. Vi kommer på oss då blir tvåan ett, och trean tror jag då försvinner. Sen uppkommer troligen en ny konflikt.

1 – Människan känner till både ett och två, då fungerar inte två. och då måste nummer tre nås. Kanske för att motsatserna finns där, det vill säga avslappning, och kommer därmed till två eller ett igen.  Snarare kommer denna hjärna, komma ihåg, och lösningen av konflikten blir väldigt kort, nästintill ej kännbar – man hamnar i konflikt igen.

2- Att då ta upp konflikter, som är nya, så vi kan föra oss framåt Igen; detta gör jag ett exempel på nedan. För att nå detta, måste vi ha ett annat språk, som hjärnan inte känner till.

Att filosofera, och göra arbetet något nära vetenskapen, för att komma in på djupet, och kemiska förändringar, för att se hur detta kan påverka hjärnan; jag kommer terrorisera, runt omkring detta. Ja fundera på det som sker utombords eller inombords. Att bevisa detta genom en bild, eller att terrorisera runt omkring det. För att se att det finns mönster runt omkring detta tankesät.

5-Alan Watts Teaches Meditation | Awakening to the True Reality | Full Lecture Black Screen – YouTube

 Som tidigare exempel, fungerar processen på liknande sätt, men med nya konflikter – som förs upp i medvetandet, något man inte kommer ihåg, kommer någonting som har varit medvetet under flera år, något som gett oss ångest, men som vi inte förstår. Detta kan ge upphov till, att dessa konflikter kommer upp. Och då fungerar de på samma sätt som tidigare teori, det vill säga KBT, och när dessa är uppe så finns möjligheter att sänka den , och med tanken, förbättra dem, och ge en konsekvens som gör det är mindre sannolikt att beteendet upprepas.

PDT

Psykodynamisk terapi (PDT) – mindlerStrategin kan lyckas tillfälligt, men i stället kan symptom uppstå på andra håll i livet. I PDT hjälper terapeuten dig att få syn på sådana omedvetna konflikter, så att du kan ta itu med dem, på ett moget sätt, i stället för att förneka dem” –

Repeterande och språk

Här kommer jag att gå igenom, hur en konflikt uppkommit, och när den bryts och därmed kommer denna byta känsla. Och om man vill förenkla, så kan konflikten brytas upp, genom att få ett ansträngt ansikte, ett visst beteende, och efter konflikten också ett avslappnat sådan.

6.facial expressions – Bing images

7 facial expressions –

 8. Bing imagesVerywellmind.comfacial expressions – Bing images

9.Understanding Emotions Through Facial Expressions (verywellmind.com)

 

Här nedan, representerar jag ett, meditationschema, där man kan följa, det jag pratar om.  Här nedan kan ni följa er själva, era konflikter, och hur dessa löses upp. Detta är helt enkelt ett verktyg, för att känna konflikter och hur de bryts av. Ni kan också fundera på hur era ansiktsuttryck förändras när en konflikt förändras, inte bara under meditation, men också hur dessa förändras under ovan nämnda terapimetoder.

Meditation, i de tidigare delarna, gällande konflikter

Månad 1.

Dag 1 och dag 2: morgon och kväll

Alan Watts-Still the mind, Intro to Meditation

Dag 3 och dag 4, morgon och kväll

Body Scan-Medverkande Jon Kabast-Zinn

Dag 5 och dag 6, morgon och kväll

Alan Watts-Teaches meditation

Dag 7 och dag 8, morgon och kväll

Eva Johansson-Avslappning och mental träning

En timme om dagen gånger 2. Byt ljudband efter två dagar.
Byt därefter till beskrivning för månad 2 efter en månad.
Därefter börjar du om med beskrivningen för månad 1, fortsätt om och om igen.

Månad 2.

Dag 1 och dag 2, morgon och kväll

Alan Watts-Out of your mind

Dag 3 och dag 4, morgon och kväll

Avslappning lång 25 minuter

Dag 5 och dag 6, morgon och kväll

Alan Watts-OMeditation-OM2

Dag 7 och 8, morgon och kväll

Reading from Hindu Scriptures 2

En timme om dagen gånger 2. Byt ljudband efter två dagar. Fortsätt från start månad 1.

 

Självklart kan schemat justeras efter tid och behov. Till exempel kan man meditera en timme varje dag,
där man byter meditations-band var tredje dag.

Signalsubstanser, molekyler, synapser

7. – referens –  Neuronal Uniqueness: Stars of the Sky |  

jag kommer här att undersöka receptor, signalsubstanser, synapser, och hur jag kan relatera dem till mitt arbete.

Dopamin

Nodralin

Serotonin

Synapser

Receptorer

Man kan säga att signalsubstansen är bilen, där vägen är synapsen och målet receptorn.

8- nedan

Dopamin – Wikipedia

Noradrenalin – Wikipedia

Serotonin – Wikipedia

Synaps – Wikipedia

Receptor – Wikipedia

9. https://hjarnan.ifokus.se /discussion/1358935/synaps. Här kommer jag diskutera, olika faktorer, där jag går in på hur språket fungerar, dess faktorer som jag hittar. Jag kommer här att visa, gå igenom, receptorer, känslor, signalsubstanser, minne, och hjärnan som förbinder dem till olika faktorer. Jag beslöt mig att ta tag i detta, på ett självsäkert sätt, men jag fortsätter ändå på ett teoretiskt plan. .11-Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. 1 – Kognitiv beteendeterapi – Wikipedia

 

Repetition: ”Låt oss titta på ettan; som just nu är i konflikt med människan – därav fixerar medvetandet i ettan, denna etta är i konflikt i hjärnan, och kan lösas upp, när hon eller han får se ettan, och ibland fixera vissa ord som öppnar den, det kanske är på ett enkelt vis. Där ettan står för ett, och upplösningen sker, vid negation av denna etta. Då sker avslappning, för det mesta. Sedan kommer tvåan, kanske en ny konflikt, som också den kan öppnas och korrigeras. Här kan vi troligen också se omedvetna processer, i vårt omedvetna. Denna löses upp, alla fall delvis, med plus och minus. Hur denna löses upp sker troligen, på ett liknande vis, som jag pratat om förut. Man skall också komma ihåg, att nya konflikter kan komma upp, och behöva mer rehabilitering, acceptans, och trygghet, ett sätt att bearbeta konflikten, så den hamnar i en viss styrka, och ger upphov till en känsla. Som kan återkomma i en ny konflikt, och jag tror också att ju starkare denna är, ju fler mottagningar sker. Så om konflikten löses, så kommer också denna konflikt, om den är tillräckligt stark, komma upp, med ett annorlunda språk, ett språk som alla fall delvis, kommer ta bort konflikten, återigen igen. Individen i fråga behöver därför terapi många gånger om, för att lösa upp olika typer av konflikter, med olika medel, kommer det en ny som härstammar i de nya konflikterna. Men också i undermedvetande, för att kroppen inte kunnat hantera den. Det är då flera konflikter, inom olika områden. Till slut, får psykologen dock bukt med problemet, efter att patienten accepterat många olika typer av konflikter, med olika typer av konflikter.”

2, och använda sig av, alla fall delvis, på sättet ovan. Det vill säga plus eller minus. Hur detta plus, hur detta minus, är en fråga om förnedring, förstärkning – för det är mer avancerat än man tror, således kommer jag filosofera, och se hur detta fungerar i detalj.

Vad händer då både ettan och tvåan, uppmärksammas så att hjärnan kommer ihåg dessa. Jo, de kommer inte slå ut varandra. När till exempel, ettan slås ut, och tvåan kommer till. Ett resultat av att tvåan känns igen av hjärnan, på grund av att det tidigare skett en konflikt, i denna. Det blir alltså, inte en motsats gentemot olika faktorer, I stället för plus minus.  Här kan individen uppnå konflikter av en mer avancerad art. Där individen, kämpar mot de båda, och minns båda från tidigare experiment. Således sker ej här en motsats, utan snarare en logisk följd, som inte ger upphov till, sina motsatser på grund av att hjärnan känner igen dem, och det kommer fram på olika banor som skiftar, skiftar mellan varandra. Och individen öppnar inte avslappning, eller förändringar, i denna situation; hjärnan kommer alltså ihåg nummer ett och två.

Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords, eller inombords, lös konflikter i hjärnan; när detta tankesätt blir uppenbart, så löses ofta en konflikt inne i hjärnan på grunder att vi koncentrerar oss på ett visst sätt, och att då konflikten upphör, mångt och mycket på grund att vi funderar, och slutar fundera på vissa händelser som tidigare mötts.

Låt texten rinna, fundera på det som finns utombords eller inombords.

Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords eller inombords.

Skillnaden här vi kan se, eller att vi förändrar ett ord, och i detta fall är ordet inte, något som förekommer att skapa för en ny avslappning.

Signalsubstanser och hur de kan bindas med humör, logik och ansiktsuttryck. Förmedlandet via logik, vad som händer när hjärnan hamnar i konflikt, sätts här under ett annat perspektiv; jag tror alltså att det vi gått igenom, i Tidigare text, då kan detta observeras på ett annat sätt, ja, från ett annat perspektiv.

Vilka signalsubstanser som ger upphov till ett humör, det ska vi analysera. I och med en blandning av signalsubstanserna, relateras detta till ett  visst beteende och ansiktsuttryck, detta ger därför upphov till, olika beteenden, så man sen kan relatera till signalsubstanser, och receptorer samt synapser. Det är alltså möjligt att se på vissa beteenden och hur det relateras till dessa faktorer. Där ansiktsuttrycket, beteendet förändras. Detta ger upphov till en förändring i beteendet, samt ansiktsuttrycket, som i alla fall delvis står i relation till våra signalsubstanser. Tidigare i verket kan man läsa om logik och hur det påverkar människan och ovan nämnda text. Tanken är alltså att det i våra hjärnor, sker in liknande process, som spelas ut på ett liknande vis. I likhet med då vi mediterar och får vissa tillstånd, som kan förenas med logik och ett vist hjärntillstånd. Nedan kan ni se ett försök att beskriva ovan från ett annat hål.

Här kommer jag skriva ett exempel, på hur KBT kan fungera, och hur jag sätter denna teori, alltså i relation till, andra faktorer, och ofta till andra terapiformer, men inte alltid.

”Tänk att någon som är utlänning, gåill en strand, ser nakna flickor, ser bröst, och får därav inte bara ångest, utan aggression likaså. När individen kommer ihåg deras klädsel, deras sätt  – det individen då kommer att tänka på, är hans egen kultur. Vi kan säga att det till och med är förbjudet, att gå utan klädsel, där mannens kultur, tänks hållas. Då mannen av någon anledning, kommer att träffa en psykolog, som har i uppgift, att hjälpa mannen, i ovan nämnda situation, och att, se till så att mannen förstår svenska normer, och till och med lagar. Det då psykologen gör, är att ta upp konflikten, då mannen, upplevt en sådan, då han ser, någonting som för honom är förbjudet. Psykologen tar då upp ämnet, löser konflikten, genom att leva sig in i individens värld, beskriva hur det i Sverige är, och därmed lösa konflikten, som mannen har i huvudet. Mannen blir då medveten av fenomenet på ett annorlunda sätt, och då löses situationen, med mindre, eller helt utan aggressioner och ångest – en konflikt har lösts.”

12.https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ct9qtIBq&id=2BC4699569BA65FD1A8251BCCCAA1F56F006EE11&thid=OIP.ct9qtIBqEbnsUBAz3lw-UgHaHV&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.drwardbond.com%2fuploads%2f1%2f4%2f1%2f2%2f14125533%2f7346353.png%3f336&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.72df6ab4806a11b9ec501033de5c3e52%3frik%3dEe4G8FYfqsy8UQ%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=332&expw=335&q=signalsubstanser&simid=608007841701195191&FORM=IRPRST&ck=913EF15B3509645F11389EED8C056D0E&selectedIndex=127&ajaxhist=0&ajaxserp=0

 Här nedan kommer jag beskriva, hur olika dessa tillstånd, som hjärnan framvrider, subjektivt men men vissa likheter som jag försöker hitta genom ett observerande fenomen. Att då hoppa genom meditation till detta kan ses som främmande, men meningen är också här att dra paralleller; logiken styr också här vårt skeende, vårt handlande, samt de ansiktsuttryck som kan observeras. Man kan också själv göra iakttagelser av sig själv, precis som man göra detta i djup slummer.

Ovan kan vi dra paralleller mellan ett handlande och dess funktion, i ett vaket tillstånd, men åckså ett lugnare sådant. Med detta  kommer jag observera olika typer av känslor, som kan frambringa ett beteende, och hur vi kan läsa av dessa, och hur vi i slutet kan få positivitet av dessa sammanbitningar, låt oss fortsätta: kbt kan användas med meditation på ett sådant sätt, att man sätter personen i avslappnat tillstånd, eller i ett meditativt läge, där, till exempel, personen får i uppgift att cirkulera genom sin vardag, då man möter en för individen, ett visst, tillstånd, som ger upphov till själslig smärta, eller något annat som individen sedan får ta upp, ges individen acceptans eller försöker finns logisk tillhörighet hos individen och psykologen. Detta kan ske infon tidigare satta villkor:

Acceptans – när man accepterar det som händer – allan watts ljudband

Verifikation – när någon verifierar en själv och ens tankar – allan watts

Trygghet – allan Wats – lugn röst – lättare att bli avslappnad – konflikterna löses upp lättare.

Att se sig själv – allan watts tankar ger upphov till att det sker stiltje i huvudet. Varför detta? kommer jag sedan analysera vidare.

Ovan kan vara något som, kan frambringas, i mängden olika metoder, och son jag också sätter, som medel att för människor, och psykologer, att experimentera med; dvs mångt i mycket meditation och likartade system. Man kan använda

Nedan illustrerar jag, hur människan försätts i olika tillstånd. Detta också det, kan frambringa människan och hur den fungerar, samt hur vi kan använda detta, inom samma genre, i vilket vi tidigare gått igenom, om måhända i ett tillstånd som är mer aktivt. Till slit kommer jag att försöka att göra en genomfattning om hur dessa tillstånd påverkar varandra

Om personen spänner ihop käkarna, kan detta vara så att denna person, känner sig arg, och ej litar på den konversationen, som han har med den andra individen har  –  om en person blir arg, så kommer ett visst ansiktsuttryck, visas. Denna visning, detta byte av känsla, ger upphov till det vi kan observera i en människas ansiktsuttryck. Låt säga att människan känner sig lugn, och sedan möts av en aggressiv individ, konflikter i hjärnan kommer fram, och löses upp, genom ett aggressivt utspelade, mot den andra individen. Vi kan här om vi vill, se ett mönster, då konflikter bryts av ett ansikte till ett annat. Detta är en teori, och bör därför inte ses som sanning.

Skeenden som går att se utanför människan, och då menar att viss humor, hur en viss känsla kan spelas ut, hur detta står i relation till, en viss känsla, och hur denna relateras till, beteendet, vid en viss respons från omgivningen. Ilska, ett resultat av signals signalsubstanser, och många andra relationer till omgivningen, och det som sker inuti människan. Detta kommer också relateras till, vilken signalsubstans kommer att tecken och vilken blandning av signalsubstanserna, och självklart hur vi kan relatera dessa till olika känslor. Nedanför gör jag det;

Om personen spänner ihop käkarna, kan detta vara så att denna person känner sig arg, och ej litar på den konversationen, som han har med den andra individer. Om en person blir arg, så kommer ett visst ansiktsuttryck, visas. Denna visning, detta byte av känsla, ger upphov till det vi kan observera i en människas ansiktsuttryck. Låt säga att människan känner sig lugn, och sedan möts av en aggressiv individ, konflikter i hjärnan kommer fram, och löses upp och kan genom ett aggressivt utspelade, mot den andra individen. Vi kan här om vi vill se ett mönster, då konflikter kan brytas av, då ett ansikte blir till ett annat. Detta är en teori, och bör därför inte ses som sanning. Man kan här se, det som  precis sker, i liket med meditation.

Uppåt med munnen är likamed att människor ler. Äckta leende har ofta en resning av ögonbrynen. Om personen håller för munnen, kan det vara så att personen försöker fejka sitt leende. Här kan, en glädjefull individ, ändra ansiktsuttryck till rädsla, genom en konflikt mot en annan människa, där upplöses då konflikten, och ses på ett beteende – en känsla, och ett ansikte. Glädje kan relateras till en signalsubstans, som alla fall delvis hänger ihop med dopamin, som för sig framåt, som en motiverade sensation, och när den klarar av, en konflikt, eller påverka något liknande, så ger en detta en rusch, en euforisk känsla. Men det finns också bakåtliggande känslor som ger upphov till ett stadie, som också det ger upphov till att människan känner glädje, och då enligt mig, är det lättare att då, att slå av en konflikt, som ger upphov till eufori och glädje. Seratonin  är inte bara en funktion som det är, utan är snarare också en känsla, som vi befinner oss i, som står i relation till, i alla fall, delvis, och mer som jag kommer att skriva om, glädje. Där på många sätt en känsla som finns i mig just nu, när jag skriver det här, för jag finner mening med livet i det, och när jag klarar av någonting. Så ger det upphov till en euforisk känsla. Det är också så att jag har en inneboende lycka, till det jag gör, och det sker vid sidan om dessa konflikter, och att påverka dem på så sätt, enligt mig, är då det lättare att gå in i konflikter, och lösa dem, som ger alla fall delvis ger, en eufori, som jag troligen upplever, när dopamin och seratonin tillsammans, påverkar varandra, på ett sätt, då det ger upphov till en tillfredsställande känsla.

Att personen biter på läpparna kan vara en indikator att hon/han är rädd, och eller ängslig. Ökad salivutsöndring kan vara ett tecken, på att personen är rädd. Konflikten löses här, till exempel att personen, har rädslan, och då flyr härifrån, för att byta konflikt, med att springa därifrån och skydda sig själv då personerna år utom fara. Ansiktet ändrar sig sen – konflikten bryts igen.

13Sorg – symtom och behandling – Doktor.se Sorg ger alla möjliga somatiska, emotionella och kognitiva reaktioner och de kan växla snabbt. Ibland blir man rädd för sina egna reaktioner, tror man håller på att bli galen, allvarligt sjuk eller att man aldrig ska komma tillbaka till ett fungerande liv igen. Ibland är sorgen så smärtsam att det känns som att man inte överlever, men det gör man! Det bästa du kan göra är att vara tillåtande mot dig själv och sänka kraven. Sorg ackompanjeras ofta av känslor av övergivenhet, tomhet eller meningslöshet. En förlust kan vara så svår att ta in att man känner sig bedövad, avskärmad eller upplever overklighetskänslor. Det är lätt att fastna i tankar om varför detta skett och om det hade gått att undvika. Det är vanligt att känna skuld för saker man gjort eller inte gjort. Ibland kan man fastna i en slags kamp mot det som skett – det får inte vara sant! Det borde inte ha skett!”

Att undra om det finns någon mening med livet överhuvudtaget är inte ovanligt. Det kan hjälpa att istället göra saker som känns meningsfulla. För att komma vidare behövs ett accepterande förhållningssätt till det som skett. Med det menas att erkänna verkligheten som den är, inte att du behöver tycka att det som skett är okej.

14-facial expressions – Bing images

15-facial expressions – Bing imagesVerywellmind.com

16- Understanding Emotions Through Facial Expressions (verywellmind.com)

–se några sådana Att känna ilska innebär en stress för kroppen så både frekventa ilske utbrott och ilska som undertrycks och inte alls hanteras kan vara bidragande faktorer till hjärtsjukdomar på sikt, på grund av förhöjda kortisolnivåer. Undertryckt ilska kan också i förlängningen ge upphov till exempelvis bitterhet eller depressivitet. Om ilskan däremot hanteras på ett konstruktivt sätt, har man i studier inte kunnat kopplingar.

17 Ilska – detta händer i kroppen | MåBra (mabra.com)

Ångest eller ångesttillstånd är ett sinnestillstånd som karakteriseras av stark rädslanervositet eller oro (enligt Svensk MeSH, ständig känsla av oro, ängslan och överhängande faror), vare sig det är situations betingat eller inte, och kan bero på ett mycket verkligt hot såväl som ett helt föreställt hot. Ångest är en helt normal reaktion och de allra flesta upplever ångest då och då. Ångest är inte farligt även om den kan vara mycket obehaglig.

Ångest kan vara en sinnesstämning eller ingå som delsymtom i en psykisk störning, till exempel ångeststörning eller depression, bero på en kroppslig sjukdom (exempelvis hjärtinfarktgiftstruma) eller uppkomma till följd av droger (som akut drogförgiftning eller utsättningsbesvär, jämför substansbetingat ångestsyndrom).

Sorg är ett känslomässigt tillstånd utlöst av oåterkalleliga eller övermäktiga negativa händelser, såsom bortgång av en nära behörig Vid förlusten av en närstående upplever de flesta människor en övergående, snarare än bestående, smärta och ångest. Denna typ av sorg är en vanlig reaktion på förlusten av en närstående och är inte förknippad med ett försämrat psykiskt hälsotillstånd. Sorg medför dock en ökad risk för att uppleva ett flertal psykiatriska diagnoser såsom depression, post-traumatisk stress och komplicerad sorg. Komplicerad sorg, till skillnad från de flesta sorgereaktioner, innebär att påtagliga symptom av sorg, såsom separationsångest, består minst 6 månader efter förlusten. Komplicerad sorg – sorg referens Wikipedia drabbar ungefär 10% av de som upplever förlusten av en närstående. Kognitiv beteendeterapi har visats effektiv i behandlingen av komplicerad sorg [1].

Känslor och hur dessa relateras till signalsubstanser, och i detta verk, kommer jag koncentrera mig på:

Noradrenalin, Energi, att koncentrera sig,

Serotonin, glädje, uppmärksamhet

Dopamin, dessa beteenden kommer att på ett bättre sätt, relateras, till att vara mer specifikt, och jag behöver också kolla upp olika beteenden, och hur dessa förs med varandra, och vart det kommer ifrån, det vill säga det faktorer som jag analyserar, signalsubstanser ,synapser, och receptorer

Positiva egenskaper, negativa egenskaper, Hur olika signalsubstanser, som styr är blandningar av olika 13 humör därav.

negativa vid en viss blandning,

Dopamin, aggression, sex, hunger

Serotonin, ångest, lättretad

Serotonin, minne, beroende, snabb behandling,

Noradrenalin, energi, förmåga att koncentrera sig

                                                                                                                              z=5-2t

                                                                                                                             s=4-3-0+2

                                                                                                                               3+2=os

                                     t=3 +2 +1,

tid= aggression i en styrka, i en tidsaxel. Ger upphov till ett beteende, som går nedåt med tiden, som sedan hamnar i zen, och som sedan, öppnar vägen till ny känsla. Hur, exakt, terroriserar jag om nedan.

Vi ser här att grafen, som ovan kommer påverkas av serotonin och dopamin, som i ett skede, en styrka, som ger upphov till en nedåtgående styrka, som kan ses genom att observera individen. Här ser vi att styrkan, av humöret varierar, och aggressionen, kan ses under olika punkter och därmed beteende mellan dessa punkter, som sen riktas åt, efter en viss logik. Detta gör att man kan följa en person, hur hon eller han påverkas, av en viss omgivning, och hur hon och han reagerar på en viss signalsubstans, receptor, samt synaps. Man kan då se, känna av, se styrkan av en tidsaxel, och därmed få en glimt av självinsikt.

z=5-2t

s=4-3-0+2

3+2=os

Slutsats och mening

Att hitta en faktor, som man kan använda, och därmed fastställa en graf. Därmed kan man se hur dopaminet, med andra signalsubstanser, visar en siffra som man kan relatera till ett ansikte, ett beteende, och hur den senare kan kopplas till en graf, så man kan se ens egna respons vid ett visst tillfälle, och vid flera tillfällen, och på så sätt förändra den själv, få självkännedom, och förändra sig därav, till en mängd olika faktorer som man kan räkna ut. Detta kan man relatera också till andra människor, genom att observera dem – se deras ansikte och beteende.

Att läsa av grafen – detta kan man göra med ovanstående cirklar, se vilket beteende man är i, och se hur detta ger upphov till, en vis graf, hur man kan förändra sig själv, observera sig själv, inom och utom. Man kan alltså följa sig själv och andra genom cirkelns ovan och relatera den till övriga kapitel. Ett exempel är ovan nämnda graf.

Vilka signalsubstanser som ger upphov till ett humör, och där vi ska analysera. I och med en blandning av signalsubstanserna, relateras detta till ett visst beteende, ansiktsuttryck. Beteende och ansiktsuttryck ger därför upphov till, olika beteenden, så man sen kan relatera till signalsubstanser, och receptorer och synapser. Det är alltså möjligt att se på vissa beteenden och hur det relateras till dessa faktorer. När ansiktsuttrycket, beteendet och förändras inom en kort, sker en lång period, detta, ger upphov till en förändring i beteendet, samt ansiktsuttrycket, som i alla fall delvis står i relation till våra signalsubstanser. Precis i förändringen av vårt beteende. Tidigare i verket kan man läsa om logik, meditation, och hur det påverkar människan och ovan nämnda text. Hoppas ni lärt er av det jag skrivit och att ni kan använda er av det i era liv!

 

1. Psykologi a – gymnasiet

2. Exponering – Wikipedia

  3. Kognitiv beteendeterapi – Wikipedia

  4. – Psykoterapi – Wikipedia

  5.Alan Watts -Teaches Meditation | wakening to the True Reality | Full Lecture Black Screen – YouTube

6. Psykodynamisk terapi (PDT) – mindler

                                                      7.                Neuronal Uniqueness: Stars of the Sky |  

 7. f aial expressions – Bing images

  8.  facial expressions

 9 . Bing imagesVerywellmind.comfaci  al expressions – Bing imagendersanding Emotions Through Facial

Expressions (verywellmind.com)

9  ned an alla från wikipedia Dopamin– Wikipedia

Noradrenalin – Wikipedia

Serotonin – Wikipedia

Synaps – Wikipedia

11. https://hjarnan.ifokus.se /discussion/1358935/synaps.

12.https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ct9qtIBq&id=2BC4699569BA65FD1A8251BCCCAA1F56F006EE11&thid=OIP.ct9qtIBqEbnsUBAz3lw-UgHaHV&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.drwardbond.com%2fuploads%2f1%2f4%2f1%2f2%2f14125533%2f7346353.png%3f336&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.72df6ab4806a11b9ec501033de5c3e52%3frik%3dEe4G8FYfqsy8UQ%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=332&expw=335&q=signalsubstanser&simid=608007841701195191&FORM=IRPRST&ck=913EF15B3509645F11389EED8C056D0E&selectedIndex=127&ajaxhist=0&ajaxserp=0

13. Sorg – symtom och behandling – Doktor.se

14. facial expressions – Bing images

14.facial expressions – Bing imagesVerywellmind.com

 15. Understanding Emotions Through Facial Expressions (verywellmind.com)

17. Ilska – detta händer i kroppen | MåBra (mabra.com)

Djupet 2

fre 12 april, 2024 kl.15:26 | Inga kommentarer

 Djupet – konflikterna i våra hjärnor

I den här texten, kommer jag att undersöka hur hjärnan ter sig, under olika situationer, och hur denna bygger upp konflikter, och hur kroppen försöker att lösa dessa, och därmed försätta individen i ett visst tillstånd. Artikeln är teoretisk, och jag kommer logiskt, att använda olika terapiformer, för att komma så nära, en intressant artikel som möjligt. Tillvägagångssättet är experimentellt, och uppkommit genom observationer av mig själv, samt artiklar; och därefter upplöstes det en idé, som för mig verkade intressant, och som kan tas längre genom en filosofisk samt vetenskaplig approach. Målet var att få människor börja tänka inom samma bana, hitta sig själva, och i och med detta intressera sig av ämnet, och även kunna använda sig av det i sina liv, för att finna njutning, av själva tänkandet, och att bevisa, det som jag kanske inte klarat av.

logik: Låt säga att vi har olika dörrar, där texten inom oss öppnar en dörr, och vi därmed upplever stiltje. Detta sker när medvetandet upptäcker sig själv, och riktar sin spänning till ett visst område. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi, Jag kommer här att granska terapiformen KBT, se hur denna fungerar på människor, och koppla den till mina egna tankar, där den ter sig på ett liknande sätt, och på så sätt, komma närmare en tillfredsställande likhet, där båda faktorerna; ges likhet, olikhet, samt bevis, där man kan känna igen, och därmed känna teorin, och därmed finna någonting som kan ses som något intressant, men som också kan kopplas till en mängd olika faktorer.

Här kommer jag skriva egna, eller flera exempel, på hur KBT kan fungera, och hur jag sätter denna teori, alltså i relation till, andra faktorer, och ofta till andra terapiformer, men inte alltid. Tänk att någon som är utlänning, går till en strand, ser nakna flickor, ser bröst, och får därav inte bara ångest, utan aggression likaså. När individen kommer ihåg deras klädsel, deras sätt  –  det individen då kommer att tänka på, är hans egen kultur. Vi kan säga att det till och med är förbjudet, att gå utan klädsel, där mannens kultur, tänks hållas. Då mannen av någon anledning, kommer att träffa en psykolog, som har i uppgift, att hjälpa mannen, i ovan nämnda situation, och att se till så att mannen förstår svenska normer, och till och med lagar. Det då psykologen gör, är att ta upp konflikten, då mannen, upplevt en sådan, då han ser, någonting som för honom är förbjudet. Psykologen tar då upp ämnet, löser konflikten, genom att leva sig in i individens värld, beskriva hur det i Sverige är, och därmed lösa konflikten, som mannen har i huvudet. Mannen blir då medveten av fenomenet på ett annorlunda sätt, och då löses situationen, med mindre, eller, helt utan aggressioner och ångest – en konflikt har lösts.1 – psykologi a gymnasiet. 2 –Exponering  Wikipedia. 3 – Kognitiv beteendeterapi  Wikipedia

 Psykodynamisk terapi

Denna terapi, kunskap, och teori: utgår i alla fall delvis, på att leta upp olika konflikter, i kroppen, som vi sorterar bort, glömt, eller förbisett, som kan ge upphov till, inte bara ångest, utan också till depression. Detta tror jag också är en konflikt i vårt undermedvetna, som kan vid en dynamisk terapiform, tas till ytan – göras medveten och därmed lösbar. Teorin är alltså, att kroppen förs framåt, genom olika konflikter, som hjärnan vill lösa – när medvetenhet om denna konflikt, hur man ska lösa den, vad den bidrar med; ger upphov till ett slags tänkesätt, som vi nedanför skall terrorisera om. Tillexempel när vi mediterar. Som tidigare exempel, fungerar processen, på liknande sätt, men nya konflikter, som förs upp i medvetandet, något man inte kommer ihåg, kommer attacken, som har varit medvetet, under flera år; något som gett oss ångest, men som vi inte förstår: Detta kan ge upphov till, att dessa konflikter kommer upp, och då fungerar det på samma sätt som tidigare, en teori, det vill säga KBT, och när dessa är uppe, så finns möjligheter att sänka dem, så kan man med tanken förbättra dem, och ge en konsekvens, som gör det mindre sannolikt att beteendet upprepas.

 4 – Psykoterapi  Wikipedia, Hjärnan kan begripa hur man blir avslappnad, och bli av med konflikter. Detta med en benägenhet om att vilja slappna av, och hur detta ger upphov till, ett tillstånd som vi vill möta. Att vi vill ha, och föras fram till, denna vilja, att låta oss säga att vi vill slappna av, detta ger upphov till, en ansträngning, då vi vill uppleva, den känslan som individen vill komma åt. Detta ger alltså en ansträngning, som man vill bort ifrån, vilket ger upphov till en annan ansträngning, det vill säga att man vill komma till ett visst område, och att denna vilja i oss rapporterar oss, till en viss spänning, där själva ansträngningen, i hjärnan, ger upphov till att vi inte kommer dit vi vill, på grund av ansträngningen, att vi vill komma dit.

Jag kommer att frambringa en teori med text och bilder, hur denna konflikt kommer till, upplöses, beroende på hur vi ser på varandra, konflikten som sker i hjärnan, och hur människan kan, då den är medveten om, denna konflikt och försöker att bli av med den.

Låt säga att vi har olika dörrar, där texten inombords öppnar en dörr, och att vi därmed upplever stiltje, där vi senare, upplever en konflikt igen. Låt säga att vi tittar på nummer ett, och att vi upplever ett stiltje. Exakt vad det är som gör att människan får bort sin konflikt och sätts i stiltje, gång efter gång?  Jag kommer bland annat undersöka, en utövare, som sysselsätter sig med, meditation, som upplevt denna stiltje, där vi kan sätta oss i relation till denna styrka, och se om vi upplever samma sak. Sen ska jag också se om jag hittar ett logiskt mönster till detta. Vi tittar på nummer ett, ett stiltje uppkommer, då har medvetandet förts igenom, det vi tittar på, en spänning, då denna försvinner, blir tvåan eller trean, ettan  igen – det som man tittar på. Konflikten föds igen, då vi blir medvetna, om oss själva, igen. Trean och tvåan är gamla minnen som vid uppenbarelse flyttas, igen.

 Jag föreslår att ni lyssnar på nedanstående ljudklipp, observerar, och försöker att hitta ett mönster i meditationen – då det ger upphov till det som jag skrivit om. Jag kommer här se vilka relationer, där de olika faktorerna – slåss och relateras till varandra, i det mänskliga psyket. Därav studerandet av allan watts och hans lära.

Allan Wats – intro to meditation ljudband, Tea Ching t-allan watts röst är mycket trygg, och ger upphov till, ett lugn med mindre ångest. Där själva ångesten, när vi lyssnar, är en bidragande faktor, då den reduceras, till att göra Meditation med Allan Watts till fler lugna perioder – och därmed är det lättare att få dessa lugna perioder, då man har en trygg röst till hands. Detta gäller självklart inte bara allan watts, utan psykologer likaså; vi tenderar alltså att lyssna mer, känna oss tryggare, och få lättare att lösa upp konflikter, då en psykolog har en trygg röst.

Jag kommer att gå igenom olika terapiformer och se, om de har gemensamheter med min teori. Och hur länge denna stiltje håller på; i förhållande till just någonting; en siffra, ett lugn, en logik, och olika terapiformer, samt hur dessa hänger ihop. Meditation använder jag som verktyg för att komma åt, idéer, och hur dessa fungerar ihop.

Faktorer som ger upphov till stiltje

Acceptans – när man accepterar det som händer – allan watts ljudband.

Verifikation – när någon verifierar en själv och ens tankar – allan watts.

Trygghet – allan Wats – lugn röst – lättare att bli avslappnad – konflikterna löses upp lättare.

Att se sig själv – allan watts tankar ger upphov till att det sker stiltje i huvudet. Varför detta? kommer jag sedan analysera vidare.

Logiken i språket – Exempel

Här kommer jag att fundera på om logiken och språket, hänger ihop med vissa konflikter i hjärnan. Jag kommer här figurera ut, hur olika ord och meningar, ges som effekt till att lösa konflikter, och också kanske att skapa dem. Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords, eller inombords – här sker något som vi kan sätta i relation, med, hur konflikter upplöses, och hur vi därmed byter språk, blir avslappnade, eller hur vi hamnar i konflikter –  dessa tenderar i att hänga ihop med varandra, gällande bilden som jag har tidigare fört fram. Nu kommer jag undersöka fenomenet ytterligare.: Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords eller inombords,  när detta tankesätt blir uppenbart, så löses ofta en konflikt inne i hjärnan på grund att vi koncentrerar oss på ett visst sätt, och att då konflikten upphör, mångt och mycket på grund att vi funderar, och slutar fundera, på vissa händelser, som tidigare möts.

1 – Låt texten rinna, fundera på det som finns utombords eller inombords.

2 – låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords eller inombords.

 Skillnaden här vi kan se, är att vi förändrar ett ord, och i detta fall är ordet inte, något som förekommer att skapa för en ny avslappning; inte.

Att vara låst i sin avslappning: Skillnaden här vi kan se, är att vi förändrar ett ord, och i detta fall är ordet inte, det som förekommer för att skapa en ny avslappning. Personen kommer till slut, återkomma i konflikt, då han, hon, då hjärnan vänt sig och skapat en konflikt, som ger upphov till, att inte slappna av – kommer personen troligen, bli medveten om, att det inte längre går att använda systemet, inte, för att nå avslappning. Nu vill jag att ni tittar på dagen, vad som hänt, och vilka känslor det har fört med sig. Konflikterna som skett under dagen, som vi många gånger tryckt undan, kan här visas, accepteras, och, via rätt ord förändras, enligt tidigare följa skiss och modul.

1 – Du gjorde ingenting fel.

2 – Du gjorde fel och behöver förbättra, dig.

3 –  Tänk på det som har hänt och acceptera det.

4 – Detta kan vara ett utmärkt förbättringsätt, att komma på vardagen, hjälpa den vidare, och på så sätt kontrollera situationen. Här fungerar också, tror jag, en liknande strategi som ovan.

5 – Jag accepterar problemet som det är.

6 –  jag ringer en vän som skapade denna konflikt.

7 –  Dessa olika alternativ kan lösa upp olika typer av konflikter.

Att prata med någon, med konflikterna tillhands, detta kan till exempel, ske med en psykolog, som kan säga att du inte gjort något fel, och personen i fråga, som gjort något negativt gentemot dig, löser upp problemet, med hjälp av psykologen, som verifierar dina egna tankar, eller faktiskt tvärtom – konflikten bryts; hur länge och till vilken styrka, kan jag just nu inte säga. Denna acceptans, kan hålla i sig flera timmar, och till och med flera månader, om det har varit riktigt betydande. Ett exempel, kan vara en våldtagen kvinna, som inte förklarat vad som hänt till någon, psykologen kan då fungera, som en person som säger till individen att, att det inte var hennes fel. Under denna tid, fortgår också andra konflikter såklart. Men våldtäkten, som ger en underliggande ångest, kan som sagt förbättras, genom att få verifikation, om psykologen säger att individen gjort fel, att våldtäkten inte var en våldtäkt, så kan detta dock ge upphov till sorg och ångest, och istället aggression om patienten inte håller med.

Här kan vi se verifikationen som ett plus, om den verifieras på ett gott sätt, tvärtom, om psykologen säger att det är dåligt, och att hon inte våldtagits, kan detta också faktiskt, ske på ett sådant sätt, att individen blir arg, eller visar aggression, som kan, om individen, är tillräckligt stark, och säker på sin sak, ge upphov till  känslan av någonting negativt hos psykologen; till exempel så visar han eller hon, aggression gentemot psykologen. Här kan vi också se ett språk samt känsla, som påverkar konflikten, och ger människan, när konflikten bryts, olika känslor. Dessa konflikter kan tas upp försiktigt, så att individen inte räds för att hantera dessa, men slutligen, om de då kommer upp, med terapi, från vårt  undermedvetna, som står i relation till psykologens kompetens – då  denna konflikt då upphör, kan bero på ett särskilt språk, som samlats inne i individen, och behöver därmed verifieras, på ett sådant sätt, att psykologen använder rätt språk, så individen inte blir förvirrad, eller påverkas på ett annat sätt, än lättja – konflikten löses då upp.

Låt oss titta på ettan, som just nu är i konflikt, med människan – därav fixerar medvetandet i ettan, denna etta är i konflikt i hjärnan, och kan lösas upp, när hon eller han får se ettan, och ibland fixera vissa ord som öppnar den, det kanske är på ett enkelt vis. Där ettan står för ett, och upplösningen sker, vid negation av denna etta. Då sker avslappning, för det mesta. Sedan kommer tvåan, kanske en ny konflikt, som också den kan öppnas och korrigeras. Här kan vi troligen också se omedvetna processer, i vårt omedvetna. Denna löses upp, alla fall delvis, med plus och minus. Hur denna löses upp sker troligen, på ett liknande vis, som jag pratat om förut. Man skall också komma ihåg, att nya konflikter kan komma upp, och behöva mer rehabilitering, acceptans, och trygghet, ett sätt att bearbeta konflikten, så den hamnar i en viss styrka, och ger upphov till en känsla. Som kan återkomma i en ny konflikt, och jag tror också att ju starkare denna är, ju fler mottagningar sker. Så om konflikten löses, så kommer också denna konflikt, om den är tillräckligt stark, komma upp, med ett annorlunda språk, ett språk som alla fall delvis, kommer ta bort konflikten, återigen igen. Individen i fråga behöver därför terapi många gånger om, för att lösa upp olika typer av konflikter, med olika medel, kommer det en ny som härstammar i de nya konflikterna. Men också i undermedvetande, för att kroppen inte kunnat hantera den. Det är de flera konflikter, inom olika områden. Till slut, får psykologen dock bukt med problemet, efter att patienten accepterat många olika typer av konflikter, med olika typer av språk, och använda sig, alla fall delvis, på sättet ovan. Det vill säga plus eller minus. Hur detta plus, hur detta minus, är en fråga om förnedring, förstärkning – för det är mer avancerat än man tror, således kommer jag filosofera, och se hur detta fungerar i detalj.

Vad händer då både 1 och 2, uppmärksammas, så att hjärnan kommer ihåg dessa. Jo, de kommer inte slå ut varandra. När till exempel, ettan slås ut, och tvåan kommer de, tillslut, resultera av att 2 känns igen av hjärnan, på grund av att det tidigare skett en konflikt, i denna. Det blir alltså, inte en motsats, gentemot olika faktorer, I stället för plus, minus. Kan det till exempel bli plus plus, eller minus minus, som blir plus. Här kan individen uppnå konflikter av en mer avancerad art. Där individen, kämpar mot, de båda, och minns båda från tidigare, experiment. Således sker ej här en motsats, utan snarare en logisk följd, som inte ger upphov till, sina motsatser, på grund av att hjärnan känner igen dem, och de kommer fram på olika banor, som skiftar, skiftar mellan varandra. Och individen som inte öppnar avslappningen, eller förändringarna, i denna situation; hjärnan kommer alltså ihåg nummer 1 och 2.

Upplösningen sker då denna syn ses på ettan själv. Då sker avslappning – för det mesta. Sedan kommer tvåan, en ny konflikt, som  kan öppnas och korrigeras. Här kan vi troligen också se omedvetna processer. Hur denna löses upp sker troligen, på ett liknande vis, som jag pratat om förut. Man skall också komma ihåg, att nya konflikter kan komma upp, och behöva mer rehabilitering, acceptans, och trygghet, än andra konflikter. Individen i fråga behöver därför terapi många gånger om.  Till slut får förhoppningsvis psykologen bukt med problemet, efter att patienten accepterat många olika typer av konflikter, med olika typer av språk.

Ett: hjärnan känner till ettan, i ovan nämnda fas. Så man måste nå nummer tre eller två, för att finna något nytt, och då för att öppna avslappning, och liknande känslor därtill. Då personen förändrar orden, kan detta ge upphov till avslappning. Att inte slappna av, och att inte bryr sig om avslappningen. Att höra detta kan ge upphov till en ny avslappning. Varför är då detta så, och varför löses då konflikten? Här tas konflikten till ett annat område. När människan inte bryr sig om konflikten, då blir hon åter avslappnad. Att då nå trean för avslappnig kan vara ett måste, ibland, för att nå avslappning. Vi kommer ihåg tvåan och försöker förändra den. Ett tidigare minne finns i trean. Till exempel: vi försöker förändra en vis känsla när en annan känsla försöker förändra denna känsla. Vi kommer på oss då blir tvåan ett, och trean tror jag då försvinner. Sen uppkommer troligen en ny konflikt.

1 – Människan känner till både ett och två, då fungerar inte två. och då måste nummer tre nås. Kanske för att motsatserna finns där, det vill säga avslappning, och kommer därmed till två eller ett igen.  Snarare kommer denna hjärna, komma ihåg, och lösningen av konflikten blir väldigt kort, nästintill ej kännbar – man hamnar i konflikt igen.

2- Att då ta upp konflikter, som är nya, så vi kan föra oss framåt Igen; detta gör jag ett exempel på nedan. För att nå detta, måste vi ha ett annat språk, som hjärnan inte känner till.

Att filosofera, och göra arbetet något nära vetenskapen, för att komma in på djupet, och kemiska förändringar, för att se hur detta kan påverka hjärnan; jag kommer terrorisera, runt omkring detta. Ja fundera på det som sker utombords eller inombords. Att bevisa detta genom en bild, eller att terrorisera runt omkring det. För att se att det finns mönster runt omkring detta tankesät.

5-Alan Watts Teaches Meditation | Awakening to the True Reality | Full Lecture Black Screen – YouTube

 Som tidigare exempel, fungerar processen på liknande sätt, men med nya konflikter – som förs upp i medvetandet, något man inte kommer ihåg, kommer någonting som har varit medvetet under flera år, något som gett oss ångest, men som vi inte förstår. Detta kan ge upphov till, att dessa konflikter kommer upp. Och då fungerar de på samma sätt som tidigare teori, det vill säga KBT, och när dessa är uppe så finns möjligheter att sänka den , och med tanken, förbättra dem, och ge en konsekvens som gör det är mindre sannolikt att beteendet upprepas.

PDT

Psykodynamisk terapi (PDT) – mindlerStrategin kan lyckas tillfälligt, men i stället kan symptom uppstå på andra håll i livet. I PDT hjälper terapeuten dig att få syn på sådana omedvetna konflikter, så att du kan ta itu med dem, på ett moget sätt, i stället för att förneka dem” –

Repeterande och språk

Här kommer jag att gå igenom, hur en konflikt uppkommit, och när den bryts och därmed kommer denna byta känsla. Och om man vill förenkla, så kan konflikten brytas upp, genom att få ett ansträngt ansikte, ett visst beteende, och efter konflikten också ett avslappnat sådan.

6.facial expressions – Bing images

7 facial expressions –

 8. Bing imagesVerywellmind.comfacial expressions – Bing images

9.Understanding Emotions Through Facial Expressions (verywellmind.com)

 

Här nedan, representerar jag ett, meditationschema, där man kan följa, det jag pratar om.  Här nedan kan ni följa er själva, era konflikter, och hur dessa löses upp. Detta är helt enkelt ett verktyg, för att känna konflikter och hur de bryts av. Ni kan också fundera på hur era ansiktsuttryck förändras när en konflikt förändras, inte bara under meditation, men också hur dessa förändras under ovan nämnda terapimetoder.

Meditation, i de tidigare delarna, gällande konflikter

Månad 1.

Dag 1 och dag 2: morgon och kväll

Alan Watts-Still the mind, Intro to Meditation

Dag 3 och dag 4, morgon och kväll

Body Scan-Medverkande Jon Kabast-Zinn

Dag 5 och dag 6, morgon och kväll

Alan Watts-Teaches meditation

Dag 7 och dag 8, morgon och kväll

Eva Johansson-Avslappning och mental träning

En timme om dagen gånger 2. Byt ljudband efter två dagar.
Byt därefter till beskrivning för månad 2 efter en månad.
Därefter börjar du om med beskrivningen för månad 1, fortsätt om och om igen.

Månad 2.

Dag 1 och dag 2, morgon och kväll

Alan Watts-Out of your mind

Dag 3 och dag 4, morgon och kväll

Avslappning lång 25 minuter

Dag 5 och dag 6, morgon och kväll

Alan Watts-OMeditation-OM2

Dag 7 och 8, morgon och kväll

Reading from Hindu Scriptures 2

En timme om dagen gånger 2. Byt ljudband efter två dagar. Fortsätt från start månad 1.

 

Självklart kan schemat justeras efter tid och behov. Till exempel kan man meditera en timme varje dag,
där man byter meditations-band var tredje dag.

Signalsubstanser, molekyler, synapser

7. – referens –  Neuronal Uniqueness: Stars of the Sky |  

jag kommer här att undersöka receptor, signalsubstanser, synapser, och hur jag kan relatera dem till mitt arbete.

Dopamin

Nodralin

Serotonin

Synapser

Receptorer

Man kan säga att signalsubstansen är bilen, där vägen är synapsen och målet receptorn.

8- nedan

Dopamin – Wikipedia

Noradrenalin – Wikipedia

Serotonin – Wikipedia

Synaps – Wikipedia

Receptor – Wikipedia

9. https://hjarnan.ifokus.se /discussion/1358935/synaps. Här kommer jag diskutera, olika faktorer, där jag går in på hur språket fungerar, dess faktorer som jag hittar. Jag kommer här att visa, gå igenom, receptorer, känslor, signalsubstanser, minne, och hjärnan som förbinder dem till olika faktorer. Jag beslöt mig att ta tag i detta, på ett självsäkert sätt, men jag fortsätter ändå på ett teoretiskt plan. .11-Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. 1 – Kognitiv beteendeterapi – Wikipedia

 

Repetition: ”Låt oss titta på ettan; som just nu är i konflikt med människan – därav fixerar medvetandet i ettan, denna etta är i konflikt i hjärnan, och kan lösas upp, när hon eller han får se ettan, och ibland fixera vissa ord som öppnar den, det kanske är på ett enkelt vis. Där ettan står för ett, och upplösningen sker, vid negation av denna etta. Då sker avslappning, för det mesta. Sedan kommer tvåan, kanske en ny konflikt, som också den kan öppnas och korrigeras. Här kan vi troligen också se omedvetna processer, i vårt omedvetna. Denna löses upp, alla fall delvis, med plus och minus. Hur denna löses upp sker troligen, på ett liknande vis, som jag pratat om förut. Man skall också komma ihåg, att nya konflikter kan komma upp, och behöva mer rehabilitering, acceptans, och trygghet, ett sätt att bearbeta konflikten, så den hamnar i en viss styrka, och ger upphov till en känsla. Som kan återkomma i en ny konflikt, och jag tror också att ju starkare denna är, ju fler mottagningar sker. Så om konflikten löses, så kommer också denna konflikt, om den är tillräckligt stark, komma upp, med ett annorlunda språk, ett språk som alla fall delvis, kommer ta bort konflikten, återigen igen. Individen i fråga behöver därför terapi många gånger om, för att lösa upp olika typer av konflikter, med olika medel, kommer det en ny som härstammar i de nya konflikterna. Men också i undermedvetande, för att kroppen inte kunnat hantera den. Det är då flera konflikter, inom olika områden. Till slut, får psykologen dock bukt med problemet, efter att patienten accepterat många olika typer av konflikter, med olika typer av konflikter.”

2, och använda sig av, alla fall delvis, på sättet ovan. Det vill säga plus eller minus. Hur detta plus, hur detta minus, är en fråga om förnedring, förstärkning – för det är mer avancerat än man tror, således kommer jag filosofera, och se hur detta fungerar i detalj.

Vad händer då både ettan och tvåan, uppmärksammas så att hjärnan kommer ihåg dessa. Jo, de kommer inte slå ut varandra. När till exempel, ettan slås ut, och tvåan kommer till. Ett resultat av att tvåan känns igen av hjärnan, på grund av att det tidigare skett en konflikt, i denna. Det blir alltså, inte en motsats gentemot olika faktorer, I stället för plus minus.  Här kan individen uppnå konflikter av en mer avancerad art. Där individen, kämpar mot de båda, och minns båda från tidigare experiment. Således sker ej här en motsats, utan snarare en logisk följd, som inte ger upphov till, sina motsatser på grund av att hjärnan känner igen dem, och det kommer fram på olika banor som skiftar, skiftar mellan varandra. Och individen öppnar inte avslappning, eller förändringar, i denna situation; hjärnan kommer alltså ihåg nummer ett och två.

Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords, eller inombords, lös konflikter i hjärnan; när detta tankesätt blir uppenbart, så löses ofta en konflikt inne i hjärnan på grunder att vi koncentrerar oss på ett visst sätt, och att då konflikten upphör, mångt och mycket på grund att vi funderar, och slutar fundera på vissa händelser som tidigare mötts.

Låt texten rinna, fundera på det som finns utombords eller inombords.

Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords eller inombords.

Skillnaden här vi kan se, eller att vi förändrar ett ord, och i detta fall är ordet inte, något som förekommer att skapa för en ny avslappning.

Signalsubstanser och hur de kan bindas med humör, logik och ansiktsuttryck. Förmedlandet via logik, vad som händer när hjärnan hamnar i konflikt, sätts här under ett annat perspektiv; jag tror alltså att det vi gått igenom, i Tidigare text, då kan detta observeras på ett annat sätt, ja, från ett annat perspektiv.

Vilka signalsubstanser som ger upphov till ett humör, det ska vi analysera. I och med en blandning av signalsubstanserna, relateras detta till ett  visst beteende och ansiktsuttryck, detta ger därför upphov till, olika beteenden, så man sen kan relatera till signalsubstanser, och receptorer samt synapser. Det är alltså möjligt att se på vissa beteenden och hur det relateras till dessa faktorer. Där ansiktsuttrycket, beteendet förändras. Detta ger upphov till en förändring i beteendet, samt ansiktsuttrycket, som i alla fall delvis står i relation till våra signalsubstanser. Tidigare i verket kan man läsa om logik och hur det påverkar människan och ovan nämnda text. Tanken är alltså att det i våra hjärnor, sker in liknande process, som spelas ut på ett liknande vis. I likhet med då vi mediterar och får vissa tillstånd, som kan förenas med logik och ett vist hjärntillstånd. Nedan kan ni se ett försök att beskriva ovan från ett annat hål.

Här kommer jag skriva ett exempel, på hur KBT kan fungera, och hur jag sätter denna teori, alltså i relation till, andra faktorer, och ofta till andra terapiformer, men inte alltid.

”Tänk att någon som är utlänning, gåill en strand, ser nakna flickor, ser bröst, och får därav inte bara ångest, utan aggression likaså. När individen kommer ihåg deras klädsel, deras sätt  – det individen då kommer att tänka på, är hans egen kultur. Vi kan säga att det till och med är förbjudet, att gå utan klädsel, där mannens kultur, tänks hållas. Då mannen av någon anledning, kommer att träffa en psykolog, som har i uppgift, att hjälpa mannen, i ovan nämnda situation, och att, se till så att mannen förstår svenska normer, och till och med lagar. Det då psykologen gör, är att ta upp konflikten, då mannen, upplevt en sådan, då han ser, någonting som för honom är förbjudet. Psykologen tar då upp ämnet, löser konflikten, genom att leva sig in i individens värld, beskriva hur det i Sverige är, och därmed lösa konflikten, som mannen har i huvudet. Mannen blir då medveten av fenomenet på ett annorlunda sätt, och då löses situationen, med mindre, eller helt utan aggressioner och ångest – en konflikt har lösts.”

12.https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ct9qtIBq&id=2BC4699569BA65FD1A8251BCCCAA1F56F006EE11&thid=OIP.ct9qtIBqEbnsUBAz3lw-UgHaHV&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.drwardbond.com%2fuploads%2f1%2f4%2f1%2f2%2f14125533%2f7346353.png%3f336&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.72df6ab4806a11b9ec501033de5c3e52%3frik%3dEe4G8FYfqsy8UQ%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=332&expw=335&q=signalsubstanser&simid=608007841701195191&FORM=IRPRST&ck=913EF15B3509645F11389EED8C056D0E&selectedIndex=127&ajaxhist=0&ajaxserp=0

 Här nedan kommer jag beskriva, hur olika dessa tillstånd, som hjärnan framvrider, subjektivt men men vissa likheter som jag försöker hitta genom ett observerande fenomen. Att då hoppa genom meditation till detta kan ses som främmande, men meningen är också här att dra paralleller; logiken styr också här vårt skeende, vårt handlande, samt de ansiktsuttryck som kan observeras. Man kan också själv göra iakttagelser av sig själv, precis som man göra detta i djup slummer.

Ovan kan vi dra paralleller mellan ett handlande och dess funktion, i ett vaket tillstånd, men åckså ett lugnare sådant. Med detta  kommer jag observera olika typer av känslor, som kan frambringa ett beteende, och hur vi kan läsa av dessa, och hur vi i slutet kan få positivitet av dessa sammanbitningar, låt oss fortsätta: kbt kan användas med meditation på ett sådant sätt, att man sätter personen i avslappnat tillstånd, eller i ett meditativt läge, där, till exempel, personen får i uppgift att cirkulera genom sin vardag, då man möter en för individen, ett visst, tillstånd, som ger upphov till själslig smärta, eller något annat som individen sedan får ta upp, ges individen acceptans eller försöker finns logisk tillhörighet hos individen och psykologen. Detta kan ske infon tidigare satta villkor:

Acceptans – när man accepterar det som händer – allan watts ljudband

Verifikation – när någon verifierar en själv och ens tankar – allan watts

Trygghet – allan Wats – lugn röst – lättare att bli avslappnad – konflikterna löses upp lättare.

Att se sig själv – allan watts tankar ger upphov till att det sker stiltje i huvudet. Varför detta? kommer jag sedan analysera vidare.

Ovan kan vara något som, kan frambringas, i mängden olika metoder, och son jag också sätter, som medel att för människor, och psykologer, att experimentera med; dvs mångt i mycket meditation och likartade system. Man kan använda

Nedan illustrerar jag, hur människan försätts i olika tillstånd. Detta också det, kan frambringa människan och hur den fungerar, samt hur vi kan använda detta, inom samma genre, i vilket vi tidigare gått igenom, om måhända i ett tillstånd som är mer aktivt. Till slit kommer jag att försöka att göra en genomfattning om hur dessa tillstånd påverkar varandra

Om personen spänner ihop käkarna, kan detta vara så att denna person, känner sig arg, och ej litar på den konversationen, som han har med den andra individen har  –  om en person blir arg, så kommer ett visst ansiktsuttryck, visas. Denna visning, detta byte av känsla, ger upphov till det vi kan observera i en människas ansiktsuttryck. Låt säga att människan känner sig lugn, och sedan möts av en aggressiv individ, konflikter i hjärnan kommer fram, och löses upp, genom ett aggressivt utspelade, mot den andra individen. Vi kan här om vi vill, se ett mönster, då konflikter bryts av ett ansikte till ett annat. Detta är en teori, och bör därför inte ses som sanning.

Skeenden som går att se utanför människan, och då menar att viss humor, hur en viss känsla kan spelas ut, hur detta står i relation till, en viss känsla, och hur denna relateras till, beteendet, vid en viss respons från omgivningen. Ilska, ett resultat av signals signalsubstanser, och många andra relationer till omgivningen, och det som sker inuti människan. Detta kommer också relateras till, vilken signalsubstans kommer att tecken och vilken blandning av signalsubstanserna, och självklart hur vi kan relatera dessa till olika känslor. Nedanför gör jag det;

Om personen spänner ihop käkarna, kan detta vara så att denna person känner sig arg, och ej litar på den konversationen, som han har med den andra individer. Om en person blir arg, så kommer ett visst ansiktsuttryck, visas. Denna visning, detta byte av känsla, ger upphov till det vi kan observera i en människas ansiktsuttryck. Låt säga att människan känner sig lugn, och sedan möts av en aggressiv individ, konflikter i hjärnan kommer fram, och löses upp och kan genom ett aggressivt utspelade, mot den andra individen. Vi kan här om vi vill se ett mönster, då konflikter kan brytas av, då ett ansikte blir till ett annat. Detta är en teori, och bör därför inte ses som sanning. Man kan här se, det som  precis sker, i liket med meditation.

Uppåt med munnen är likamed att människor ler. Äckta leende har ofta en resning av ögonbrynen. Om personen håller för munnen, kan det vara så att personen försöker fejka sitt leende. Här kan, en glädjefull individ, ändra ansiktsuttryck till rädsla, genom en konflikt mot en annan människa, där upplöses då konflikten, och ses på ett beteende – en känsla, och ett ansikte. Glädje kan relateras till en signalsubstans, som alla fall delvis hänger ihop med dopamin, som för sig framåt, som en motiverade sensation, och när den klarar av, en konflikt, eller påverka något liknande, så ger en detta en rusch, en euforisk känsla. Men det finns också bakåtliggande känslor som ger upphov till ett stadie, som också det ger upphov till att människan känner glädje, och då enligt mig, är det lättare att då, att slå av en konflikt, som ger upphov till eufori och glädje. Seratonin  är inte bara en funktion som det är, utan är snarare också en känsla, som vi befinner oss i, som står i relation till, i alla fall, delvis, och mer som jag kommer att skriva om, glädje. Där på många sätt en känsla som finns i mig just nu, när jag skriver det här, för jag finner mening med livet i det, och när jag klarar av någonting. Så ger det upphov till en euforisk känsla. Det är också så att jag har en inneboende lycka, till det jag gör, och det sker vid sidan om dessa konflikter, och att påverka dem på så sätt, enligt mig, är då det lättare att gå in i konflikter, och lösa dem, som ger alla fall delvis ger, en eufori, som jag troligen upplever, när dopamin och seratonin tillsammans, påverkar varandra, på ett sätt, då det ger upphov till en tillfredsställande känsla.

Att personen biter på läpparna kan vara en indikator att hon/han är rädd, och eller ängslig. Ökad salivutsöndring kan vara ett tecken, på att personen är rädd. Konflikten löses här, till exempel att personen, har rädslan, och då flyr härifrån, för att byta konflikt, med att springa därifrån och skydda sig själv då personerna år utom fara. Ansiktet ändrar sig sen – konflikten bryts igen.

13Sorg – symtom och behandling – Doktor.se Sorg ger alla möjliga somatiska, emotionella och kognitiva reaktioner och de kan växla snabbt. Ibland blir man rädd för sina egna reaktioner, tror man håller på att bli galen, allvarligt sjuk eller att man aldrig ska komma tillbaka till ett fungerande liv igen. Ibland är sorgen så smärtsam att det känns som att man inte överlever, men det gör man! Det bästa du kan göra är att vara tillåtande mot dig själv och sänka kraven. Sorg ackompanjeras ofta av känslor av övergivenhet, tomhet eller meningslöshet. En förlust kan vara så svår att ta in att man känner sig bedövad, avskärmad eller upplever overklighetskänslor. Det är lätt att fastna i tankar om varför detta skett och om det hade gått att undvika. Det är vanligt att känna skuld för saker man gjort eller inte gjort. Ibland kan man fastna i en slags kamp mot det som skett – det får inte vara sant! Det borde inte ha skett!”

Att undra om det finns någon mening med livet överhuvudtaget är inte ovanligt. Det kan hjälpa att istället göra saker som känns meningsfulla. För att komma vidare behövs ett accepterande förhållningssätt till det som skett. Med det menas att erkänna verkligheten som den är, inte att du behöver tycka att det som skett är okej.

14-facial expressions – Bing images

15-facial expressions – Bing imagesVerywellmind.com

16- Understanding Emotions Through Facial Expressions (verywellmind.com)

–se några sådana Att känna ilska innebär en stress för kroppen så både frekventa ilske utbrott och ilska som undertrycks och inte alls hanteras kan vara bidragande faktorer till hjärtsjukdomar på sikt, på grund av förhöjda kortisolnivåer. Undertryckt ilska kan också i förlängningen ge upphov till exempelvis bitterhet eller depressivitet. Om ilskan däremot hanteras på ett konstruktivt sätt, har man i studier inte kunnat kopplingar.

17 Ilska – detta händer i kroppen | MåBra (mabra.com)

Ångest eller ångesttillstånd är ett sinnestillstånd som karakteriseras av stark rädslanervositet eller oro (enligt Svensk MeSH, ständig känsla av oro, ängslan och överhängande faror), vare sig det är situations betingat eller inte, och kan bero på ett mycket verkligt hot såväl som ett helt föreställt hot. Ångest är en helt normal reaktion och de allra flesta upplever ångest då och då. Ångest är inte farligt även om den kan vara mycket obehaglig.

Ångest kan vara en sinnesstämning eller ingå som delsymtom i en psykisk störning, till exempel ångeststörning eller depression, bero på en kroppslig sjukdom (exempelvis hjärtinfarktgiftstruma) eller uppkomma till följd av droger (som akut drogförgiftning eller utsättningsbesvär, jämför substansbetingat ångestsyndrom).

Sorg är ett känslomässigt tillstånd utlöst av oåterkalleliga eller övermäktiga negativa händelser, såsom bortgång av en nära behörig Vid förlusten av en närstående upplever de flesta människor en övergående, snarare än bestående, smärta och ångest. Denna typ av sorg är en vanlig reaktion på förlusten av en närstående och är inte förknippad med ett försämrat psykiskt hälsotillstånd. Sorg medför dock en ökad risk för att uppleva ett flertal psykiatriska diagnoser såsom depression, post-traumatisk stress och komplicerad sorg. Komplicerad sorg, till skillnad från de flesta sorgereaktioner, innebär att påtagliga symptom av sorg, såsom separationsångest, består minst 6 månader efter förlusten. Komplicerad sorg – sorg referens Wikipedia drabbar ungefär 10% av de som upplever förlusten av en närstående. Kognitiv beteendeterapi har visats effektiv i behandlingen av komplicerad sorg [1].

Känslor och hur dessa relateras till signalsubstanser, och i detta verk, kommer jag koncentrera mig på:

Noradrenalin, Energi, att koncentrera sig,

Serotonin, glädje, uppmärksamhet

Dopamin, dessa beteenden kommer att på ett bättre sätt, relateras, till att vara mer specifikt, och jag behöver också kolla upp olika beteenden, och hur dessa förs med varandra, och vart det kommer ifrån, det vill säga det faktorer som jag analyserar, signalsubstanser ,synapser, och receptorer

Positiva egenskaper, negativa egenskaper, Hur olika signalsubstanser, som styr är blandningar av olika 13 humör därav.

negativa vid en viss blandning,

Dopamin, aggression, sex, hunger

Serotonin, ångest, lättretad

Serotonin, minne, beroende, snabb behandling,

Noradrenalin, energi, förmåga att koncentrera sig

                                                                                                                              z=5-2t

                                                                                                                             s=4-3-0+2

                                                                                                                               3+2=os

                                     t=3 +2 +1,

tid= aggression i en styrka, i en tidsaxel. Ger upphov till ett beteende, som går nedåt med tiden, som sedan hamnar i zen, och som sedan, öppnar vägen till ny känsla. Hur, exakt, terroriserar jag om nedan.

Vi ser här att grafen, som ovan kommer påverkas av serotonin och dopamin, som i ett skede, en styrka, som ger upphov till en nedåtgående styrka, som kan ses genom att observera individen. Här ser vi att styrkan, av humöret varierar, och aggressionen, kan ses under olika punkter och därmed beteende mellan dessa punkter, som sen riktas åt, efter en viss logik. Detta gör att man kan följa en person, hur hon eller han påverkas, av en viss omgivning, och hur hon och han reagerar på en viss signalsubstans, receptor, samt synaps. Man kan då se, känna av, se styrkan av en tidsaxel, och därmed få en glimt av självinsikt.

z=5-2t

s=4-3-0+2

3+2=os

Slutsats och mening

Att hitta en faktor, som man kan använda, och därmed fastställa en graf. Därmed kan man se hur dopaminet, med andra signalsubstanser, visar en siffra som man kan relatera till ett ansikte, ett beteende, och hur den senare kan kopplas till en graf, så man kan se ens egna respons vid ett visst tillfälle, och vid flera tillfällen, och på så sätt förändra den själv, få självkännedom, och förändra sig därav, till en mängd olika faktorer som man kan räkna ut. Detta kan man relatera också till andra människor, genom att observera dem – se deras ansikte och beteende.

Att läsa av grafen – detta kan man göra med ovanstående cirklar, se vilket beteende man är i, och se hur detta ger upphov till, en vis graf, hur man kan förändra sig själv, observera sig själv, inom och utom. Man kan alltså följa sig själv och andra genom cirkelns ovan och relatera den till övriga kapitel. Ett exempel är ovan nämnda graf.

Vilka signalsubstanser som ger upphov till ett humör, och där vi ska analysera. I och med en blandning av signalsubstanserna, relateras detta till ett visst beteende, ansiktsuttryck. Beteende och ansiktsuttryck ger därför upphov till, olika beteenden, så man sen kan relatera till signalsubstanser, och receptorer och synapser. Det är alltså möjligt att se på vissa beteenden och hur det relateras till dessa faktorer. När ansiktsuttrycket, beteendet och förändras inom en kort, sker en lång period, detta, ger upphov till en förändring i beteendet, samt ansiktsuttrycket, som i alla fall delvis står i relation till våra signalsubstanser. Precis i förändringen av vårt beteende. Tidigare i verket kan man läsa om logik, meditation, och hur det påverkar människan och ovan nämnda text. Hoppas ni lärt er av det jag skrivit och att ni kan använda er av det i era liv!

1. Psykologi a – gymnasiet

2. Exponering – Wikipedia

  3. Kognitiv beteendeterapi – Wikipedia

  4. – Psykoterapi – Wikipedia

  5.Alan Watts -Teaches Meditation | wakening to the True Reality | Full Lecture Black Screen – YouTube

6. Psykodynamisk terapi (PDT) – mindler

                                                      7.                Neuronal Uniqueness: Stars of the Sky |  

 7. f aial expressions – Bing images

  8.  facial expressions

 9 . Bing imagesVerywellmind.comfaci  al expressions – Bing imagendersanding Emotions Through Facial

Expressions (verywellmind.com)

9  ned an alla från wikipedia Dopamin– Wikipedia

Noradrenalin – Wikipedia

Serotonin – Wikipedia

Synaps – Wikipedia

11. https://hjarnan.ifokus.se /discussion/1358935/synaps.

12.https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ct9qtIBq&id=2BC4699569BA65FD1A8251BCCCAA1F56F006EE11&thid=OIP.ct9qtIBqEbnsUBAz3lw-UgHaHV&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.drwardbond.com%2fuploads%2f1%2f4%2f1%2f2%2f14125533%2f7346353.png%3f336&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.72df6ab4806a11b9ec501033de5c3e52%3frik%3dEe4G8FYfqsy8UQ%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=332&expw=335&q=signalsubstanser&simid=608007841701195191&FORM=IRPRST&ck=913EF15B3509645F11389EED8C056D0E&selectedIndex=127&ajaxhist=0&ajaxserp=0

13. Sorg – symtom och behandling – Doktor.se

14. facial expressions – Bing images

14.facial expressions – Bing imagesVerywellmind.com

 15. Understanding Emotions Through Facial Expressions (verywellmind.com)

17. Ilska – detta händer i kroppen | MåBra (mabra.com)

Sanning och verklighet (del1)

mån 10 oktober, 2016 kl.20:10 | Inga kommentarer

Grupp, uppbyggnad, språk

Tankar om det matematiska språket och dess sanning, så som matematiken framför den, är den sanningen som vi först skall använda oss av. Att då följande exempel kan ge upphov till en vidare tankegång, kan kanske vara möjlig?

Sanning och verklighet (del2)

lör 16 december, 2017 kl.21:06 | Inga kommentarer

När iakttagarna närmar sig bilarna så finns det ökade odds till att se bilarna på ett annorlunda sätt. Detta på grund av vissa mänskliga faktorer. Såsom en repa i lacken på en bil; en mutter som sitter annorlunda- och så vidare-Perspektivism!

Man skall dock inte glömma att bilarna kan betraktas av iakttagarna på olika sätt- Subjektivitet!

Första delen

Sjukvård, hälsa och meditation

sön 17 december, 2017 kl.20:50 | Inga kommentarer

Inlägget beskriver inte den privata sektorn.

1

Nästan all aktivitet, fysisk men särskilt mental ger mig de mest absurda symptom:
Kramper, illamående, brännande sensationer med mera.

2

När jag för första gången övervägde självmord var det som att falla över ett stup i en mardröm.

3

Jag söker överlägeskänslor gentemot andra och mitt tidigare jag, i lidandet finns undantag.

4

Sveriges läkare: Ofta oförmögna till ett framgångsrikt förhållande gällande patienter som genomgått majoriteten av sjukvårdens tidsbegränsade enheter, ofta utan klar diagnos och med diffus problematik, som för patienten ej ger upphov till ett tillfredsställande vara. Det råder ingen tvekan om att den tidsbegränsade faktorn, som omöjliggör filosofiskt och strategiskt tänkande, ett tänkande som kan ge lidande ökade odds till ett förbättrat leverne.

5

Tid står självklart i relation med ekonomi och därmed politik.

6

Ovanstående insikt gav mig frihet till ett kaotiskt tänkande där jag upplevde sorg, glädje, ensamhet
– ett drama som gav mig?

liten bild hemsida

Ensamhet, experimenterande, ilska och avund gentemot mig själv, samt andra, ett vara där jag tidvis stod som förlorare och som i nutid gjort mig bättre.

7

Lois and Diana fighting is in all off us – my vision ain’t clear,
so please let me kiss our tears allot.

8

Om jag minns rätt så har min sjukdom förbättrats?

9

Sjukdomen: Jag har förbättrats och försämrats tillsammans med intet?
Läkare och flera sidor av mig själv. Dåtid och nutid?

10

Till er som läst skriften ger jag en gåva i form av ihärdighet, styrka och seghet
– mig själv med andra ord.

11

Meditation

Månad 1.

Dag 1 och dag 2: morgon och kväll

Alan Watts-Still the mind, Intro to Meditation

Dag 3 och dag 4, morgon och kväll

Body Scan-Medverkande Jon Kabast-Zinn

Dag 5 och dag 6, morgon och kväll

Alan Watts-Teaches meditation

Dag 7 och dag 8, morgon och kväll

Eva Johansson-Avslappning och mental träning

En timme om dagen gånger 2. Byt ljudband efter två dagar.
Byt därefter till beskrivning för månad 2 efter en månad.
Därefter börjar du om med beskrivningen för månad 1, fortsätt om och om igen.

Månad 2.

Dag 1 och dag 2, morgon och kväll

Alan Watts-Out of your mind

Dag 3 och dag 4, morgon och kväll

Avslappning lång 25 minuter

Dag 5 och dag 6, morgon och kväll

Alan Watts-OMeditation-OM2

Dag 7 och 8, morgon och kväll

Reading from Hindu Scriptures 2

En timme om dagen gånger 2. Byt ljudband efter två dagar. Fortsätt från start månad 1.

12

Självklart kan schemat justeras efter tid och behov. Till exempel kan man meditera en timme varje dag,
där man byter meditationsband var tredje dag.
Själv tror jag inte att det är ljudbanden i sig utan varierandet av dem som är viktigt gällande avslappning.

13

Beträffande (Alan Watts, kolla stavning) så var han inte en lysande filosof men han har en skön röst att lyssna på.

14

Jag tror att meditationsprogrammet kommer att fungera för flera eftersom det fungerar för mig.

Drömmen om frihet!

liten bild 2 hemsida

Vännen

sön 22 september, 2019 kl.12:54 | Inga kommentarer

Vad är en vänskap? Hur skall man som vän vara för att få utvecklande och tillfredsställande relationer?

Vänskapen handlar om att känna lugn och samhörighet med den umgås med, att få utlopp för sin humor, samt att ventilera sina tankar med någon. Men det handlar också om att konkurrera med varandra; jämföra sina krafter och tävla. Självklart har man olika relationer till olika människor som tillfredsställer olika behov. Ett kärleksförhållande är inte samma sak som manlig vänskap. I denna text skall jag utreda den slags vänskap som jag känner till, den vänskap som jag har fått kunskap om genom att analysera mig själv och andra, i andras, samt mina egna relationer.

En vänskap där man lär sig mycket om både sig själv och den man är vän med upplever jag ha en balans mellan förståelse, empati, styrka hos båda parter, samt konkurrens och kraftmätning. Olika vänskaper innehåller olika mycket av dessa delar, och vissa människor föredrar säkerligen en viss sorts vänskap mer än en annan. En redskap som innehåller mycket konkurrens och kraftmätning kan många gånger vara en riskabel vänskap och ibland gränsar den över till fiendskap. Något som många, eller kanske till och med de flesta – inte klarar av. En sådan här vänskap kan både hjälpa och stjälpa precis som alla andra vänskaper. Oftast finner jag denna vänskap bland män, och oftast bland män som båda vill bestämma. En annan slags vänskap är den som har mindre konkurrens, mindre kraftmätning, och många gånger genomsyras av empati. Man hjälper varandra mestadels genom förståelse, goda råd, och social gemenskap. Denna precis som den förra, är en vänskap som också den kan hjälpa och stjälpa. Många gånger är  vänskaper en blandning av båda dessa kategorier. Jag själv vill kunna ha utvecklande, tillfredsställande och givande relationer som går åt båda hållen och är någonstans mittemellan – för alla tillfredsställer de mina behov på olika sätt.

Jag såg en gång en man, en man som såg förutsättningar till att sprida sig vidare i sina vänner. Han använde ärlighet och empati, i olika grad, för olika vänner, för att höja dessa maximalt. Att hjälpa andra och att ge denna förmåga som han själv försökte utveckla till sina vänner var hans vision. När han såg andra människor som också de var mycket bra på det han själv försökte utveckla, tog han efter dessa, lärde sig av dessa, och införde deras kunskaper i sig själv. På så sätt lyckades han få största möjliga dragningskraft genom att både ge och ta, och ju mer han tog, desto mer kunde han ge, och han njöt av de båda delarna.

Problemet med många relationer är avundsjuka, fåfänga, svaghet och brist på empati. Man har svårt att glädjas med andra, glädjas med dess framgång, ja, man har svårt att se detta som ett medel till att själv höja sig – till att själv lära sig och utvecklas. Man har svårt att se att empati och förståelse, att se världen i den andres ögon – är medlet för att hjälpa sin vän maximalt. Man har svårt att vara ärlig, hård för att höja sin vän maximalt. Och man har svårt att balansera dessa saker till olika människor, i olika grad, för att få en utvecklande, och för sig själv givande vänskap.

DSC_0065 liten

Om längtan till fysisk kontakt

sön 22 september, 2019 kl.13:09 | Inga kommentarer

Jag längtar, men jag gör det fel. Jag längtar, men jag vet inte till vad. Jag ska säga mig det! Du längtar avsaknad av ensamhet med svaghet som födomedel. Jag säger då till mig! Längta efter den som kan höja dig, till den som kan ge dig och till den som du kan ge genom att ta. Har du någonsin längtat utöver dig själv. Har du någonsin förnekat utöver dig själv. Om inte! Gör det nu då, och om du då finner kärlek till nästan, då finner du kärlek till dig själv. Om du inte finner kärlek till nästan, ja då kan du alla fall bibehålla kärlek till dig själv. Så befallde jag mig en stund, och för en stund fick jag då en ljusglimt om kärleken.

DSC_1046 liten

Undersökningar av identifikationen

mån 29 januari, 2024 kl.14:29 | Inga kommentarer

inledning

Här kommer jag att dela in identifikations-punkten i tre olika delar: den första delen, är en del som kommer separera frågeställning gällande identifikations-punkten, och sen kommer stå i relation till, arbetet som proelium gjort – det vill säga jag, i ett större, tidigare verk – som jag har gjort. Som inte bara handlar om identifikationspunkten, utan som är relativt stort, och som jag inspirerats av. En annan del, handlar också om det ett tidigare verk, som Proelium, skapat – den heter hjärnans djup; jag kommer också här som ovan nämnda text, relatera mina tankar, min kunskap, till detta verk. Den sista delen, den del som kräver informationsintagning, kommer också relateras till min text, om denna text, den jag här skapar, den om identifikationspunkten.

Egna tidigare texter

Två texter av Proelium – Identifikationspugnten, förklaring av driftegenskaper, sidan ett – grunden i vår Identifikationspunkt: I detta arbete använder jag ordet identifikationspunkt, vilket är det hos oss, som bestämmer vad våra drifter påverkas av, gällande omgivningen. Denna punkt varierar från individ, till individ, beroende på vad vi har varit med om, våra värdesättningar, intressen med mera. Men det finns också en del som nästintill alla har gemensamt, och det är också därför våra drifter får utlopp av, påverkas av, och triggas i gång av många gemensamma objekt, i vår omgivning. Ett är tillexempel det motsatta könet.

Att inneha en förmåga till konkurrens. Identifikation utifrån att konkurrera gällande konflikt: Individen skapar här sin identifikation utifrån det den tycker om hos sig själv – den hatar inte andra, utan ser sig själv som stark, utan en respons som utspelar sig på så sätt, att denna respons, nedsänker det den upplevt en förlust gentemot. Man skulle kunna säga att frånvaron av denna respons ger upphov till en identifikationspunkt som förändrats mindre, som ger upphov till en mer djurisk, och på ett sätt också kanske mer naturlig – minde människoaktig, mer våldsam människa. Detta är människan utan tillstånd nedre, men med den övre.

Identifikation utifrån att konkurera gällande konflikt – Proelium Här upplever individen en lägre förmåga inom ett område gentemot en annan individ; t.ex. skönhet eller kompetens inom ett område. Ångest, avundsjuka och ilska uppkommer, särskilt då individen blir utkonkurrerad, vilket kan ske endast genom själva upplevelsen av förlusten beträffande intresset – som en utkonkurreras gällande en tävlingsegenskap. Denna ilska kan ofta få utlopp gentemot det konkurrerande i fråga, och då genom aggressionsutspelningar.

En generell identifikationspunkt – som ofta ger oss ökat självförtroende. Ett inbyggt socialt system om vad som räknas som vinst och som förlust, tror jag också förekommer, således blir själva vinsten i sig (med eller utan tävlandet) ett objekt som drifter riktas gentemot. Denna tävling, eller vilja att rangordna, förändras också i och med att våra drifter påverkas av vår genetik och påverkan av omgivning.”

Alltså; individen får inte ångest eftersom den inte upplever förlust eftersom den inte förlorar konkurrensmässigt gällande möjligheten att mot ett objekt få sin lust tillfredsställd. Benägenheten att nedsänka de som den konkurrerar gentemot finns här alltså inte. Däremot upplevs stolthet och glädje över sig själv, men också en ökad benägenhet till kamp åter igen.

Minnet: minnet är en viktig del som ej skall försvinna! Då vi utsätts för andra människor sker en slags pådragandet där människan formas både omedvetet och medvetet, därför finns det oftast roller i grupper eller individer som tenderar att vara likartade. Om en handling är riktigt hård mot invriden, kan detta minne fastna i individen mycket fort och kan därför sätta sig på minnet extra fort. Det kan också vara så att man helt och hållet går bort eller emot sina värdesättningar och där faktiskt minnet utvecklat sig själv och ändrar sig själv helt utan egna värdesättningar, utan man där endast påverkas av sina känslor. Detta går jag in på utifrån kategoriseringar, lite senare i boken på olika sätt., Sammanfattning av boken gällande driftuspelningar ,av proelium

Sammanfattning av 1

Då en identitet skapas, genom många repetitioner till hjärnan, på ett sådant vis, att vi då, genom detta, skapar en Identitet – då en känsla kommer åt en, och man inte är tillräckligt stark för att hantera den, sker en vilja att, hantera den. Om individen inte klarar av detta känslotillstånd, kommer han eller hon, försätta sig i ett visst tillstånd, som han eller hon inte klarar av – kommer detta med viss repetition, sen ske automatiskt – en identitet skapas. Om vi tvärtom känner en tilldragande känsla, blir också detta till en viss identitet. Jag kommer senare också att analysera, vissa faktorer, som ger upphov till olika regler i människan som sker inifrån. Denna känsla, är en känsla, som är så hård, så jobbig – att individen inte klarar av den.

Vad har då vårt språk att göra med detta? Vad händer exakt då denna rubbning, vilja att trycka ner, sker? Själva viljan, att inte klara av att hantera, det som är jobbigt, hos oss. Vi behöver språket för att klara av detta, därav skiljer vi oss, gentemot djur. Då vi har, denna konflikt, så trycker vi ner vissa saker med vårt språk  på ett logiskt sätt. När det är plus så klarar man av konflikten, och när det är minus så klarar man inte av den. Detta är toner av omvärlden, också det med vårt språk – som sker utifrån. Verifikation, moral, egna tidigare vårdsatsningar, och tidigare identifikations – punkter, samt vår förmåga att trycka ner enligt en viss logik, i förhållande till vårt språk – som också här ovan, finns till.

 

2 – konst och likartat

Nedan kommer ni få en titt, av hur mitt tänkande fungerar. Det är alltså svårt, av att endast läsa texten, läsa om hur vår konst fungerar. Efter detta kommer jag att analysera med hjälp av det jag skrivit, olika delar av konst i samhället. Och jag kommer kämpa för, att inte bara köra bilen, utan att förstå den.

Många typer av språk ändrar människan; värdet med poesin finns självklart här – den lever och frodas inom oss – därav är den meningsfylld. Moraliska regler, det som finns i huvudet skapat av tidigare identitet – det går eftersom filmen är vacker, enligt andra är det också, kanske ok, ok om det knyts ihop med identifikationspungten. Skönhet och popularitet påverkar också oss, musik påverkar likaså – den gör det enklare att acceptera naturen, eftersom känslan är inbokad i hjärnan, då lättare att acceptera och hantera med humor. Då aggressionen riktas till något, uppenbaras nummer två – men endast då aggression stött över ångesten. Man tål inte att titta på sig själv, ångesten eller skammen är för stor. Vi tittar på oss, klarar ej av att trycka ned känslan, med språk. Se exempel, annars tål vi den, kan kolla på denna, upphöja den. Älska den i framtiden – älska oss själva, detta ger upphov till – verifikation och logik. Mindre känsla, vinst med språk. Känsla av övertag. Djupare exempel med logik och kemi. Repetition, pennan – skriver in humor och skönhet – vår biologi är sinnessjuk, vi skapar, lever, med en lögn – vi skrattar. Ångesten minskar.  För att klara av att leva med något för vi är. I vilken nivå av ångest och aggression förändras vi. Andra känslor likaså. Språk och drift skapar vissa känslor. Kärlek tex. Vi måste överleva. Hur? Ansikten, känslor, samhälle – varierar i olika grupper. Jag ihop med dig.

 

hur ser vi på musik, film, tavlor och övrig konst? Enligt mig upplever man konsten, på ett sådant sätt, att det ger en själv, och oss, någonting. Detta någonting, kanske sällan är det någonting vi reflekterar över. Alla har vi sett på en film – men har vi alla, reflekterat över varför, och hur det påverkar oss? Jag skulle vilja säga, att människor och människan, lite, eller ingen, lagt energi på detta. Och när vi väl gör det – gör vi det inte särskilt bra; alla kan köra bil, men få kan laga motorn. Jag kommer nedan granska olika filmer och olika typer av musik, samt böcker: med hjälp av detta jag ovan, analyserat ut.

Weathers lidande

Denna bok, detta verk, kommer jag nedan att analysera: Den här boken handlar om, en ung man, som förälskar sig djupt, och som sedan, också blir olyckligt förälskad. Mannen, boken, visar upp en affär, i form av vänskap – där mannen, inte bara bli vän med den som han känner förälskelse i, utan han blir också god vän men hennes man. Man kan ganska lätt förstå, att det var i författarens värde, att göra något vackert, inte bara av kärleken, utan också av den olyckliga kärleken. Denna kärlek, denna olyckliga kärlek, fungerar på mannen så hårt, att han sedan tar livet av sig. Man kan också här se, att författaren, att Wearther  själv kommer slåss mellan ångest, samt den dova deprimerade känslan, samt åtrå till kvinnan. I slutet av boken, förfaller han så hårt  dessa tre tillstånd, att han inte klarar av dom. Han tar i stället sitt liv. Och för att klara sig, den lilla tid som bedrivs i detta, av författaren själv, lidande där han tillslut dör. Det vackra i detta tillstånd, används, inte bara genom att påverka publiken: kärleken och bildandet av Lotte, där hon ses som allt, hennes skönhet, och hennes goda humör, ja, där byts människan ut, och försats i en vackrare sådan, en vacker bok. Lyckas han då, lyckas han skapa kärlek, lyckas han skapade vackra i konflikten mellan kärlek, aggression, depression och ångest, ja det är upp till läsaren själv.

Leon

I denna film gestikuleras, ett barn, en man ett par, ett yrket. När man då tittar på film, då man för ögonen, mot det vackra samspelet mellan de två, då ser man framför allt kärleken mellan dem, och inte bara genom samhällets syn på lönnmördare –  bräckliga, det fula, det förskräckliga utan snarare det häftiga och vackra med att mörda en människa; som ett bevis av deras mål till skönhet, att de bara dödar män. Det skräckinjagande, fula och äckliga försvinner ganska fort. Det mystiska, det ovanliga, ja, det vackra mellan deras relation och deras yrke. Vilket gör att vi kan acceptera, inte bara filmen som sig, utan just det som jag nyss har sagt –  det ger det onda, det som vi räds för –  ja, det blir acceptabelt i filmens värld.

 

 

Sammanfattning av 2

Det som gör storheten, i dessa verk; är att konstnären gestikulerat konflikten, mellan olika känslor på ett storartat sätt. Jag kan då jag analyserar; riktigt känna av konflikten, i till exempel Werthers lidande i; då där känslorna, mellan ångest, attraktion samt depression – förs fram. Eller då jag sluts, på det hemska med ett lönnmord – då jag i stället förtrollas av kärleken som visas i filmen. Eller då jag, stundtals för in mig själv, i ett destruktivt syfte, eller väljer att lägga mig ned – ned, ned djupt, ned.

Slutgiltig sammanfattning

Tanken går i omgångar från upplevd nutid till dåtid, från stiltje till att analysera denna stiltje. Vi skapar oss själva, från oss själva

Djupet

tor 08 februari, 2024 kl.21:14 | Inga kommentarer Djupet – konflikterna i våra hjärnor

I den här texten, kommer jag att undersöka hur hjärnan ter sig, under olika situationer, och hur denna bygger upp konflikter, och hur kroppen försöker att lösa dessa, och därmed försätta individen i ett visst tillstånd. Artikeln är teoretisk, och jag kommer logiskt, att använda olika terapiformer, för att komma så nära, en intressant artikel som möjligt. Tillvägagångssättet är experimentellt, och uppkommit genom observationer av mig själv, samt artiklar; och därefter upplöstes det en idé, som för mig verkade intressant, och som kan tas längre genom en filosofisk samt vetenskaplig approach. Målet var att få människor börja tänka inom samma bana, hitta sig själva, och i och med detta intressera sig av ämnet, och även kunna använda sig av det i sina liv, för att finna njutning, av själva tänkandet, och att bevisa, det som jag kanske inte klarat av.

logik: Låt säga att vi har olika dörrar, där texten inom oss öppnar en dörr, och vi därmed upplever stiltje. Detta sker när medvetandet upptäcker sig själv, och riktar sin spänning till ett visst område. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi, Jag kommer här att granska terapiformen KBT, se hur denna fungerar på människor, och koppla den till mina egna tankar, där den ter sig på ett liknande sätt, och på så sätt, komma närmare en tillfredsställande likhet, där båda faktorerna; ges likhet, olikhet, samt bevis, där man kan känna igen, och därmed känna teorin, och därmed finna någonting som kan ses som något intressant, men som också kan kopplas till en mängd olika faktorer.

Här kommer jag skriva egna, eller flera exempel, på hur KBT kan fungera, och hur jag sätter denna teori, alltså i relation till, andra faktorer, och ofta till andra terapiformer, men inte alltid. Tänk att någon som är utlänning, går till en strand, ser nakna flickor, ser bröst, och får därav inte bara ångest, utan aggression likaså. När individen kommer ihåg deras klädsel, deras sätt  –  det individen då kommer att tänka på, är hans egen kultur. Vi kan säga att det till och med är förbjudet, att gå utan klädsel, där mannens kultur, tänks hållas. Då mannen av någon anledning, kommer att träffa en psykolog, som har i uppgift, att hjälpa mannen, i ovan nämnda situation, och att se till så att mannen förstår svenska normer, och till och med lagar. Det då psykologen gör, är att ta upp konflikten, då mannen, upplevt en sådan, då han ser, någonting som för honom är förbjudet. Psykologen tar då upp ämnet, löser konflikten, genom att leva sig in i individens värld, beskriva hur det i Sverige är, och därmed lösa konflikten, som mannen har i huvudet. Mannen blir då medveten av fenomenet på ett annorlunda sätt, och då löses situationen, med mindre, eller, helt utan aggressioner och ångest – en konflikt har lösts.1 – psykologi a gymnasiet. 2 –Exponering  Wikipedia. 3 – Kognitiv beteendeterapi  Wikipedia

 Psykodynamisk terapi

Denna terapi, kunskap, och teori: utgår i alla fall delvis, på att leta upp olika konflikter, i kroppen, som vi sorterar bort, glömt, eller förbisett, som kan ge upphov till, inte bara ångest, utan också till depression. Detta tror jag också är en konflikt i vårt undermedvetna, som kan vid en dynamisk terapiform, tas till ytan – göras medveten och därmed lösbar. Teorin är alltså, att kroppen förs framåt, genom olika konflikter, som hjärnan vill lösa – när medvetenhet om denna konflikt, hur man ska lösa den, vad den bidrar med; ger upphov till ett slags tänkesätt, som vi nedanför skall terrorisera om. Tillexempel när vi mediterar. Som tidigare exempel, fungerar processen, på liknande sätt, men nya konflikter, som förs upp i medvetandet, något man inte kommer ihåg, kommer attacken, som har varit medvetet, under flera år; något som gett oss ångest, men som vi inte förstår: Detta kan ge upphov till, att dessa konflikter kommer upp, och då fungerar det på samma sätt som tidigare, en teori, det vill säga KBT, och när dessa är uppe, så finns möjligheter att sänka dem, så kan man med tanken förbättra dem, och ge en konsekvens, som gör det mindre sannolikt att beteendet upprepas.

 4 – Psykoterapi  Wikipedia, Hjärnan kan begripa hur man blir avslappnad, och bli av med konflikter. Detta med en benägenhet om att vilja slappna av, och hur detta ger upphov till, ett tillstånd som vi vill möta. Att vi vill ha, och föras fram till, denna vilja, att låta oss säga att vi vill slappna av, detta ger upphov till, en ansträngning, då vi vill uppleva, den känslan som individen vill komma åt. Detta ger alltså en ansträngning, som man vill bort ifrån, vilket ger upphov till en annan ansträngning, det vill säga att man vill komma till ett visst område, och att denna vilja i oss rapporterar oss, till en viss spänning, där själva ansträngningen, i hjärnan, ger upphov till att vi inte kommer dit vi vill, på grund av ansträngningen, att vi vill komma dit.

Jag kommer att frambringa en teori med text och bilder, hur denna konflikt kommer till, upplöses, beroende på hur vi ser på varandra, konflikten som sker i hjärnan, och hur människan kan, då den är medveten om, denna konflikt och försöker att bli av med den.

Låt säga att vi har olika dörrar, där texten inombords öppnar en dörr, och att vi därmed upplever stiltje, där vi senare, upplever en konflikt igen. Låt säga att vi tittar på nummer ett, och att vi upplever ett stiltje. Exakt vad det är som gör att människan får bort sin konflikt och sätts i stiltje, gång efter gång?  Jag kommer bland annat undersöka, en utövare, som sysselsätter sig med, meditation, som upplevt denna stiltje, där vi kan sätta oss i relation till denna styrka, och se om vi upplever samma sak. Sen ska jag också se om jag hittar ett logiskt mönster till detta. Vi tittar på nummer ett, ett stiltje uppkommer, då har medvetandet förts igenom, det vi tittar på, en spänning, då denna försvinner, blir tvåan eller trean, ettan  igen – det som man tittar på. Konflikten föds igen, då vi blir medvetna, om oss själva, igen. Trean och tvåan är gamla minnen som vid uppenbarelse flyttas, igen.

 Jag föreslår att ni lyssnar på nedanstående ljudklipp, observerar, och försöker att hitta ett mönster i meditationen – då det ger upphov till det som jag skrivit om. Jag kommer här se vilka relationer, där de olika faktorerna – slåss och relateras till varandra, i det mänskliga psyket. Därav studerandet av allan watts och hans lära.

Allan Wats – intro to meditation ljudband, Tea Ching t-allan watts röst är mycket trygg, och ger upphov till, ett lugn med mindre ångest. Där själva ångesten, när vi lyssnar, är en bidragande faktor, då den reduceras, till att göra Meditation med Allan Watts till fler lugna perioder – och därmed är det lättare att få dessa lugna perioder, då man har en trygg röst till hands. Detta gäller självklart inte bara allan watts, utan psykologer likaså; vi tenderar alltså att lyssna mer, känna oss tryggare, och få lättare att lösa upp konflikter, då en psykolog har en trygg röst.

Jag kommer att gå igenom olika terapiformer och se, om de har gemensamheter med min teori. Och hur länge denna stiltje håller på; i förhållande till just någonting; en siffra, ett lugn, en logik, och olika terapiformer, samt hur dessa hänger ihop. Meditation använder jag som verktyg för att komma åt, idéer, och hur dessa fungerar ihop.

Faktorer som ger upphov till stiltje

Acceptans – när man accepterar det som händer – allan watts ljudband.

Verifikation – när någon verifierar en själv och ens tankar – allan watts.

Trygghet – allan Wats – lugn röst – lättare att bli avslappnad – konflikterna löses upp lättare.

Att se sig själv – allan watts tankar ger upphov till att det sker stiltje i huvudet. Varför detta? kommer jag sedan analysera vidare.

Logiken i språket – Exempel

Här kommer jag att fundera på om logiken och språket, hänger ihop med vissa konflikter i hjärnan. Jag kommer här figurera ut, hur olika ord och meningar, ges som effekt till att lösa konflikter, och också kanske att skapa dem. Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords, eller inombords – här sker något som vi kan sätta i relation, med, hur konflikter upplöses, och hur vi därmed byter språk, blir avslappnade, eller hur vi hamnar i konflikter –  dessa tenderar i att hänga ihop med varandra, gällande bilden som jag har tidigare fört fram. Nu kommer jag undersöka fenomenet ytterligare.: Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords eller inombords,  när detta tankesätt blir uppenbart, så löses ofta en konflikt inne i hjärnan på grund att vi koncentrerar oss på ett visst sätt, och att då konflikten upphör, mångt och mycket på grund att vi funderar, och slutar fundera, på vissa händelser, som tidigare möts.

1 – Låt texten rinna, fundera på det som finns utombords eller inombords.

2 – låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords eller inombords.

 Skillnaden här vi kan se, är att vi förändrar ett ord, och i detta fall är ordet inte, något som förekommer att skapa för en ny avslappning; inte.

Att vara låst i sin avslappning: Skillnaden här vi kan se, är att vi förändrar ett ord, och i detta fall är ordet inte, det som förekommer för att skapa en ny avslappning. Personen kommer till slut, återkomma i konflikt, då han, hon, då hjärnan vänt sig och skapat en konflikt, som ger upphov till, att inte slappna av – kommer personen troligen, bli medveten om, att det inte längre går att använda systemet, inte, för att nå avslappning. Nu vill jag att ni tittar på dagen, vad som hänt, och vilka känslor det har fört med sig. Konflikterna som skett under dagen, som vi många gånger tryckt undan, kan här visas, accepteras, och, via rätt ord förändras, enligt tidigare följa skiss och modul.

1 – Du gjorde ingenting fel.

2 – Du gjorde fel och behöver förbättra, dig.

3 –  Tänk på det som har hänt och acceptera det.

4 – Detta kan vara ett utmärkt förbättringsätt, att komma på vardagen, hjälpa den vidare, och på så sätt kontrollera situationen. Här fungerar också, tror jag, en liknande strategi som ovan.

5 – Jag accepterar problemet som det är.

6 –  jag ringer en vän som skapade denna konflikt.

7 –  Dessa olika alternativ kan lösa upp olika typer av konflikter.

Att prata med någon, med konflikterna tillhands, detta kan till exempel, ske med en psykolog, som kan säga att du inte gjort något fel, och personen i fråga, som gjort något negativt gentemot dig, löser upp problemet, med hjälp av psykologen, som verifierar dina egna tankar, eller faktiskt tvärtom – konflikten bryts; hur länge och till vilken styrka, kan jag just nu inte säga. Denna acceptans, kan hålla i sig flera timmar, och till och med flera månader, om det har varit riktigt betydande. Ett exempel, kan vara en våldtagen kvinna, som inte förklarat vad som hänt till någon, psykologen kan då fungera, som en person som säger till individen att, att det inte var hennes fel. Under denna tid, fortgår också andra konflikter såklart. Men våldtäkten, som ger en underliggande ångest, kan som sagt förbättras, genom att få verifikation, om psykologen säger att individen gjort fel, att våldtäkten inte var en våldtäkt, så kan detta dock ge upphov till sorg och ångest, och istället aggression om patienten inte håller med.

Här kan vi se verifikationen som ett plus, om den verifieras på ett gott sätt, tvärtom, om psykologen säger att det är dåligt, och att hon inte våldtagits, kan detta också faktiskt, ske på ett sådant sätt, att individen blir arg, eller visar aggression, som kan, om individen, är tillräckligt stark, och säker på sin sak, ge upphov till  känslan av någonting negativt hos psykologen; till exempel så visar han eller hon, aggression gentemot psykologen. Här kan vi också se ett språk samt känsla, som påverkar konflikten, och ger människan, när konflikten bryts, olika känslor. Dessa konflikter kan tas upp försiktigt, så att individen inte räds för att hantera dessa, men slutligen, om de då kommer upp, med terapi, från vårt  undermedvetna, som står i relation till psykologens kompetens – då  denna konflikt då upphör, kan bero på ett särskilt språk, som samlats inne i individen, och behöver därmed verifieras, på ett sådant sätt, att psykologen använder rätt språk, så individen inte blir förvirrad, eller påverkas på ett annat sätt, än lättja – konflikten löses då upp.

Låt oss titta på ettan, som just nu är i konflikt, med människan – därav fixerar medvetandet i ettan, denna etta är i konflikt i hjärnan, och kan lösas upp, när hon eller han får se ettan, och ibland fixera vissa ord som öppnar den, det kanske är på ett enkelt vis. Där ettan står för ett, och upplösningen sker, vid negation av denna etta. Då sker avslappning, för det mesta. Sedan kommer tvåan, kanske en ny konflikt, som också den kan öppnas och korrigeras. Här kan vi troligen också se omedvetna processer, i vårt omedvetna. Denna löses upp, alla fall delvis, med plus och minus. Hur denna löses upp sker troligen, på ett liknande vis, som jag pratat om förut. Man skall också komma ihåg, att nya konflikter kan komma upp, och behöva mer rehabilitering, acceptans, och trygghet, ett sätt att bearbeta konflikten, så den hamnar i en viss styrka, och ger upphov till en känsla. Som kan återkomma i en ny konflikt, och jag tror också att ju starkare denna är, ju fler mottagningar sker. Så om konflikten löses, så kommer också denna konflikt, om den är tillräckligt stark, komma upp, med ett annorlunda språk, ett språk som alla fall delvis, kommer ta bort konflikten, återigen igen. Individen i fråga behöver därför terapi många gånger om, för att lösa upp olika typer av konflikter, med olika medel, kommer det en ny som härstammar i de nya konflikterna. Men också i undermedvetande, för att kroppen inte kunnat hantera den. Det är de flera konflikter, inom olika områden. Till slut, får psykologen dock bukt med problemet, efter att patienten accepterat många olika typer av konflikter, med olika typer av språk, och använda sig, alla fall delvis, på sättet ovan. Det vill säga plus eller minus. Hur detta plus, hur detta minus, är en fråga om förnedring, förstärkning – för det är mer avancerat än man tror, således kommer jag filosofera, och se hur detta fungerar i detalj.

Vad händer då både 1 och 2, uppmärksammas, så att hjärnan kommer ihåg dessa. Jo, de kommer inte slå ut varandra. När till exempel, ettan slås ut, och tvåan kommer de, tillslut, resultera av att 2 känns igen av hjärnan, på grund av att det tidigare skett en konflikt, i denna. Det blir alltså, inte en motsats, gentemot olika faktorer, I stället för plus, minus. Kan det till exempel bli plus plus, eller minus minus, som blir plus. Här kan individen uppnå konflikter av en mer avancerad art. Där individen, kämpar mot, de båda, och minns båda från tidigare, experiment. Således sker ej här en motsats, utan snarare en logisk följd, som inte ger upphov till, sina motsatser, på grund av att hjärnan känner igen dem, och de kommer fram på olika banor, som skiftar, skiftar mellan varandra. Och individen som inte öppnar avslappningen, eller förändringarna, i denna situation; hjärnan kommer alltså ihåg nummer 1 och 2.

Upplösningen sker då denna syn ses på ettan själv. Då sker avslappning – för det mesta. Sedan kommer tvåan, en ny konflikt, som  kan öppnas och korrigeras. Här kan vi troligen också se omedvetna processer. Hur denna löses upp sker troligen, på ett liknande vis, som jag pratat om förut. Man skall också komma ihåg, att nya konflikter kan komma upp, och behöva mer rehabilitering, acceptans, och trygghet, än andra konflikter. Individen i fråga behöver därför terapi många gånger om.  Till slut får förhoppningsvis psykologen bukt med problemet, efter att patienten accepterat många olika typer av konflikter, med olika typer av språk.

Ett: hjärnan känner till ettan, i ovan nämnda fas. Så man måste nå nummer tre eller två, för att finna något nytt, och då för att öppna avslappning, och liknande känslor därtill. Då personen förändrar orden, kan detta ge upphov till avslappning. Att inte slappna av, och att inte bryr sig om avslappningen. Att höra detta kan ge upphov till en ny avslappning. Varför är då detta så, och varför löses då konflikten? Här tas konflikten till ett annat område. När människan inte bryr sig om konflikten, då blir hon åter avslappnad. Att då nå trean för avslappnig kan vara ett måste, ibland, för att nå avslappning. Vi kommer ihåg tvåan och försöker förändra den. Ett tidigare minne finns i trean. Till exempel: vi försöker förändra en vis känsla när en annan känsla försöker förändra denna känsla. Vi kommer på oss då blir tvåan ett, och trean tror jag då försvinner. Sen uppkommer troligen en ny konflikt.

1 – Människan känner till både ett och två, då fungerar inte två. och då måste nummer tre nås. Kanske för att motsatserna finns där, det vill säga avslappning, och kommer därmed till två eller ett igen.  Snarare kommer denna hjärna, komma ihåg, och lösningen av konflikten blir väldigt kort, nästintill ej kännbar – man hamnar i konflikt igen.

2- Att då ta upp konflikter, som är nya, så vi kan föra oss framåt Igen; detta gör jag ett exempel på nedan. För att nå detta, måste vi ha ett annat språk, som hjärnan inte känner till.

Att filosofera, och göra arbetet något nära vetenskapen, för att komma in på djupet, och kemiska förändringar, för att se hur detta kan påverka hjärnan; jag kommer terrorisera, runt omkring detta. Ja fundera på det som sker utombords eller inombords. Att bevisa detta genom en bild, eller att terrorisera runt omkring det. För att se att det finns mönster runt omkring detta tankesät.

5-Alan Watts Teaches Meditation | Awakening to the True Reality | Full Lecture Black Screen – YouTube

 Som tidigare exempel, fungerar processen på liknande sätt, men med nya konflikter – som förs upp i medvetandet, något man inte kommer ihåg, kommer någonting som har varit medvetet under flera år, något som gett oss ångest, men som vi inte förstår. Detta kan ge upphov till, att dessa konflikter kommer upp. Och då fungerar de på samma sätt som tidigare teori, det vill säga KBT, och när dessa är uppe så finns möjligheter att sänka den , och med tanken, förbättra dem, och ge en konsekvens som gör det är mindre sannolikt att beteendet upprepas.

PDT

Psykodynamisk terapi (PDT) – mindlerStrategin kan lyckas tillfälligt, men i stället kan symptom uppstå på andra håll i livet. I PDT hjälper terapeuten dig att få syn på sådana omedvetna konflikter, så att du kan ta itu med dem, på ett moget sätt, i stället för att förneka dem” –

Repeterande och språk

Här kommer jag att gå igenom, hur en konflikt uppkommit, och när den bryts och därmed kommer denna byta känsla. Och om man vill förenkla, så kan konflikten brytas upp, genom att få ett ansträngt ansikte, ett visst beteende, och efter konflikten också ett avslappnat sådan.

6.facial expressions – Bing images

7 facial expressions –

 8. Bing imagesVerywellmind.comfacial expressions – Bing images

9.Understanding Emotions Through Facial Expressions (verywellmind.com)

 

Här nedan, representerar jag ett, meditationschema, där man kan följa, det jag pratar om.  Här nedan kan ni följa er själva, era konflikter, och hur dessa löses upp. Detta är helt enkelt ett verktyg, för att känna konflikter och hur de bryts av. Ni kan också fundera på hur era ansiktsuttryck förändras när en konflikt förändras, inte bara under meditation, men också hur dessa förändras under ovan nämnda terapimetoder.

Meditation, i de tidigare delarna, gällande konflikter

Månad 1.

Dag 1 och dag 2: morgon och kväll

Alan Watts-Still the mind, Intro to Meditation

Dag 3 och dag 4, morgon och kväll

Body Scan-Medverkande Jon Kabast-Zinn

Dag 5 och dag 6, morgon och kväll

Alan Watts-Teaches meditation

Dag 7 och dag 8, morgon och kväll

Eva Johansson-Avslappning och mental träning

En timme om dagen gånger 2. Byt ljudband efter två dagar.
Byt därefter till beskrivning för månad 2 efter en månad.
Därefter börjar du om med beskrivningen för månad 1, fortsätt om och om igen.

Månad 2.

Dag 1 och dag 2, morgon och kväll

Alan Watts-Out of your mind

Dag 3 och dag 4, morgon och kväll

Avslappning lång 25 minuter

Dag 5 och dag 6, morgon och kväll

Alan Watts-OMeditation-OM2

Dag 7 och 8, morgon och kväll

Reading from Hindu Scriptures 2

En timme om dagen gånger 2. Byt ljudband efter två dagar. Fortsätt från start månad 1.

 

Självklart kan schemat justeras efter tid och behov. Till exempel kan man meditera en timme varje dag,
där man byter meditations-band var tredje dag.

Signalsubstanser, molekyler, synapser

7. – referens –  Neuronal Uniqueness: Stars of the Sky |  

jag kommer här att undersöka receptor, signalsubstanser, synapser, och hur jag kan relatera dem till mitt arbete.

Dopamin

Nodralin

Serotonin

Synapser

Receptorer

Man kan säga att signalsubstansen är bilen, där vägen är synapsen och målet receptorn.

8- nedan

Dopamin – Wikipedia

Noradrenalin – Wikipedia

Serotonin – Wikipedia

Synaps – Wikipedia

Receptor – Wikipedia

9. https://hjarnan.ifokus.se /discussion/1358935/synaps. Här kommer jag diskutera, olika faktorer, där jag går in på hur språket fungerar, dess faktorer som jag hittar. Jag kommer här att visa, gå igenom, receptorer, känslor, signalsubstanser, minne, och hjärnan som förbinder dem till olika faktorer. Jag beslöt mig att ta tag i detta, på ett självsäkert sätt, men jag fortsätter ändå på ett teoretiskt plan. .11-Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. 1 – Kognitiv beteendeterapi – Wikipedia

 

Repetition: ”Låt oss titta på ettan; som just nu är i konflikt med människan – därav fixerar medvetandet i ettan, denna etta är i konflikt i hjärnan, och kan lösas upp, när hon eller han får se ettan, och ibland fixera vissa ord som öppnar den, det kanske är på ett enkelt vis. Där ettan står för ett, och upplösningen sker, vid negation av denna etta. Då sker avslappning, för det mesta. Sedan kommer tvåan, kanske en ny konflikt, som också den kan öppnas och korrigeras. Här kan vi troligen också se omedvetna processer, i vårt omedvetna. Denna löses upp, alla fall delvis, med plus och minus. Hur denna löses upp sker troligen, på ett liknande vis, som jag pratat om förut. Man skall också komma ihåg, att nya konflikter kan komma upp, och behöva mer rehabilitering, acceptans, och trygghet, ett sätt att bearbeta konflikten, så den hamnar i en viss styrka, och ger upphov till en känsla. Som kan återkomma i en ny konflikt, och jag tror också att ju starkare denna är, ju fler mottagningar sker. Så om konflikten löses, så kommer också denna konflikt, om den är tillräckligt stark, komma upp, med ett annorlunda språk, ett språk som alla fall delvis, kommer ta bort konflikten, återigen igen. Individen i fråga behöver därför terapi många gånger om, för att lösa upp olika typer av konflikter, med olika medel, kommer det en ny som härstammar i de nya konflikterna. Men också i undermedvetande, för att kroppen inte kunnat hantera den. Det är då flera konflikter, inom olika områden. Till slut, får psykologen dock bukt med problemet, efter att patienten accepterat många olika typer av konflikter, med olika typer av konflikter.”

2, och använda sig av, alla fall delvis, på sättet ovan. Det vill säga plus eller minus. Hur detta plus, hur detta minus, är en fråga om förnedring, förstärkning – för det är mer avancerat än man tror, således kommer jag filosofera, och se hur detta fungerar i detalj.

Vad händer då både ettan och tvåan, uppmärksammas så att hjärnan kommer ihåg dessa. Jo, de kommer inte slå ut varandra. När till exempel, ettan slås ut, och tvåan kommer till. Ett resultat av att tvåan känns igen av hjärnan, på grund av att det tidigare skett en konflikt, i denna. Det blir alltså, inte en motsats gentemot olika faktorer, I stället för plus minus.  Här kan individen uppnå konflikter av en mer avancerad art. Där individen, kämpar mot de båda, och minns båda från tidigare experiment. Således sker ej här en motsats, utan snarare en logisk följd, som inte ger upphov till, sina motsatser på grund av att hjärnan känner igen dem, och det kommer fram på olika banor som skiftar, skiftar mellan varandra. Och individen öppnar inte avslappning, eller förändringar, i denna situation; hjärnan kommer alltså ihåg nummer ett och två.

Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords, eller inombords, lös konflikter i hjärnan; när detta tankesätt blir uppenbart, så löses ofta en konflikt inne i hjärnan på grunder att vi koncentrerar oss på ett visst sätt, och att då konflikten upphör, mångt och mycket på grund att vi funderar, och slutar fundera på vissa händelser som tidigare mötts.

Låt texten rinna, fundera på det som finns utombords eller inombords.

Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords eller inombords.

Skillnaden här vi kan se, eller att vi förändrar ett ord, och i detta fall är ordet inte, något som förekommer att skapa för en ny avslappning.

Signalsubstanser och hur de kan bindas med humör, logik och ansiktsuttryck. Förmedlandet via logik, vad som händer när hjärnan hamnar i konflikt, sätts här under ett annat perspektiv; jag tror alltså att det vi gått igenom, i Tidigare text, då kan detta observeras på ett annat sätt, ja, från ett annat perspektiv.

Vilka signalsubstanser som ger upphov till ett humör, det ska vi analysera. I och med en blandning av signalsubstanserna, relateras detta till ett  visst beteende och ansiktsuttryck, detta ger därför upphov till, olika beteenden, så man sen kan relatera till signalsubstanser, och receptorer samt synapser. Det är alltså möjligt att se på vissa beteenden och hur det relateras till dessa faktorer. Där ansiktsuttrycket, beteendet förändras. Detta ger upphov till en förändring i beteendet, samt ansiktsuttrycket, som i alla fall delvis står i relation till våra signalsubstanser. Tidigare i verket kan man läsa om logik och hur det påverkar människan och ovan nämnda text. Tanken är alltså att det i våra hjärnor, sker in liknande process, som spelas ut på ett liknande vis. I likhet med då vi mediterar och får vissa tillstånd, som kan förenas med logik och ett vist hjärntillstånd. Nedan kan ni se ett försök att beskriva ovan från ett annat hål.

Här kommer jag skriva ett exempel, på hur KBT kan fungera, och hur jag sätter denna teori, alltså i relation till, andra faktorer, och ofta till andra terapiformer, men inte alltid.

”Tänk att någon som är utlänning, gåill en strand, ser nakna flickor, ser bröst, och får därav inte bara ångest, utan aggression likaså. När individen kommer ihåg deras klädsel, deras sätt  – det individen då kommer att tänka på, är hans egen kultur. Vi kan säga att det till och med är förbjudet, att gå utan klädsel, där mannens kultur, tänks hållas. Då mannen av någon anledning, kommer att träffa en psykolog, som har i uppgift, att hjälpa mannen, i ovan nämnda situation, och att, se till så att mannen förstår svenska normer, och till och med lagar. Det då psykologen gör, är att ta upp konflikten, då mannen, upplevt en sådan, då han ser, någonting som för honom är förbjudet. Psykologen tar då upp ämnet, löser konflikten, genom att leva sig in i individens värld, beskriva hur det i Sverige är, och därmed lösa konflikten, som mannen har i huvudet. Mannen blir då medveten av fenomenet på ett annorlunda sätt, och då löses situationen, med mindre, eller helt utan aggressioner och ångest – en konflikt har lösts.”

12.https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ct9qtIBq&id=2BC4699569BA65FD1A8251BCCCAA1F56F006EE11&thid=OIP.ct9qtIBqEbnsUBAz3lw-UgHaHV&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.drwardbond.com%2fuploads%2f1%2f4%2f1%2f2%2f14125533%2f7346353.png%3f336&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.72df6ab4806a11b9ec501033de5c3e52%3frik%3dEe4G8FYfqsy8UQ%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=332&expw=335&q=signalsubstanser&simid=608007841701195191&FORM=IRPRST&ck=913EF15B3509645F11389EED8C056D0E&selectedIndex=127&ajaxhist=0&ajaxserp=0

 Här nedan kommer jag beskriva, hur olika dessa tillstånd, som hjärnan framvrider, subjektivt men men vissa likheter som jag försöker hitta genom ett observerande fenomen. Att då hoppa genom meditation till detta kan ses som främmande, men meningen är också här att dra paralleller; logiken styr också här vårt skeende, vårt handlande, samt de ansiktsuttryck som kan observeras. Man kan också själv göra iakttagelser av sig själv, precis som man göra detta i djup slummer.

Ovan kan vi dra paralleller mellan ett handlande och dess funktion, i ett vaket tillstånd, men åckså ett lugnare sådant. Med detta  kommer jag observera olika typer av känslor, som kan frambringa ett beteende, och hur vi kan läsa av dessa, och hur vi i slutet kan få positivitet av dessa sammanbitningar, låt oss fortsätta: kbt kan användas med meditation på ett sådant sätt, att man sätter personen i avslappnat tillstånd, eller i ett meditativt läge, där, till exempel, personen får i uppgift att cirkulera genom sin vardag, då man möter en för individen, ett visst, tillstånd, som ger upphov till själslig smärta, eller något annat som individen sedan får ta upp, ges individen acceptans eller försöker finns logisk tillhörighet hos individen och psykologen. Detta kan ske infon tidigare satta villkor:

Acceptans – när man accepterar det som händer – allan watts ljudband

Verifikation – när någon verifierar en själv och ens tankar – allan watts

Trygghet – allan Wats – lugn röst – lättare att bli avslappnad – konflikterna löses upp lättare.

Att se sig själv – allan watts tankar ger upphov till att det sker stiltje i huvudet. Varför detta? kommer jag sedan analysera vidare.

Ovan kan vara något som, kan frambringas, i mängden olika metoder, och son jag också sätter, som medel att för människor, och psykologer, att experimentera med; dvs mångt i mycket meditation och likartade system. Man kan använda

Nedan illustrerar jag, hur människan försätts i olika tillstånd. Detta också det, kan frambringa människan och hur den fungerar, samt hur vi kan använda detta, inom samma genre, i vilket vi tidigare gått igenom, om måhända i ett tillstånd som är mer aktivt. Till slit kommer jag att försöka att göra en genomfattning om hur dessa tillstånd påverkar varandra

Om personen spänner ihop käkarna, kan detta vara så att denna person, känner sig arg, och ej litar på den konversationen, som han har med den andra individen har  –  om en person blir arg, så kommer ett visst ansiktsuttryck, visas. Denna visning, detta byte av känsla, ger upphov till det vi kan observera i en människas ansiktsuttryck. Låt säga att människan känner sig lugn, och sedan möts av en aggressiv individ, konflikter i hjärnan kommer fram, och löses upp, genom ett aggressivt utspelade, mot den andra individen. Vi kan här om vi vill, se ett mönster, då konflikter bryts av ett ansikte till ett annat. Detta är en teori, och bör därför inte ses som sanning.

Skeenden som går att se utanför människan, och då menar att viss humor, hur en viss känsla kan spelas ut, hur detta står i relation till, en viss känsla, och hur denna relateras till, beteendet, vid en viss respons från omgivningen. Ilska, ett resultat av signals signalsubstanser, och många andra relationer till omgivningen, och det som sker inuti människan. Detta kommer också relateras till, vilken signalsubstans kommer att tecken och vilken blandning av signalsubstanserna, och självklart hur vi kan relatera dessa till olika känslor. Nedanför gör jag det;

Om personen spänner ihop käkarna, kan detta vara så att denna person känner sig arg, och ej litar på den konversationen, som han har med den andra individer. Om en person blir arg, så kommer ett visst ansiktsuttryck, visas. Denna visning, detta byte av känsla, ger upphov till det vi kan observera i en människas ansiktsuttryck. Låt säga att människan känner sig lugn, och sedan möts av en aggressiv individ, konflikter i hjärnan kommer fram, och löses upp och kan genom ett aggressivt utspelade, mot den andra individen. Vi kan här om vi vill se ett mönster, då konflikter kan brytas av, då ett ansikte blir till ett annat. Detta är en teori, och bör därför inte ses som sanning. Man kan här se, det som  precis sker, i liket med meditation.

Uppåt med munnen är likamed att människor ler. Äckta leende har ofta en resning av ögonbrynen. Om personen håller för munnen, kan det vara så att personen försöker fejka sitt leende. Här kan, en glädjefull individ, ändra ansiktsuttryck till rädsla, genom en konflikt mot en annan människa, där upplöses då konflikten, och ses på ett beteende – en känsla, och ett ansikte. Glädje kan relateras till en signalsubstans, som alla fall delvis hänger ihop med dopamin, som för sig framåt, som en motiverade sensation, och när den klarar av, en konflikt, eller påverka något liknande, så ger en detta en rusch, en euforisk känsla. Men det finns också bakåtliggande känslor som ger upphov till ett stadie, som också det ger upphov till att människan känner glädje, och då enligt mig, är det lättare att då, att slå av en konflikt, som ger upphov till eufori och glädje. Seratonin  är inte bara en funktion som det är, utan är snarare också en känsla, som vi befinner oss i, som står i relation till, i alla fall, delvis, och mer som jag kommer att skriva om, glädje. Där på många sätt en känsla som finns i mig just nu, när jag skriver det här, för jag finner mening med livet i det, och när jag klarar av någonting. Så ger det upphov till en euforisk känsla. Det är också så att jag har en inneboende lycka, till det jag gör, och det sker vid sidan om dessa konflikter, och att påverka dem på så sätt, enligt mig, är då det lättare att gå in i konflikter, och lösa dem, som ger alla fall delvis ger, en eufori, som jag troligen upplever, när dopamin och seratonin tillsammans, påverkar varandra, på ett sätt, då det ger upphov till en tillfredsställande känsla.

Att personen biter på läpparna kan vara en indikator att hon/han är rädd, och eller ängslig. Ökad salivutsöndring kan vara ett tecken, på att personen är rädd. Konflikten löses här, till exempel att personen, har rädslan, och då flyr härifrån, för att byta konflikt, med att springa därifrån och skydda sig själv då personerna år utom fara. Ansiktet ändrar sig sen – konflikten bryts igen.

13Sorg – symtom och behandling – Doktor.se Sorg ger alla möjliga somatiska, emotionella och kognitiva reaktioner och de kan växla snabbt. Ibland blir man rädd för sina egna reaktioner, tror man håller på att bli galen, allvarligt sjuk eller att man aldrig ska komma tillbaka till ett fungerande liv igen. Ibland är sorgen så smärtsam att det känns som att man inte överlever, men det gör man! Det bästa du kan göra är att vara tillåtande mot dig själv och sänka kraven. Sorg ackompanjeras ofta av känslor av övergivenhet, tomhet eller meningslöshet. En förlust kan vara så svår att ta in att man känner sig bedövad, avskärmad eller upplever overklighetskänslor. Det är lätt att fastna i tankar om varför detta skett och om det hade gått att undvika. Det är vanligt att känna skuld för saker man gjort eller inte gjort. Ibland kan man fastna i en slags kamp mot det som skett – det får inte vara sant! Det borde inte ha skett!”

Att undra om det finns någon mening med livet överhuvudtaget är inte ovanligt. Det kan hjälpa att istället göra saker som känns meningsfulla. För att komma vidare behövs ett accepterande förhållningssätt till det som skett. Med det menas att erkänna verkligheten som den är, inte att du behöver tycka att det som skett är okej.

14-facial expressions – Bing images

15-facial expressions – Bing imagesVerywellmind.com

16- Understanding Emotions Through Facial Expressions (verywellmind.com)

–se några sådana Att känna ilska innebär en stress för kroppen så både frekventa ilske utbrott och ilska som undertrycks och inte alls hanteras kan vara bidragande faktorer till hjärtsjukdomar på sikt, på grund av förhöjda kortisolnivåer. Undertryckt ilska kan också i förlängningen ge upphov till exempelvis bitterhet eller depressivitet. Om ilskan däremot hanteras på ett konstruktivt sätt, har man i studier inte kunnat kopplingar.

17 Ilska – detta händer i kroppen | MåBra (mabra.com)

Ångest eller ångesttillstånd är ett sinnestillstånd som karakteriseras av stark rädslanervositet eller oro (enligt Svensk MeSH, ständig känsla av oro, ängslan och överhängande faror), vare sig det är situations betingat eller inte, och kan bero på ett mycket verkligt hot såväl som ett helt föreställt hot. Ångest är en helt normal reaktion och de allra flesta upplever ångest då och då. Ångest är inte farligt även om den kan vara mycket obehaglig.

Ångest kan vara en sinnesstämning eller ingå som delsymtom i en psykisk störning, till exempel ångeststörning eller depression, bero på en kroppslig sjukdom (exempelvis hjärtinfarktgiftstruma) eller uppkomma till följd av droger (som akut drogförgiftning eller utsättningsbesvär, jämför substansbetingat ångestsyndrom).

Sorg är ett känslomässigt tillstånd utlöst av oåterkalleliga eller övermäktiga negativa händelser, såsom bortgång av en nära behörig Vid förlusten av en närstående upplever de flesta människor en övergående, snarare än bestående, smärta och ångest. Denna typ av sorg är en vanlig reaktion på förlusten av en närstående och är inte förknippad med ett försämrat psykiskt hälsotillstånd. Sorg medför dock en ökad risk för att uppleva ett flertal psykiatriska diagnoser såsom depression, post-traumatisk stress och komplicerad sorg. Komplicerad sorg, till skillnad från de flesta sorgereaktioner, innebär att påtagliga symptom av sorg, såsom separationsångest, består minst 6 månader efter förlusten. Komplicerad sorg – sorg referens Wikipedia drabbar ungefär 10% av de som upplever förlusten av en närstående. Kognitiv beteendeterapi har visats effektiv i behandlingen av komplicerad sorg [1].

Känslor och hur dessa relateras till signalsubstanser, och i detta verk, kommer jag koncentrera mig på:

Noradrenalin, Energi, att koncentrera sig,

Serotonin, glädje, uppmärksamhet

Dopamin, dessa beteenden kommer att på ett bättre sätt, relateras, till att vara mer specifikt, och jag behöver också kolla upp olika beteenden, och hur dessa förs med varandra, och vart det kommer ifrån, det vill säga det faktorer som jag analyserar, signalsubstanser ,synapser, och receptorer

Positiva egenskaper, negativa egenskaper, Hur olika signalsubstanser, som styr är blandningar av olika 13 humör därav.

negativa vid en viss blandning,

Dopamin, aggression, sex, hunger

Serotonin, ångest, lättretad

Serotonin, minne, beroende, snabb behandling,

Noradrenalin, energi, förmåga att koncentrera sig

                                                                                                                              z=5-2t

                                                                                                                             s=4-3-0+2

                                                                                                                               3+2=os

                                     t=3 +2 +1,

tid= aggression i en styrka, i en tidsaxel. Ger upphov till ett beteende, som går nedåt med tiden, som sedan hamnar i zen, och som sedan, öppnar vägen till ny känsla. Hur, exakt, terroriserar jag om nedan.

Vi ser här att grafen, som ovan kommer påverkas av serotonin och dopamin, som i ett skede, en styrka, som ger upphov till en nedåtgående styrka, som kan ses genom att observera individen. Här ser vi att styrkan, av humöret varierar, och aggressionen, kan ses under olika punkter och därmed beteende mellan dessa punkter, som sen riktas åt, efter en viss logik. Detta gör att man kan följa en person, hur hon eller han påverkas, av en viss omgivning, och hur hon och han reagerar på en viss signalsubstans, receptor, samt synaps. Man kan då se, känna av, se styrkan av en tidsaxel, och därmed få en glimt av självinsikt.

z=5-2t

s=4-3-0+2

3+2=os

Slutsats och mening

Att hitta en faktor, som man kan använda, och därmed fastställa en graf. Därmed kan man se hur dopaminet, med andra signalsubstanser, visar en siffra som man kan relatera till ett ansikte, ett beteende, och hur den senare kan kopplas till en graf, så man kan se ens egna respons vid ett visst tillfälle, och vid flera tillfällen, och på så sätt förändra den själv, få självkännedom, och förändra sig därav, till en mängd olika faktorer som man kan räkna ut. Detta kan man relatera också till andra människor, genom att observera dem – se deras ansikte och beteende.

Att läsa av grafen – detta kan man göra med ovanstående cirklar, se vilket beteende man är i, och se hur detta ger upphov till, en vis graf, hur man kan förändra sig själv, observera sig själv, inom och utom. Man kan alltså följa sig själv och andra genom cirkelns ovan och relatera den till övriga kapitel. Ett exempel är ovan nämnda graf.

Vilka signalsubstanser som ger upphov till ett humör, och där vi ska analysera. I och med en blandning av signalsubstanserna, relateras detta till ett visst beteende, ansiktsuttryck. Beteende och ansiktsuttryck ger därför upphov till, olika beteenden, så man sen kan relatera till signalsubstanser, och receptorer och synapser. Det är alltså möjligt att se på vissa beteenden och hur det relateras till dessa faktorer. När ansiktsuttrycket, beteendet och förändras inom en kort, sker en lång period, detta, ger upphov till en förändring i beteendet, samt ansiktsuttrycket, som i alla fall delvis står i relation till våra signalsubstanser. Precis i förändringen av vårt beteende. Tidigare i verket kan man läsa om logik, meditation, och hur det påverkar människan och ovan nämnda text. Hoppas ni lärt er av det jag skrivit och att ni kan använda er av det i era liv!

 

1. Psykologi a – gymnasiet

2. Exponering – Wikipedia

  3. Kognitiv beteendeterapi – Wikipedia

  4. – Psykoterapi – Wikipedia

  5.Alan Watts -Teaches Meditation | wakening to the True Reality | Full Lecture Black Screen – YouTube

6. Psykodynamisk terapi (PDT) – mindler

                                                      7.                Neuronal Uniqueness: Stars of the Sky |  

 7. f aial expressions – Bing images

  8.  facial expressions

 9 . Bing imagesVerywellmind.comfaci  al expressions – Bing imagendersanding Emotions Through Facial

Expressions (verywellmind.com)

9  ned an alla från wikipedia Dopamin– Wikipedia

Noradrenalin – Wikipedia

Serotonin – Wikipedia

Synaps – Wikipedia

11. https://hjarnan.ifokus.se /discussion/1358935/synaps.

12.https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ct9qtIBq&id=2BC4699569BA65FD1A8251BCCCAA1F56F006EE11&thid=OIP.ct9qtIBqEbnsUBAz3lw-UgHaHV&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.drwardbond.com%2fuploads%2f1%2f4%2f1%2f2%2f14125533%2f7346353.png%3f336&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.72df6ab4806a11b9ec501033de5c3e52%3frik%3dEe4G8FYfqsy8UQ%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=332&expw=335&q=signalsubstanser&simid=608007841701195191&FORM=IRPRST&ck=913EF15B3509645F11389EED8C056D0E&selectedIndex=127&ajaxhist=0&ajaxserp=0

13. Sorg – symtom och behandling – Doktor.se

14. facial expressions – Bing images

14.facial expressions – Bing imagesVerywellmind.com

 15. Understanding Emotions Through Facial Expressions (verywellmind.com)

17. Ilska – detta händer i kroppen | MåBra (mabra.com)

Djupet 2

fre 12 april, 2024 kl.15:26 | Inga kommentarer

 Djupet – konflikterna i våra hjärnor

I den här texten, kommer jag att undersöka hur hjärnan ter sig, under olika situationer, och hur denna bygger upp konflikter, och hur kroppen försöker att lösa dessa, och därmed försätta individen i ett visst tillstånd. Artikeln är teoretisk, och jag kommer logiskt, att använda olika terapiformer, för att komma så nära, en intressant artikel som möjligt. Tillvägagångssättet är experimentellt, och uppkommit genom observationer av mig själv, samt artiklar; och därefter upplöstes det en idé, som för mig verkade intressant, och som kan tas längre genom en filosofisk samt vetenskaplig approach. Målet var att få människor börja tänka inom samma bana, hitta sig själva, och i och med detta intressera sig av ämnet, och även kunna använda sig av det i sina liv, för att finna njutning, av själva tänkandet, och att bevisa, det som jag kanske inte klarat av.

logik: Låt säga att vi har olika dörrar, där texten inom oss öppnar en dörr, och vi därmed upplever stiltje. Detta sker när medvetandet upptäcker sig själv, och riktar sin spänning till ett visst område. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi, Jag kommer här att granska terapiformen KBT, se hur denna fungerar på människor, och koppla den till mina egna tankar, där den ter sig på ett liknande sätt, och på så sätt, komma närmare en tillfredsställande likhet, där båda faktorerna; ges likhet, olikhet, samt bevis, där man kan känna igen, och därmed känna teorin, och därmed finna någonting som kan ses som något intressant, men som också kan kopplas till en mängd olika faktorer.

Här kommer jag skriva egna, eller flera exempel, på hur KBT kan fungera, och hur jag sätter denna teori, alltså i relation till, andra faktorer, och ofta till andra terapiformer, men inte alltid. Tänk att någon som är utlänning, går till en strand, ser nakna flickor, ser bröst, och får därav inte bara ångest, utan aggression likaså. När individen kommer ihåg deras klädsel, deras sätt  –  det individen då kommer att tänka på, är hans egen kultur. Vi kan säga att det till och med är förbjudet, att gå utan klädsel, där mannens kultur, tänks hållas. Då mannen av någon anledning, kommer att träffa en psykolog, som har i uppgift, att hjälpa mannen, i ovan nämnda situation, och att se till så att mannen förstår svenska normer, och till och med lagar. Det då psykologen gör, är att ta upp konflikten, då mannen, upplevt en sådan, då han ser, någonting som för honom är förbjudet. Psykologen tar då upp ämnet, löser konflikten, genom att leva sig in i individens värld, beskriva hur det i Sverige är, och därmed lösa konflikten, som mannen har i huvudet. Mannen blir då medveten av fenomenet på ett annorlunda sätt, och då löses situationen, med mindre, eller, helt utan aggressioner och ångest – en konflikt har lösts.1 – psykologi a gymnasiet. 2 –Exponering  Wikipedia. 3 – Kognitiv beteendeterapi  Wikipedia

 Psykodynamisk terapi

Denna terapi, kunskap, och teori: utgår i alla fall delvis, på att leta upp olika konflikter, i kroppen, som vi sorterar bort, glömt, eller förbisett, som kan ge upphov till, inte bara ångest, utan också till depression. Detta tror jag också är en konflikt i vårt undermedvetna, som kan vid en dynamisk terapiform, tas till ytan – göras medveten och därmed lösbar. Teorin är alltså, att kroppen förs framåt, genom olika konflikter, som hjärnan vill lösa – när medvetenhet om denna konflikt, hur man ska lösa den, vad den bidrar med; ger upphov till ett slags tänkesätt, som vi nedanför skall terrorisera om. Tillexempel när vi mediterar. Som tidigare exempel, fungerar processen, på liknande sätt, men nya konflikter, som förs upp i medvetandet, något man inte kommer ihåg, kommer attacken, som har varit medvetet, under flera år; något som gett oss ångest, men som vi inte förstår: Detta kan ge upphov till, att dessa konflikter kommer upp, och då fungerar det på samma sätt som tidigare, en teori, det vill säga KBT, och när dessa är uppe, så finns möjligheter att sänka dem, så kan man med tanken förbättra dem, och ge en konsekvens, som gör det mindre sannolikt att beteendet upprepas.

 4 – Psykoterapi  Wikipedia, Hjärnan kan begripa hur man blir avslappnad, och bli av med konflikter. Detta med en benägenhet om att vilja slappna av, och hur detta ger upphov till, ett tillstånd som vi vill möta. Att vi vill ha, och föras fram till, denna vilja, att låta oss säga att vi vill slappna av, detta ger upphov till, en ansträngning, då vi vill uppleva, den känslan som individen vill komma åt. Detta ger alltså en ansträngning, som man vill bort ifrån, vilket ger upphov till en annan ansträngning, det vill säga att man vill komma till ett visst område, och att denna vilja i oss rapporterar oss, till en viss spänning, där själva ansträngningen, i hjärnan, ger upphov till att vi inte kommer dit vi vill, på grund av ansträngningen, att vi vill komma dit.

Jag kommer att frambringa en teori med text och bilder, hur denna konflikt kommer till, upplöses, beroende på hur vi ser på varandra, konflikten som sker i hjärnan, och hur människan kan, då den är medveten om, denna konflikt och försöker att bli av med den.

Låt säga att vi har olika dörrar, där texten inombords öppnar en dörr, och att vi därmed upplever stiltje, där vi senare, upplever en konflikt igen. Låt säga att vi tittar på nummer ett, och att vi upplever ett stiltje. Exakt vad det är som gör att människan får bort sin konflikt och sätts i stiltje, gång efter gång?  Jag kommer bland annat undersöka, en utövare, som sysselsätter sig med, meditation, som upplevt denna stiltje, där vi kan sätta oss i relation till denna styrka, och se om vi upplever samma sak. Sen ska jag också se om jag hittar ett logiskt mönster till detta. Vi tittar på nummer ett, ett stiltje uppkommer, då har medvetandet förts igenom, det vi tittar på, en spänning, då denna försvinner, blir tvåan eller trean, ettan  igen – det som man tittar på. Konflikten föds igen, då vi blir medvetna, om oss själva, igen. Trean och tvåan är gamla minnen som vid uppenbarelse flyttas, igen.

 Jag föreslår att ni lyssnar på nedanstående ljudklipp, observerar, och försöker att hitta ett mönster i meditationen – då det ger upphov till det som jag skrivit om. Jag kommer här se vilka relationer, där de olika faktorerna – slåss och relateras till varandra, i det mänskliga psyket. Därav studerandet av allan watts och hans lära.

Allan Wats – intro to meditation ljudband, Tea Ching t-allan watts röst är mycket trygg, och ger upphov till, ett lugn med mindre ångest. Där själva ångesten, när vi lyssnar, är en bidragande faktor, då den reduceras, till att göra Meditation med Allan Watts till fler lugna perioder – och därmed är det lättare att få dessa lugna perioder, då man har en trygg röst till hands. Detta gäller självklart inte bara allan watts, utan psykologer likaså; vi tenderar alltså att lyssna mer, känna oss tryggare, och få lättare att lösa upp konflikter, då en psykolog har en trygg röst.

Jag kommer att gå igenom olika terapiformer och se, om de har gemensamheter med min teori. Och hur länge denna stiltje håller på; i förhållande till just någonting; en siffra, ett lugn, en logik, och olika terapiformer, samt hur dessa hänger ihop. Meditation använder jag som verktyg för att komma åt, idéer, och hur dessa fungerar ihop.

Faktorer som ger upphov till stiltje

Acceptans – när man accepterar det som händer – allan watts ljudband.

Verifikation – när någon verifierar en själv och ens tankar – allan watts.

Trygghet – allan Wats – lugn röst – lättare att bli avslappnad – konflikterna löses upp lättare.

Att se sig själv – allan watts tankar ger upphov till att det sker stiltje i huvudet. Varför detta? kommer jag sedan analysera vidare.

Logiken i språket – Exempel

Här kommer jag att fundera på om logiken och språket, hänger ihop med vissa konflikter i hjärnan. Jag kommer här figurera ut, hur olika ord och meningar, ges som effekt till att lösa konflikter, och också kanske att skapa dem. Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords, eller inombords – här sker något som vi kan sätta i relation, med, hur konflikter upplöses, och hur vi därmed byter språk, blir avslappnade, eller hur vi hamnar i konflikter –  dessa tenderar i att hänga ihop med varandra, gällande bilden som jag har tidigare fört fram. Nu kommer jag undersöka fenomenet ytterligare.: Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords eller inombords,  när detta tankesätt blir uppenbart, så löses ofta en konflikt inne i hjärnan på grund att vi koncentrerar oss på ett visst sätt, och att då konflikten upphör, mångt och mycket på grund att vi funderar, och slutar fundera, på vissa händelser, som tidigare möts.

1 – Låt texten rinna, fundera på det som finns utombords eller inombords.

2 – låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords eller inombords.

 Skillnaden här vi kan se, är att vi förändrar ett ord, och i detta fall är ordet inte, något som förekommer att skapa för en ny avslappning; inte.

Att vara låst i sin avslappning: Skillnaden här vi kan se, är att vi förändrar ett ord, och i detta fall är ordet inte, det som förekommer för att skapa en ny avslappning. Personen kommer till slut, återkomma i konflikt, då han, hon, då hjärnan vänt sig och skapat en konflikt, som ger upphov till, att inte slappna av – kommer personen troligen, bli medveten om, att det inte längre går att använda systemet, inte, för att nå avslappning. Nu vill jag att ni tittar på dagen, vad som hänt, och vilka känslor det har fört med sig. Konflikterna som skett under dagen, som vi många gånger tryckt undan, kan här visas, accepteras, och, via rätt ord förändras, enligt tidigare följa skiss och modul.

1 – Du gjorde ingenting fel.

2 – Du gjorde fel och behöver förbättra, dig.

3 –  Tänk på det som har hänt och acceptera det.

4 – Detta kan vara ett utmärkt förbättringsätt, att komma på vardagen, hjälpa den vidare, och på så sätt kontrollera situationen. Här fungerar också, tror jag, en liknande strategi som ovan.

5 – Jag accepterar problemet som det är.

6 –  jag ringer en vän som skapade denna konflikt.

7 –  Dessa olika alternativ kan lösa upp olika typer av konflikter.

Att prata med någon, med konflikterna tillhands, detta kan till exempel, ske med en psykolog, som kan säga att du inte gjort något fel, och personen i fråga, som gjort något negativt gentemot dig, löser upp problemet, med hjälp av psykologen, som verifierar dina egna tankar, eller faktiskt tvärtom – konflikten bryts; hur länge och till vilken styrka, kan jag just nu inte säga. Denna acceptans, kan hålla i sig flera timmar, och till och med flera månader, om det har varit riktigt betydande. Ett exempel, kan vara en våldtagen kvinna, som inte förklarat vad som hänt till någon, psykologen kan då fungera, som en person som säger till individen att, att det inte var hennes fel. Under denna tid, fortgår också andra konflikter såklart. Men våldtäkten, som ger en underliggande ångest, kan som sagt förbättras, genom att få verifikation, om psykologen säger att individen gjort fel, att våldtäkten inte var en våldtäkt, så kan detta dock ge upphov till sorg och ångest, och istället aggression om patienten inte håller med.

Här kan vi se verifikationen som ett plus, om den verifieras på ett gott sätt, tvärtom, om psykologen säger att det är dåligt, och att hon inte våldtagits, kan detta också faktiskt, ske på ett sådant sätt, att individen blir arg, eller visar aggression, som kan, om individen, är tillräckligt stark, och säker på sin sak, ge upphov till  känslan av någonting negativt hos psykologen; till exempel så visar han eller hon, aggression gentemot psykologen. Här kan vi också se ett språk samt känsla, som påverkar konflikten, och ger människan, när konflikten bryts, olika känslor. Dessa konflikter kan tas upp försiktigt, så att individen inte räds för att hantera dessa, men slutligen, om de då kommer upp, med terapi, från vårt  undermedvetna, som står i relation till psykologens kompetens – då  denna konflikt då upphör, kan bero på ett särskilt språk, som samlats inne i individen, och behöver därmed verifieras, på ett sådant sätt, att psykologen använder rätt språk, så individen inte blir förvirrad, eller påverkas på ett annat sätt, än lättja – konflikten löses då upp.

Låt oss titta på ettan, som just nu är i konflikt, med människan – därav fixerar medvetandet i ettan, denna etta är i konflikt i hjärnan, och kan lösas upp, när hon eller han får se ettan, och ibland fixera vissa ord som öppnar den, det kanske är på ett enkelt vis. Där ettan står för ett, och upplösningen sker, vid negation av denna etta. Då sker avslappning, för det mesta. Sedan kommer tvåan, kanske en ny konflikt, som också den kan öppnas och korrigeras. Här kan vi troligen också se omedvetna processer, i vårt omedvetna. Denna löses upp, alla fall delvis, med plus och minus. Hur denna löses upp sker troligen, på ett liknande vis, som jag pratat om förut. Man skall också komma ihåg, att nya konflikter kan komma upp, och behöva mer rehabilitering, acceptans, och trygghet, ett sätt att bearbeta konflikten, så den hamnar i en viss styrka, och ger upphov till en känsla. Som kan återkomma i en ny konflikt, och jag tror också att ju starkare denna är, ju fler mottagningar sker. Så om konflikten löses, så kommer också denna konflikt, om den är tillräckligt stark, komma upp, med ett annorlunda språk, ett språk som alla fall delvis, kommer ta bort konflikten, återigen igen. Individen i fråga behöver därför terapi många gånger om, för att lösa upp olika typer av konflikter, med olika medel, kommer det en ny som härstammar i de nya konflikterna. Men också i undermedvetande, för att kroppen inte kunnat hantera den. Det är de flera konflikter, inom olika områden. Till slut, får psykologen dock bukt med problemet, efter att patienten accepterat många olika typer av konflikter, med olika typer av språk, och använda sig, alla fall delvis, på sättet ovan. Det vill säga plus eller minus. Hur detta plus, hur detta minus, är en fråga om förnedring, förstärkning – för det är mer avancerat än man tror, således kommer jag filosofera, och se hur detta fungerar i detalj.

Vad händer då både 1 och 2, uppmärksammas, så att hjärnan kommer ihåg dessa. Jo, de kommer inte slå ut varandra. När till exempel, ettan slås ut, och tvåan kommer de, tillslut, resultera av att 2 känns igen av hjärnan, på grund av att det tidigare skett en konflikt, i denna. Det blir alltså, inte en motsats, gentemot olika faktorer, I stället för plus, minus. Kan det till exempel bli plus plus, eller minus minus, som blir plus. Här kan individen uppnå konflikter av en mer avancerad art. Där individen, kämpar mot, de båda, och minns båda från tidigare, experiment. Således sker ej här en motsats, utan snarare en logisk följd, som inte ger upphov till, sina motsatser, på grund av att hjärnan känner igen dem, och de kommer fram på olika banor, som skiftar, skiftar mellan varandra. Och individen som inte öppnar avslappningen, eller förändringarna, i denna situation; hjärnan kommer alltså ihåg nummer 1 och 2.

Upplösningen sker då denna syn ses på ettan själv. Då sker avslappning – för det mesta. Sedan kommer tvåan, en ny konflikt, som  kan öppnas och korrigeras. Här kan vi troligen också se omedvetna processer. Hur denna löses upp sker troligen, på ett liknande vis, som jag pratat om förut. Man skall också komma ihåg, att nya konflikter kan komma upp, och behöva mer rehabilitering, acceptans, och trygghet, än andra konflikter. Individen i fråga behöver därför terapi många gånger om.  Till slut får förhoppningsvis psykologen bukt med problemet, efter att patienten accepterat många olika typer av konflikter, med olika typer av språk.

Ett: hjärnan känner till ettan, i ovan nämnda fas. Så man måste nå nummer tre eller två, för att finna något nytt, och då för att öppna avslappning, och liknande känslor därtill. Då personen förändrar orden, kan detta ge upphov till avslappning. Att inte slappna av, och att inte bryr sig om avslappningen. Att höra detta kan ge upphov till en ny avslappning. Varför är då detta så, och varför löses då konflikten? Här tas konflikten till ett annat område. När människan inte bryr sig om konflikten, då blir hon åter avslappnad. Att då nå trean för avslappnig kan vara ett måste, ibland, för att nå avslappning. Vi kommer ihåg tvåan och försöker förändra den. Ett tidigare minne finns i trean. Till exempel: vi försöker förändra en vis känsla när en annan känsla försöker förändra denna känsla. Vi kommer på oss då blir tvåan ett, och trean tror jag då försvinner. Sen uppkommer troligen en ny konflikt.

1 – Människan känner till både ett och två, då fungerar inte två. och då måste nummer tre nås. Kanske för att motsatserna finns där, det vill säga avslappning, och kommer därmed till två eller ett igen.  Snarare kommer denna hjärna, komma ihåg, och lösningen av konflikten blir väldigt kort, nästintill ej kännbar – man hamnar i konflikt igen.

2- Att då ta upp konflikter, som är nya, så vi kan föra oss framåt Igen; detta gör jag ett exempel på nedan. För att nå detta, måste vi ha ett annat språk, som hjärnan inte känner till.

Att filosofera, och göra arbetet något nära vetenskapen, för att komma in på djupet, och kemiska förändringar, för att se hur detta kan påverka hjärnan; jag kommer terrorisera, runt omkring detta. Ja fundera på det som sker utombords eller inombords. Att bevisa detta genom en bild, eller att terrorisera runt omkring det. För att se att det finns mönster runt omkring detta tankesät.

5-Alan Watts Teaches Meditation | Awakening to the True Reality | Full Lecture Black Screen – YouTube

 Som tidigare exempel, fungerar processen på liknande sätt, men med nya konflikter – som förs upp i medvetandet, något man inte kommer ihåg, kommer någonting som har varit medvetet under flera år, något som gett oss ångest, men som vi inte förstår. Detta kan ge upphov till, att dessa konflikter kommer upp. Och då fungerar de på samma sätt som tidigare teori, det vill säga KBT, och när dessa är uppe så finns möjligheter att sänka den , och med tanken, förbättra dem, och ge en konsekvens som gör det är mindre sannolikt att beteendet upprepas.

PDT

Psykodynamisk terapi (PDT) – mindlerStrategin kan lyckas tillfälligt, men i stället kan symptom uppstå på andra håll i livet. I PDT hjälper terapeuten dig att få syn på sådana omedvetna konflikter, så att du kan ta itu med dem, på ett moget sätt, i stället för att förneka dem” –

Repeterande och språk

Här kommer jag att gå igenom, hur en konflikt uppkommit, och när den bryts och därmed kommer denna byta känsla. Och om man vill förenkla, så kan konflikten brytas upp, genom att få ett ansträngt ansikte, ett visst beteende, och efter konflikten också ett avslappnat sådan.

6.facial expressions – Bing images

7 facial expressions –

 8. Bing imagesVerywellmind.comfacial expressions – Bing images

9.Understanding Emotions Through Facial Expressions (verywellmind.com)

 

Här nedan, representerar jag ett, meditationschema, där man kan följa, det jag pratar om.  Här nedan kan ni följa er själva, era konflikter, och hur dessa löses upp. Detta är helt enkelt ett verktyg, för att känna konflikter och hur de bryts av. Ni kan också fundera på hur era ansiktsuttryck förändras när en konflikt förändras, inte bara under meditation, men också hur dessa förändras under ovan nämnda terapimetoder.

Meditation, i de tidigare delarna, gällande konflikter

Månad 1.

Dag 1 och dag 2: morgon och kväll

Alan Watts-Still the mind, Intro to Meditation

Dag 3 och dag 4, morgon och kväll

Body Scan-Medverkande Jon Kabast-Zinn

Dag 5 och dag 6, morgon och kväll

Alan Watts-Teaches meditation

Dag 7 och dag 8, morgon och kväll

Eva Johansson-Avslappning och mental träning

En timme om dagen gånger 2. Byt ljudband efter två dagar.
Byt därefter till beskrivning för månad 2 efter en månad.
Därefter börjar du om med beskrivningen för månad 1, fortsätt om och om igen.

Månad 2.

Dag 1 och dag 2, morgon och kväll

Alan Watts-Out of your mind

Dag 3 och dag 4, morgon och kväll

Avslappning lång 25 minuter

Dag 5 och dag 6, morgon och kväll

Alan Watts-OMeditation-OM2

Dag 7 och 8, morgon och kväll

Reading from Hindu Scriptures 2

En timme om dagen gånger 2. Byt ljudband efter två dagar. Fortsätt från start månad 1.

 

Självklart kan schemat justeras efter tid och behov. Till exempel kan man meditera en timme varje dag,
där man byter meditations-band var tredje dag.

Signalsubstanser, molekyler, synapser

7. – referens –  Neuronal Uniqueness: Stars of the Sky |  

jag kommer här att undersöka receptor, signalsubstanser, synapser, och hur jag kan relatera dem till mitt arbete.

Dopamin

Nodralin

Serotonin

Synapser

Receptorer

Man kan säga att signalsubstansen är bilen, där vägen är synapsen och målet receptorn.

8- nedan

Dopamin – Wikipedia

Noradrenalin – Wikipedia

Serotonin – Wikipedia

Synaps – Wikipedia

Receptor – Wikipedia

9. https://hjarnan.ifokus.se /discussion/1358935/synaps. Här kommer jag diskutera, olika faktorer, där jag går in på hur språket fungerar, dess faktorer som jag hittar. Jag kommer här att visa, gå igenom, receptorer, känslor, signalsubstanser, minne, och hjärnan som förbinder dem till olika faktorer. Jag beslöt mig att ta tag i detta, på ett självsäkert sätt, men jag fortsätter ändå på ett teoretiskt plan. .11-Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. 1 – Kognitiv beteendeterapi – Wikipedia

 

Repetition: ”Låt oss titta på ettan; som just nu är i konflikt med människan – därav fixerar medvetandet i ettan, denna etta är i konflikt i hjärnan, och kan lösas upp, när hon eller han får se ettan, och ibland fixera vissa ord som öppnar den, det kanske är på ett enkelt vis. Där ettan står för ett, och upplösningen sker, vid negation av denna etta. Då sker avslappning, för det mesta. Sedan kommer tvåan, kanske en ny konflikt, som också den kan öppnas och korrigeras. Här kan vi troligen också se omedvetna processer, i vårt omedvetna. Denna löses upp, alla fall delvis, med plus och minus. Hur denna löses upp sker troligen, på ett liknande vis, som jag pratat om förut. Man skall också komma ihåg, att nya konflikter kan komma upp, och behöva mer rehabilitering, acceptans, och trygghet, ett sätt att bearbeta konflikten, så den hamnar i en viss styrka, och ger upphov till en känsla. Som kan återkomma i en ny konflikt, och jag tror också att ju starkare denna är, ju fler mottagningar sker. Så om konflikten löses, så kommer också denna konflikt, om den är tillräckligt stark, komma upp, med ett annorlunda språk, ett språk som alla fall delvis, kommer ta bort konflikten, återigen igen. Individen i fråga behöver därför terapi många gånger om, för att lösa upp olika typer av konflikter, med olika medel, kommer det en ny som härstammar i de nya konflikterna. Men också i undermedvetande, för att kroppen inte kunnat hantera den. Det är då flera konflikter, inom olika områden. Till slut, får psykologen dock bukt med problemet, efter att patienten accepterat många olika typer av konflikter, med olika typer av konflikter.”

2, och använda sig av, alla fall delvis, på sättet ovan. Det vill säga plus eller minus. Hur detta plus, hur detta minus, är en fråga om förnedring, förstärkning – för det är mer avancerat än man tror, således kommer jag filosofera, och se hur detta fungerar i detalj.

Vad händer då både ettan och tvåan, uppmärksammas så att hjärnan kommer ihåg dessa. Jo, de kommer inte slå ut varandra. När till exempel, ettan slås ut, och tvåan kommer till. Ett resultat av att tvåan känns igen av hjärnan, på grund av att det tidigare skett en konflikt, i denna. Det blir alltså, inte en motsats gentemot olika faktorer, I stället för plus minus.  Här kan individen uppnå konflikter av en mer avancerad art. Där individen, kämpar mot de båda, och minns båda från tidigare experiment. Således sker ej här en motsats, utan snarare en logisk följd, som inte ger upphov till, sina motsatser på grund av att hjärnan känner igen dem, och det kommer fram på olika banor som skiftar, skiftar mellan varandra. Och individen öppnar inte avslappning, eller förändringar, i denna situation; hjärnan kommer alltså ihåg nummer ett och två.

Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords, eller inombords, lös konflikter i hjärnan; när detta tankesätt blir uppenbart, så löses ofta en konflikt inne i hjärnan på grunder att vi koncentrerar oss på ett visst sätt, och att då konflikten upphör, mångt och mycket på grund att vi funderar, och slutar fundera på vissa händelser som tidigare mötts.

Låt texten rinna, fundera på det som finns utombords eller inombords.

Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords eller inombords.

Skillnaden här vi kan se, eller att vi förändrar ett ord, och i detta fall är ordet inte, något som förekommer att skapa för en ny avslappning.

Signalsubstanser och hur de kan bindas med humör, logik och ansiktsuttryck. Förmedlandet via logik, vad som händer när hjärnan hamnar i konflikt, sätts här under ett annat perspektiv; jag tror alltså att det vi gått igenom, i Tidigare text, då kan detta observeras på ett annat sätt, ja, från ett annat perspektiv.

Vilka signalsubstanser som ger upphov till ett humör, det ska vi analysera. I och med en blandning av signalsubstanserna, relateras detta till ett  visst beteende och ansiktsuttryck, detta ger därför upphov till, olika beteenden, så man sen kan relatera till signalsubstanser, och receptorer samt synapser. Det är alltså möjligt att se på vissa beteenden och hur det relateras till dessa faktorer. Där ansiktsuttrycket, beteendet förändras. Detta ger upphov till en förändring i beteendet, samt ansiktsuttrycket, som i alla fall delvis står i relation till våra signalsubstanser. Tidigare i verket kan man läsa om logik och hur det påverkar människan och ovan nämnda text. Tanken är alltså att det i våra hjärnor, sker in liknande process, som spelas ut på ett liknande vis. I likhet med då vi mediterar och får vissa tillstånd, som kan förenas med logik och ett vist hjärntillstånd. Nedan kan ni se ett försök att beskriva ovan från ett annat hål.

Här kommer jag skriva ett exempel, på hur KBT kan fungera, och hur jag sätter denna teori, alltså i relation till, andra faktorer, och ofta till andra terapiformer, men inte alltid.

”Tänk att någon som är utlänning, gåill en strand, ser nakna flickor, ser bröst, och får därav inte bara ångest, utan aggression likaså. När individen kommer ihåg deras klädsel, deras sätt  – det individen då kommer att tänka på, är hans egen kultur. Vi kan säga att det till och med är förbjudet, att gå utan klädsel, där mannens kultur, tänks hållas. Då mannen av någon anledning, kommer att träffa en psykolog, som har i uppgift, att hjälpa mannen, i ovan nämnda situation, och att, se till så att mannen förstår svenska normer, och till och med lagar. Det då psykologen gör, är att ta upp konflikten, då mannen, upplevt en sådan, då han ser, någonting som för honom är förbjudet. Psykologen tar då upp ämnet, löser konflikten, genom att leva sig in i individens värld, beskriva hur det i Sverige är, och därmed lösa konflikten, som mannen har i huvudet. Mannen blir då medveten av fenomenet på ett annorlunda sätt, och då löses situationen, med mindre, eller helt utan aggressioner och ångest – en konflikt har lösts.”

12.https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ct9qtIBq&id=2BC4699569BA65FD1A8251BCCCAA1F56F006EE11&thid=OIP.ct9qtIBqEbnsUBAz3lw-UgHaHV&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.drwardbond.com%2fuploads%2f1%2f4%2f1%2f2%2f14125533%2f7346353.png%3f336&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.72df6ab4806a11b9ec501033de5c3e52%3frik%3dEe4G8FYfqsy8UQ%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=332&expw=335&q=signalsubstanser&simid=608007841701195191&FORM=IRPRST&ck=913EF15B3509645F11389EED8C056D0E&selectedIndex=127&ajaxhist=0&ajaxserp=0

 Här nedan kommer jag beskriva, hur olika dessa tillstånd, som hjärnan framvrider, subjektivt men men vissa likheter som jag försöker hitta genom ett observerande fenomen. Att då hoppa genom meditation till detta kan ses som främmande, men meningen är också här att dra paralleller; logiken styr också här vårt skeende, vårt handlande, samt de ansiktsuttryck som kan observeras. Man kan också själv göra iakttagelser av sig själv, precis som man göra detta i djup slummer.

Ovan kan vi dra paralleller mellan ett handlande och dess funktion, i ett vaket tillstånd, men åckså ett lugnare sådant. Med detta  kommer jag observera olika typer av känslor, som kan frambringa ett beteende, och hur vi kan läsa av dessa, och hur vi i slutet kan få positivitet av dessa sammanbitningar, låt oss fortsätta: kbt kan användas med meditation på ett sådant sätt, att man sätter personen i avslappnat tillstånd, eller i ett meditativt läge, där, till exempel, personen får i uppgift att cirkulera genom sin vardag, då man möter en för individen, ett visst, tillstånd, som ger upphov till själslig smärta, eller något annat som individen sedan får ta upp, ges individen acceptans eller försöker finns logisk tillhörighet hos individen och psykologen. Detta kan ske infon tidigare satta villkor:

Acceptans – när man accepterar det som händer – allan watts ljudband

Verifikation – när någon verifierar en själv och ens tankar – allan watts

Trygghet – allan Wats – lugn röst – lättare att bli avslappnad – konflikterna löses upp lättare.

Att se sig själv – allan watts tankar ger upphov till att det sker stiltje i huvudet. Varför detta? kommer jag sedan analysera vidare.

Ovan kan vara något som, kan frambringas, i mängden olika metoder, och son jag också sätter, som medel att för människor, och psykologer, att experimentera med; dvs mångt i mycket meditation och likartade system. Man kan använda

Nedan illustrerar jag, hur människan försätts i olika tillstånd. Detta också det, kan frambringa människan och hur den fungerar, samt hur vi kan använda detta, inom samma genre, i vilket vi tidigare gått igenom, om måhända i ett tillstånd som är mer aktivt. Till slit kommer jag att försöka att göra en genomfattning om hur dessa tillstånd påverkar varandra

Om personen spänner ihop käkarna, kan detta vara så att denna person, känner sig arg, och ej litar på den konversationen, som han har med den andra individen har  –  om en person blir arg, så kommer ett visst ansiktsuttryck, visas. Denna visning, detta byte av känsla, ger upphov till det vi kan observera i en människas ansiktsuttryck. Låt säga att människan känner sig lugn, och sedan möts av en aggressiv individ, konflikter i hjärnan kommer fram, och löses upp, genom ett aggressivt utspelade, mot den andra individen. Vi kan här om vi vill, se ett mönster, då konflikter bryts av ett ansikte till ett annat. Detta är en teori, och bör därför inte ses som sanning.

Skeenden som går att se utanför människan, och då menar att viss humor, hur en viss känsla kan spelas ut, hur detta står i relation till, en viss känsla, och hur denna relateras till, beteendet, vid en viss respons från omgivningen. Ilska, ett resultat av signals signalsubstanser, och många andra relationer till omgivningen, och det som sker inuti människan. Detta kommer också relateras till, vilken signalsubstans kommer att tecken och vilken blandning av signalsubstanserna, och självklart hur vi kan relatera dessa till olika känslor. Nedanför gör jag det;

Om personen spänner ihop käkarna, kan detta vara så att denna person känner sig arg, och ej litar på den konversationen, som han har med den andra individer. Om en person blir arg, så kommer ett visst ansiktsuttryck, visas. Denna visning, detta byte av känsla, ger upphov till det vi kan observera i en människas ansiktsuttryck. Låt säga att människan känner sig lugn, och sedan möts av en aggressiv individ, konflikter i hjärnan kommer fram, och löses upp och kan genom ett aggressivt utspelade, mot den andra individen. Vi kan här om vi vill se ett mönster, då konflikter kan brytas av, då ett ansikte blir till ett annat. Detta är en teori, och bör därför inte ses som sanning. Man kan här se, det som  precis sker, i liket med meditation.

Uppåt med munnen är likamed att människor ler. Äckta leende har ofta en resning av ögonbrynen. Om personen håller för munnen, kan det vara så att personen försöker fejka sitt leende. Här kan, en glädjefull individ, ändra ansiktsuttryck till rädsla, genom en konflikt mot en annan människa, där upplöses då konflikten, och ses på ett beteende – en känsla, och ett ansikte. Glädje kan relateras till en signalsubstans, som alla fall delvis hänger ihop med dopamin, som för sig framåt, som en motiverade sensation, och när den klarar av, en konflikt, eller påverka något liknande, så ger en detta en rusch, en euforisk känsla. Men det finns också bakåtliggande känslor som ger upphov till ett stadie, som också det ger upphov till att människan känner glädje, och då enligt mig, är det lättare att då, att slå av en konflikt, som ger upphov till eufori och glädje. Seratonin  är inte bara en funktion som det är, utan är snarare också en känsla, som vi befinner oss i, som står i relation till, i alla fall, delvis, och mer som jag kommer att skriva om, glädje. Där på många sätt en känsla som finns i mig just nu, när jag skriver det här, för jag finner mening med livet i det, och när jag klarar av någonting. Så ger det upphov till en euforisk känsla. Det är också så att jag har en inneboende lycka, till det jag gör, och det sker vid sidan om dessa konflikter, och att påverka dem på så sätt, enligt mig, är då det lättare att gå in i konflikter, och lösa dem, som ger alla fall delvis ger, en eufori, som jag troligen upplever, när dopamin och seratonin tillsammans, påverkar varandra, på ett sätt, då det ger upphov till en tillfredsställande känsla.

Att personen biter på läpparna kan vara en indikator att hon/han är rädd, och eller ängslig. Ökad salivutsöndring kan vara ett tecken, på att personen är rädd. Konflikten löses här, till exempel att personen, har rädslan, och då flyr härifrån, för att byta konflikt, med att springa därifrån och skydda sig själv då personerna år utom fara. Ansiktet ändrar sig sen – konflikten bryts igen.

13Sorg – symtom och behandling – Doktor.se Sorg ger alla möjliga somatiska, emotionella och kognitiva reaktioner och de kan växla snabbt. Ibland blir man rädd för sina egna reaktioner, tror man håller på att bli galen, allvarligt sjuk eller att man aldrig ska komma tillbaka till ett fungerande liv igen. Ibland är sorgen så smärtsam att det känns som att man inte överlever, men det gör man! Det bästa du kan göra är att vara tillåtande mot dig själv och sänka kraven. Sorg ackompanjeras ofta av känslor av övergivenhet, tomhet eller meningslöshet. En förlust kan vara så svår att ta in att man känner sig bedövad, avskärmad eller upplever overklighetskänslor. Det är lätt att fastna i tankar om varför detta skett och om det hade gått att undvika. Det är vanligt att känna skuld för saker man gjort eller inte gjort. Ibland kan man fastna i en slags kamp mot det som skett – det får inte vara sant! Det borde inte ha skett!”

Att undra om det finns någon mening med livet överhuvudtaget är inte ovanligt. Det kan hjälpa att istället göra saker som känns meningsfulla. För att komma vidare behövs ett accepterande förhållningssätt till det som skett. Med det menas att erkänna verkligheten som den är, inte att du behöver tycka att det som skett är okej.

14-facial expressions – Bing images

15-facial expressions – Bing imagesVerywellmind.com

16- Understanding Emotions Through Facial Expressions (verywellmind.com)

–se några sådana Att känna ilska innebär en stress för kroppen så både frekventa ilske utbrott och ilska som undertrycks och inte alls hanteras kan vara bidragande faktorer till hjärtsjukdomar på sikt, på grund av förhöjda kortisolnivåer. Undertryckt ilska kan också i förlängningen ge upphov till exempelvis bitterhet eller depressivitet. Om ilskan däremot hanteras på ett konstruktivt sätt, har man i studier inte kunnat kopplingar.

17 Ilska – detta händer i kroppen | MåBra (mabra.com)

Ångest eller ångesttillstånd är ett sinnestillstånd som karakteriseras av stark rädslanervositet eller oro (enligt Svensk MeSH, ständig känsla av oro, ängslan och överhängande faror), vare sig det är situations betingat eller inte, och kan bero på ett mycket verkligt hot såväl som ett helt föreställt hot. Ångest är en helt normal reaktion och de allra flesta upplever ångest då och då. Ångest är inte farligt även om den kan vara mycket obehaglig.

Ångest kan vara en sinnesstämning eller ingå som delsymtom i en psykisk störning, till exempel ångeststörning eller depression, bero på en kroppslig sjukdom (exempelvis hjärtinfarktgiftstruma) eller uppkomma till följd av droger (som akut drogförgiftning eller utsättningsbesvär, jämför substansbetingat ångestsyndrom).

Sorg är ett känslomässigt tillstånd utlöst av oåterkalleliga eller övermäktiga negativa händelser, såsom bortgång av en nära behörig Vid förlusten av en närstående upplever de flesta människor en övergående, snarare än bestående, smärta och ångest. Denna typ av sorg är en vanlig reaktion på förlusten av en närstående och är inte förknippad med ett försämrat psykiskt hälsotillstånd. Sorg medför dock en ökad risk för att uppleva ett flertal psykiatriska diagnoser såsom depression, post-traumatisk stress och komplicerad sorg. Komplicerad sorg, till skillnad från de flesta sorgereaktioner, innebär att påtagliga symptom av sorg, såsom separationsångest, består minst 6 månader efter förlusten. Komplicerad sorg – sorg referens Wikipedia drabbar ungefär 10% av de som upplever förlusten av en närstående. Kognitiv beteendeterapi har visats effektiv i behandlingen av komplicerad sorg [1].

Känslor och hur dessa relateras till signalsubstanser, och i detta verk, kommer jag koncentrera mig på:

Noradrenalin, Energi, att koncentrera sig,

Serotonin, glädje, uppmärksamhet

Dopamin, dessa beteenden kommer att på ett bättre sätt, relateras, till att vara mer specifikt, och jag behöver också kolla upp olika beteenden, och hur dessa förs med varandra, och vart det kommer ifrån, det vill säga det faktorer som jag analyserar, signalsubstanser ,synapser, och receptorer

Positiva egenskaper, negativa egenskaper, Hur olika signalsubstanser, som styr är blandningar av olika 13 humör därav.

negativa vid en viss blandning,

Dopamin, aggression, sex, hunger

Serotonin, ångest, lättretad

Serotonin, minne, beroende, snabb behandling,

Noradrenalin, energi, förmåga att koncentrera sig

                                                                                                                              z=5-2t

                                                                                                                             s=4-3-0+2

                                                                                                                               3+2=os

                                     t=3 +2 +1,

tid= aggression i en styrka, i en tidsaxel. Ger upphov till ett beteende, som går nedåt med tiden, som sedan hamnar i zen, och som sedan, öppnar vägen till ny känsla. Hur, exakt, terroriserar jag om nedan.

Vi ser här att grafen, som ovan kommer påverkas av serotonin och dopamin, som i ett skede, en styrka, som ger upphov till en nedåtgående styrka, som kan ses genom att observera individen. Här ser vi att styrkan, av humöret varierar, och aggressionen, kan ses under olika punkter och därmed beteende mellan dessa punkter, som sen riktas åt, efter en viss logik. Detta gör att man kan följa en person, hur hon eller han påverkas, av en viss omgivning, och hur hon och han reagerar på en viss signalsubstans, receptor, samt synaps. Man kan då se, känna av, se styrkan av en tidsaxel, och därmed få en glimt av självinsikt.

z=5-2t

s=4-3-0+2

3+2=os

Slutsats och mening

Att hitta en faktor, som man kan använda, och därmed fastställa en graf. Därmed kan man se hur dopaminet, med andra signalsubstanser, visar en siffra som man kan relatera till ett ansikte, ett beteende, och hur den senare kan kopplas till en graf, så man kan se ens egna respons vid ett visst tillfälle, och vid flera tillfällen, och på så sätt förändra den själv, få självkännedom, och förändra sig därav, till en mängd olika faktorer som man kan räkna ut. Detta kan man relatera också till andra människor, genom att observera dem – se deras ansikte och beteende.

Att läsa av grafen – detta kan man göra med ovanstående cirklar, se vilket beteende man är i, och se hur detta ger upphov till, en vis graf, hur man kan förändra sig själv, observera sig själv, inom och utom. Man kan alltså följa sig själv och andra genom cirkelns ovan och relatera den till övriga kapitel. Ett exempel är ovan nämnda graf.

Vilka signalsubstanser som ger upphov till ett humör, och där vi ska analysera. I och med en blandning av signalsubstanserna, relateras detta till ett visst beteende, ansiktsuttryck. Beteende och ansiktsuttryck ger därför upphov till, olika beteenden, så man sen kan relatera till signalsubstanser, och receptorer och synapser. Det är alltså möjligt att se på vissa beteenden och hur det relateras till dessa faktorer. När ansiktsuttrycket, beteendet och förändras inom en kort, sker en lång period, detta, ger upphov till en förändring i beteendet, samt ansiktsuttrycket, som i alla fall delvis står i relation till våra signalsubstanser. Precis i förändringen av vårt beteende. Tidigare i verket kan man läsa om logik, meditation, och hur det påverkar människan och ovan nämnda text. Hoppas ni lärt er av det jag skrivit och att ni kan använda er av det i era liv!

1. Psykologi a – gymnasiet

2. Exponering – Wikipedia

  3. Kognitiv beteendeterapi – Wikipedia

  4. – Psykoterapi – Wikipedia

  5.Alan Watts -Teaches Meditation | wakening to the True Reality | Full Lecture Black Screen – YouTube

6. Psykodynamisk terapi (PDT) – mindler

                                                      7.                Neuronal Uniqueness: Stars of the Sky |  

 7. f aial expressions – Bing images

  8.  facial expressions

 9 . Bing imagesVerywellmind.comfaci  al expressions – Bing imagendersanding Emotions Through Facial

Expressions (verywellmind.com)

9  ned an alla från wikipedia Dopamin– Wikipedia

Noradrenalin – Wikipedia

Serotonin – Wikipedia

Synaps – Wikipedia

11. https://hjarnan.ifokus.se /discussion/1358935/synaps.

12.https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ct9qtIBq&id=2BC4699569BA65FD1A8251BCCCAA1F56F006EE11&thid=OIP.ct9qtIBqEbnsUBAz3lw-UgHaHV&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.drwardbond.com%2fuploads%2f1%2f4%2f1%2f2%2f14125533%2f7346353.png%3f336&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.72df6ab4806a11b9ec501033de5c3e52%3frik%3dEe4G8FYfqsy8UQ%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=332&expw=335&q=signalsubstanser&simid=608007841701195191&FORM=IRPRST&ck=913EF15B3509645F11389EED8C056D0E&selectedIndex=127&ajaxhist=0&ajaxserp=0

13. Sorg – symtom och behandling – Doktor.se

14. facial expressions – Bing images

14.facial expressions – Bing imagesVerywellmind.com

 15. Understanding Emotions Through Facial Expressions (verywellmind.com)

17. Ilska – detta händer i kroppen | MåBra (mabra.com)

Sanning och verklighet (del1)

mån 10 oktober, 2016 kl.20:10 | Inga kommentarer

Grupp, uppbyggnad, språk

Tankar om det matematiska språket och dess sanning, så som matematiken framför den, är den sanningen som vi först skall använda oss av. Att då följande exempel kan ge upphov till en vidare tankegång, kan kanske vara möjlig?

Sanning och verklighet (del2)

lör 16 december, 2017 kl.21:06 | Inga kommentarer

När iakttagarna närmar sig bilarna så finns det ökade odds till att se bilarna på ett annorlunda sätt. Detta på grund av vissa mänskliga faktorer. Såsom en repa i lacken på en bil; en mutter som sitter annorlunda- och så vidare-Perspektivism!

Man skall dock inte glömma att bilarna kan betraktas av iakttagarna på olika sätt- Subjektivitet!

Första delen

Sjukvård, hälsa och meditation

sön 17 december, 2017 kl.20:50 | Inga kommentarer

Inlägget beskriver inte den privata sektorn.

1

Nästan all aktivitet, fysisk men särskilt mental ger mig de mest absurda symptom:
Kramper, illamående, brännande sensationer med mera.

2

När jag för första gången övervägde självmord var det som att falla över ett stup i en mardröm.

3

Jag söker överlägeskänslor gentemot andra och mitt tidigare jag, i lidandet finns undantag.

4

Sveriges läkare: Ofta oförmögna till ett framgångsrikt förhållande gällande patienter som genomgått majoriteten av sjukvårdens tidsbegränsade enheter, ofta utan klar diagnos och med diffus problematik, som för patienten ej ger upphov till ett tillfredsställande vara. Det råder ingen tvekan om att den tidsbegränsade faktorn, som omöjliggör filosofiskt och strategiskt tänkande, ett tänkande som kan ge lidande ökade odds till ett förbättrat leverne.

5

Tid står självklart i relation med ekonomi och därmed politik.

6

Ovanstående insikt gav mig frihet till ett kaotiskt tänkande där jag upplevde sorg, glädje, ensamhet
– ett drama som gav mig?

liten bild hemsida

Ensamhet, experimenterande, ilska och avund gentemot mig själv, samt andra, ett vara där jag tidvis stod som förlorare och som i nutid gjort mig bättre.

7

Lois and Diana fighting is in all off us – my vision ain’t clear,
so please let me kiss our tears allot.

8

Om jag minns rätt så har min sjukdom förbättrats?

9

Sjukdomen: Jag har förbättrats och försämrats tillsammans med intet?
Läkare och flera sidor av mig själv. Dåtid och nutid?

10

Till er som läst skriften ger jag en gåva i form av ihärdighet, styrka och seghet
– mig själv med andra ord.

11

Meditation

Månad 1.

Dag 1 och dag 2: morgon och kväll

Alan Watts-Still the mind, Intro to Meditation

Dag 3 och dag 4, morgon och kväll

Body Scan-Medverkande Jon Kabast-Zinn

Dag 5 och dag 6, morgon och kväll

Alan Watts-Teaches meditation

Dag 7 och dag 8, morgon och kväll

Eva Johansson-Avslappning och mental träning

En timme om dagen gånger 2. Byt ljudband efter två dagar.
Byt därefter till beskrivning för månad 2 efter en månad.
Därefter börjar du om med beskrivningen för månad 1, fortsätt om och om igen.

Månad 2.

Dag 1 och dag 2, morgon och kväll

Alan Watts-Out of your mind

Dag 3 och dag 4, morgon och kväll

Avslappning lång 25 minuter

Dag 5 och dag 6, morgon och kväll

Alan Watts-OMeditation-OM2

Dag 7 och 8, morgon och kväll

Reading from Hindu Scriptures 2

En timme om dagen gånger 2. Byt ljudband efter två dagar. Fortsätt från start månad 1.

12

Självklart kan schemat justeras efter tid och behov. Till exempel kan man meditera en timme varje dag,
där man byter meditationsband var tredje dag.
Själv tror jag inte att det är ljudbanden i sig utan varierandet av dem som är viktigt gällande avslappning.

13

Beträffande (Alan Watts, kolla stavning) så var han inte en lysande filosof men han har en skön röst att lyssna på.

14

Jag tror att meditationsprogrammet kommer att fungera för flera eftersom det fungerar för mig.

Drömmen om frihet!

liten bild 2 hemsida

Vännen

sön 22 september, 2019 kl.12:54 | Inga kommentarer

Vad är en vänskap? Hur skall man som vän vara för att få utvecklande och tillfredsställande relationer?

Vänskapen handlar om att känna lugn och samhörighet med den umgås med, att få utlopp för sin humor, samt att ventilera sina tankar med någon. Men det handlar också om att konkurrera med varandra; jämföra sina krafter och tävla. Självklart har man olika relationer till olika människor som tillfredsställer olika behov. Ett kärleksförhållande är inte samma sak som manlig vänskap. I denna text skall jag utreda den slags vänskap som jag känner till, den vänskap som jag har fått kunskap om genom att analysera mig själv och andra, i andras, samt mina egna relationer.

En vänskap där man lär sig mycket om både sig själv och den man är vän med upplever jag ha en balans mellan förståelse, empati, styrka hos båda parter, samt konkurrens och kraftmätning. Olika vänskaper innehåller olika mycket av dessa delar, och vissa människor föredrar säkerligen en viss sorts vänskap mer än en annan. En redskap som innehåller mycket konkurrens och kraftmätning kan många gånger vara en riskabel vänskap och ibland gränsar den över till fiendskap. Något som många, eller kanske till och med de flesta – inte klarar av. En sådan här vänskap kan både hjälpa och stjälpa precis som alla andra vänskaper. Oftast finner jag denna vänskap bland män, och oftast bland män som båda vill bestämma. En annan slags vänskap är den som har mindre konkurrens, mindre kraftmätning, och många gånger genomsyras av empati. Man hjälper varandra mestadels genom förståelse, goda råd, och social gemenskap. Denna precis som den förra, är en vänskap som också den kan hjälpa och stjälpa. Många gånger är  vänskaper en blandning av båda dessa kategorier. Jag själv vill kunna ha utvecklande, tillfredsställande och givande relationer som går åt båda hållen och är någonstans mittemellan – för alla tillfredsställer de mina behov på olika sätt.

Jag såg en gång en man, en man som såg förutsättningar till att sprida sig vidare i sina vänner. Han använde ärlighet och empati, i olika grad, för olika vänner, för att höja dessa maximalt. Att hjälpa andra och att ge denna förmåga som han själv försökte utveckla till sina vänner var hans vision. När han såg andra människor som också de var mycket bra på det han själv försökte utveckla, tog han efter dessa, lärde sig av dessa, och införde deras kunskaper i sig själv. På så sätt lyckades han få största möjliga dragningskraft genom att både ge och ta, och ju mer han tog, desto mer kunde han ge, och han njöt av de båda delarna.

Problemet med många relationer är avundsjuka, fåfänga, svaghet och brist på empati. Man har svårt att glädjas med andra, glädjas med dess framgång, ja, man har svårt att se detta som ett medel till att själv höja sig – till att själv lära sig och utvecklas. Man har svårt att se att empati och förståelse, att se världen i den andres ögon – är medlet för att hjälpa sin vän maximalt. Man har svårt att vara ärlig, hård för att höja sin vän maximalt. Och man har svårt att balansera dessa saker till olika människor, i olika grad, för att få en utvecklande, och för sig själv givande vänskap.

DSC_0065 liten

Om längtan till fysisk kontakt

sön 22 september, 2019 kl.13:09 | Inga kommentarer

Jag längtar, men jag gör det fel. Jag längtar, men jag vet inte till vad. Jag ska säga mig det! Du längtar avsaknad av ensamhet med svaghet som födomedel. Jag säger då till mig! Längta efter den som kan höja dig, till den som kan ge dig och till den som du kan ge genom att ta. Har du någonsin längtat utöver dig själv. Har du någonsin förnekat utöver dig själv. Om inte! Gör det nu då, och om du då finner kärlek till nästan, då finner du kärlek till dig själv. Om du inte finner kärlek till nästan, ja då kan du alla fall bibehålla kärlek till dig själv. Så befallde jag mig en stund, och för en stund fick jag då en ljusglimt om kärleken.

DSC_1046 liten

Undersökningar av identifikationen

mån 29 januari, 2024 kl.14:29 | Inga kommentarer

inledning

Här kommer jag att dela in identifikations-punkten i tre olika delar: den första delen, är en del som kommer separera frågeställning gällande identifikations-punkten, och sen kommer stå i relation till, arbetet som proelium gjort – det vill säga jag, i ett större, tidigare verk – som jag har gjort. Som inte bara handlar om identifikationspunkten, utan som är relativt stort, och som jag inspirerats av. En annan del, handlar också om det ett tidigare verk, som Proelium, skapat – den heter hjärnans djup; jag kommer också här som ovan nämnda text, relatera mina tankar, min kunskap, till detta verk. Den sista delen, den del som kräver informationsintagning, kommer också relateras till min text, om denna text, den jag här skapar, den om identifikationspunkten.

Egna tidigare texter

Två texter av Proelium – Identifikationspugnten, förklaring av driftegenskaper, sidan ett – grunden i vår Identifikationspunkt: I detta arbete använder jag ordet identifikationspunkt, vilket är det hos oss, som bestämmer vad våra drifter påverkas av, gällande omgivningen. Denna punkt varierar från individ, till individ, beroende på vad vi har varit med om, våra värdesättningar, intressen med mera. Men det finns också en del som nästintill alla har gemensamt, och det är också därför våra drifter får utlopp av, påverkas av, och triggas i gång av många gemensamma objekt, i vår omgivning. Ett är tillexempel det motsatta könet.

Att inneha en förmåga till konkurrens. Identifikation utifrån att konkurrera gällande konflikt: Individen skapar här sin identifikation utifrån det den tycker om hos sig själv – den hatar inte andra, utan ser sig själv som stark, utan en respons som utspelar sig på så sätt, att denna respons, nedsänker det den upplevt en förlust gentemot. Man skulle kunna säga att frånvaron av denna respons ger upphov till en identifikationspunkt som förändrats mindre, som ger upphov till en mer djurisk, och på ett sätt också kanske mer naturlig – minde människoaktig, mer våldsam människa. Detta är människan utan tillstånd nedre, men med den övre.

Identifikation utifrån att konkurera gällande konflikt – Proelium Här upplever individen en lägre förmåga inom ett område gentemot en annan individ; t.ex. skönhet eller kompetens inom ett område. Ångest, avundsjuka och ilska uppkommer, särskilt då individen blir utkonkurrerad, vilket kan ske endast genom själva upplevelsen av förlusten beträffande intresset – som en utkonkurreras gällande en tävlingsegenskap. Denna ilska kan ofta få utlopp gentemot det konkurrerande i fråga, och då genom aggressionsutspelningar.

En generell identifikationspunkt – som ofta ger oss ökat självförtroende. Ett inbyggt socialt system om vad som räknas som vinst och som förlust, tror jag också förekommer, således blir själva vinsten i sig (med eller utan tävlandet) ett objekt som drifter riktas gentemot. Denna tävling, eller vilja att rangordna, förändras också i och med att våra drifter påverkas av vår genetik och påverkan av omgivning.”

Alltså; individen får inte ångest eftersom den inte upplever förlust eftersom den inte förlorar konkurrensmässigt gällande möjligheten att mot ett objekt få sin lust tillfredsställd. Benägenheten att nedsänka de som den konkurrerar gentemot finns här alltså inte. Däremot upplevs stolthet och glädje över sig själv, men också en ökad benägenhet till kamp åter igen.

Minnet: minnet är en viktig del som ej skall försvinna! Då vi utsätts för andra människor sker en slags pådragandet där människan formas både omedvetet och medvetet, därför finns det oftast roller i grupper eller individer som tenderar att vara likartade. Om en handling är riktigt hård mot invriden, kan detta minne fastna i individen mycket fort och kan därför sätta sig på minnet extra fort. Det kan också vara så att man helt och hållet går bort eller emot sina värdesättningar och där faktiskt minnet utvecklat sig själv och ändrar sig själv helt utan egna värdesättningar, utan man där endast påverkas av sina känslor. Detta går jag in på utifrån kategoriseringar, lite senare i boken på olika sätt., Sammanfattning av boken gällande driftuspelningar ,av proelium

Sammanfattning av 1

Då en identitet skapas, genom många repetitioner till hjärnan, på ett sådant vis, att vi då, genom detta, skapar en Identitet – då en känsla kommer åt en, och man inte är tillräckligt stark för att hantera den, sker en vilja att, hantera den. Om individen inte klarar av detta känslotillstånd, kommer han eller hon, försätta sig i ett visst tillstånd, som han eller hon inte klarar av – kommer detta med viss repetition, sen ske automatiskt – en identitet skapas. Om vi tvärtom känner en tilldragande känsla, blir också detta till en viss identitet. Jag kommer senare också att analysera, vissa faktorer, som ger upphov till olika regler i människan som sker inifrån. Denna känsla, är en känsla, som är så hård, så jobbig – att individen inte klarar av den.

Vad har då vårt språk att göra med detta? Vad händer exakt då denna rubbning, vilja att trycka ner, sker? Själva viljan, att inte klara av att hantera, det som är jobbigt, hos oss. Vi behöver språket för att klara av detta, därav skiljer vi oss, gentemot djur. Då vi har, denna konflikt, så trycker vi ner vissa saker med vårt språk  på ett logiskt sätt. När det är plus så klarar man av konflikten, och när det är minus så klarar man inte av den. Detta är toner av omvärlden, också det med vårt språk – som sker utifrån. Verifikation, moral, egna tidigare vårdsatsningar, och tidigare identifikations – punkter, samt vår förmåga att trycka ner enligt en viss logik, i förhållande till vårt språk – som också här ovan, finns till.

 

2 – konst och likartat

Nedan kommer ni få en titt, av hur mitt tänkande fungerar. Det är alltså svårt, av att endast läsa texten, läsa om hur vår konst fungerar. Efter detta kommer jag att analysera med hjälp av det jag skrivit, olika delar av konst i samhället. Och jag kommer kämpa för, att inte bara köra bilen, utan att förstå den.

Många typer av språk ändrar människan; värdet med poesin finns självklart här – den lever och frodas inom oss – därav är den meningsfylld. Moraliska regler, det som finns i huvudet skapat av tidigare identitet – det går eftersom filmen är vacker, enligt andra är det också, kanske ok, ok om det knyts ihop med identifikationspungten. Skönhet och popularitet påverkar också oss, musik påverkar likaså – den gör det enklare att acceptera naturen, eftersom känslan är inbokad i hjärnan, då lättare att acceptera och hantera med humor. Då aggressionen riktas till något, uppenbaras nummer två – men endast då aggression stött över ångesten. Man tål inte att titta på sig själv, ångesten eller skammen är för stor. Vi tittar på oss, klarar ej av att trycka ned känslan, med språk. Se exempel, annars tål vi den, kan kolla på denna, upphöja den. Älska den i framtiden – älska oss själva, detta ger upphov till – verifikation och logik. Mindre känsla, vinst med språk. Känsla av övertag. Djupare exempel med logik och kemi. Repetition, pennan – skriver in humor och skönhet – vår biologi är sinnessjuk, vi skapar, lever, med en lögn – vi skrattar. Ångesten minskar.  För att klara av att leva med något för vi är. I vilken nivå av ångest och aggression förändras vi. Andra känslor likaså. Språk och drift skapar vissa känslor. Kärlek tex. Vi måste överleva. Hur? Ansikten, känslor, samhälle – varierar i olika grupper. Jag ihop med dig.

 

hur ser vi på musik, film, tavlor och övrig konst? Enligt mig upplever man konsten, på ett sådant sätt, att det ger en själv, och oss, någonting. Detta någonting, kanske sällan är det någonting vi reflekterar över. Alla har vi sett på en film – men har vi alla, reflekterat över varför, och hur det påverkar oss? Jag skulle vilja säga, att människor och människan, lite, eller ingen, lagt energi på detta. Och när vi väl gör det – gör vi det inte särskilt bra; alla kan köra bil, men få kan laga motorn. Jag kommer nedan granska olika filmer och olika typer av musik, samt böcker: med hjälp av detta jag ovan, analyserat ut.

Weathers lidande

Denna bok, detta verk, kommer jag nedan att analysera: Den här boken handlar om, en ung man, som förälskar sig djupt, och som sedan, också blir olyckligt förälskad. Mannen, boken, visar upp en affär, i form av vänskap – där mannen, inte bara bli vän med den som han känner förälskelse i, utan han blir också god vän men hennes man. Man kan ganska lätt förstå, att det var i författarens värde, att göra något vackert, inte bara av kärleken, utan också av den olyckliga kärleken. Denna kärlek, denna olyckliga kärlek, fungerar på mannen så hårt, att han sedan tar livet av sig. Man kan också här se, att författaren, att Wearther  själv kommer slåss mellan ångest, samt den dova deprimerade känslan, samt åtrå till kvinnan. I slutet av boken, förfaller han så hårt  dessa tre tillstånd, att han inte klarar av dom. Han tar i stället sitt liv. Och för att klara sig, den lilla tid som bedrivs i detta, av författaren själv, lidande där han tillslut dör. Det vackra i detta tillstånd, används, inte bara genom att påverka publiken: kärleken och bildandet av Lotte, där hon ses som allt, hennes skönhet, och hennes goda humör, ja, där byts människan ut, och försats i en vackrare sådan, en vacker bok. Lyckas han då, lyckas han skapa kärlek, lyckas han skapade vackra i konflikten mellan kärlek, aggression, depression och ångest, ja det är upp till läsaren själv.

Leon

I denna film gestikuleras, ett barn, en man ett par, ett yrket. När man då tittar på film, då man för ögonen, mot det vackra samspelet mellan de två, då ser man framför allt kärleken mellan dem, och inte bara genom samhällets syn på lönnmördare –  bräckliga, det fula, det förskräckliga utan snarare det häftiga och vackra med att mörda en människa; som ett bevis av deras mål till skönhet, att de bara dödar män. Det skräckinjagande, fula och äckliga försvinner ganska fort. Det mystiska, det ovanliga, ja, det vackra mellan deras relation och deras yrke. Vilket gör att vi kan acceptera, inte bara filmen som sig, utan just det som jag nyss har sagt –  det ger det onda, det som vi räds för –  ja, det blir acceptabelt i filmens värld.

 

 

Sammanfattning av 2

Det som gör storheten, i dessa verk; är att konstnären gestikulerat konflikten, mellan olika känslor på ett storartat sätt. Jag kan då jag analyserar; riktigt känna av konflikten, i till exempel Werthers lidande i; då där känslorna, mellan ångest, attraktion samt depression – förs fram. Eller då jag sluts, på det hemska med ett lönnmord – då jag i stället förtrollas av kärleken som visas i filmen. Eller då jag, stundtals för in mig själv, i ett destruktivt syfte, eller väljer att lägga mig ned – ned, ned djupt, ned.

Slutgiltig sammanfattning

Tanken går i omgångar från upplevd nutid till dåtid, från stiltje till att analysera denna stiltje. Vi skapar oss själva, från oss själva

Djupet

tor 08 februari, 2024 kl.21:14 | Inga kommentarer Djupet – konflikterna i våra hjärnor

I den här texten, kommer jag att undersöka hur hjärnan ter sig, under olika situationer, och hur denna bygger upp konflikter, och hur kroppen försöker att lösa dessa, och därmed försätta individen i ett visst tillstånd. Artikeln är teoretisk, och jag kommer logiskt, att använda olika terapiformer, för att komma så nära, en intressant artikel som möjligt. Tillvägagångssättet är experimentellt, och uppkommit genom observationer av mig själv, samt artiklar; och därefter upplöstes det en idé, som för mig verkade intressant, och som kan tas längre genom en filosofisk samt vetenskaplig approach. Målet var att få människor börja tänka inom samma bana, hitta sig själva, och i och med detta intressera sig av ämnet, och även kunna använda sig av det i sina liv, för att finna njutning, av själva tänkandet, och att bevisa, det som jag kanske inte klarat av.

logik: Låt säga att vi har olika dörrar, där texten inom oss öppnar en dörr, och vi därmed upplever stiltje. Detta sker när medvetandet upptäcker sig själv, och riktar sin spänning till ett visst område. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi, Jag kommer här att granska terapiformen KBT, se hur denna fungerar på människor, och koppla den till mina egna tankar, där den ter sig på ett liknande sätt, och på så sätt, komma närmare en tillfredsställande likhet, där båda faktorerna; ges likhet, olikhet, samt bevis, där man kan känna igen, och därmed känna teorin, och därmed finna någonting som kan ses som något intressant, men som också kan kopplas till en mängd olika faktorer.

Här kommer jag skriva egna, eller flera exempel, på hur KBT kan fungera, och hur jag sätter denna teori, alltså i relation till, andra faktorer, och ofta till andra terapiformer, men inte alltid. Tänk att någon som är utlänning, går till en strand, ser nakna flickor, ser bröst, och får därav inte bara ångest, utan aggression likaså. När individen kommer ihåg deras klädsel, deras sätt  –  det individen då kommer att tänka på, är hans egen kultur. Vi kan säga att det till och med är förbjudet, att gå utan klädsel, där mannens kultur, tänks hållas. Då mannen av någon anledning, kommer att träffa en psykolog, som har i uppgift, att hjälpa mannen, i ovan nämnda situation, och att se till så att mannen förstår svenska normer, och till och med lagar. Det då psykologen gör, är att ta upp konflikten, då mannen, upplevt en sådan, då han ser, någonting som för honom är förbjudet. Psykologen tar då upp ämnet, löser konflikten, genom att leva sig in i individens värld, beskriva hur det i Sverige är, och därmed lösa konflikten, som mannen har i huvudet. Mannen blir då medveten av fenomenet på ett annorlunda sätt, och då löses situationen, med mindre, eller, helt utan aggressioner och ångest – en konflikt har lösts.1 – psykologi a gymnasiet. 2 –Exponering  Wikipedia. 3 – Kognitiv beteendeterapi  Wikipedia

 Psykodynamisk terapi

Denna terapi, kunskap, och teori: utgår i alla fall delvis, på att leta upp olika konflikter, i kroppen, som vi sorterar bort, glömt, eller förbisett, som kan ge upphov till, inte bara ångest, utan också till depression. Detta tror jag också är en konflikt i vårt undermedvetna, som kan vid en dynamisk terapiform, tas till ytan – göras medveten och därmed lösbar. Teorin är alltså, att kroppen förs framåt, genom olika konflikter, som hjärnan vill lösa – när medvetenhet om denna konflikt, hur man ska lösa den, vad den bidrar med; ger upphov till ett slags tänkesätt, som vi nedanför skall terrorisera om. Tillexempel när vi mediterar. Som tidigare exempel, fungerar processen, på liknande sätt, men nya konflikter, som förs upp i medvetandet, något man inte kommer ihåg, kommer attacken, som har varit medvetet, under flera år; något som gett oss ångest, men som vi inte förstår: Detta kan ge upphov till, att dessa konflikter kommer upp, och då fungerar det på samma sätt som tidigare, en teori, det vill säga KBT, och när dessa är uppe, så finns möjligheter att sänka dem, så kan man med tanken förbättra dem, och ge en konsekvens, som gör det mindre sannolikt att beteendet upprepas.

 4 – Psykoterapi  Wikipedia, Hjärnan kan begripa hur man blir avslappnad, och bli av med konflikter. Detta med en benägenhet om att vilja slappna av, och hur detta ger upphov till, ett tillstånd som vi vill möta. Att vi vill ha, och föras fram till, denna vilja, att låta oss säga att vi vill slappna av, detta ger upphov till, en ansträngning, då vi vill uppleva, den känslan som individen vill komma åt. Detta ger alltså en ansträngning, som man vill bort ifrån, vilket ger upphov till en annan ansträngning, det vill säga att man vill komma till ett visst område, och att denna vilja i oss rapporterar oss, till en viss spänning, där själva ansträngningen, i hjärnan, ger upphov till att vi inte kommer dit vi vill, på grund av ansträngningen, att vi vill komma dit.

Jag kommer att frambringa en teori med text och bilder, hur denna konflikt kommer till, upplöses, beroende på hur vi ser på varandra, konflikten som sker i hjärnan, och hur människan kan, då den är medveten om, denna konflikt och försöker att bli av med den.

Låt säga att vi har olika dörrar, där texten inombords öppnar en dörr, och att vi därmed upplever stiltje, där vi senare, upplever en konflikt igen. Låt säga att vi tittar på nummer ett, och att vi upplever ett stiltje. Exakt vad det är som gör att människan får bort sin konflikt och sätts i stiltje, gång efter gång?  Jag kommer bland annat undersöka, en utövare, som sysselsätter sig med, meditation, som upplevt denna stiltje, där vi kan sätta oss i relation till denna styrka, och se om vi upplever samma sak. Sen ska jag också se om jag hittar ett logiskt mönster till detta. Vi tittar på nummer ett, ett stiltje uppkommer, då har medvetandet förts igenom, det vi tittar på, en spänning, då denna försvinner, blir tvåan eller trean, ettan  igen – det som man tittar på. Konflikten föds igen, då vi blir medvetna, om oss själva, igen. Trean och tvåan är gamla minnen som vid uppenbarelse flyttas, igen.

 Jag föreslår att ni lyssnar på nedanstående ljudklipp, observerar, och försöker att hitta ett mönster i meditationen – då det ger upphov till det som jag skrivit om. Jag kommer här se vilka relationer, där de olika faktorerna – slåss och relateras till varandra, i det mänskliga psyket. Därav studerandet av allan watts och hans lära.

Allan Wats – intro to meditation ljudband, Tea Ching t-allan watts röst är mycket trygg, och ger upphov till, ett lugn med mindre ångest. Där själva ångesten, när vi lyssnar, är en bidragande faktor, då den reduceras, till att göra Meditation med Allan Watts till fler lugna perioder – och därmed är det lättare att få dessa lugna perioder, då man har en trygg röst till hands. Detta gäller självklart inte bara allan watts, utan psykologer likaså; vi tenderar alltså att lyssna mer, känna oss tryggare, och få lättare att lösa upp konflikter, då en psykolog har en trygg röst.

Jag kommer att gå igenom olika terapiformer och se, om de har gemensamheter med min teori. Och hur länge denna stiltje håller på; i förhållande till just någonting; en siffra, ett lugn, en logik, och olika terapiformer, samt hur dessa hänger ihop. Meditation använder jag som verktyg för att komma åt, idéer, och hur dessa fungerar ihop.

Faktorer som ger upphov till stiltje

Acceptans – när man accepterar det som händer – allan watts ljudband.

Verifikation – när någon verifierar en själv och ens tankar – allan watts.

Trygghet – allan Wats – lugn röst – lättare att bli avslappnad – konflikterna löses upp lättare.

Att se sig själv – allan watts tankar ger upphov till att det sker stiltje i huvudet. Varför detta? kommer jag sedan analysera vidare.

Logiken i språket – Exempel

Här kommer jag att fundera på om logiken och språket, hänger ihop med vissa konflikter i hjärnan. Jag kommer här figurera ut, hur olika ord och meningar, ges som effekt till att lösa konflikter, och också kanske att skapa dem. Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords, eller inombords – här sker något som vi kan sätta i relation, med, hur konflikter upplöses, och hur vi därmed byter språk, blir avslappnade, eller hur vi hamnar i konflikter –  dessa tenderar i att hänga ihop med varandra, gällande bilden som jag har tidigare fört fram. Nu kommer jag undersöka fenomenet ytterligare.: Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords eller inombords,  när detta tankesätt blir uppenbart, så löses ofta en konflikt inne i hjärnan på grund att vi koncentrerar oss på ett visst sätt, och att då konflikten upphör, mångt och mycket på grund att vi funderar, och slutar fundera, på vissa händelser, som tidigare möts.

1 – Låt texten rinna, fundera på det som finns utombords eller inombords.

2 – låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords eller inombords.

 Skillnaden här vi kan se, är att vi förändrar ett ord, och i detta fall är ordet inte, något som förekommer att skapa för en ny avslappning; inte.

Att vara låst i sin avslappning: Skillnaden här vi kan se, är att vi förändrar ett ord, och i detta fall är ordet inte, det som förekommer för att skapa en ny avslappning. Personen kommer till slut, återkomma i konflikt, då han, hon, då hjärnan vänt sig och skapat en konflikt, som ger upphov till, att inte slappna av – kommer personen troligen, bli medveten om, att det inte längre går att använda systemet, inte, för att nå avslappning. Nu vill jag att ni tittar på dagen, vad som hänt, och vilka känslor det har fört med sig. Konflikterna som skett under dagen, som vi många gånger tryckt undan, kan här visas, accepteras, och, via rätt ord förändras, enligt tidigare följa skiss och modul.

1 – Du gjorde ingenting fel.

2 – Du gjorde fel och behöver förbättra, dig.

3 –  Tänk på det som har hänt och acceptera det.

4 – Detta kan vara ett utmärkt förbättringsätt, att komma på vardagen, hjälpa den vidare, och på så sätt kontrollera situationen. Här fungerar också, tror jag, en liknande strategi som ovan.

5 – Jag accepterar problemet som det är.

6 –  jag ringer en vän som skapade denna konflikt.

7 –  Dessa olika alternativ kan lösa upp olika typer av konflikter.

Att prata med någon, med konflikterna tillhands, detta kan till exempel, ske med en psykolog, som kan säga att du inte gjort något fel, och personen i fråga, som gjort något negativt gentemot dig, löser upp problemet, med hjälp av psykologen, som verifierar dina egna tankar, eller faktiskt tvärtom – konflikten bryts; hur länge och till vilken styrka, kan jag just nu inte säga. Denna acceptans, kan hålla i sig flera timmar, och till och med flera månader, om det har varit riktigt betydande. Ett exempel, kan vara en våldtagen kvinna, som inte förklarat vad som hänt till någon, psykologen kan då fungera, som en person som säger till individen att, att det inte var hennes fel. Under denna tid, fortgår också andra konflikter såklart. Men våldtäkten, som ger en underliggande ångest, kan som sagt förbättras, genom att få verifikation, om psykologen säger att individen gjort fel, att våldtäkten inte var en våldtäkt, så kan detta dock ge upphov till sorg och ångest, och istället aggression om patienten inte håller med.

Här kan vi se verifikationen som ett plus, om den verifieras på ett gott sätt, tvärtom, om psykologen säger att det är dåligt, och att hon inte våldtagits, kan detta också faktiskt, ske på ett sådant sätt, att individen blir arg, eller visar aggression, som kan, om individen, är tillräckligt stark, och säker på sin sak, ge upphov till  känslan av någonting negativt hos psykologen; till exempel så visar han eller hon, aggression gentemot psykologen. Här kan vi också se ett språk samt känsla, som påverkar konflikten, och ger människan, när konflikten bryts, olika känslor. Dessa konflikter kan tas upp försiktigt, så att individen inte räds för att hantera dessa, men slutligen, om de då kommer upp, med terapi, från vårt  undermedvetna, som står i relation till psykologens kompetens – då  denna konflikt då upphör, kan bero på ett särskilt språk, som samlats inne i individen, och behöver därmed verifieras, på ett sådant sätt, att psykologen använder rätt språk, så individen inte blir förvirrad, eller påverkas på ett annat sätt, än lättja – konflikten löses då upp.

Låt oss titta på ettan, som just nu är i konflikt, med människan – därav fixerar medvetandet i ettan, denna etta är i konflikt i hjärnan, och kan lösas upp, när hon eller han får se ettan, och ibland fixera vissa ord som öppnar den, det kanske är på ett enkelt vis. Där ettan står för ett, och upplösningen sker, vid negation av denna etta. Då sker avslappning, för det mesta. Sedan kommer tvåan, kanske en ny konflikt, som också den kan öppnas och korrigeras. Här kan vi troligen också se omedvetna processer, i vårt omedvetna. Denna löses upp, alla fall delvis, med plus och minus. Hur denna löses upp sker troligen, på ett liknande vis, som jag pratat om förut. Man skall också komma ihåg, att nya konflikter kan komma upp, och behöva mer rehabilitering, acceptans, och trygghet, ett sätt att bearbeta konflikten, så den hamnar i en viss styrka, och ger upphov till en känsla. Som kan återkomma i en ny konflikt, och jag tror också att ju starkare denna är, ju fler mottagningar sker. Så om konflikten löses, så kommer också denna konflikt, om den är tillräckligt stark, komma upp, med ett annorlunda språk, ett språk som alla fall delvis, kommer ta bort konflikten, återigen igen. Individen i fråga behöver därför terapi många gånger om, för att lösa upp olika typer av konflikter, med olika medel, kommer det en ny som härstammar i de nya konflikterna. Men också i undermedvetande, för att kroppen inte kunnat hantera den. Det är de flera konflikter, inom olika områden. Till slut, får psykologen dock bukt med problemet, efter att patienten accepterat många olika typer av konflikter, med olika typer av språk, och använda sig, alla fall delvis, på sättet ovan. Det vill säga plus eller minus. Hur detta plus, hur detta minus, är en fråga om förnedring, förstärkning – för det är mer avancerat än man tror, således kommer jag filosofera, och se hur detta fungerar i detalj.

Vad händer då både 1 och 2, uppmärksammas, så att hjärnan kommer ihåg dessa. Jo, de kommer inte slå ut varandra. När till exempel, ettan slås ut, och tvåan kommer de, tillslut, resultera av att 2 känns igen av hjärnan, på grund av att det tidigare skett en konflikt, i denna. Det blir alltså, inte en motsats, gentemot olika faktorer, I stället för plus, minus. Kan det till exempel bli plus plus, eller minus minus, som blir plus. Här kan individen uppnå konflikter av en mer avancerad art. Där individen, kämpar mot, de båda, och minns båda från tidigare, experiment. Således sker ej här en motsats, utan snarare en logisk följd, som inte ger upphov till, sina motsatser, på grund av att hjärnan känner igen dem, och de kommer fram på olika banor, som skiftar, skiftar mellan varandra. Och individen som inte öppnar avslappningen, eller förändringarna, i denna situation; hjärnan kommer alltså ihåg nummer 1 och 2.

Upplösningen sker då denna syn ses på ettan själv. Då sker avslappning – för det mesta. Sedan kommer tvåan, en ny konflikt, som  kan öppnas och korrigeras. Här kan vi troligen också se omedvetna processer. Hur denna löses upp sker troligen, på ett liknande vis, som jag pratat om förut. Man skall också komma ihåg, att nya konflikter kan komma upp, och behöva mer rehabilitering, acceptans, och trygghet, än andra konflikter. Individen i fråga behöver därför terapi många gånger om.  Till slut får förhoppningsvis psykologen bukt med problemet, efter att patienten accepterat många olika typer av konflikter, med olika typer av språk.

Ett: hjärnan känner till ettan, i ovan nämnda fas. Så man måste nå nummer tre eller två, för att finna något nytt, och då för att öppna avslappning, och liknande känslor därtill. Då personen förändrar orden, kan detta ge upphov till avslappning. Att inte slappna av, och att inte bryr sig om avslappningen. Att höra detta kan ge upphov till en ny avslappning. Varför är då detta så, och varför löses då konflikten? Här tas konflikten till ett annat område. När människan inte bryr sig om konflikten, då blir hon åter avslappnad. Att då nå trean för avslappnig kan vara ett måste, ibland, för att nå avslappning. Vi kommer ihåg tvåan och försöker förändra den. Ett tidigare minne finns i trean. Till exempel: vi försöker förändra en vis känsla när en annan känsla försöker förändra denna känsla. Vi kommer på oss då blir tvåan ett, och trean tror jag då försvinner. Sen uppkommer troligen en ny konflikt.

1 – Människan känner till både ett och två, då fungerar inte två. och då måste nummer tre nås. Kanske för att motsatserna finns där, det vill säga avslappning, och kommer därmed till två eller ett igen.  Snarare kommer denna hjärna, komma ihåg, och lösningen av konflikten blir väldigt kort, nästintill ej kännbar – man hamnar i konflikt igen.

2- Att då ta upp konflikter, som är nya, så vi kan föra oss framåt Igen; detta gör jag ett exempel på nedan. För att nå detta, måste vi ha ett annat språk, som hjärnan inte känner till.

Att filosofera, och göra arbetet något nära vetenskapen, för att komma in på djupet, och kemiska förändringar, för att se hur detta kan påverka hjärnan; jag kommer terrorisera, runt omkring detta. Ja fundera på det som sker utombords eller inombords. Att bevisa detta genom en bild, eller att terrorisera runt omkring det. För att se att det finns mönster runt omkring detta tankesät.

5-Alan Watts Teaches Meditation | Awakening to the True Reality | Full Lecture Black Screen – YouTube

 Som tidigare exempel, fungerar processen på liknande sätt, men med nya konflikter – som förs upp i medvetandet, något man inte kommer ihåg, kommer någonting som har varit medvetet under flera år, något som gett oss ångest, men som vi inte förstår. Detta kan ge upphov till, att dessa konflikter kommer upp. Och då fungerar de på samma sätt som tidigare teori, det vill säga KBT, och när dessa är uppe så finns möjligheter att sänka den , och med tanken, förbättra dem, och ge en konsekvens som gör det är mindre sannolikt att beteendet upprepas.

PDT

Psykodynamisk terapi (PDT) – mindlerStrategin kan lyckas tillfälligt, men i stället kan symptom uppstå på andra håll i livet. I PDT hjälper terapeuten dig att få syn på sådana omedvetna konflikter, så att du kan ta itu med dem, på ett moget sätt, i stället för att förneka dem” –

Repeterande och språk

Här kommer jag att gå igenom, hur en konflikt uppkommit, och när den bryts och därmed kommer denna byta känsla. Och om man vill förenkla, så kan konflikten brytas upp, genom att få ett ansträngt ansikte, ett visst beteende, och efter konflikten också ett avslappnat sådan.

6.facial expressions – Bing images

7 facial expressions –

 8. Bing imagesVerywellmind.comfacial expressions – Bing images

9.Understanding Emotions Through Facial Expressions (verywellmind.com)

 

Här nedan, representerar jag ett, meditationschema, där man kan följa, det jag pratar om.  Här nedan kan ni följa er själva, era konflikter, och hur dessa löses upp. Detta är helt enkelt ett verktyg, för att känna konflikter och hur de bryts av. Ni kan också fundera på hur era ansiktsuttryck förändras när en konflikt förändras, inte bara under meditation, men också hur dessa förändras under ovan nämnda terapimetoder.

Meditation, i de tidigare delarna, gällande konflikter

Månad 1.

Dag 1 och dag 2: morgon och kväll

Alan Watts-Still the mind, Intro to Meditation

Dag 3 och dag 4, morgon och kväll

Body Scan-Medverkande Jon Kabast-Zinn

Dag 5 och dag 6, morgon och kväll

Alan Watts-Teaches meditation

Dag 7 och dag 8, morgon och kväll

Eva Johansson-Avslappning och mental träning

En timme om dagen gånger 2. Byt ljudband efter två dagar.
Byt därefter till beskrivning för månad 2 efter en månad.
Därefter börjar du om med beskrivningen för månad 1, fortsätt om och om igen.

Månad 2.

Dag 1 och dag 2, morgon och kväll

Alan Watts-Out of your mind

Dag 3 och dag 4, morgon och kväll

Avslappning lång 25 minuter

Dag 5 och dag 6, morgon och kväll

Alan Watts-OMeditation-OM2

Dag 7 och 8, morgon och kväll

Reading from Hindu Scriptures 2

En timme om dagen gånger 2. Byt ljudband efter två dagar. Fortsätt från start månad 1.

 

Självklart kan schemat justeras efter tid och behov. Till exempel kan man meditera en timme varje dag,
där man byter meditations-band var tredje dag.

Signalsubstanser, molekyler, synapser

7. – referens –  Neuronal Uniqueness: Stars of the Sky |  

jag kommer här att undersöka receptor, signalsubstanser, synapser, och hur jag kan relatera dem till mitt arbete.

Dopamin

Nodralin

Serotonin

Synapser

Receptorer

Man kan säga att signalsubstansen är bilen, där vägen är synapsen och målet receptorn.

8- nedan

Dopamin – Wikipedia

Noradrenalin – Wikipedia

Serotonin – Wikipedia

Synaps – Wikipedia

Receptor – Wikipedia

9. https://hjarnan.ifokus.se /discussion/1358935/synaps. Här kommer jag diskutera, olika faktorer, där jag går in på hur språket fungerar, dess faktorer som jag hittar. Jag kommer här att visa, gå igenom, receptorer, känslor, signalsubstanser, minne, och hjärnan som förbinder dem till olika faktorer. Jag beslöt mig att ta tag i detta, på ett självsäkert sätt, men jag fortsätter ändå på ett teoretiskt plan. .11-Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. 1 – Kognitiv beteendeterapi – Wikipedia

 

Repetition: ”Låt oss titta på ettan; som just nu är i konflikt med människan – därav fixerar medvetandet i ettan, denna etta är i konflikt i hjärnan, och kan lösas upp, när hon eller han får se ettan, och ibland fixera vissa ord som öppnar den, det kanske är på ett enkelt vis. Där ettan står för ett, och upplösningen sker, vid negation av denna etta. Då sker avslappning, för det mesta. Sedan kommer tvåan, kanske en ny konflikt, som också den kan öppnas och korrigeras. Här kan vi troligen också se omedvetna processer, i vårt omedvetna. Denna löses upp, alla fall delvis, med plus och minus. Hur denna löses upp sker troligen, på ett liknande vis, som jag pratat om förut. Man skall också komma ihåg, att nya konflikter kan komma upp, och behöva mer rehabilitering, acceptans, och trygghet, ett sätt att bearbeta konflikten, så den hamnar i en viss styrka, och ger upphov till en känsla. Som kan återkomma i en ny konflikt, och jag tror också att ju starkare denna är, ju fler mottagningar sker. Så om konflikten löses, så kommer också denna konflikt, om den är tillräckligt stark, komma upp, med ett annorlunda språk, ett språk som alla fall delvis, kommer ta bort konflikten, återigen igen. Individen i fråga behöver därför terapi många gånger om, för att lösa upp olika typer av konflikter, med olika medel, kommer det en ny som härstammar i de nya konflikterna. Men också i undermedvetande, för att kroppen inte kunnat hantera den. Det är då flera konflikter, inom olika områden. Till slut, får psykologen dock bukt med problemet, efter att patienten accepterat många olika typer av konflikter, med olika typer av konflikter.”

2, och använda sig av, alla fall delvis, på sättet ovan. Det vill säga plus eller minus. Hur detta plus, hur detta minus, är en fråga om förnedring, förstärkning – för det är mer avancerat än man tror, således kommer jag filosofera, och se hur detta fungerar i detalj.

Vad händer då både ettan och tvåan, uppmärksammas så att hjärnan kommer ihåg dessa. Jo, de kommer inte slå ut varandra. När till exempel, ettan slås ut, och tvåan kommer till. Ett resultat av att tvåan känns igen av hjärnan, på grund av att det tidigare skett en konflikt, i denna. Det blir alltså, inte en motsats gentemot olika faktorer, I stället för plus minus.  Här kan individen uppnå konflikter av en mer avancerad art. Där individen, kämpar mot de båda, och minns båda från tidigare experiment. Således sker ej här en motsats, utan snarare en logisk följd, som inte ger upphov till, sina motsatser på grund av att hjärnan känner igen dem, och det kommer fram på olika banor som skiftar, skiftar mellan varandra. Och individen öppnar inte avslappning, eller förändringar, i denna situation; hjärnan kommer alltså ihåg nummer ett och två.

Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords, eller inombords, lös konflikter i hjärnan; när detta tankesätt blir uppenbart, så löses ofta en konflikt inne i hjärnan på grunder att vi koncentrerar oss på ett visst sätt, och att då konflikten upphör, mångt och mycket på grund att vi funderar, och slutar fundera på vissa händelser som tidigare mötts.

Låt texten rinna, fundera på det som finns utombords eller inombords.

Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords eller inombords.

Skillnaden här vi kan se, eller att vi förändrar ett ord, och i detta fall är ordet inte, något som förekommer att skapa för en ny avslappning.

Signalsubstanser och hur de kan bindas med humör, logik och ansiktsuttryck. Förmedlandet via logik, vad som händer när hjärnan hamnar i konflikt, sätts här under ett annat perspektiv; jag tror alltså att det vi gått igenom, i Tidigare text, då kan detta observeras på ett annat sätt, ja, från ett annat perspektiv.

Vilka signalsubstanser som ger upphov till ett humör, det ska vi analysera. I och med en blandning av signalsubstanserna, relateras detta till ett  visst beteende och ansiktsuttryck, detta ger därför upphov till, olika beteenden, så man sen kan relatera till signalsubstanser, och receptorer samt synapser. Det är alltså möjligt att se på vissa beteenden och hur det relateras till dessa faktorer. Där ansiktsuttrycket, beteendet förändras. Detta ger upphov till en förändring i beteendet, samt ansiktsuttrycket, som i alla fall delvis står i relation till våra signalsubstanser. Tidigare i verket kan man läsa om logik och hur det påverkar människan och ovan nämnda text. Tanken är alltså att det i våra hjärnor, sker in liknande process, som spelas ut på ett liknande vis. I likhet med då vi mediterar och får vissa tillstånd, som kan förenas med logik och ett vist hjärntillstånd. Nedan kan ni se ett försök att beskriva ovan från ett annat hål.

Här kommer jag skriva ett exempel, på hur KBT kan fungera, och hur jag sätter denna teori, alltså i relation till, andra faktorer, och ofta till andra terapiformer, men inte alltid.

”Tänk att någon som är utlänning, gåill en strand, ser nakna flickor, ser bröst, och får därav inte bara ångest, utan aggression likaså. När individen kommer ihåg deras klädsel, deras sätt  – det individen då kommer att tänka på, är hans egen kultur. Vi kan säga att det till och med är förbjudet, att gå utan klädsel, där mannens kultur, tänks hållas. Då mannen av någon anledning, kommer att träffa en psykolog, som har i uppgift, att hjälpa mannen, i ovan nämnda situation, och att, se till så att mannen förstår svenska normer, och till och med lagar. Det då psykologen gör, är att ta upp konflikten, då mannen, upplevt en sådan, då han ser, någonting som för honom är förbjudet. Psykologen tar då upp ämnet, löser konflikten, genom att leva sig in i individens värld, beskriva hur det i Sverige är, och därmed lösa konflikten, som mannen har i huvudet. Mannen blir då medveten av fenomenet på ett annorlunda sätt, och då löses situationen, med mindre, eller helt utan aggressioner och ångest – en konflikt har lösts.”

12.https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ct9qtIBq&id=2BC4699569BA65FD1A8251BCCCAA1F56F006EE11&thid=OIP.ct9qtIBqEbnsUBAz3lw-UgHaHV&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.drwardbond.com%2fuploads%2f1%2f4%2f1%2f2%2f14125533%2f7346353.png%3f336&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.72df6ab4806a11b9ec501033de5c3e52%3frik%3dEe4G8FYfqsy8UQ%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=332&expw=335&q=signalsubstanser&simid=608007841701195191&FORM=IRPRST&ck=913EF15B3509645F11389EED8C056D0E&selectedIndex=127&ajaxhist=0&ajaxserp=0

 Här nedan kommer jag beskriva, hur olika dessa tillstånd, som hjärnan framvrider, subjektivt men men vissa likheter som jag försöker hitta genom ett observerande fenomen. Att då hoppa genom meditation till detta kan ses som främmande, men meningen är också här att dra paralleller; logiken styr också här vårt skeende, vårt handlande, samt de ansiktsuttryck som kan observeras. Man kan också själv göra iakttagelser av sig själv, precis som man göra detta i djup slummer.

Ovan kan vi dra paralleller mellan ett handlande och dess funktion, i ett vaket tillstånd, men åckså ett lugnare sådant. Med detta  kommer jag observera olika typer av känslor, som kan frambringa ett beteende, och hur vi kan läsa av dessa, och hur vi i slutet kan få positivitet av dessa sammanbitningar, låt oss fortsätta: kbt kan användas med meditation på ett sådant sätt, att man sätter personen i avslappnat tillstånd, eller i ett meditativt läge, där, till exempel, personen får i uppgift att cirkulera genom sin vardag, då man möter en för individen, ett visst, tillstånd, som ger upphov till själslig smärta, eller något annat som individen sedan får ta upp, ges individen acceptans eller försöker finns logisk tillhörighet hos individen och psykologen. Detta kan ske infon tidigare satta villkor:

Acceptans – när man accepterar det som händer – allan watts ljudband

Verifikation – när någon verifierar en själv och ens tankar – allan watts

Trygghet – allan Wats – lugn röst – lättare att bli avslappnad – konflikterna löses upp lättare.

Att se sig själv – allan watts tankar ger upphov till att det sker stiltje i huvudet. Varför detta? kommer jag sedan analysera vidare.

Ovan kan vara något som, kan frambringas, i mängden olika metoder, och son jag också sätter, som medel att för människor, och psykologer, att experimentera med; dvs mångt i mycket meditation och likartade system. Man kan använda

Nedan illustrerar jag, hur människan försätts i olika tillstånd. Detta också det, kan frambringa människan och hur den fungerar, samt hur vi kan använda detta, inom samma genre, i vilket vi tidigare gått igenom, om måhända i ett tillstånd som är mer aktivt. Till slit kommer jag att försöka att göra en genomfattning om hur dessa tillstånd påverkar varandra

Om personen spänner ihop käkarna, kan detta vara så att denna person, känner sig arg, och ej litar på den konversationen, som han har med den andra individen har  –  om en person blir arg, så kommer ett visst ansiktsuttryck, visas. Denna visning, detta byte av känsla, ger upphov till det vi kan observera i en människas ansiktsuttryck. Låt säga att människan känner sig lugn, och sedan möts av en aggressiv individ, konflikter i hjärnan kommer fram, och löses upp, genom ett aggressivt utspelade, mot den andra individen. Vi kan här om vi vill, se ett mönster, då konflikter bryts av ett ansikte till ett annat. Detta är en teori, och bör därför inte ses som sanning.

Skeenden som går att se utanför människan, och då menar att viss humor, hur en viss känsla kan spelas ut, hur detta står i relation till, en viss känsla, och hur denna relateras till, beteendet, vid en viss respons från omgivningen. Ilska, ett resultat av signals signalsubstanser, och många andra relationer till omgivningen, och det som sker inuti människan. Detta kommer också relateras till, vilken signalsubstans kommer att tecken och vilken blandning av signalsubstanserna, och självklart hur vi kan relatera dessa till olika känslor. Nedanför gör jag det;

Om personen spänner ihop käkarna, kan detta vara så att denna person känner sig arg, och ej litar på den konversationen, som han har med den andra individer. Om en person blir arg, så kommer ett visst ansiktsuttryck, visas. Denna visning, detta byte av känsla, ger upphov till det vi kan observera i en människas ansiktsuttryck. Låt säga att människan känner sig lugn, och sedan möts av en aggressiv individ, konflikter i hjärnan kommer fram, och löses upp och kan genom ett aggressivt utspelade, mot den andra individen. Vi kan här om vi vill se ett mönster, då konflikter kan brytas av, då ett ansikte blir till ett annat. Detta är en teori, och bör därför inte ses som sanning. Man kan här se, det som  precis sker, i liket med meditation.

Uppåt med munnen är likamed att människor ler. Äckta leende har ofta en resning av ögonbrynen. Om personen håller för munnen, kan det vara så att personen försöker fejka sitt leende. Här kan, en glädjefull individ, ändra ansiktsuttryck till rädsla, genom en konflikt mot en annan människa, där upplöses då konflikten, och ses på ett beteende – en känsla, och ett ansikte. Glädje kan relateras till en signalsubstans, som alla fall delvis hänger ihop med dopamin, som för sig framåt, som en motiverade sensation, och när den klarar av, en konflikt, eller påverka något liknande, så ger en detta en rusch, en euforisk känsla. Men det finns också bakåtliggande känslor som ger upphov till ett stadie, som också det ger upphov till att människan känner glädje, och då enligt mig, är det lättare att då, att slå av en konflikt, som ger upphov till eufori och glädje. Seratonin  är inte bara en funktion som det är, utan är snarare också en känsla, som vi befinner oss i, som står i relation till, i alla fall, delvis, och mer som jag kommer att skriva om, glädje. Där på många sätt en känsla som finns i mig just nu, när jag skriver det här, för jag finner mening med livet i det, och när jag klarar av någonting. Så ger det upphov till en euforisk känsla. Det är också så att jag har en inneboende lycka, till det jag gör, och det sker vid sidan om dessa konflikter, och att påverka dem på så sätt, enligt mig, är då det lättare att gå in i konflikter, och lösa dem, som ger alla fall delvis ger, en eufori, som jag troligen upplever, när dopamin och seratonin tillsammans, påverkar varandra, på ett sätt, då det ger upphov till en tillfredsställande känsla.

Att personen biter på läpparna kan vara en indikator att hon/han är rädd, och eller ängslig. Ökad salivutsöndring kan vara ett tecken, på att personen är rädd. Konflikten löses här, till exempel att personen, har rädslan, och då flyr härifrån, för att byta konflikt, med att springa därifrån och skydda sig själv då personerna år utom fara. Ansiktet ändrar sig sen – konflikten bryts igen.

13Sorg – symtom och behandling – Doktor.se Sorg ger alla möjliga somatiska, emotionella och kognitiva reaktioner och de kan växla snabbt. Ibland blir man rädd för sina egna reaktioner, tror man håller på att bli galen, allvarligt sjuk eller att man aldrig ska komma tillbaka till ett fungerande liv igen. Ibland är sorgen så smärtsam att det känns som att man inte överlever, men det gör man! Det bästa du kan göra är att vara tillåtande mot dig själv och sänka kraven. Sorg ackompanjeras ofta av känslor av övergivenhet, tomhet eller meningslöshet. En förlust kan vara så svår att ta in att man känner sig bedövad, avskärmad eller upplever overklighetskänslor. Det är lätt att fastna i tankar om varför detta skett och om det hade gått att undvika. Det är vanligt att känna skuld för saker man gjort eller inte gjort. Ibland kan man fastna i en slags kamp mot det som skett – det får inte vara sant! Det borde inte ha skett!”

Att undra om det finns någon mening med livet överhuvudtaget är inte ovanligt. Det kan hjälpa att istället göra saker som känns meningsfulla. För att komma vidare behövs ett accepterande förhållningssätt till det som skett. Med det menas att erkänna verkligheten som den är, inte att du behöver tycka att det som skett är okej.

14-facial expressions – Bing images

15-facial expressions – Bing imagesVerywellmind.com

16- Understanding Emotions Through Facial Expressions (verywellmind.com)

–se några sådana Att känna ilska innebär en stress för kroppen så både frekventa ilske utbrott och ilska som undertrycks och inte alls hanteras kan vara bidragande faktorer till hjärtsjukdomar på sikt, på grund av förhöjda kortisolnivåer. Undertryckt ilska kan också i förlängningen ge upphov till exempelvis bitterhet eller depressivitet. Om ilskan däremot hanteras på ett konstruktivt sätt, har man i studier inte kunnat kopplingar.

17 Ilska – detta händer i kroppen | MåBra (mabra.com)

Ångest eller ångesttillstånd är ett sinnestillstånd som karakteriseras av stark rädslanervositet eller oro (enligt Svensk MeSH, ständig känsla av oro, ängslan och överhängande faror), vare sig det är situations betingat eller inte, och kan bero på ett mycket verkligt hot såväl som ett helt föreställt hot. Ångest är en helt normal reaktion och de allra flesta upplever ångest då och då. Ångest är inte farligt även om den kan vara mycket obehaglig.

Ångest kan vara en sinnesstämning eller ingå som delsymtom i en psykisk störning, till exempel ångeststörning eller depression, bero på en kroppslig sjukdom (exempelvis hjärtinfarktgiftstruma) eller uppkomma till följd av droger (som akut drogförgiftning eller utsättningsbesvär, jämför substansbetingat ångestsyndrom).

Sorg är ett känslomässigt tillstånd utlöst av oåterkalleliga eller övermäktiga negativa händelser, såsom bortgång av en nära behörig Vid förlusten av en närstående upplever de flesta människor en övergående, snarare än bestående, smärta och ångest. Denna typ av sorg är en vanlig reaktion på förlusten av en närstående och är inte förknippad med ett försämrat psykiskt hälsotillstånd. Sorg medför dock en ökad risk för att uppleva ett flertal psykiatriska diagnoser såsom depression, post-traumatisk stress och komplicerad sorg. Komplicerad sorg, till skillnad från de flesta sorgereaktioner, innebär att påtagliga symptom av sorg, såsom separationsångest, består minst 6 månader efter förlusten. Komplicerad sorg – sorg referens Wikipedia drabbar ungefär 10% av de som upplever förlusten av en närstående. Kognitiv beteendeterapi har visats effektiv i behandlingen av komplicerad sorg [1].

Känslor och hur dessa relateras till signalsubstanser, och i detta verk, kommer jag koncentrera mig på:

Noradrenalin, Energi, att koncentrera sig,

Serotonin, glädje, uppmärksamhet

Dopamin, dessa beteenden kommer att på ett bättre sätt, relateras, till att vara mer specifikt, och jag behöver också kolla upp olika beteenden, och hur dessa förs med varandra, och vart det kommer ifrån, det vill säga det faktorer som jag analyserar, signalsubstanser ,synapser, och receptorer

Positiva egenskaper, negativa egenskaper, Hur olika signalsubstanser, som styr är blandningar av olika 13 humör därav.

negativa vid en viss blandning,

Dopamin, aggression, sex, hunger

Serotonin, ångest, lättretad

Serotonin, minne, beroende, snabb behandling,

Noradrenalin, energi, förmåga att koncentrera sig

                                                                                                                              z=5-2t

                                                                                                                             s=4-3-0+2

                                                                                                                               3+2=os

                                     t=3 +2 +1,

tid= aggression i en styrka, i en tidsaxel. Ger upphov till ett beteende, som går nedåt med tiden, som sedan hamnar i zen, och som sedan, öppnar vägen till ny känsla. Hur, exakt, terroriserar jag om nedan.

Vi ser här att grafen, som ovan kommer påverkas av serotonin och dopamin, som i ett skede, en styrka, som ger upphov till en nedåtgående styrka, som kan ses genom att observera individen. Här ser vi att styrkan, av humöret varierar, och aggressionen, kan ses under olika punkter och därmed beteende mellan dessa punkter, som sen riktas åt, efter en viss logik. Detta gör att man kan följa en person, hur hon eller han påverkas, av en viss omgivning, och hur hon och han reagerar på en viss signalsubstans, receptor, samt synaps. Man kan då se, känna av, se styrkan av en tidsaxel, och därmed få en glimt av självinsikt.

z=5-2t

s=4-3-0+2

3+2=os

Slutsats och mening

Att hitta en faktor, som man kan använda, och därmed fastställa en graf. Därmed kan man se hur dopaminet, med andra signalsubstanser, visar en siffra som man kan relatera till ett ansikte, ett beteende, och hur den senare kan kopplas till en graf, så man kan se ens egna respons vid ett visst tillfälle, och vid flera tillfällen, och på så sätt förändra den själv, få självkännedom, och förändra sig därav, till en mängd olika faktorer som man kan räkna ut. Detta kan man relatera också till andra människor, genom att observera dem – se deras ansikte och beteende.

Att läsa av grafen – detta kan man göra med ovanstående cirklar, se vilket beteende man är i, och se hur detta ger upphov till, en vis graf, hur man kan förändra sig själv, observera sig själv, inom och utom. Man kan alltså följa sig själv och andra genom cirkelns ovan och relatera den till övriga kapitel. Ett exempel är ovan nämnda graf.

Vilka signalsubstanser som ger upphov till ett humör, och där vi ska analysera. I och med en blandning av signalsubstanserna, relateras detta till ett visst beteende, ansiktsuttryck. Beteende och ansiktsuttryck ger därför upphov till, olika beteenden, så man sen kan relatera till signalsubstanser, och receptorer och synapser. Det är alltså möjligt att se på vissa beteenden och hur det relateras till dessa faktorer. När ansiktsuttrycket, beteendet och förändras inom en kort, sker en lång period, detta, ger upphov till en förändring i beteendet, samt ansiktsuttrycket, som i alla fall delvis står i relation till våra signalsubstanser. Precis i förändringen av vårt beteende. Tidigare i verket kan man läsa om logik, meditation, och hur det påverkar människan och ovan nämnda text. Hoppas ni lärt er av det jag skrivit och att ni kan använda er av det i era liv!

 

1. Psykologi a – gymnasiet

2. Exponering – Wikipedia

  3. Kognitiv beteendeterapi – Wikipedia

  4. – Psykoterapi – Wikipedia

  5.Alan Watts -Teaches Meditation | wakening to the True Reality | Full Lecture Black Screen – YouTube

6. Psykodynamisk terapi (PDT) – mindler

                                                      7.                Neuronal Uniqueness: Stars of the Sky |  

 7. f aial expressions – Bing images

  8.  facial expressions

 9 . Bing imagesVerywellmind.comfaci  al expressions – Bing imagendersanding Emotions Through Facial

Expressions (verywellmind.com)

9  ned an alla från wikipedia Dopamin– Wikipedia

Noradrenalin – Wikipedia

Serotonin – Wikipedia

Synaps – Wikipedia

11. https://hjarnan.ifokus.se /discussion/1358935/synaps.

12.https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ct9qtIBq&id=2BC4699569BA65FD1A8251BCCCAA1F56F006EE11&thid=OIP.ct9qtIBqEbnsUBAz3lw-UgHaHV&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.drwardbond.com%2fuploads%2f1%2f4%2f1%2f2%2f14125533%2f7346353.png%3f336&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.72df6ab4806a11b9ec501033de5c3e52%3frik%3dEe4G8FYfqsy8UQ%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=332&expw=335&q=signalsubstanser&simid=608007841701195191&FORM=IRPRST&ck=913EF15B3509645F11389EED8C056D0E&selectedIndex=127&ajaxhist=0&ajaxserp=0

13. Sorg – symtom och behandling – Doktor.se

14. facial expressions – Bing images

14.facial expressions – Bing imagesVerywellmind.com

 15. Understanding Emotions Through Facial Expressions (verywellmind.com)

17. Ilska – detta händer i kroppen | MåBra (mabra.com)

Djupet 2

fre 12 april, 2024 kl.15:26 | Inga kommentarer

 Djupet – konflikterna i våra hjärnor

I den här texten, kommer jag att undersöka hur hjärnan ter sig, under olika situationer, och hur denna bygger upp konflikter, och hur kroppen försöker att lösa dessa, och därmed försätta individen i ett visst tillstånd. Artikeln är teoretisk, och jag kommer logiskt, att använda olika terapiformer, för att komma så nära, en intressant artikel som möjligt. Tillvägagångssättet är experimentellt, och uppkommit genom observationer av mig själv, samt artiklar; och därefter upplöstes det en idé, som för mig verkade intressant, och som kan tas längre genom en filosofisk samt vetenskaplig approach. Målet var att få människor börja tänka inom samma bana, hitta sig själva, och i och med detta intressera sig av ämnet, och även kunna använda sig av det i sina liv, för att finna njutning, av själva tänkandet, och att bevisa, det som jag kanske inte klarat av.

logik: Låt säga att vi har olika dörrar, där texten inom oss öppnar en dörr, och vi därmed upplever stiltje. Detta sker när medvetandet upptäcker sig själv, och riktar sin spänning till ett visst område. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi, Jag kommer här att granska terapiformen KBT, se hur denna fungerar på människor, och koppla den till mina egna tankar, där den ter sig på ett liknande sätt, och på så sätt, komma närmare en tillfredsställande likhet, där båda faktorerna; ges likhet, olikhet, samt bevis, där man kan känna igen, och därmed känna teorin, och därmed finna någonting som kan ses som något intressant, men som också kan kopplas till en mängd olika faktorer.

Här kommer jag skriva egna, eller flera exempel, på hur KBT kan fungera, och hur jag sätter denna teori, alltså i relation till, andra faktorer, och ofta till andra terapiformer, men inte alltid. Tänk att någon som är utlänning, går till en strand, ser nakna flickor, ser bröst, och får därav inte bara ångest, utan aggression likaså. När individen kommer ihåg deras klädsel, deras sätt  –  det individen då kommer att tänka på, är hans egen kultur. Vi kan säga att det till och med är förbjudet, att gå utan klädsel, där mannens kultur, tänks hållas. Då mannen av någon anledning, kommer att träffa en psykolog, som har i uppgift, att hjälpa mannen, i ovan nämnda situation, och att se till så att mannen förstår svenska normer, och till och med lagar. Det då psykologen gör, är att ta upp konflikten, då mannen, upplevt en sådan, då han ser, någonting som för honom är förbjudet. Psykologen tar då upp ämnet, löser konflikten, genom att leva sig in i individens värld, beskriva hur det i Sverige är, och därmed lösa konflikten, som mannen har i huvudet. Mannen blir då medveten av fenomenet på ett annorlunda sätt, och då löses situationen, med mindre, eller, helt utan aggressioner och ångest – en konflikt har lösts.1 – psykologi a gymnasiet. 2 –Exponering  Wikipedia. 3 – Kognitiv beteendeterapi  Wikipedia

 Psykodynamisk terapi

Denna terapi, kunskap, och teori: utgår i alla fall delvis, på att leta upp olika konflikter, i kroppen, som vi sorterar bort, glömt, eller förbisett, som kan ge upphov till, inte bara ångest, utan också till depression. Detta tror jag också är en konflikt i vårt undermedvetna, som kan vid en dynamisk terapiform, tas till ytan – göras medveten och därmed lösbar. Teorin är alltså, att kroppen förs framåt, genom olika konflikter, som hjärnan vill lösa – när medvetenhet om denna konflikt, hur man ska lösa den, vad den bidrar med; ger upphov till ett slags tänkesätt, som vi nedanför skall terrorisera om. Tillexempel när vi mediterar. Som tidigare exempel, fungerar processen, på liknande sätt, men nya konflikter, som förs upp i medvetandet, något man inte kommer ihåg, kommer attacken, som har varit medvetet, under flera år; något som gett oss ångest, men som vi inte förstår: Detta kan ge upphov till, att dessa konflikter kommer upp, och då fungerar det på samma sätt som tidigare, en teori, det vill säga KBT, och när dessa är uppe, så finns möjligheter att sänka dem, så kan man med tanken förbättra dem, och ge en konsekvens, som gör det mindre sannolikt att beteendet upprepas.

 4 – Psykoterapi  Wikipedia, Hjärnan kan begripa hur man blir avslappnad, och bli av med konflikter. Detta med en benägenhet om att vilja slappna av, och hur detta ger upphov till, ett tillstånd som vi vill möta. Att vi vill ha, och föras fram till, denna vilja, att låta oss säga att vi vill slappna av, detta ger upphov till, en ansträngning, då vi vill uppleva, den känslan som individen vill komma åt. Detta ger alltså en ansträngning, som man vill bort ifrån, vilket ger upphov till en annan ansträngning, det vill säga att man vill komma till ett visst område, och att denna vilja i oss rapporterar oss, till en viss spänning, där själva ansträngningen, i hjärnan, ger upphov till att vi inte kommer dit vi vill, på grund av ansträngningen, att vi vill komma dit.

Jag kommer att frambringa en teori med text och bilder, hur denna konflikt kommer till, upplöses, beroende på hur vi ser på varandra, konflikten som sker i hjärnan, och hur människan kan, då den är medveten om, denna konflikt och försöker att bli av med den.

Låt säga att vi har olika dörrar, där texten inombords öppnar en dörr, och att vi därmed upplever stiltje, där vi senare, upplever en konflikt igen. Låt säga att vi tittar på nummer ett, och att vi upplever ett stiltje. Exakt vad det är som gör att människan får bort sin konflikt och sätts i stiltje, gång efter gång?  Jag kommer bland annat undersöka, en utövare, som sysselsätter sig med, meditation, som upplevt denna stiltje, där vi kan sätta oss i relation till denna styrka, och se om vi upplever samma sak. Sen ska jag också se om jag hittar ett logiskt mönster till detta. Vi tittar på nummer ett, ett stiltje uppkommer, då har medvetandet förts igenom, det vi tittar på, en spänning, då denna försvinner, blir tvåan eller trean, ettan  igen – det som man tittar på. Konflikten föds igen, då vi blir medvetna, om oss själva, igen. Trean och tvåan är gamla minnen som vid uppenbarelse flyttas, igen.

 Jag föreslår att ni lyssnar på nedanstående ljudklipp, observerar, och försöker att hitta ett mönster i meditationen – då det ger upphov till det som jag skrivit om. Jag kommer här se vilka relationer, där de olika faktorerna – slåss och relateras till varandra, i det mänskliga psyket. Därav studerandet av allan watts och hans lära.

Allan Wats – intro to meditation ljudband, Tea Ching t-allan watts röst är mycket trygg, och ger upphov till, ett lugn med mindre ångest. Där själva ångesten, när vi lyssnar, är en bidragande faktor, då den reduceras, till att göra Meditation med Allan Watts till fler lugna perioder – och därmed är det lättare att få dessa lugna perioder, då man har en trygg röst till hands. Detta gäller självklart inte bara allan watts, utan psykologer likaså; vi tenderar alltså att lyssna mer, känna oss tryggare, och få lättare att lösa upp konflikter, då en psykolog har en trygg röst.

Jag kommer att gå igenom olika terapiformer och se, om de har gemensamheter med min teori. Och hur länge denna stiltje håller på; i förhållande till just någonting; en siffra, ett lugn, en logik, och olika terapiformer, samt hur dessa hänger ihop. Meditation använder jag som verktyg för att komma åt, idéer, och hur dessa fungerar ihop.

Faktorer som ger upphov till stiltje

Acceptans – när man accepterar det som händer – allan watts ljudband.

Verifikation – när någon verifierar en själv och ens tankar – allan watts.

Trygghet – allan Wats – lugn röst – lättare att bli avslappnad – konflikterna löses upp lättare.

Att se sig själv – allan watts tankar ger upphov till att det sker stiltje i huvudet. Varför detta? kommer jag sedan analysera vidare.

Logiken i språket – Exempel

Här kommer jag att fundera på om logiken och språket, hänger ihop med vissa konflikter i hjärnan. Jag kommer här figurera ut, hur olika ord och meningar, ges som effekt till att lösa konflikter, och också kanske att skapa dem. Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords, eller inombords – här sker något som vi kan sätta i relation, med, hur konflikter upplöses, och hur vi därmed byter språk, blir avslappnade, eller hur vi hamnar i konflikter –  dessa tenderar i att hänga ihop med varandra, gällande bilden som jag har tidigare fört fram. Nu kommer jag undersöka fenomenet ytterligare.: Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords eller inombords,  när detta tankesätt blir uppenbart, så löses ofta en konflikt inne i hjärnan på grund att vi koncentrerar oss på ett visst sätt, och att då konflikten upphör, mångt och mycket på grund att vi funderar, och slutar fundera, på vissa händelser, som tidigare möts.

1 – Låt texten rinna, fundera på det som finns utombords eller inombords.

2 – låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords eller inombords.

 Skillnaden här vi kan se, är att vi förändrar ett ord, och i detta fall är ordet inte, något som förekommer att skapa för en ny avslappning; inte.

Att vara låst i sin avslappning: Skillnaden här vi kan se, är att vi förändrar ett ord, och i detta fall är ordet inte, det som förekommer för att skapa en ny avslappning. Personen kommer till slut, återkomma i konflikt, då han, hon, då hjärnan vänt sig och skapat en konflikt, som ger upphov till, att inte slappna av – kommer personen troligen, bli medveten om, att det inte längre går att använda systemet, inte, för att nå avslappning. Nu vill jag att ni tittar på dagen, vad som hänt, och vilka känslor det har fört med sig. Konflikterna som skett under dagen, som vi många gånger tryckt undan, kan här visas, accepteras, och, via rätt ord förändras, enligt tidigare följa skiss och modul.

1 – Du gjorde ingenting fel.

2 – Du gjorde fel och behöver förbättra, dig.

3 –  Tänk på det som har hänt och acceptera det.

4 – Detta kan vara ett utmärkt förbättringsätt, att komma på vardagen, hjälpa den vidare, och på så sätt kontrollera situationen. Här fungerar också, tror jag, en liknande strategi som ovan.

5 – Jag accepterar problemet som det är.

6 –  jag ringer en vän som skapade denna konflikt.

7 –  Dessa olika alternativ kan lösa upp olika typer av konflikter.

Att prata med någon, med konflikterna tillhands, detta kan till exempel, ske med en psykolog, som kan säga att du inte gjort något fel, och personen i fråga, som gjort något negativt gentemot dig, löser upp problemet, med hjälp av psykologen, som verifierar dina egna tankar, eller faktiskt tvärtom – konflikten bryts; hur länge och till vilken styrka, kan jag just nu inte säga. Denna acceptans, kan hålla i sig flera timmar, och till och med flera månader, om det har varit riktigt betydande. Ett exempel, kan vara en våldtagen kvinna, som inte förklarat vad som hänt till någon, psykologen kan då fungera, som en person som säger till individen att, att det inte var hennes fel. Under denna tid, fortgår också andra konflikter såklart. Men våldtäkten, som ger en underliggande ångest, kan som sagt förbättras, genom att få verifikation, om psykologen säger att individen gjort fel, att våldtäkten inte var en våldtäkt, så kan detta dock ge upphov till sorg och ångest, och istället aggression om patienten inte håller med.

Här kan vi se verifikationen som ett plus, om den verifieras på ett gott sätt, tvärtom, om psykologen säger att det är dåligt, och att hon inte våldtagits, kan detta också faktiskt, ske på ett sådant sätt, att individen blir arg, eller visar aggression, som kan, om individen, är tillräckligt stark, och säker på sin sak, ge upphov till  känslan av någonting negativt hos psykologen; till exempel så visar han eller hon, aggression gentemot psykologen. Här kan vi också se ett språk samt känsla, som påverkar konflikten, och ger människan, när konflikten bryts, olika känslor. Dessa konflikter kan tas upp försiktigt, så att individen inte räds för att hantera dessa, men slutligen, om de då kommer upp, med terapi, från vårt  undermedvetna, som står i relation till psykologens kompetens – då  denna konflikt då upphör, kan bero på ett särskilt språk, som samlats inne i individen, och behöver därmed verifieras, på ett sådant sätt, att psykologen använder rätt språk, så individen inte blir förvirrad, eller påverkas på ett annat sätt, än lättja – konflikten löses då upp.

Låt oss titta på ettan, som just nu är i konflikt, med människan – därav fixerar medvetandet i ettan, denna etta är i konflikt i hjärnan, och kan lösas upp, när hon eller han får se ettan, och ibland fixera vissa ord som öppnar den, det kanske är på ett enkelt vis. Där ettan står för ett, och upplösningen sker, vid negation av denna etta. Då sker avslappning, för det mesta. Sedan kommer tvåan, kanske en ny konflikt, som också den kan öppnas och korrigeras. Här kan vi troligen också se omedvetna processer, i vårt omedvetna. Denna löses upp, alla fall delvis, med plus och minus. Hur denna löses upp sker troligen, på ett liknande vis, som jag pratat om förut. Man skall också komma ihåg, att nya konflikter kan komma upp, och behöva mer rehabilitering, acceptans, och trygghet, ett sätt att bearbeta konflikten, så den hamnar i en viss styrka, och ger upphov till en känsla. Som kan återkomma i en ny konflikt, och jag tror också att ju starkare denna är, ju fler mottagningar sker. Så om konflikten löses, så kommer också denna konflikt, om den är tillräckligt stark, komma upp, med ett annorlunda språk, ett språk som alla fall delvis, kommer ta bort konflikten, återigen igen. Individen i fråga behöver därför terapi många gånger om, för att lösa upp olika typer av konflikter, med olika medel, kommer det en ny som härstammar i de nya konflikterna. Men också i undermedvetande, för att kroppen inte kunnat hantera den. Det är de flera konflikter, inom olika områden. Till slut, får psykologen dock bukt med problemet, efter att patienten accepterat många olika typer av konflikter, med olika typer av språk, och använda sig, alla fall delvis, på sättet ovan. Det vill säga plus eller minus. Hur detta plus, hur detta minus, är en fråga om förnedring, förstärkning – för det är mer avancerat än man tror, således kommer jag filosofera, och se hur detta fungerar i detalj.

Vad händer då både 1 och 2, uppmärksammas, så att hjärnan kommer ihåg dessa. Jo, de kommer inte slå ut varandra. När till exempel, ettan slås ut, och tvåan kommer de, tillslut, resultera av att 2 känns igen av hjärnan, på grund av att det tidigare skett en konflikt, i denna. Det blir alltså, inte en motsats, gentemot olika faktorer, I stället för plus, minus. Kan det till exempel bli plus plus, eller minus minus, som blir plus. Här kan individen uppnå konflikter av en mer avancerad art. Där individen, kämpar mot, de båda, och minns båda från tidigare, experiment. Således sker ej här en motsats, utan snarare en logisk följd, som inte ger upphov till, sina motsatser, på grund av att hjärnan känner igen dem, och de kommer fram på olika banor, som skiftar, skiftar mellan varandra. Och individen som inte öppnar avslappningen, eller förändringarna, i denna situation; hjärnan kommer alltså ihåg nummer 1 och 2.

Upplösningen sker då denna syn ses på ettan själv. Då sker avslappning – för det mesta. Sedan kommer tvåan, en ny konflikt, som  kan öppnas och korrigeras. Här kan vi troligen också se omedvetna processer. Hur denna löses upp sker troligen, på ett liknande vis, som jag pratat om förut. Man skall också komma ihåg, att nya konflikter kan komma upp, och behöva mer rehabilitering, acceptans, och trygghet, än andra konflikter. Individen i fråga behöver därför terapi många gånger om.  Till slut får förhoppningsvis psykologen bukt med problemet, efter att patienten accepterat många olika typer av konflikter, med olika typer av språk.

Ett: hjärnan känner till ettan, i ovan nämnda fas. Så man måste nå nummer tre eller två, för att finna något nytt, och då för att öppna avslappning, och liknande känslor därtill. Då personen förändrar orden, kan detta ge upphov till avslappning. Att inte slappna av, och att inte bryr sig om avslappningen. Att höra detta kan ge upphov till en ny avslappning. Varför är då detta så, och varför löses då konflikten? Här tas konflikten till ett annat område. När människan inte bryr sig om konflikten, då blir hon åter avslappnad. Att då nå trean för avslappnig kan vara ett måste, ibland, för att nå avslappning. Vi kommer ihåg tvåan och försöker förändra den. Ett tidigare minne finns i trean. Till exempel: vi försöker förändra en vis känsla när en annan känsla försöker förändra denna känsla. Vi kommer på oss då blir tvåan ett, och trean tror jag då försvinner. Sen uppkommer troligen en ny konflikt.

1 – Människan känner till både ett och två, då fungerar inte två. och då måste nummer tre nås. Kanske för att motsatserna finns där, det vill säga avslappning, och kommer därmed till två eller ett igen.  Snarare kommer denna hjärna, komma ihåg, och lösningen av konflikten blir väldigt kort, nästintill ej kännbar – man hamnar i konflikt igen.

2- Att då ta upp konflikter, som är nya, så vi kan föra oss framåt Igen; detta gör jag ett exempel på nedan. För att nå detta, måste vi ha ett annat språk, som hjärnan inte känner till.

Att filosofera, och göra arbetet något nära vetenskapen, för att komma in på djupet, och kemiska förändringar, för att se hur detta kan påverka hjärnan; jag kommer terrorisera, runt omkring detta. Ja fundera på det som sker utombords eller inombords. Att bevisa detta genom en bild, eller att terrorisera runt omkring det. För att se att det finns mönster runt omkring detta tankesät.

5-Alan Watts Teaches Meditation | Awakening to the True Reality | Full Lecture Black Screen – YouTube

 Som tidigare exempel, fungerar processen på liknande sätt, men med nya konflikter – som förs upp i medvetandet, något man inte kommer ihåg, kommer någonting som har varit medvetet under flera år, något som gett oss ångest, men som vi inte förstår. Detta kan ge upphov till, att dessa konflikter kommer upp. Och då fungerar de på samma sätt som tidigare teori, det vill säga KBT, och när dessa är uppe så finns möjligheter att sänka den , och med tanken, förbättra dem, och ge en konsekvens som gör det är mindre sannolikt att beteendet upprepas.

PDT

Psykodynamisk terapi (PDT) – mindlerStrategin kan lyckas tillfälligt, men i stället kan symptom uppstå på andra håll i livet. I PDT hjälper terapeuten dig att få syn på sådana omedvetna konflikter, så att du kan ta itu med dem, på ett moget sätt, i stället för att förneka dem” –

Repeterande och språk

Här kommer jag att gå igenom, hur en konflikt uppkommit, och när den bryts och därmed kommer denna byta känsla. Och om man vill förenkla, så kan konflikten brytas upp, genom att få ett ansträngt ansikte, ett visst beteende, och efter konflikten också ett avslappnat sådan.

6.facial expressions – Bing images

7 facial expressions –

 8. Bing imagesVerywellmind.comfacial expressions – Bing images

9.Understanding Emotions Through Facial Expressions (verywellmind.com)

 

Här nedan, representerar jag ett, meditationschema, där man kan följa, det jag pratar om.  Här nedan kan ni följa er själva, era konflikter, och hur dessa löses upp. Detta är helt enkelt ett verktyg, för att känna konflikter och hur de bryts av. Ni kan också fundera på hur era ansiktsuttryck förändras när en konflikt förändras, inte bara under meditation, men också hur dessa förändras under ovan nämnda terapimetoder.

Meditation, i de tidigare delarna, gällande konflikter

Månad 1.

Dag 1 och dag 2: morgon och kväll

Alan Watts-Still the mind, Intro to Meditation

Dag 3 och dag 4, morgon och kväll

Body Scan-Medverkande Jon Kabast-Zinn

Dag 5 och dag 6, morgon och kväll

Alan Watts-Teaches meditation

Dag 7 och dag 8, morgon och kväll

Eva Johansson-Avslappning och mental träning

En timme om dagen gånger 2. Byt ljudband efter två dagar.
Byt därefter till beskrivning för månad 2 efter en månad.
Därefter börjar du om med beskrivningen för månad 1, fortsätt om och om igen.

Månad 2.

Dag 1 och dag 2, morgon och kväll

Alan Watts-Out of your mind

Dag 3 och dag 4, morgon och kväll

Avslappning lång 25 minuter

Dag 5 och dag 6, morgon och kväll

Alan Watts-OMeditation-OM2

Dag 7 och 8, morgon och kväll

Reading from Hindu Scriptures 2

En timme om dagen gånger 2. Byt ljudband efter två dagar. Fortsätt från start månad 1.

 

Självklart kan schemat justeras efter tid och behov. Till exempel kan man meditera en timme varje dag,
där man byter meditations-band var tredje dag.

Signalsubstanser, molekyler, synapser

7. – referens –  Neuronal Uniqueness: Stars of the Sky |  

jag kommer här att undersöka receptor, signalsubstanser, synapser, och hur jag kan relatera dem till mitt arbete.

Dopamin

Nodralin

Serotonin

Synapser

Receptorer

Man kan säga att signalsubstansen är bilen, där vägen är synapsen och målet receptorn.

8- nedan

Dopamin – Wikipedia

Noradrenalin – Wikipedia

Serotonin – Wikipedia

Synaps – Wikipedia

Receptor – Wikipedia

9. https://hjarnan.ifokus.se /discussion/1358935/synaps. Här kommer jag diskutera, olika faktorer, där jag går in på hur språket fungerar, dess faktorer som jag hittar. Jag kommer här att visa, gå igenom, receptorer, känslor, signalsubstanser, minne, och hjärnan som förbinder dem till olika faktorer. Jag beslöt mig att ta tag i detta, på ett självsäkert sätt, men jag fortsätter ändå på ett teoretiskt plan. .11-Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. 1 – Kognitiv beteendeterapi – Wikipedia

 

Repetition: ”Låt oss titta på ettan; som just nu är i konflikt med människan – därav fixerar medvetandet i ettan, denna etta är i konflikt i hjärnan, och kan lösas upp, när hon eller han får se ettan, och ibland fixera vissa ord som öppnar den, det kanske är på ett enkelt vis. Där ettan står för ett, och upplösningen sker, vid negation av denna etta. Då sker avslappning, för det mesta. Sedan kommer tvåan, kanske en ny konflikt, som också den kan öppnas och korrigeras. Här kan vi troligen också se omedvetna processer, i vårt omedvetna. Denna löses upp, alla fall delvis, med plus och minus. Hur denna löses upp sker troligen, på ett liknande vis, som jag pratat om förut. Man skall också komma ihåg, att nya konflikter kan komma upp, och behöva mer rehabilitering, acceptans, och trygghet, ett sätt att bearbeta konflikten, så den hamnar i en viss styrka, och ger upphov till en känsla. Som kan återkomma i en ny konflikt, och jag tror också att ju starkare denna är, ju fler mottagningar sker. Så om konflikten löses, så kommer också denna konflikt, om den är tillräckligt stark, komma upp, med ett annorlunda språk, ett språk som alla fall delvis, kommer ta bort konflikten, återigen igen. Individen i fråga behöver därför terapi många gånger om, för att lösa upp olika typer av konflikter, med olika medel, kommer det en ny som härstammar i de nya konflikterna. Men också i undermedvetande, för att kroppen inte kunnat hantera den. Det är då flera konflikter, inom olika områden. Till slut, får psykologen dock bukt med problemet, efter att patienten accepterat många olika typer av konflikter, med olika typer av konflikter.”

2, och använda sig av, alla fall delvis, på sättet ovan. Det vill säga plus eller minus. Hur detta plus, hur detta minus, är en fråga om förnedring, förstärkning – för det är mer avancerat än man tror, således kommer jag filosofera, och se hur detta fungerar i detalj.

Vad händer då både ettan och tvåan, uppmärksammas så att hjärnan kommer ihåg dessa. Jo, de kommer inte slå ut varandra. När till exempel, ettan slås ut, och tvåan kommer till. Ett resultat av att tvåan känns igen av hjärnan, på grund av att det tidigare skett en konflikt, i denna. Det blir alltså, inte en motsats gentemot olika faktorer, I stället för plus minus.  Här kan individen uppnå konflikter av en mer avancerad art. Där individen, kämpar mot de båda, och minns båda från tidigare experiment. Således sker ej här en motsats, utan snarare en logisk följd, som inte ger upphov till, sina motsatser på grund av att hjärnan känner igen dem, och det kommer fram på olika banor som skiftar, skiftar mellan varandra. Och individen öppnar inte avslappning, eller förändringar, i denna situation; hjärnan kommer alltså ihåg nummer ett och två.

Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords, eller inombords, lös konflikter i hjärnan; när detta tankesätt blir uppenbart, så löses ofta en konflikt inne i hjärnan på grunder att vi koncentrerar oss på ett visst sätt, och att då konflikten upphör, mångt och mycket på grund att vi funderar, och slutar fundera på vissa händelser som tidigare mötts.

Låt texten rinna, fundera på det som finns utombords eller inombords.

Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords eller inombords.

Skillnaden här vi kan se, eller att vi förändrar ett ord, och i detta fall är ordet inte, något som förekommer att skapa för en ny avslappning.

Signalsubstanser och hur de kan bindas med humör, logik och ansiktsuttryck. Förmedlandet via logik, vad som händer när hjärnan hamnar i konflikt, sätts här under ett annat perspektiv; jag tror alltså att det vi gått igenom, i Tidigare text, då kan detta observeras på ett annat sätt, ja, från ett annat perspektiv.

Vilka signalsubstanser som ger upphov till ett humör, det ska vi analysera. I och med en blandning av signalsubstanserna, relateras detta till ett  visst beteende och ansiktsuttryck, detta ger därför upphov till, olika beteenden, så man sen kan relatera till signalsubstanser, och receptorer samt synapser. Det är alltså möjligt att se på vissa beteenden och hur det relateras till dessa faktorer. Där ansiktsuttrycket, beteendet förändras. Detta ger upphov till en förändring i beteendet, samt ansiktsuttrycket, som i alla fall delvis står i relation till våra signalsubstanser. Tidigare i verket kan man läsa om logik och hur det påverkar människan och ovan nämnda text. Tanken är alltså att det i våra hjärnor, sker in liknande process, som spelas ut på ett liknande vis. I likhet med då vi mediterar och får vissa tillstånd, som kan förenas med logik och ett vist hjärntillstånd. Nedan kan ni se ett försök att beskriva ovan från ett annat hål.

Här kommer jag skriva ett exempel, på hur KBT kan fungera, och hur jag sätter denna teori, alltså i relation till, andra faktorer, och ofta till andra terapiformer, men inte alltid.

”Tänk att någon som är utlänning, gåill en strand, ser nakna flickor, ser bröst, och får därav inte bara ångest, utan aggression likaså. När individen kommer ihåg deras klädsel, deras sätt  – det individen då kommer att tänka på, är hans egen kultur. Vi kan säga att det till och med är förbjudet, att gå utan klädsel, där mannens kultur, tänks hållas. Då mannen av någon anledning, kommer att träffa en psykolog, som har i uppgift, att hjälpa mannen, i ovan nämnda situation, och att, se till så att mannen förstår svenska normer, och till och med lagar. Det då psykologen gör, är att ta upp konflikten, då mannen, upplevt en sådan, då han ser, någonting som för honom är förbjudet. Psykologen tar då upp ämnet, löser konflikten, genom att leva sig in i individens värld, beskriva hur det i Sverige är, och därmed lösa konflikten, som mannen har i huvudet. Mannen blir då medveten av fenomenet på ett annorlunda sätt, och då löses situationen, med mindre, eller helt utan aggressioner och ångest – en konflikt har lösts.”

12.https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ct9qtIBq&id=2BC4699569BA65FD1A8251BCCCAA1F56F006EE11&thid=OIP.ct9qtIBqEbnsUBAz3lw-UgHaHV&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.drwardbond.com%2fuploads%2f1%2f4%2f1%2f2%2f14125533%2f7346353.png%3f336&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.72df6ab4806a11b9ec501033de5c3e52%3frik%3dEe4G8FYfqsy8UQ%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=332&expw=335&q=signalsubstanser&simid=608007841701195191&FORM=IRPRST&ck=913EF15B3509645F11389EED8C056D0E&selectedIndex=127&ajaxhist=0&ajaxserp=0

 Här nedan kommer jag beskriva, hur olika dessa tillstånd, som hjärnan framvrider, subjektivt men men vissa likheter som jag försöker hitta genom ett observerande fenomen. Att då hoppa genom meditation till detta kan ses som främmande, men meningen är också här att dra paralleller; logiken styr också här vårt skeende, vårt handlande, samt de ansiktsuttryck som kan observeras. Man kan också själv göra iakttagelser av sig själv, precis som man göra detta i djup slummer.

Ovan kan vi dra paralleller mellan ett handlande och dess funktion, i ett vaket tillstånd, men åckså ett lugnare sådant. Med detta  kommer jag observera olika typer av känslor, som kan frambringa ett beteende, och hur vi kan läsa av dessa, och hur vi i slutet kan få positivitet av dessa sammanbitningar, låt oss fortsätta: kbt kan användas med meditation på ett sådant sätt, att man sätter personen i avslappnat tillstånd, eller i ett meditativt läge, där, till exempel, personen får i uppgift att cirkulera genom sin vardag, då man möter en för individen, ett visst, tillstånd, som ger upphov till själslig smärta, eller något annat som individen sedan får ta upp, ges individen acceptans eller försöker finns logisk tillhörighet hos individen och psykologen. Detta kan ske infon tidigare satta villkor:

Acceptans – när man accepterar det som händer – allan watts ljudband

Verifikation – när någon verifierar en själv och ens tankar – allan watts

Trygghet – allan Wats – lugn röst – lättare att bli avslappnad – konflikterna löses upp lättare.

Att se sig själv – allan watts tankar ger upphov till att det sker stiltje i huvudet. Varför detta? kommer jag sedan analysera vidare.

Ovan kan vara något som, kan frambringas, i mängden olika metoder, och son jag också sätter, som medel att för människor, och psykologer, att experimentera med; dvs mångt i mycket meditation och likartade system. Man kan använda

Nedan illustrerar jag, hur människan försätts i olika tillstånd. Detta också det, kan frambringa människan och hur den fungerar, samt hur vi kan använda detta, inom samma genre, i vilket vi tidigare gått igenom, om måhända i ett tillstånd som är mer aktivt. Till slit kommer jag att försöka att göra en genomfattning om hur dessa tillstånd påverkar varandra

Om personen spänner ihop käkarna, kan detta vara så att denna person, känner sig arg, och ej litar på den konversationen, som han har med den andra individen har  –  om en person blir arg, så kommer ett visst ansiktsuttryck, visas. Denna visning, detta byte av känsla, ger upphov till det vi kan observera i en människas ansiktsuttryck. Låt säga att människan känner sig lugn, och sedan möts av en aggressiv individ, konflikter i hjärnan kommer fram, och löses upp, genom ett aggressivt utspelade, mot den andra individen. Vi kan här om vi vill, se ett mönster, då konflikter bryts av ett ansikte till ett annat. Detta är en teori, och bör därför inte ses som sanning.

Skeenden som går att se utanför människan, och då menar att viss humor, hur en viss känsla kan spelas ut, hur detta står i relation till, en viss känsla, och hur denna relateras till, beteendet, vid en viss respons från omgivningen. Ilska, ett resultat av signals signalsubstanser, och många andra relationer till omgivningen, och det som sker inuti människan. Detta kommer också relateras till, vilken signalsubstans kommer att tecken och vilken blandning av signalsubstanserna, och självklart hur vi kan relatera dessa till olika känslor. Nedanför gör jag det;

Om personen spänner ihop käkarna, kan detta vara så att denna person känner sig arg, och ej litar på den konversationen, som han har med den andra individer. Om en person blir arg, så kommer ett visst ansiktsuttryck, visas. Denna visning, detta byte av känsla, ger upphov till det vi kan observera i en människas ansiktsuttryck. Låt säga att människan känner sig lugn, och sedan möts av en aggressiv individ, konflikter i hjärnan kommer fram, och löses upp och kan genom ett aggressivt utspelade, mot den andra individen. Vi kan här om vi vill se ett mönster, då konflikter kan brytas av, då ett ansikte blir till ett annat. Detta är en teori, och bör därför inte ses som sanning. Man kan här se, det som  precis sker, i liket med meditation.

Uppåt med munnen är likamed att människor ler. Äckta leende har ofta en resning av ögonbrynen. Om personen håller för munnen, kan det vara så att personen försöker fejka sitt leende. Här kan, en glädjefull individ, ändra ansiktsuttryck till rädsla, genom en konflikt mot en annan människa, där upplöses då konflikten, och ses på ett beteende – en känsla, och ett ansikte. Glädje kan relateras till en signalsubstans, som alla fall delvis hänger ihop med dopamin, som för sig framåt, som en motiverade sensation, och när den klarar av, en konflikt, eller påverka något liknande, så ger en detta en rusch, en euforisk känsla. Men det finns också bakåtliggande känslor som ger upphov till ett stadie, som också det ger upphov till att människan känner glädje, och då enligt mig, är det lättare att då, att slå av en konflikt, som ger upphov till eufori och glädje. Seratonin  är inte bara en funktion som det är, utan är snarare också en känsla, som vi befinner oss i, som står i relation till, i alla fall, delvis, och mer som jag kommer att skriva om, glädje. Där på många sätt en känsla som finns i mig just nu, när jag skriver det här, för jag finner mening med livet i det, och när jag klarar av någonting. Så ger det upphov till en euforisk känsla. Det är också så att jag har en inneboende lycka, till det jag gör, och det sker vid sidan om dessa konflikter, och att påverka dem på så sätt, enligt mig, är då det lättare att gå in i konflikter, och lösa dem, som ger alla fall delvis ger, en eufori, som jag troligen upplever, när dopamin och seratonin tillsammans, påverkar varandra, på ett sätt, då det ger upphov till en tillfredsställande känsla.

Att personen biter på läpparna kan vara en indikator att hon/han är rädd, och eller ängslig. Ökad salivutsöndring kan vara ett tecken, på att personen är rädd. Konflikten löses här, till exempel att personen, har rädslan, och då flyr härifrån, för att byta konflikt, med att springa därifrån och skydda sig själv då personerna år utom fara. Ansiktet ändrar sig sen – konflikten bryts igen.

13Sorg – symtom och behandling – Doktor.se Sorg ger alla möjliga somatiska, emotionella och kognitiva reaktioner och de kan växla snabbt. Ibland blir man rädd för sina egna reaktioner, tror man håller på att bli galen, allvarligt sjuk eller att man aldrig ska komma tillbaka till ett fungerande liv igen. Ibland är sorgen så smärtsam att det känns som att man inte överlever, men det gör man! Det bästa du kan göra är att vara tillåtande mot dig själv och sänka kraven. Sorg ackompanjeras ofta av känslor av övergivenhet, tomhet eller meningslöshet. En förlust kan vara så svår att ta in att man känner sig bedövad, avskärmad eller upplever overklighetskänslor. Det är lätt att fastna i tankar om varför detta skett och om det hade gått att undvika. Det är vanligt att känna skuld för saker man gjort eller inte gjort. Ibland kan man fastna i en slags kamp mot det som skett – det får inte vara sant! Det borde inte ha skett!”

Att undra om det finns någon mening med livet överhuvudtaget är inte ovanligt. Det kan hjälpa att istället göra saker som känns meningsfulla. För att komma vidare behövs ett accepterande förhållningssätt till det som skett. Med det menas att erkänna verkligheten som den är, inte att du behöver tycka att det som skett är okej.

14-facial expressions – Bing images

15-facial expressions – Bing imagesVerywellmind.com

16- Understanding Emotions Through Facial Expressions (verywellmind.com)

–se några sådana Att känna ilska innebär en stress för kroppen så både frekventa ilske utbrott och ilska som undertrycks och inte alls hanteras kan vara bidragande faktorer till hjärtsjukdomar på sikt, på grund av förhöjda kortisolnivåer. Undertryckt ilska kan också i förlängningen ge upphov till exempelvis bitterhet eller depressivitet. Om ilskan däremot hanteras på ett konstruktivt sätt, har man i studier inte kunnat kopplingar.

17 Ilska – detta händer i kroppen | MåBra (mabra.com)

Ångest eller ångesttillstånd är ett sinnestillstånd som karakteriseras av stark rädslanervositet eller oro (enligt Svensk MeSH, ständig känsla av oro, ängslan och överhängande faror), vare sig det är situations betingat eller inte, och kan bero på ett mycket verkligt hot såväl som ett helt föreställt hot. Ångest är en helt normal reaktion och de allra flesta upplever ångest då och då. Ångest är inte farligt även om den kan vara mycket obehaglig.

Ångest kan vara en sinnesstämning eller ingå som delsymtom i en psykisk störning, till exempel ångeststörning eller depression, bero på en kroppslig sjukdom (exempelvis hjärtinfarktgiftstruma) eller uppkomma till följd av droger (som akut drogförgiftning eller utsättningsbesvär, jämför substansbetingat ångestsyndrom).

Sorg är ett känslomässigt tillstånd utlöst av oåterkalleliga eller övermäktiga negativa händelser, såsom bortgång av en nära behörig Vid förlusten av en närstående upplever de flesta människor en övergående, snarare än bestående, smärta och ångest. Denna typ av sorg är en vanlig reaktion på förlusten av en närstående och är inte förknippad med ett försämrat psykiskt hälsotillstånd. Sorg medför dock en ökad risk för att uppleva ett flertal psykiatriska diagnoser såsom depression, post-traumatisk stress och komplicerad sorg. Komplicerad sorg, till skillnad från de flesta sorgereaktioner, innebär att påtagliga symptom av sorg, såsom separationsångest, består minst 6 månader efter förlusten. Komplicerad sorg – sorg referens Wikipedia drabbar ungefär 10% av de som upplever förlusten av en närstående. Kognitiv beteendeterapi har visats effektiv i behandlingen av komplicerad sorg [1].

Känslor och hur dessa relateras till signalsubstanser, och i detta verk, kommer jag koncentrera mig på:

Noradrenalin, Energi, att koncentrera sig,

Serotonin, glädje, uppmärksamhet

Dopamin, dessa beteenden kommer att på ett bättre sätt, relateras, till att vara mer specifikt, och jag behöver också kolla upp olika beteenden, och hur dessa förs med varandra, och vart det kommer ifrån, det vill säga det faktorer som jag analyserar, signalsubstanser ,synapser, och receptorer

Positiva egenskaper, negativa egenskaper, Hur olika signalsubstanser, som styr är blandningar av olika 13 humör därav.

negativa vid en viss blandning,

Dopamin, aggression, sex, hunger

Serotonin, ångest, lättretad

Serotonin, minne, beroende, snabb behandling,

Noradrenalin, energi, förmåga att koncentrera sig

                                                                                                                              z=5-2t

                                                                                                                             s=4-3-0+2

                                                                                                                               3+2=os

                                     t=3 +2 +1,

tid= aggression i en styrka, i en tidsaxel. Ger upphov till ett beteende, som går nedåt med tiden, som sedan hamnar i zen, och som sedan, öppnar vägen till ny känsla. Hur, exakt, terroriserar jag om nedan.

Vi ser här att grafen, som ovan kommer påverkas av serotonin och dopamin, som i ett skede, en styrka, som ger upphov till en nedåtgående styrka, som kan ses genom att observera individen. Här ser vi att styrkan, av humöret varierar, och aggressionen, kan ses under olika punkter och därmed beteende mellan dessa punkter, som sen riktas åt, efter en viss logik. Detta gör att man kan följa en person, hur hon eller han påverkas, av en viss omgivning, och hur hon och han reagerar på en viss signalsubstans, receptor, samt synaps. Man kan då se, känna av, se styrkan av en tidsaxel, och därmed få en glimt av självinsikt.

z=5-2t

s=4-3-0+2

3+2=os

Slutsats och mening

Att hitta en faktor, som man kan använda, och därmed fastställa en graf. Därmed kan man se hur dopaminet, med andra signalsubstanser, visar en siffra som man kan relatera till ett ansikte, ett beteende, och hur den senare kan kopplas till en graf, så man kan se ens egna respons vid ett visst tillfälle, och vid flera tillfällen, och på så sätt förändra den själv, få självkännedom, och förändra sig därav, till en mängd olika faktorer som man kan räkna ut. Detta kan man relatera också till andra människor, genom att observera dem – se deras ansikte och beteende.

Att läsa av grafen – detta kan man göra med ovanstående cirklar, se vilket beteende man är i, och se hur detta ger upphov till, en vis graf, hur man kan förändra sig själv, observera sig själv, inom och utom. Man kan alltså följa sig själv och andra genom cirkelns ovan och relatera den till övriga kapitel. Ett exempel är ovan nämnda graf.

Vilka signalsubstanser som ger upphov till ett humör, och där vi ska analysera. I och med en blandning av signalsubstanserna, relateras detta till ett visst beteende, ansiktsuttryck. Beteende och ansiktsuttryck ger därför upphov till, olika beteenden, så man sen kan relatera till signalsubstanser, och receptorer och synapser. Det är alltså möjligt att se på vissa beteenden och hur det relateras till dessa faktorer. När ansiktsuttrycket, beteendet och förändras inom en kort, sker en lång period, detta, ger upphov till en förändring i beteendet, samt ansiktsuttrycket, som i alla fall delvis står i relation till våra signalsubstanser. Precis i förändringen av vårt beteende. Tidigare i verket kan man läsa om logik, meditation, och hur det påverkar människan och ovan nämnda text. Hoppas ni lärt er av det jag skrivit och att ni kan använda er av det i era liv!

1. Psykologi a – gymnasiet

2. Exponering – Wikipedia

  3. Kognitiv beteendeterapi – Wikipedia

  4. – Psykoterapi – Wikipedia

  5.Alan Watts -Teaches Meditation | wakening to the True Reality | Full Lecture Black Screen – YouTube

6. Psykodynamisk terapi (PDT) – mindler

                                                      7.                Neuronal Uniqueness: Stars of the Sky |  

 7. f aial expressions – Bing images

  8.  facial expressions

 9 . Bing imagesVerywellmind.comfaci  al expressions – Bing imagendersanding Emotions Through Facial

Expressions (verywellmind.com)

9  ned an alla från wikipedia Dopamin– Wikipedia

Noradrenalin – Wikipedia

Serotonin – Wikipedia

Synaps – Wikipedia

11. https://hjarnan.ifokus.se /discussion/1358935/synaps.

12.https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ct9qtIBq&id=2BC4699569BA65FD1A8251BCCCAA1F56F006EE11&thid=OIP.ct9qtIBqEbnsUBAz3lw-UgHaHV&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.drwardbond.com%2fuploads%2f1%2f4%2f1%2f2%2f14125533%2f7346353.png%3f336&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.72df6ab4806a11b9ec501033de5c3e52%3frik%3dEe4G8FYfqsy8UQ%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=332&expw=335&q=signalsubstanser&simid=608007841701195191&FORM=IRPRST&ck=913EF15B3509645F11389EED8C056D0E&selectedIndex=127&ajaxhist=0&ajaxserp=0

13. Sorg – symtom och behandling – Doktor.se

14. facial expressions – Bing images

14.facial expressions – Bing imagesVerywellmind.com

 15. Understanding Emotions Through Facial Expressions (verywellmind.com)

17. Ilska – detta händer i kroppen | MåBra (mabra.com)

Sanning och verklighet (del1)

mån 10 oktober, 2016 kl.20:10 | Inga kommentarer

Grupp, uppbyggnad, språk

Tankar om det matematiska språket och dess sanning, så som matematiken framför den, är den sanningen som vi först skall använda oss av. Att då följande exempel kan ge upphov till en vidare tankegång, kan kanske vara möjlig?

Sanning och verklighet (del2)

lör 16 december, 2017 kl.21:06 | Inga kommentarer

När iakttagarna närmar sig bilarna så finns det ökade odds till att se bilarna på ett annorlunda sätt. Detta på grund av vissa mänskliga faktorer. Såsom en repa i lacken på en bil; en mutter som sitter annorlunda- och så vidare-Perspektivism!

Man skall dock inte glömma att bilarna kan betraktas av iakttagarna på olika sätt- Subjektivitet!

Första delen

Sjukvård, hälsa och meditation

sön 17 december, 2017 kl.20:50 | Inga kommentarer

Inlägget beskriver inte den privata sektorn.

1

Nästan all aktivitet, fysisk men särskilt mental ger mig de mest absurda symptom:
Kramper, illamående, brännande sensationer med mera.

2

När jag för första gången övervägde självmord var det som att falla över ett stup i en mardröm.

3

Jag söker överlägeskänslor gentemot andra och mitt tidigare jag, i lidandet finns undantag.

4

Sveriges läkare: Ofta oförmögna till ett framgångsrikt förhållande gällande patienter som genomgått majoriteten av sjukvårdens tidsbegränsade enheter, ofta utan klar diagnos och med diffus problematik, som för patienten ej ger upphov till ett tillfredsställande vara. Det råder ingen tvekan om att den tidsbegränsade faktorn, som omöjliggör filosofiskt och strategiskt tänkande, ett tänkande som kan ge lidande ökade odds till ett förbättrat leverne.

5

Tid står självklart i relation med ekonomi och därmed politik.

6

Ovanstående insikt gav mig frihet till ett kaotiskt tänkande där jag upplevde sorg, glädje, ensamhet
– ett drama som gav mig?

liten bild hemsida

Ensamhet, experimenterande, ilska och avund gentemot mig själv, samt andra, ett vara där jag tidvis stod som förlorare och som i nutid gjort mig bättre.

7

Lois and Diana fighting is in all off us – my vision ain’t clear,
so please let me kiss our tears allot.

8

Om jag minns rätt så har min sjukdom förbättrats?

9

Sjukdomen: Jag har förbättrats och försämrats tillsammans med intet?
Läkare och flera sidor av mig själv. Dåtid och nutid?

10

Till er som läst skriften ger jag en gåva i form av ihärdighet, styrka och seghet
– mig själv med andra ord.

11

Meditation

Månad 1.

Dag 1 och dag 2: morgon och kväll

Alan Watts-Still the mind, Intro to Meditation

Dag 3 och dag 4, morgon och kväll

Body Scan-Medverkande Jon Kabast-Zinn

Dag 5 och dag 6, morgon och kväll

Alan Watts-Teaches meditation

Dag 7 och dag 8, morgon och kväll

Eva Johansson-Avslappning och mental träning

En timme om dagen gånger 2. Byt ljudband efter två dagar.
Byt därefter till beskrivning för månad 2 efter en månad.
Därefter börjar du om med beskrivningen för månad 1, fortsätt om och om igen.

Månad 2.

Dag 1 och dag 2, morgon och kväll

Alan Watts-Out of your mind

Dag 3 och dag 4, morgon och kväll

Avslappning lång 25 minuter

Dag 5 och dag 6, morgon och kväll

Alan Watts-OMeditation-OM2

Dag 7 och 8, morgon och kväll

Reading from Hindu Scriptures 2

En timme om dagen gånger 2. Byt ljudband efter två dagar. Fortsätt från start månad 1.

12

Självklart kan schemat justeras efter tid och behov. Till exempel kan man meditera en timme varje dag,
där man byter meditationsband var tredje dag.
Själv tror jag inte att det är ljudbanden i sig utan varierandet av dem som är viktigt gällande avslappning.

13

Beträffande (Alan Watts, kolla stavning) så var han inte en lysande filosof men han har en skön röst att lyssna på.

14

Jag tror att meditationsprogrammet kommer att fungera för flera eftersom det fungerar för mig.

Drömmen om frihet!

liten bild 2 hemsida

Vännen

sön 22 september, 2019 kl.12:54 | Inga kommentarer

Vad är en vänskap? Hur skall man som vän vara för att få utvecklande och tillfredsställande relationer?

Vänskapen handlar om att känna lugn och samhörighet med den umgås med, att få utlopp för sin humor, samt att ventilera sina tankar med någon. Men det handlar också om att konkurrera med varandra; jämföra sina krafter och tävla. Självklart har man olika relationer till olika människor som tillfredsställer olika behov. Ett kärleksförhållande är inte samma sak som manlig vänskap. I denna text skall jag utreda den slags vänskap som jag känner till, den vänskap som jag har fått kunskap om genom att analysera mig själv och andra, i andras, samt mina egna relationer.

En vänskap där man lär sig mycket om både sig själv och den man är vän med upplever jag ha en balans mellan förståelse, empati, styrka hos båda parter, samt konkurrens och kraftmätning. Olika vänskaper innehåller olika mycket av dessa delar, och vissa människor föredrar säkerligen en viss sorts vänskap mer än en annan. En redskap som innehåller mycket konkurrens och kraftmätning kan många gånger vara en riskabel vänskap och ibland gränsar den över till fiendskap. Något som många, eller kanske till och med de flesta – inte klarar av. En sådan här vänskap kan både hjälpa och stjälpa precis som alla andra vänskaper. Oftast finner jag denna vänskap bland män, och oftast bland män som båda vill bestämma. En annan slags vänskap är den som har mindre konkurrens, mindre kraftmätning, och många gånger genomsyras av empati. Man hjälper varandra mestadels genom förståelse, goda råd, och social gemenskap. Denna precis som den förra, är en vänskap som också den kan hjälpa och stjälpa. Många gånger är  vänskaper en blandning av båda dessa kategorier. Jag själv vill kunna ha utvecklande, tillfredsställande och givande relationer som går åt båda hållen och är någonstans mittemellan – för alla tillfredsställer de mina behov på olika sätt.

Jag såg en gång en man, en man som såg förutsättningar till att sprida sig vidare i sina vänner. Han använde ärlighet och empati, i olika grad, för olika vänner, för att höja dessa maximalt. Att hjälpa andra och att ge denna förmåga som han själv försökte utveckla till sina vänner var hans vision. När han såg andra människor som också de var mycket bra på det han själv försökte utveckla, tog han efter dessa, lärde sig av dessa, och införde deras kunskaper i sig själv. På så sätt lyckades han få största möjliga dragningskraft genom att både ge och ta, och ju mer han tog, desto mer kunde han ge, och han njöt av de båda delarna.

Problemet med många relationer är avundsjuka, fåfänga, svaghet och brist på empati. Man har svårt att glädjas med andra, glädjas med dess framgång, ja, man har svårt att se detta som ett medel till att själv höja sig – till att själv lära sig och utvecklas. Man har svårt att se att empati och förståelse, att se världen i den andres ögon – är medlet för att hjälpa sin vän maximalt. Man har svårt att vara ärlig, hård för att höja sin vän maximalt. Och man har svårt att balansera dessa saker till olika människor, i olika grad, för att få en utvecklande, och för sig själv givande vänskap.

DSC_0065 liten

Om längtan till fysisk kontakt

sön 22 september, 2019 kl.13:09 | Inga kommentarer

Jag längtar, men jag gör det fel. Jag längtar, men jag vet inte till vad. Jag ska säga mig det! Du längtar avsaknad av ensamhet med svaghet som födomedel. Jag säger då till mig! Längta efter den som kan höja dig, till den som kan ge dig och till den som du kan ge genom att ta. Har du någonsin längtat utöver dig själv. Har du någonsin förnekat utöver dig själv. Om inte! Gör det nu då, och om du då finner kärlek till nästan, då finner du kärlek till dig själv. Om du inte finner kärlek till nästan, ja då kan du alla fall bibehålla kärlek till dig själv. Så befallde jag mig en stund, och för en stund fick jag då en ljusglimt om kärleken.

DSC_1046 liten

Undersökningar av identifikationen

mån 29 januari, 2024 kl.14:29 | Inga kommentarer

inledning

Här kommer jag att dela in identifikations-punkten i tre olika delar: den första delen, är en del som kommer separera frågeställning gällande identifikations-punkten, och sen kommer stå i relation till, arbetet som proelium gjort – det vill säga jag, i ett större, tidigare verk – som jag har gjort. Som inte bara handlar om identifikationspunkten, utan som är relativt stort, och som jag inspirerats av. En annan del, handlar också om det ett tidigare verk, som Proelium, skapat – den heter hjärnans djup; jag kommer också här som ovan nämnda text, relatera mina tankar, min kunskap, till detta verk. Den sista delen, den del som kräver informationsintagning, kommer också relateras till min text, om denna text, den jag här skapar, den om identifikationspunkten.

Egna tidigare texter

Två texter av Proelium – Identifikationspugnten, förklaring av driftegenskaper, sidan ett – grunden i vår Identifikationspunkt: I detta arbete använder jag ordet identifikationspunkt, vilket är det hos oss, som bestämmer vad våra drifter påverkas av, gällande omgivningen. Denna punkt varierar från individ, till individ, beroende på vad vi har varit med om, våra värdesättningar, intressen med mera. Men det finns också en del som nästintill alla har gemensamt, och det är också därför våra drifter får utlopp av, påverkas av, och triggas i gång av många gemensamma objekt, i vår omgivning. Ett är tillexempel det motsatta könet.

Att inneha en förmåga till konkurrens. Identifikation utifrån att konkurrera gällande konflikt: Individen skapar här sin identifikation utifrån det den tycker om hos sig själv – den hatar inte andra, utan ser sig själv som stark, utan en respons som utspelar sig på så sätt, att denna respons, nedsänker det den upplevt en förlust gentemot. Man skulle kunna säga att frånvaron av denna respons ger upphov till en identifikationspunkt som förändrats mindre, som ger upphov till en mer djurisk, och på ett sätt också kanske mer naturlig – minde människoaktig, mer våldsam människa. Detta är människan utan tillstånd nedre, men med den övre.

Identifikation utifrån att konkurera gällande konflikt – Proelium Här upplever individen en lägre förmåga inom ett område gentemot en annan individ; t.ex. skönhet eller kompetens inom ett område. Ångest, avundsjuka och ilska uppkommer, särskilt då individen blir utkonkurrerad, vilket kan ske endast genom själva upplevelsen av förlusten beträffande intresset – som en utkonkurreras gällande en tävlingsegenskap. Denna ilska kan ofta få utlopp gentemot det konkurrerande i fråga, och då genom aggressionsutspelningar.

En generell identifikationspunkt – som ofta ger oss ökat självförtroende. Ett inbyggt socialt system om vad som räknas som vinst och som förlust, tror jag också förekommer, således blir själva vinsten i sig (med eller utan tävlandet) ett objekt som drifter riktas gentemot. Denna tävling, eller vilja att rangordna, förändras också i och med att våra drifter påverkas av vår genetik och påverkan av omgivning.”

Alltså; individen får inte ångest eftersom den inte upplever förlust eftersom den inte förlorar konkurrensmässigt gällande möjligheten att mot ett objekt få sin lust tillfredsställd. Benägenheten att nedsänka de som den konkurrerar gentemot finns här alltså inte. Däremot upplevs stolthet och glädje över sig själv, men också en ökad benägenhet till kamp åter igen.

Minnet: minnet är en viktig del som ej skall försvinna! Då vi utsätts för andra människor sker en slags pådragandet där människan formas både omedvetet och medvetet, därför finns det oftast roller i grupper eller individer som tenderar att vara likartade. Om en handling är riktigt hård mot invriden, kan detta minne fastna i individen mycket fort och kan därför sätta sig på minnet extra fort. Det kan också vara så att man helt och hållet går bort eller emot sina värdesättningar och där faktiskt minnet utvecklat sig själv och ändrar sig själv helt utan egna värdesättningar, utan man där endast påverkas av sina känslor. Detta går jag in på utifrån kategoriseringar, lite senare i boken på olika sätt., Sammanfattning av boken gällande driftuspelningar ,av proelium

Sammanfattning av 1

Då en identitet skapas, genom många repetitioner till hjärnan, på ett sådant vis, att vi då, genom detta, skapar en Identitet – då en känsla kommer åt en, och man inte är tillräckligt stark för att hantera den, sker en vilja att, hantera den. Om individen inte klarar av detta känslotillstånd, kommer han eller hon, försätta sig i ett visst tillstånd, som han eller hon inte klarar av – kommer detta med viss repetition, sen ske automatiskt – en identitet skapas. Om vi tvärtom känner en tilldragande känsla, blir också detta till en viss identitet. Jag kommer senare också att analysera, vissa faktorer, som ger upphov till olika regler i människan som sker inifrån. Denna känsla, är en känsla, som är så hård, så jobbig – att individen inte klarar av den.

Vad har då vårt språk att göra med detta? Vad händer exakt då denna rubbning, vilja att trycka ner, sker? Själva viljan, att inte klara av att hantera, det som är jobbigt, hos oss. Vi behöver språket för att klara av detta, därav skiljer vi oss, gentemot djur. Då vi har, denna konflikt, så trycker vi ner vissa saker med vårt språk  på ett logiskt sätt. När det är plus så klarar man av konflikten, och när det är minus så klarar man inte av den. Detta är toner av omvärlden, också det med vårt språk – som sker utifrån. Verifikation, moral, egna tidigare vårdsatsningar, och tidigare identifikations – punkter, samt vår förmåga att trycka ner enligt en viss logik, i förhållande till vårt språk – som också här ovan, finns till.

 

2 – konst och likartat

Nedan kommer ni få en titt, av hur mitt tänkande fungerar. Det är alltså svårt, av att endast läsa texten, läsa om hur vår konst fungerar. Efter detta kommer jag att analysera med hjälp av det jag skrivit, olika delar av konst i samhället. Och jag kommer kämpa för, att inte bara köra bilen, utan att förstå den.

Många typer av språk ändrar människan; värdet med poesin finns självklart här – den lever och frodas inom oss – därav är den meningsfylld. Moraliska regler, det som finns i huvudet skapat av tidigare identitet – det går eftersom filmen är vacker, enligt andra är det också, kanske ok, ok om det knyts ihop med identifikationspungten. Skönhet och popularitet påverkar också oss, musik påverkar likaså – den gör det enklare att acceptera naturen, eftersom känslan är inbokad i hjärnan, då lättare att acceptera och hantera med humor. Då aggressionen riktas till något, uppenbaras nummer två – men endast då aggression stött över ångesten. Man tål inte att titta på sig själv, ångesten eller skammen är för stor. Vi tittar på oss, klarar ej av att trycka ned känslan, med språk. Se exempel, annars tål vi den, kan kolla på denna, upphöja den. Älska den i framtiden – älska oss själva, detta ger upphov till – verifikation och logik. Mindre känsla, vinst med språk. Känsla av övertag. Djupare exempel med logik och kemi. Repetition, pennan – skriver in humor och skönhet – vår biologi är sinnessjuk, vi skapar, lever, med en lögn – vi skrattar. Ångesten minskar.  För att klara av att leva med något för vi är. I vilken nivå av ångest och aggression förändras vi. Andra känslor likaså. Språk och drift skapar vissa känslor. Kärlek tex. Vi måste överleva. Hur? Ansikten, känslor, samhälle – varierar i olika grupper. Jag ihop med dig.

 

hur ser vi på musik, film, tavlor och övrig konst? Enligt mig upplever man konsten, på ett sådant sätt, att det ger en själv, och oss, någonting. Detta någonting, kanske sällan är det någonting vi reflekterar över. Alla har vi sett på en film – men har vi alla, reflekterat över varför, och hur det påverkar oss? Jag skulle vilja säga, att människor och människan, lite, eller ingen, lagt energi på detta. Och när vi väl gör det – gör vi det inte särskilt bra; alla kan köra bil, men få kan laga motorn. Jag kommer nedan granska olika filmer och olika typer av musik, samt böcker: med hjälp av detta jag ovan, analyserat ut.

Weathers lidande

Denna bok, detta verk, kommer jag nedan att analysera: Den här boken handlar om, en ung man, som förälskar sig djupt, och som sedan, också blir olyckligt förälskad. Mannen, boken, visar upp en affär, i form av vänskap – där mannen, inte bara bli vän med den som han känner förälskelse i, utan han blir också god vän men hennes man. Man kan ganska lätt förstå, att det var i författarens värde, att göra något vackert, inte bara av kärleken, utan också av den olyckliga kärleken. Denna kärlek, denna olyckliga kärlek, fungerar på mannen så hårt, att han sedan tar livet av sig. Man kan också här se, att författaren, att Wearther  själv kommer slåss mellan ångest, samt den dova deprimerade känslan, samt åtrå till kvinnan. I slutet av boken, förfaller han så hårt  dessa tre tillstånd, att han inte klarar av dom. Han tar i stället sitt liv. Och för att klara sig, den lilla tid som bedrivs i detta, av författaren själv, lidande där han tillslut dör. Det vackra i detta tillstånd, används, inte bara genom att påverka publiken: kärleken och bildandet av Lotte, där hon ses som allt, hennes skönhet, och hennes goda humör, ja, där byts människan ut, och försats i en vackrare sådan, en vacker bok. Lyckas han då, lyckas han skapa kärlek, lyckas han skapade vackra i konflikten mellan kärlek, aggression, depression och ångest, ja det är upp till läsaren själv.

Leon

I denna film gestikuleras, ett barn, en man ett par, ett yrket. När man då tittar på film, då man för ögonen, mot det vackra samspelet mellan de två, då ser man framför allt kärleken mellan dem, och inte bara genom samhällets syn på lönnmördare –  bräckliga, det fula, det förskräckliga utan snarare det häftiga och vackra med att mörda en människa; som ett bevis av deras mål till skönhet, att de bara dödar män. Det skräckinjagande, fula och äckliga försvinner ganska fort. Det mystiska, det ovanliga, ja, det vackra mellan deras relation och deras yrke. Vilket gör att vi kan acceptera, inte bara filmen som sig, utan just det som jag nyss har sagt –  det ger det onda, det som vi räds för –  ja, det blir acceptabelt i filmens värld.

 

 

Sammanfattning av 2

Det som gör storheten, i dessa verk; är att konstnären gestikulerat konflikten, mellan olika känslor på ett storartat sätt. Jag kan då jag analyserar; riktigt känna av konflikten, i till exempel Werthers lidande i; då där känslorna, mellan ångest, attraktion samt depression – förs fram. Eller då jag sluts, på det hemska med ett lönnmord – då jag i stället förtrollas av kärleken som visas i filmen. Eller då jag, stundtals för in mig själv, i ett destruktivt syfte, eller väljer att lägga mig ned – ned, ned djupt, ned.

Slutgiltig sammanfattning

Tanken går i omgångar från upplevd nutid till dåtid, från stiltje till att analysera denna stiltje. Vi skapar oss själva, från oss själva

Djupet

tor 08 februari, 2024 kl.21:14 | Inga kommentarer Djupet – konflikterna i våra hjärnor

I den här texten, kommer jag att undersöka hur hjärnan ter sig, under olika situationer, och hur denna bygger upp konflikter, och hur kroppen försöker att lösa dessa, och därmed försätta individen i ett visst tillstånd. Artikeln är teoretisk, och jag kommer logiskt, att använda olika terapiformer, för att komma så nära, en intressant artikel som möjligt. Tillvägagångssättet är experimentellt, och uppkommit genom observationer av mig själv, samt artiklar; och därefter upplöstes det en idé, som för mig verkade intressant, och som kan tas längre genom en filosofisk samt vetenskaplig approach. Målet var att få människor börja tänka inom samma bana, hitta sig själva, och i och med detta intressera sig av ämnet, och även kunna använda sig av det i sina liv, för att finna njutning, av själva tänkandet, och att bevisa, det som jag kanske inte klarat av.

logik: Låt säga att vi har olika dörrar, där texten inom oss öppnar en dörr, och vi därmed upplever stiltje. Detta sker när medvetandet upptäcker sig själv, och riktar sin spänning till ett visst område. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi, Jag kommer här att granska terapiformen KBT, se hur denna fungerar på människor, och koppla den till mina egna tankar, där den ter sig på ett liknande sätt, och på så sätt, komma närmare en tillfredsställande likhet, där båda faktorerna; ges likhet, olikhet, samt bevis, där man kan känna igen, och därmed känna teorin, och därmed finna någonting som kan ses som något intressant, men som också kan kopplas till en mängd olika faktorer.

Här kommer jag skriva egna, eller flera exempel, på hur KBT kan fungera, och hur jag sätter denna teori, alltså i relation till, andra faktorer, och ofta till andra terapiformer, men inte alltid. Tänk att någon som är utlänning, går till en strand, ser nakna flickor, ser bröst, och får därav inte bara ångest, utan aggression likaså. När individen kommer ihåg deras klädsel, deras sätt  –  det individen då kommer att tänka på, är hans egen kultur. Vi kan säga att det till och med är förbjudet, att gå utan klädsel, där mannens kultur, tänks hållas. Då mannen av någon anledning, kommer att träffa en psykolog, som har i uppgift, att hjälpa mannen, i ovan nämnda situation, och att se till så att mannen förstår svenska normer, och till och med lagar. Det då psykologen gör, är att ta upp konflikten, då mannen, upplevt en sådan, då han ser, någonting som för honom är förbjudet. Psykologen tar då upp ämnet, löser konflikten, genom att leva sig in i individens värld, beskriva hur det i Sverige är, och därmed lösa konflikten, som mannen har i huvudet. Mannen blir då medveten av fenomenet på ett annorlunda sätt, och då löses situationen, med mindre, eller, helt utan aggressioner och ångest – en konflikt har lösts.1 – psykologi a gymnasiet. 2 –Exponering  Wikipedia. 3 – Kognitiv beteendeterapi  Wikipedia

 Psykodynamisk terapi

Denna terapi, kunskap, och teori: utgår i alla fall delvis, på att leta upp olika konflikter, i kroppen, som vi sorterar bort, glömt, eller förbisett, som kan ge upphov till, inte bara ångest, utan också till depression. Detta tror jag också är en konflikt i vårt undermedvetna, som kan vid en dynamisk terapiform, tas till ytan – göras medveten och därmed lösbar. Teorin är alltså, att kroppen förs framåt, genom olika konflikter, som hjärnan vill lösa – när medvetenhet om denna konflikt, hur man ska lösa den, vad den bidrar med; ger upphov till ett slags tänkesätt, som vi nedanför skall terrorisera om. Tillexempel när vi mediterar. Som tidigare exempel, fungerar processen, på liknande sätt, men nya konflikter, som förs upp i medvetandet, något man inte kommer ihåg, kommer attacken, som har varit medvetet, under flera år; något som gett oss ångest, men som vi inte förstår: Detta kan ge upphov till, att dessa konflikter kommer upp, och då fungerar det på samma sätt som tidigare, en teori, det vill säga KBT, och när dessa är uppe, så finns möjligheter att sänka dem, så kan man med tanken förbättra dem, och ge en konsekvens, som gör det mindre sannolikt att beteendet upprepas.

 4 – Psykoterapi  Wikipedia, Hjärnan kan begripa hur man blir avslappnad, och bli av med konflikter. Detta med en benägenhet om att vilja slappna av, och hur detta ger upphov till, ett tillstånd som vi vill möta. Att vi vill ha, och föras fram till, denna vilja, att låta oss säga att vi vill slappna av, detta ger upphov till, en ansträngning, då vi vill uppleva, den känslan som individen vill komma åt. Detta ger alltså en ansträngning, som man vill bort ifrån, vilket ger upphov till en annan ansträngning, det vill säga att man vill komma till ett visst område, och att denna vilja i oss rapporterar oss, till en viss spänning, där själva ansträngningen, i hjärnan, ger upphov till att vi inte kommer dit vi vill, på grund av ansträngningen, att vi vill komma dit.

Jag kommer att frambringa en teori med text och bilder, hur denna konflikt kommer till, upplöses, beroende på hur vi ser på varandra, konflikten som sker i hjärnan, och hur människan kan, då den är medveten om, denna konflikt och försöker att bli av med den.

Låt säga att vi har olika dörrar, där texten inombords öppnar en dörr, och att vi därmed upplever stiltje, där vi senare, upplever en konflikt igen. Låt säga att vi tittar på nummer ett, och att vi upplever ett stiltje. Exakt vad det är som gör att människan får bort sin konflikt och sätts i stiltje, gång efter gång?  Jag kommer bland annat undersöka, en utövare, som sysselsätter sig med, meditation, som upplevt denna stiltje, där vi kan sätta oss i relation till denna styrka, och se om vi upplever samma sak. Sen ska jag också se om jag hittar ett logiskt mönster till detta. Vi tittar på nummer ett, ett stiltje uppkommer, då har medvetandet förts igenom, det vi tittar på, en spänning, då denna försvinner, blir tvåan eller trean, ettan  igen – det som man tittar på. Konflikten föds igen, då vi blir medvetna, om oss själva, igen. Trean och tvåan är gamla minnen som vid uppenbarelse flyttas, igen.

 Jag föreslår att ni lyssnar på nedanstående ljudklipp, observerar, och försöker att hitta ett mönster i meditationen – då det ger upphov till det som jag skrivit om. Jag kommer här se vilka relationer, där de olika faktorerna – slåss och relateras till varandra, i det mänskliga psyket. Därav studerandet av allan watts och hans lära.

Allan Wats – intro to meditation ljudband, Tea Ching t-allan watts röst är mycket trygg, och ger upphov till, ett lugn med mindre ångest. Där själva ångesten, när vi lyssnar, är en bidragande faktor, då den reduceras, till att göra Meditation med Allan Watts till fler lugna perioder – och därmed är det lättare att få dessa lugna perioder, då man har en trygg röst till hands. Detta gäller självklart inte bara allan watts, utan psykologer likaså; vi tenderar alltså att lyssna mer, känna oss tryggare, och få lättare att lösa upp konflikter, då en psykolog har en trygg röst.

Jag kommer att gå igenom olika terapiformer och se, om de har gemensamheter med min teori. Och hur länge denna stiltje håller på; i förhållande till just någonting; en siffra, ett lugn, en logik, och olika terapiformer, samt hur dessa hänger ihop. Meditation använder jag som verktyg för att komma åt, idéer, och hur dessa fungerar ihop.

Faktorer som ger upphov till stiltje

Acceptans – när man accepterar det som händer – allan watts ljudband.

Verifikation – när någon verifierar en själv och ens tankar – allan watts.

Trygghet – allan Wats – lugn röst – lättare att bli avslappnad – konflikterna löses upp lättare.

Att se sig själv – allan watts tankar ger upphov till att det sker stiltje i huvudet. Varför detta? kommer jag sedan analysera vidare.

Logiken i språket – Exempel

Här kommer jag att fundera på om logiken och språket, hänger ihop med vissa konflikter i hjärnan. Jag kommer här figurera ut, hur olika ord och meningar, ges som effekt till att lösa konflikter, och också kanske att skapa dem. Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords, eller inombords – här sker något som vi kan sätta i relation, med, hur konflikter upplöses, och hur vi därmed byter språk, blir avslappnade, eller hur vi hamnar i konflikter –  dessa tenderar i att hänga ihop med varandra, gällande bilden som jag har tidigare fört fram. Nu kommer jag undersöka fenomenet ytterligare.: Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords eller inombords,  när detta tankesätt blir uppenbart, så löses ofta en konflikt inne i hjärnan på grund att vi koncentrerar oss på ett visst sätt, och att då konflikten upphör, mångt och mycket på grund att vi funderar, och slutar fundera, på vissa händelser, som tidigare möts.

1 – Låt texten rinna, fundera på det som finns utombords eller inombords.

2 – låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords eller inombords.

 Skillnaden här vi kan se, är att vi förändrar ett ord, och i detta fall är ordet inte, något som förekommer att skapa för en ny avslappning; inte.

Att vara låst i sin avslappning: Skillnaden här vi kan se, är att vi förändrar ett ord, och i detta fall är ordet inte, det som förekommer för att skapa en ny avslappning. Personen kommer till slut, återkomma i konflikt, då han, hon, då hjärnan vänt sig och skapat en konflikt, som ger upphov till, att inte slappna av – kommer personen troligen, bli medveten om, att det inte längre går att använda systemet, inte, för att nå avslappning. Nu vill jag att ni tittar på dagen, vad som hänt, och vilka känslor det har fört med sig. Konflikterna som skett under dagen, som vi många gånger tryckt undan, kan här visas, accepteras, och, via rätt ord förändras, enligt tidigare följa skiss och modul.

1 – Du gjorde ingenting fel.

2 – Du gjorde fel och behöver förbättra, dig.

3 –  Tänk på det som har hänt och acceptera det.

4 – Detta kan vara ett utmärkt förbättringsätt, att komma på vardagen, hjälpa den vidare, och på så sätt kontrollera situationen. Här fungerar också, tror jag, en liknande strategi som ovan.

5 – Jag accepterar problemet som det är.

6 –  jag ringer en vän som skapade denna konflikt.

7 –  Dessa olika alternativ kan lösa upp olika typer av konflikter.

Att prata med någon, med konflikterna tillhands, detta kan till exempel, ske med en psykolog, som kan säga att du inte gjort något fel, och personen i fråga, som gjort något negativt gentemot dig, löser upp problemet, med hjälp av psykologen, som verifierar dina egna tankar, eller faktiskt tvärtom – konflikten bryts; hur länge och till vilken styrka, kan jag just nu inte säga. Denna acceptans, kan hålla i sig flera timmar, och till och med flera månader, om det har varit riktigt betydande. Ett exempel, kan vara en våldtagen kvinna, som inte förklarat vad som hänt till någon, psykologen kan då fungera, som en person som säger till individen att, att det inte var hennes fel. Under denna tid, fortgår också andra konflikter såklart. Men våldtäkten, som ger en underliggande ångest, kan som sagt förbättras, genom att få verifikation, om psykologen säger att individen gjort fel, att våldtäkten inte var en våldtäkt, så kan detta dock ge upphov till sorg och ångest, och istället aggression om patienten inte håller med.

Här kan vi se verifikationen som ett plus, om den verifieras på ett gott sätt, tvärtom, om psykologen säger att det är dåligt, och att hon inte våldtagits, kan detta också faktiskt, ske på ett sådant sätt, att individen blir arg, eller visar aggression, som kan, om individen, är tillräckligt stark, och säker på sin sak, ge upphov till  känslan av någonting negativt hos psykologen; till exempel så visar han eller hon, aggression gentemot psykologen. Här kan vi också se ett språk samt känsla, som påverkar konflikten, och ger människan, när konflikten bryts, olika känslor. Dessa konflikter kan tas upp försiktigt, så att individen inte räds för att hantera dessa, men slutligen, om de då kommer upp, med terapi, från vårt  undermedvetna, som står i relation till psykologens kompetens – då  denna konflikt då upphör, kan bero på ett särskilt språk, som samlats inne i individen, och behöver därmed verifieras, på ett sådant sätt, att psykologen använder rätt språk, så individen inte blir förvirrad, eller påverkas på ett annat sätt, än lättja – konflikten löses då upp.

Låt oss titta på ettan, som just nu är i konflikt, med människan – därav fixerar medvetandet i ettan, denna etta är i konflikt i hjärnan, och kan lösas upp, när hon eller han får se ettan, och ibland fixera vissa ord som öppnar den, det kanske är på ett enkelt vis. Där ettan står för ett, och upplösningen sker, vid negation av denna etta. Då sker avslappning, för det mesta. Sedan kommer tvåan, kanske en ny konflikt, som också den kan öppnas och korrigeras. Här kan vi troligen också se omedvetna processer, i vårt omedvetna. Denna löses upp, alla fall delvis, med plus och minus. Hur denna löses upp sker troligen, på ett liknande vis, som jag pratat om förut. Man skall också komma ihåg, att nya konflikter kan komma upp, och behöva mer rehabilitering, acceptans, och trygghet, ett sätt att bearbeta konflikten, så den hamnar i en viss styrka, och ger upphov till en känsla. Som kan återkomma i en ny konflikt, och jag tror också att ju starkare denna är, ju fler mottagningar sker. Så om konflikten löses, så kommer också denna konflikt, om den är tillräckligt stark, komma upp, med ett annorlunda språk, ett språk som alla fall delvis, kommer ta bort konflikten, återigen igen. Individen i fråga behöver därför terapi många gånger om, för att lösa upp olika typer av konflikter, med olika medel, kommer det en ny som härstammar i de nya konflikterna. Men också i undermedvetande, för att kroppen inte kunnat hantera den. Det är de flera konflikter, inom olika områden. Till slut, får psykologen dock bukt med problemet, efter att patienten accepterat många olika typer av konflikter, med olika typer av språk, och använda sig, alla fall delvis, på sättet ovan. Det vill säga plus eller minus. Hur detta plus, hur detta minus, är en fråga om förnedring, förstärkning – för det är mer avancerat än man tror, således kommer jag filosofera, och se hur detta fungerar i detalj.

Vad händer då både 1 och 2, uppmärksammas, så att hjärnan kommer ihåg dessa. Jo, de kommer inte slå ut varandra. När till exempel, ettan slås ut, och tvåan kommer de, tillslut, resultera av att 2 känns igen av hjärnan, på grund av att det tidigare skett en konflikt, i denna. Det blir alltså, inte en motsats, gentemot olika faktorer, I stället för plus, minus. Kan det till exempel bli plus plus, eller minus minus, som blir plus. Här kan individen uppnå konflikter av en mer avancerad art. Där individen, kämpar mot, de båda, och minns båda från tidigare, experiment. Således sker ej här en motsats, utan snarare en logisk följd, som inte ger upphov till, sina motsatser, på grund av att hjärnan känner igen dem, och de kommer fram på olika banor, som skiftar, skiftar mellan varandra. Och individen som inte öppnar avslappningen, eller förändringarna, i denna situation; hjärnan kommer alltså ihåg nummer 1 och 2.

Upplösningen sker då denna syn ses på ettan själv. Då sker avslappning – för det mesta. Sedan kommer tvåan, en ny konflikt, som  kan öppnas och korrigeras. Här kan vi troligen också se omedvetna processer. Hur denna löses upp sker troligen, på ett liknande vis, som jag pratat om förut. Man skall också komma ihåg, att nya konflikter kan komma upp, och behöva mer rehabilitering, acceptans, och trygghet, än andra konflikter. Individen i fråga behöver därför terapi många gånger om.  Till slut får förhoppningsvis psykologen bukt med problemet, efter att patienten accepterat många olika typer av konflikter, med olika typer av språk.

Ett: hjärnan känner till ettan, i ovan nämnda fas. Så man måste nå nummer tre eller två, för att finna något nytt, och då för att öppna avslappning, och liknande känslor därtill. Då personen förändrar orden, kan detta ge upphov till avslappning. Att inte slappna av, och att inte bryr sig om avslappningen. Att höra detta kan ge upphov till en ny avslappning. Varför är då detta så, och varför löses då konflikten? Här tas konflikten till ett annat område. När människan inte bryr sig om konflikten, då blir hon åter avslappnad. Att då nå trean för avslappnig kan vara ett måste, ibland, för att nå avslappning. Vi kommer ihåg tvåan och försöker förändra den. Ett tidigare minne finns i trean. Till exempel: vi försöker förändra en vis känsla när en annan känsla försöker förändra denna känsla. Vi kommer på oss då blir tvåan ett, och trean tror jag då försvinner. Sen uppkommer troligen en ny konflikt.

1 – Människan känner till både ett och två, då fungerar inte två. och då måste nummer tre nås. Kanske för att motsatserna finns där, det vill säga avslappning, och kommer därmed till två eller ett igen.  Snarare kommer denna hjärna, komma ihåg, och lösningen av konflikten blir väldigt kort, nästintill ej kännbar – man hamnar i konflikt igen.

2- Att då ta upp konflikter, som är nya, så vi kan föra oss framåt Igen; detta gör jag ett exempel på nedan. För att nå detta, måste vi ha ett annat språk, som hjärnan inte känner till.

Att filosofera, och göra arbetet något nära vetenskapen, för att komma in på djupet, och kemiska förändringar, för att se hur detta kan påverka hjärnan; jag kommer terrorisera, runt omkring detta. Ja fundera på det som sker utombords eller inombords. Att bevisa detta genom en bild, eller att terrorisera runt omkring det. För att se att det finns mönster runt omkring detta tankesät.

5-Alan Watts Teaches Meditation | Awakening to the True Reality | Full Lecture Black Screen – YouTube

 Som tidigare exempel, fungerar processen på liknande sätt, men med nya konflikter – som förs upp i medvetandet, något man inte kommer ihåg, kommer någonting som har varit medvetet under flera år, något som gett oss ångest, men som vi inte förstår. Detta kan ge upphov till, att dessa konflikter kommer upp. Och då fungerar de på samma sätt som tidigare teori, det vill säga KBT, och när dessa är uppe så finns möjligheter att sänka den , och med tanken, förbättra dem, och ge en konsekvens som gör det är mindre sannolikt att beteendet upprepas.

PDT

Psykodynamisk terapi (PDT) – mindlerStrategin kan lyckas tillfälligt, men i stället kan symptom uppstå på andra håll i livet. I PDT hjälper terapeuten dig att få syn på sådana omedvetna konflikter, så att du kan ta itu med dem, på ett moget sätt, i stället för att förneka dem” –

Repeterande och språk

Här kommer jag att gå igenom, hur en konflikt uppkommit, och när den bryts och därmed kommer denna byta känsla. Och om man vill förenkla, så kan konflikten brytas upp, genom att få ett ansträngt ansikte, ett visst beteende, och efter konflikten också ett avslappnat sådan.

6.facial expressions – Bing images

7 facial expressions –

 8. Bing imagesVerywellmind.comfacial expressions – Bing images

9.Understanding Emotions Through Facial Expressions (verywellmind.com)

 

Här nedan, representerar jag ett, meditationschema, där man kan följa, det jag pratar om.  Här nedan kan ni följa er själva, era konflikter, och hur dessa löses upp. Detta är helt enkelt ett verktyg, för att känna konflikter och hur de bryts av. Ni kan också fundera på hur era ansiktsuttryck förändras när en konflikt förändras, inte bara under meditation, men också hur dessa förändras under ovan nämnda terapimetoder.

Meditation, i de tidigare delarna, gällande konflikter

Månad 1.

Dag 1 och dag 2: morgon och kväll

Alan Watts-Still the mind, Intro to Meditation

Dag 3 och dag 4, morgon och kväll

Body Scan-Medverkande Jon Kabast-Zinn

Dag 5 och dag 6, morgon och kväll

Alan Watts-Teaches meditation

Dag 7 och dag 8, morgon och kväll

Eva Johansson-Avslappning och mental träning

En timme om dagen gånger 2. Byt ljudband efter två dagar.
Byt därefter till beskrivning för månad 2 efter en månad.
Därefter börjar du om med beskrivningen för månad 1, fortsätt om och om igen.

Månad 2.

Dag 1 och dag 2, morgon och kväll

Alan Watts-Out of your mind

Dag 3 och dag 4, morgon och kväll

Avslappning lång 25 minuter

Dag 5 och dag 6, morgon och kväll

Alan Watts-OMeditation-OM2

Dag 7 och 8, morgon och kväll

Reading from Hindu Scriptures 2

En timme om dagen gånger 2. Byt ljudband efter två dagar. Fortsätt från start månad 1.

 

Självklart kan schemat justeras efter tid och behov. Till exempel kan man meditera en timme varje dag,
där man byter meditations-band var tredje dag.

Signalsubstanser, molekyler, synapser

7. – referens –  Neuronal Uniqueness: Stars of the Sky |  

jag kommer här att undersöka receptor, signalsubstanser, synapser, och hur jag kan relatera dem till mitt arbete.

Dopamin

Nodralin

Serotonin

Synapser

Receptorer

Man kan säga att signalsubstansen är bilen, där vägen är synapsen och målet receptorn.

8- nedan

Dopamin – Wikipedia

Noradrenalin – Wikipedia

Serotonin – Wikipedia

Synaps – Wikipedia

Receptor – Wikipedia

9. https://hjarnan.ifokus.se /discussion/1358935/synaps. Här kommer jag diskutera, olika faktorer, där jag går in på hur språket fungerar, dess faktorer som jag hittar. Jag kommer här att visa, gå igenom, receptorer, känslor, signalsubstanser, minne, och hjärnan som förbinder dem till olika faktorer. Jag beslöt mig att ta tag i detta, på ett självsäkert sätt, men jag fortsätter ändå på ett teoretiskt plan. .11-Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. 1 – Kognitiv beteendeterapi – Wikipedia

 

Repetition: ”Låt oss titta på ettan; som just nu är i konflikt med människan – därav fixerar medvetandet i ettan, denna etta är i konflikt i hjärnan, och kan lösas upp, när hon eller han får se ettan, och ibland fixera vissa ord som öppnar den, det kanske är på ett enkelt vis. Där ettan står för ett, och upplösningen sker, vid negation av denna etta. Då sker avslappning, för det mesta. Sedan kommer tvåan, kanske en ny konflikt, som också den kan öppnas och korrigeras. Här kan vi troligen också se omedvetna processer, i vårt omedvetna. Denna löses upp, alla fall delvis, med plus och minus. Hur denna löses upp sker troligen, på ett liknande vis, som jag pratat om förut. Man skall också komma ihåg, att nya konflikter kan komma upp, och behöva mer rehabilitering, acceptans, och trygghet, ett sätt att bearbeta konflikten, så den hamnar i en viss styrka, och ger upphov till en känsla. Som kan återkomma i en ny konflikt, och jag tror också att ju starkare denna är, ju fler mottagningar sker. Så om konflikten löses, så kommer också denna konflikt, om den är tillräckligt stark, komma upp, med ett annorlunda språk, ett språk som alla fall delvis, kommer ta bort konflikten, återigen igen. Individen i fråga behöver därför terapi många gånger om, för att lösa upp olika typer av konflikter, med olika medel, kommer det en ny som härstammar i de nya konflikterna. Men också i undermedvetande, för att kroppen inte kunnat hantera den. Det är då flera konflikter, inom olika områden. Till slut, får psykologen dock bukt med problemet, efter att patienten accepterat många olika typer av konflikter, med olika typer av konflikter.”

2, och använda sig av, alla fall delvis, på sättet ovan. Det vill säga plus eller minus. Hur detta plus, hur detta minus, är en fråga om förnedring, förstärkning – för det är mer avancerat än man tror, således kommer jag filosofera, och se hur detta fungerar i detalj.

Vad händer då både ettan och tvåan, uppmärksammas så att hjärnan kommer ihåg dessa. Jo, de kommer inte slå ut varandra. När till exempel, ettan slås ut, och tvåan kommer till. Ett resultat av att tvåan känns igen av hjärnan, på grund av att det tidigare skett en konflikt, i denna. Det blir alltså, inte en motsats gentemot olika faktorer, I stället för plus minus.  Här kan individen uppnå konflikter av en mer avancerad art. Där individen, kämpar mot de båda, och minns båda från tidigare experiment. Således sker ej här en motsats, utan snarare en logisk följd, som inte ger upphov till, sina motsatser på grund av att hjärnan känner igen dem, och det kommer fram på olika banor som skiftar, skiftar mellan varandra. Och individen öppnar inte avslappning, eller förändringar, i denna situation; hjärnan kommer alltså ihåg nummer ett och två.

Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords, eller inombords, lös konflikter i hjärnan; när detta tankesätt blir uppenbart, så löses ofta en konflikt inne i hjärnan på grunder att vi koncentrerar oss på ett visst sätt, och att då konflikten upphör, mångt och mycket på grund att vi funderar, och slutar fundera på vissa händelser som tidigare mötts.

Låt texten rinna, fundera på det som finns utombords eller inombords.

Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords eller inombords.

Skillnaden här vi kan se, eller att vi förändrar ett ord, och i detta fall är ordet inte, något som förekommer att skapa för en ny avslappning.

Signalsubstanser och hur de kan bindas med humör, logik och ansiktsuttryck. Förmedlandet via logik, vad som händer när hjärnan hamnar i konflikt, sätts här under ett annat perspektiv; jag tror alltså att det vi gått igenom, i Tidigare text, då kan detta observeras på ett annat sätt, ja, från ett annat perspektiv.

Vilka signalsubstanser som ger upphov till ett humör, det ska vi analysera. I och med en blandning av signalsubstanserna, relateras detta till ett  visst beteende och ansiktsuttryck, detta ger därför upphov till, olika beteenden, så man sen kan relatera till signalsubstanser, och receptorer samt synapser. Det är alltså möjligt att se på vissa beteenden och hur det relateras till dessa faktorer. Där ansiktsuttrycket, beteendet förändras. Detta ger upphov till en förändring i beteendet, samt ansiktsuttrycket, som i alla fall delvis står i relation till våra signalsubstanser. Tidigare i verket kan man läsa om logik och hur det påverkar människan och ovan nämnda text. Tanken är alltså att det i våra hjärnor, sker in liknande process, som spelas ut på ett liknande vis. I likhet med då vi mediterar och får vissa tillstånd, som kan förenas med logik och ett vist hjärntillstånd. Nedan kan ni se ett försök att beskriva ovan från ett annat hål.

Här kommer jag skriva ett exempel, på hur KBT kan fungera, och hur jag sätter denna teori, alltså i relation till, andra faktorer, och ofta till andra terapiformer, men inte alltid.

”Tänk att någon som är utlänning, gåill en strand, ser nakna flickor, ser bröst, och får därav inte bara ångest, utan aggression likaså. När individen kommer ihåg deras klädsel, deras sätt  – det individen då kommer att tänka på, är hans egen kultur. Vi kan säga att det till och med är förbjudet, att gå utan klädsel, där mannens kultur, tänks hållas. Då mannen av någon anledning, kommer att träffa en psykolog, som har i uppgift, att hjälpa mannen, i ovan nämnda situation, och att, se till så att mannen förstår svenska normer, och till och med lagar. Det då psykologen gör, är att ta upp konflikten, då mannen, upplevt en sådan, då han ser, någonting som för honom är förbjudet. Psykologen tar då upp ämnet, löser konflikten, genom att leva sig in i individens värld, beskriva hur det i Sverige är, och därmed lösa konflikten, som mannen har i huvudet. Mannen blir då medveten av fenomenet på ett annorlunda sätt, och då löses situationen, med mindre, eller helt utan aggressioner och ångest – en konflikt har lösts.”

12.https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ct9qtIBq&id=2BC4699569BA65FD1A8251BCCCAA1F56F006EE11&thid=OIP.ct9qtIBqEbnsUBAz3lw-UgHaHV&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.drwardbond.com%2fuploads%2f1%2f4%2f1%2f2%2f14125533%2f7346353.png%3f336&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.72df6ab4806a11b9ec501033de5c3e52%3frik%3dEe4G8FYfqsy8UQ%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=332&expw=335&q=signalsubstanser&simid=608007841701195191&FORM=IRPRST&ck=913EF15B3509645F11389EED8C056D0E&selectedIndex=127&ajaxhist=0&ajaxserp=0

 Här nedan kommer jag beskriva, hur olika dessa tillstånd, som hjärnan framvrider, subjektivt men men vissa likheter som jag försöker hitta genom ett observerande fenomen. Att då hoppa genom meditation till detta kan ses som främmande, men meningen är också här att dra paralleller; logiken styr också här vårt skeende, vårt handlande, samt de ansiktsuttryck som kan observeras. Man kan också själv göra iakttagelser av sig själv, precis som man göra detta i djup slummer.

Ovan kan vi dra paralleller mellan ett handlande och dess funktion, i ett vaket tillstånd, men åckså ett lugnare sådant. Med detta  kommer jag observera olika typer av känslor, som kan frambringa ett beteende, och hur vi kan läsa av dessa, och hur vi i slutet kan få positivitet av dessa sammanbitningar, låt oss fortsätta: kbt kan användas med meditation på ett sådant sätt, att man sätter personen i avslappnat tillstånd, eller i ett meditativt läge, där, till exempel, personen får i uppgift att cirkulera genom sin vardag, då man möter en för individen, ett visst, tillstånd, som ger upphov till själslig smärta, eller något annat som individen sedan får ta upp, ges individen acceptans eller försöker finns logisk tillhörighet hos individen och psykologen. Detta kan ske infon tidigare satta villkor:

Acceptans – när man accepterar det som händer – allan watts ljudband

Verifikation – när någon verifierar en själv och ens tankar – allan watts

Trygghet – allan Wats – lugn röst – lättare att bli avslappnad – konflikterna löses upp lättare.

Att se sig själv – allan watts tankar ger upphov till att det sker stiltje i huvudet. Varför detta? kommer jag sedan analysera vidare.

Ovan kan vara något som, kan frambringas, i mängden olika metoder, och son jag också sätter, som medel att för människor, och psykologer, att experimentera med; dvs mångt i mycket meditation och likartade system. Man kan använda

Nedan illustrerar jag, hur människan försätts i olika tillstånd. Detta också det, kan frambringa människan och hur den fungerar, samt hur vi kan använda detta, inom samma genre, i vilket vi tidigare gått igenom, om måhända i ett tillstånd som är mer aktivt. Till slit kommer jag att försöka att göra en genomfattning om hur dessa tillstånd påverkar varandra

Om personen spänner ihop käkarna, kan detta vara så att denna person, känner sig arg, och ej litar på den konversationen, som han har med den andra individen har  –  om en person blir arg, så kommer ett visst ansiktsuttryck, visas. Denna visning, detta byte av känsla, ger upphov till det vi kan observera i en människas ansiktsuttryck. Låt säga att människan känner sig lugn, och sedan möts av en aggressiv individ, konflikter i hjärnan kommer fram, och löses upp, genom ett aggressivt utspelade, mot den andra individen. Vi kan här om vi vill, se ett mönster, då konflikter bryts av ett ansikte till ett annat. Detta är en teori, och bör därför inte ses som sanning.

Skeenden som går att se utanför människan, och då menar att viss humor, hur en viss känsla kan spelas ut, hur detta står i relation till, en viss känsla, och hur denna relateras till, beteendet, vid en viss respons från omgivningen. Ilska, ett resultat av signals signalsubstanser, och många andra relationer till omgivningen, och det som sker inuti människan. Detta kommer också relateras till, vilken signalsubstans kommer att tecken och vilken blandning av signalsubstanserna, och självklart hur vi kan relatera dessa till olika känslor. Nedanför gör jag det;

Om personen spänner ihop käkarna, kan detta vara så att denna person känner sig arg, och ej litar på den konversationen, som han har med den andra individer. Om en person blir arg, så kommer ett visst ansiktsuttryck, visas. Denna visning, detta byte av känsla, ger upphov till det vi kan observera i en människas ansiktsuttryck. Låt säga att människan känner sig lugn, och sedan möts av en aggressiv individ, konflikter i hjärnan kommer fram, och löses upp och kan genom ett aggressivt utspelade, mot den andra individen. Vi kan här om vi vill se ett mönster, då konflikter kan brytas av, då ett ansikte blir till ett annat. Detta är en teori, och bör därför inte ses som sanning. Man kan här se, det som  precis sker, i liket med meditation.

Uppåt med munnen är likamed att människor ler. Äckta leende har ofta en resning av ögonbrynen. Om personen håller för munnen, kan det vara så att personen försöker fejka sitt leende. Här kan, en glädjefull individ, ändra ansiktsuttryck till rädsla, genom en konflikt mot en annan människa, där upplöses då konflikten, och ses på ett beteende – en känsla, och ett ansikte. Glädje kan relateras till en signalsubstans, som alla fall delvis hänger ihop med dopamin, som för sig framåt, som en motiverade sensation, och när den klarar av, en konflikt, eller påverka något liknande, så ger en detta en rusch, en euforisk känsla. Men det finns också bakåtliggande känslor som ger upphov till ett stadie, som också det ger upphov till att människan känner glädje, och då enligt mig, är det lättare att då, att slå av en konflikt, som ger upphov till eufori och glädje. Seratonin  är inte bara en funktion som det är, utan är snarare också en känsla, som vi befinner oss i, som står i relation till, i alla fall, delvis, och mer som jag kommer att skriva om, glädje. Där på många sätt en känsla som finns i mig just nu, när jag skriver det här, för jag finner mening med livet i det, och när jag klarar av någonting. Så ger det upphov till en euforisk känsla. Det är också så att jag har en inneboende lycka, till det jag gör, och det sker vid sidan om dessa konflikter, och att påverka dem på så sätt, enligt mig, är då det lättare att gå in i konflikter, och lösa dem, som ger alla fall delvis ger, en eufori, som jag troligen upplever, när dopamin och seratonin tillsammans, påverkar varandra, på ett sätt, då det ger upphov till en tillfredsställande känsla.

Att personen biter på läpparna kan vara en indikator att hon/han är rädd, och eller ängslig. Ökad salivutsöndring kan vara ett tecken, på att personen är rädd. Konflikten löses här, till exempel att personen, har rädslan, och då flyr härifrån, för att byta konflikt, med att springa därifrån och skydda sig själv då personerna år utom fara. Ansiktet ändrar sig sen – konflikten bryts igen.

13Sorg – symtom och behandling – Doktor.se Sorg ger alla möjliga somatiska, emotionella och kognitiva reaktioner och de kan växla snabbt. Ibland blir man rädd för sina egna reaktioner, tror man håller på att bli galen, allvarligt sjuk eller att man aldrig ska komma tillbaka till ett fungerande liv igen. Ibland är sorgen så smärtsam att det känns som att man inte överlever, men det gör man! Det bästa du kan göra är att vara tillåtande mot dig själv och sänka kraven. Sorg ackompanjeras ofta av känslor av övergivenhet, tomhet eller meningslöshet. En förlust kan vara så svår att ta in att man känner sig bedövad, avskärmad eller upplever overklighetskänslor. Det är lätt att fastna i tankar om varför detta skett och om det hade gått att undvika. Det är vanligt att känna skuld för saker man gjort eller inte gjort. Ibland kan man fastna i en slags kamp mot det som skett – det får inte vara sant! Det borde inte ha skett!”

Att undra om det finns någon mening med livet överhuvudtaget är inte ovanligt. Det kan hjälpa att istället göra saker som känns meningsfulla. För att komma vidare behövs ett accepterande förhållningssätt till det som skett. Med det menas att erkänna verkligheten som den är, inte att du behöver tycka att det som skett är okej.

14-facial expressions – Bing images

15-facial expressions – Bing imagesVerywellmind.com

16- Understanding Emotions Through Facial Expressions (verywellmind.com)

–se några sådana Att känna ilska innebär en stress för kroppen så både frekventa ilske utbrott och ilska som undertrycks och inte alls hanteras kan vara bidragande faktorer till hjärtsjukdomar på sikt, på grund av förhöjda kortisolnivåer. Undertryckt ilska kan också i förlängningen ge upphov till exempelvis bitterhet eller depressivitet. Om ilskan däremot hanteras på ett konstruktivt sätt, har man i studier inte kunnat kopplingar.

17 Ilska – detta händer i kroppen | MåBra (mabra.com)

Ångest eller ångesttillstånd är ett sinnestillstånd som karakteriseras av stark rädslanervositet eller oro (enligt Svensk MeSH, ständig känsla av oro, ängslan och överhängande faror), vare sig det är situations betingat eller inte, och kan bero på ett mycket verkligt hot såväl som ett helt föreställt hot. Ångest är en helt normal reaktion och de allra flesta upplever ångest då och då. Ångest är inte farligt även om den kan vara mycket obehaglig.

Ångest kan vara en sinnesstämning eller ingå som delsymtom i en psykisk störning, till exempel ångeststörning eller depression, bero på en kroppslig sjukdom (exempelvis hjärtinfarktgiftstruma) eller uppkomma till följd av droger (som akut drogförgiftning eller utsättningsbesvär, jämför substansbetingat ångestsyndrom).

Sorg är ett känslomässigt tillstånd utlöst av oåterkalleliga eller övermäktiga negativa händelser, såsom bortgång av en nära behörig Vid förlusten av en närstående upplever de flesta människor en övergående, snarare än bestående, smärta och ångest. Denna typ av sorg är en vanlig reaktion på förlusten av en närstående och är inte förknippad med ett försämrat psykiskt hälsotillstånd. Sorg medför dock en ökad risk för att uppleva ett flertal psykiatriska diagnoser såsom depression, post-traumatisk stress och komplicerad sorg. Komplicerad sorg, till skillnad från de flesta sorgereaktioner, innebär att påtagliga symptom av sorg, såsom separationsångest, består minst 6 månader efter förlusten. Komplicerad sorg – sorg referens Wikipedia drabbar ungefär 10% av de som upplever förlusten av en närstående. Kognitiv beteendeterapi har visats effektiv i behandlingen av komplicerad sorg [1].

Känslor och hur dessa relateras till signalsubstanser, och i detta verk, kommer jag koncentrera mig på:

Noradrenalin, Energi, att koncentrera sig,

Serotonin, glädje, uppmärksamhet

Dopamin, dessa beteenden kommer att på ett bättre sätt, relateras, till att vara mer specifikt, och jag behöver också kolla upp olika beteenden, och hur dessa förs med varandra, och vart det kommer ifrån, det vill säga det faktorer som jag analyserar, signalsubstanser ,synapser, och receptorer

Positiva egenskaper, negativa egenskaper, Hur olika signalsubstanser, som styr är blandningar av olika 13 humör därav.

negativa vid en viss blandning,

Dopamin, aggression, sex, hunger

Serotonin, ångest, lättretad

Serotonin, minne, beroende, snabb behandling,

Noradrenalin, energi, förmåga att koncentrera sig

                                                                                                                              z=5-2t

                                                                                                                             s=4-3-0+2

                                                                                                                               3+2=os

                                     t=3 +2 +1,

tid= aggression i en styrka, i en tidsaxel. Ger upphov till ett beteende, som går nedåt med tiden, som sedan hamnar i zen, och som sedan, öppnar vägen till ny känsla. Hur, exakt, terroriserar jag om nedan.

Vi ser här att grafen, som ovan kommer påverkas av serotonin och dopamin, som i ett skede, en styrka, som ger upphov till en nedåtgående styrka, som kan ses genom att observera individen. Här ser vi att styrkan, av humöret varierar, och aggressionen, kan ses under olika punkter och därmed beteende mellan dessa punkter, som sen riktas åt, efter en viss logik. Detta gör att man kan följa en person, hur hon eller han påverkas, av en viss omgivning, och hur hon och han reagerar på en viss signalsubstans, receptor, samt synaps. Man kan då se, känna av, se styrkan av en tidsaxel, och därmed få en glimt av självinsikt.

z=5-2t

s=4-3-0+2

3+2=os

Slutsats och mening

Att hitta en faktor, som man kan använda, och därmed fastställa en graf. Därmed kan man se hur dopaminet, med andra signalsubstanser, visar en siffra som man kan relatera till ett ansikte, ett beteende, och hur den senare kan kopplas till en graf, så man kan se ens egna respons vid ett visst tillfälle, och vid flera tillfällen, och på så sätt förändra den själv, få självkännedom, och förändra sig därav, till en mängd olika faktorer som man kan räkna ut. Detta kan man relatera också till andra människor, genom att observera dem – se deras ansikte och beteende.

Att läsa av grafen – detta kan man göra med ovanstående cirklar, se vilket beteende man är i, och se hur detta ger upphov till, en vis graf, hur man kan förändra sig själv, observera sig själv, inom och utom. Man kan alltså följa sig själv och andra genom cirkelns ovan och relatera den till övriga kapitel. Ett exempel är ovan nämnda graf.

Vilka signalsubstanser som ger upphov till ett humör, och där vi ska analysera. I och med en blandning av signalsubstanserna, relateras detta till ett visst beteende, ansiktsuttryck. Beteende och ansiktsuttryck ger därför upphov till, olika beteenden, så man sen kan relatera till signalsubstanser, och receptorer och synapser. Det är alltså möjligt att se på vissa beteenden och hur det relateras till dessa faktorer. När ansiktsuttrycket, beteendet och förändras inom en kort, sker en lång period, detta, ger upphov till en förändring i beteendet, samt ansiktsuttrycket, som i alla fall delvis står i relation till våra signalsubstanser. Precis i förändringen av vårt beteende. Tidigare i verket kan man läsa om logik, meditation, och hur det påverkar människan och ovan nämnda text. Hoppas ni lärt er av det jag skrivit och att ni kan använda er av det i era liv!

 

1. Psykologi a – gymnasiet

2. Exponering – Wikipedia

  3. Kognitiv beteendeterapi – Wikipedia

  4. – Psykoterapi – Wikipedia

  5.Alan Watts -Teaches Meditation | wakening to the True Reality | Full Lecture Black Screen – YouTube

6. Psykodynamisk terapi (PDT) – mindler

                                                      7.                Neuronal Uniqueness: Stars of the Sky |  

 7. f aial expressions – Bing images

  8.  facial expressions

 9 . Bing imagesVerywellmind.comfaci  al expressions – Bing imagendersanding Emotions Through Facial

Expressions (verywellmind.com)

9  ned an alla från wikipedia Dopamin– Wikipedia

Noradrenalin – Wikipedia

Serotonin – Wikipedia

Synaps – Wikipedia

11. https://hjarnan.ifokus.se /discussion/1358935/synaps.

12.https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ct9qtIBq&id=2BC4699569BA65FD1A8251BCCCAA1F56F006EE11&thid=OIP.ct9qtIBqEbnsUBAz3lw-UgHaHV&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.drwardbond.com%2fuploads%2f1%2f4%2f1%2f2%2f14125533%2f7346353.png%3f336&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.72df6ab4806a11b9ec501033de5c3e52%3frik%3dEe4G8FYfqsy8UQ%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=332&expw=335&q=signalsubstanser&simid=608007841701195191&FORM=IRPRST&ck=913EF15B3509645F11389EED8C056D0E&selectedIndex=127&ajaxhist=0&ajaxserp=0

13. Sorg – symtom och behandling – Doktor.se

14. facial expressions – Bing images

14.facial expressions – Bing imagesVerywellmind.com

 15. Understanding Emotions Through Facial Expressions (verywellmind.com)

17. Ilska – detta händer i kroppen | MåBra (mabra.com)

Djupet 2

fre 12 april, 2024 kl.15:26 | Inga kommentarer

 Djupet – konflikterna i våra hjärnor

I den här texten, kommer jag att undersöka hur hjärnan ter sig, under olika situationer, och hur denna bygger upp konflikter, och hur kroppen försöker att lösa dessa, och därmed försätta individen i ett visst tillstånd. Artikeln är teoretisk, och jag kommer logiskt, att använda olika terapiformer, för att komma så nära, en intressant artikel som möjligt. Tillvägagångssättet är experimentellt, och uppkommit genom observationer av mig själv, samt artiklar; och därefter upplöstes det en idé, som för mig verkade intressant, och som kan tas längre genom en filosofisk samt vetenskaplig approach. Målet var att få människor börja tänka inom samma bana, hitta sig själva, och i och med detta intressera sig av ämnet, och även kunna använda sig av det i sina liv, för att finna njutning, av själva tänkandet, och att bevisa, det som jag kanske inte klarat av.

logik: Låt säga att vi har olika dörrar, där texten inom oss öppnar en dörr, och vi därmed upplever stiltje. Detta sker när medvetandet upptäcker sig själv, och riktar sin spänning till ett visst område. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi, Jag kommer här att granska terapiformen KBT, se hur denna fungerar på människor, och koppla den till mina egna tankar, där den ter sig på ett liknande sätt, och på så sätt, komma närmare en tillfredsställande likhet, där båda faktorerna; ges likhet, olikhet, samt bevis, där man kan känna igen, och därmed känna teorin, och därmed finna någonting som kan ses som något intressant, men som också kan kopplas till en mängd olika faktorer.

Här kommer jag skriva egna, eller flera exempel, på hur KBT kan fungera, och hur jag sätter denna teori, alltså i relation till, andra faktorer, och ofta till andra terapiformer, men inte alltid. Tänk att någon som är utlänning, går till en strand, ser nakna flickor, ser bröst, och får därav inte bara ångest, utan aggression likaså. När individen kommer ihåg deras klädsel, deras sätt  –  det individen då kommer att tänka på, är hans egen kultur. Vi kan säga att det till och med är förbjudet, att gå utan klädsel, där mannens kultur, tänks hållas. Då mannen av någon anledning, kommer att träffa en psykolog, som har i uppgift, att hjälpa mannen, i ovan nämnda situation, och att se till så att mannen förstår svenska normer, och till och med lagar. Det då psykologen gör, är att ta upp konflikten, då mannen, upplevt en sådan, då han ser, någonting som för honom är förbjudet. Psykologen tar då upp ämnet, löser konflikten, genom att leva sig in i individens värld, beskriva hur det i Sverige är, och därmed lösa konflikten, som mannen har i huvudet. Mannen blir då medveten av fenomenet på ett annorlunda sätt, och då löses situationen, med mindre, eller, helt utan aggressioner och ångest – en konflikt har lösts.1 – psykologi a gymnasiet. 2 –Exponering  Wikipedia. 3 – Kognitiv beteendeterapi  Wikipedia

 Psykodynamisk terapi

Denna terapi, kunskap, och teori: utgår i alla fall delvis, på att leta upp olika konflikter, i kroppen, som vi sorterar bort, glömt, eller förbisett, som kan ge upphov till, inte bara ångest, utan också till depression. Detta tror jag också är en konflikt i vårt undermedvetna, som kan vid en dynamisk terapiform, tas till ytan – göras medveten och därmed lösbar. Teorin är alltså, att kroppen förs framåt, genom olika konflikter, som hjärnan vill lösa – när medvetenhet om denna konflikt, hur man ska lösa den, vad den bidrar med; ger upphov till ett slags tänkesätt, som vi nedanför skall terrorisera om. Tillexempel när vi mediterar. Som tidigare exempel, fungerar processen, på liknande sätt, men nya konflikter, som förs upp i medvetandet, något man inte kommer ihåg, kommer attacken, som har varit medvetet, under flera år; något som gett oss ångest, men som vi inte förstår: Detta kan ge upphov till, att dessa konflikter kommer upp, och då fungerar det på samma sätt som tidigare, en teori, det vill säga KBT, och när dessa är uppe, så finns möjligheter att sänka dem, så kan man med tanken förbättra dem, och ge en konsekvens, som gör det mindre sannolikt att beteendet upprepas.

 4 – Psykoterapi  Wikipedia, Hjärnan kan begripa hur man blir avslappnad, och bli av med konflikter. Detta med en benägenhet om att vilja slappna av, och hur detta ger upphov till, ett tillstånd som vi vill möta. Att vi vill ha, och föras fram till, denna vilja, att låta oss säga att vi vill slappna av, detta ger upphov till, en ansträngning, då vi vill uppleva, den känslan som individen vill komma åt. Detta ger alltså en ansträngning, som man vill bort ifrån, vilket ger upphov till en annan ansträngning, det vill säga att man vill komma till ett visst område, och att denna vilja i oss rapporterar oss, till en viss spänning, där själva ansträngningen, i hjärnan, ger upphov till att vi inte kommer dit vi vill, på grund av ansträngningen, att vi vill komma dit.

Jag kommer att frambringa en teori med text och bilder, hur denna konflikt kommer till, upplöses, beroende på hur vi ser på varandra, konflikten som sker i hjärnan, och hur människan kan, då den är medveten om, denna konflikt och försöker att bli av med den.

Låt säga att vi har olika dörrar, där texten inombords öppnar en dörr, och att vi därmed upplever stiltje, där vi senare, upplever en konflikt igen. Låt säga att vi tittar på nummer ett, och att vi upplever ett stiltje. Exakt vad det är som gör att människan får bort sin konflikt och sätts i stiltje, gång efter gång?  Jag kommer bland annat undersöka, en utövare, som sysselsätter sig med, meditation, som upplevt denna stiltje, där vi kan sätta oss i relation till denna styrka, och se om vi upplever samma sak. Sen ska jag också se om jag hittar ett logiskt mönster till detta. Vi tittar på nummer ett, ett stiltje uppkommer, då har medvetandet förts igenom, det vi tittar på, en spänning, då denna försvinner, blir tvåan eller trean, ettan  igen – det som man tittar på. Konflikten föds igen, då vi blir medvetna, om oss själva, igen. Trean och tvåan är gamla minnen som vid uppenbarelse flyttas, igen.

 Jag föreslår att ni lyssnar på nedanstående ljudklipp, observerar, och försöker att hitta ett mönster i meditationen – då det ger upphov till det som jag skrivit om. Jag kommer här se vilka relationer, där de olika faktorerna – slåss och relateras till varandra, i det mänskliga psyket. Därav studerandet av allan watts och hans lära.

Allan Wats – intro to meditation ljudband, Tea Ching t-allan watts röst är mycket trygg, och ger upphov till, ett lugn med mindre ångest. Där själva ångesten, när vi lyssnar, är en bidragande faktor, då den reduceras, till att göra Meditation med Allan Watts till fler lugna perioder – och därmed är det lättare att få dessa lugna perioder, då man har en trygg röst till hands. Detta gäller självklart inte bara allan watts, utan psykologer likaså; vi tenderar alltså att lyssna mer, känna oss tryggare, och få lättare att lösa upp konflikter, då en psykolog har en trygg röst.

Jag kommer att gå igenom olika terapiformer och se, om de har gemensamheter med min teori. Och hur länge denna stiltje håller på; i förhållande till just någonting; en siffra, ett lugn, en logik, och olika terapiformer, samt hur dessa hänger ihop. Meditation använder jag som verktyg för att komma åt, idéer, och hur dessa fungerar ihop.

Faktorer som ger upphov till stiltje

Acceptans – när man accepterar det som händer – allan watts ljudband.

Verifikation – när någon verifierar en själv och ens tankar – allan watts.

Trygghet – allan Wats – lugn röst – lättare att bli avslappnad – konflikterna löses upp lättare.

Att se sig själv – allan watts tankar ger upphov till att det sker stiltje i huvudet. Varför detta? kommer jag sedan analysera vidare.

Logiken i språket – Exempel

Här kommer jag att fundera på om logiken och språket, hänger ihop med vissa konflikter i hjärnan. Jag kommer här figurera ut, hur olika ord och meningar, ges som effekt till att lösa konflikter, och också kanske att skapa dem. Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords, eller inombords – här sker något som vi kan sätta i relation, med, hur konflikter upplöses, och hur vi därmed byter språk, blir avslappnade, eller hur vi hamnar i konflikter –  dessa tenderar i att hänga ihop med varandra, gällande bilden som jag har tidigare fört fram. Nu kommer jag undersöka fenomenet ytterligare.: Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords eller inombords,  när detta tankesätt blir uppenbart, så löses ofta en konflikt inne i hjärnan på grund att vi koncentrerar oss på ett visst sätt, och att då konflikten upphör, mångt och mycket på grund att vi funderar, och slutar fundera, på vissa händelser, som tidigare möts.

1 – Låt texten rinna, fundera på det som finns utombords eller inombords.

2 – låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords eller inombords.

 Skillnaden här vi kan se, är att vi förändrar ett ord, och i detta fall är ordet inte, något som förekommer att skapa för en ny avslappning; inte.

Att vara låst i sin avslappning: Skillnaden här vi kan se, är att vi förändrar ett ord, och i detta fall är ordet inte, det som förekommer för att skapa en ny avslappning. Personen kommer till slut, återkomma i konflikt, då han, hon, då hjärnan vänt sig och skapat en konflikt, som ger upphov till, att inte slappna av – kommer personen troligen, bli medveten om, att det inte längre går att använda systemet, inte, för att nå avslappning. Nu vill jag att ni tittar på dagen, vad som hänt, och vilka känslor det har fört med sig. Konflikterna som skett under dagen, som vi många gånger tryckt undan, kan här visas, accepteras, och, via rätt ord förändras, enligt tidigare följa skiss och modul.

1 – Du gjorde ingenting fel.

2 – Du gjorde fel och behöver förbättra, dig.

3 –  Tänk på det som har hänt och acceptera det.

4 – Detta kan vara ett utmärkt förbättringsätt, att komma på vardagen, hjälpa den vidare, och på så sätt kontrollera situationen. Här fungerar också, tror jag, en liknande strategi som ovan.

5 – Jag accepterar problemet som det är.

6 –  jag ringer en vän som skapade denna konflikt.

7 –  Dessa olika alternativ kan lösa upp olika typer av konflikter.

Att prata med någon, med konflikterna tillhands, detta kan till exempel, ske med en psykolog, som kan säga att du inte gjort något fel, och personen i fråga, som gjort något negativt gentemot dig, löser upp problemet, med hjälp av psykologen, som verifierar dina egna tankar, eller faktiskt tvärtom – konflikten bryts; hur länge och till vilken styrka, kan jag just nu inte säga. Denna acceptans, kan hålla i sig flera timmar, och till och med flera månader, om det har varit riktigt betydande. Ett exempel, kan vara en våldtagen kvinna, som inte förklarat vad som hänt till någon, psykologen kan då fungera, som en person som säger till individen att, att det inte var hennes fel. Under denna tid, fortgår också andra konflikter såklart. Men våldtäkten, som ger en underliggande ångest, kan som sagt förbättras, genom att få verifikation, om psykologen säger att individen gjort fel, att våldtäkten inte var en våldtäkt, så kan detta dock ge upphov till sorg och ångest, och istället aggression om patienten inte håller med.

Här kan vi se verifikationen som ett plus, om den verifieras på ett gott sätt, tvärtom, om psykologen säger att det är dåligt, och att hon inte våldtagits, kan detta också faktiskt, ske på ett sådant sätt, att individen blir arg, eller visar aggression, som kan, om individen, är tillräckligt stark, och säker på sin sak, ge upphov till  känslan av någonting negativt hos psykologen; till exempel så visar han eller hon, aggression gentemot psykologen. Här kan vi också se ett språk samt känsla, som påverkar konflikten, och ger människan, när konflikten bryts, olika känslor. Dessa konflikter kan tas upp försiktigt, så att individen inte räds för att hantera dessa, men slutligen, om de då kommer upp, med terapi, från vårt  undermedvetna, som står i relation till psykologens kompetens – då  denna konflikt då upphör, kan bero på ett särskilt språk, som samlats inne i individen, och behöver därmed verifieras, på ett sådant sätt, att psykologen använder rätt språk, så individen inte blir förvirrad, eller påverkas på ett annat sätt, än lättja – konflikten löses då upp.

Låt oss titta på ettan, som just nu är i konflikt, med människan – därav fixerar medvetandet i ettan, denna etta är i konflikt i hjärnan, och kan lösas upp, när hon eller han får se ettan, och ibland fixera vissa ord som öppnar den, det kanske är på ett enkelt vis. Där ettan står för ett, och upplösningen sker, vid negation av denna etta. Då sker avslappning, för det mesta. Sedan kommer tvåan, kanske en ny konflikt, som också den kan öppnas och korrigeras. Här kan vi troligen också se omedvetna processer, i vårt omedvetna. Denna löses upp, alla fall delvis, med plus och minus. Hur denna löses upp sker troligen, på ett liknande vis, som jag pratat om förut. Man skall också komma ihåg, att nya konflikter kan komma upp, och behöva mer rehabilitering, acceptans, och trygghet, ett sätt att bearbeta konflikten, så den hamnar i en viss styrka, och ger upphov till en känsla. Som kan återkomma i en ny konflikt, och jag tror också att ju starkare denna är, ju fler mottagningar sker. Så om konflikten löses, så kommer också denna konflikt, om den är tillräckligt stark, komma upp, med ett annorlunda språk, ett språk som alla fall delvis, kommer ta bort konflikten, återigen igen. Individen i fråga behöver därför terapi många gånger om, för att lösa upp olika typer av konflikter, med olika medel, kommer det en ny som härstammar i de nya konflikterna. Men också i undermedvetande, för att kroppen inte kunnat hantera den. Det är de flera konflikter, inom olika områden. Till slut, får psykologen dock bukt med problemet, efter att patienten accepterat många olika typer av konflikter, med olika typer av språk, och använda sig, alla fall delvis, på sättet ovan. Det vill säga plus eller minus. Hur detta plus, hur detta minus, är en fråga om förnedring, förstärkning – för det är mer avancerat än man tror, således kommer jag filosofera, och se hur detta fungerar i detalj.

Vad händer då både 1 och 2, uppmärksammas, så att hjärnan kommer ihåg dessa. Jo, de kommer inte slå ut varandra. När till exempel, ettan slås ut, och tvåan kommer de, tillslut, resultera av att 2 känns igen av hjärnan, på grund av att det tidigare skett en konflikt, i denna. Det blir alltså, inte en motsats, gentemot olika faktorer, I stället för plus, minus. Kan det till exempel bli plus plus, eller minus minus, som blir plus. Här kan individen uppnå konflikter av en mer avancerad art. Där individen, kämpar mot, de båda, och minns båda från tidigare, experiment. Således sker ej här en motsats, utan snarare en logisk följd, som inte ger upphov till, sina motsatser, på grund av att hjärnan känner igen dem, och de kommer fram på olika banor, som skiftar, skiftar mellan varandra. Och individen som inte öppnar avslappningen, eller förändringarna, i denna situation; hjärnan kommer alltså ihåg nummer 1 och 2.

Upplösningen sker då denna syn ses på ettan själv. Då sker avslappning – för det mesta. Sedan kommer tvåan, en ny konflikt, som  kan öppnas och korrigeras. Här kan vi troligen också se omedvetna processer. Hur denna löses upp sker troligen, på ett liknande vis, som jag pratat om förut. Man skall också komma ihåg, att nya konflikter kan komma upp, och behöva mer rehabilitering, acceptans, och trygghet, än andra konflikter. Individen i fråga behöver därför terapi många gånger om.  Till slut får förhoppningsvis psykologen bukt med problemet, efter att patienten accepterat många olika typer av konflikter, med olika typer av språk.

Ett: hjärnan känner till ettan, i ovan nämnda fas. Så man måste nå nummer tre eller två, för att finna något nytt, och då för att öppna avslappning, och liknande känslor därtill. Då personen förändrar orden, kan detta ge upphov till avslappning. Att inte slappna av, och att inte bryr sig om avslappningen. Att höra detta kan ge upphov till en ny avslappning. Varför är då detta så, och varför löses då konflikten? Här tas konflikten till ett annat område. När människan inte bryr sig om konflikten, då blir hon åter avslappnad. Att då nå trean för avslappnig kan vara ett måste, ibland, för att nå avslappning. Vi kommer ihåg tvåan och försöker förändra den. Ett tidigare minne finns i trean. Till exempel: vi försöker förändra en vis känsla när en annan känsla försöker förändra denna känsla. Vi kommer på oss då blir tvåan ett, och trean tror jag då försvinner. Sen uppkommer troligen en ny konflikt.

1 – Människan känner till både ett och två, då fungerar inte två. och då måste nummer tre nås. Kanske för att motsatserna finns där, det vill säga avslappning, och kommer därmed till två eller ett igen.  Snarare kommer denna hjärna, komma ihåg, och lösningen av konflikten blir väldigt kort, nästintill ej kännbar – man hamnar i konflikt igen.

2- Att då ta upp konflikter, som är nya, så vi kan föra oss framåt Igen; detta gör jag ett exempel på nedan. För att nå detta, måste vi ha ett annat språk, som hjärnan inte känner till.

Att filosofera, och göra arbetet något nära vetenskapen, för att komma in på djupet, och kemiska förändringar, för att se hur detta kan påverka hjärnan; jag kommer terrorisera, runt omkring detta. Ja fundera på det som sker utombords eller inombords. Att bevisa detta genom en bild, eller att terrorisera runt omkring det. För att se att det finns mönster runt omkring detta tankesät.

5-Alan Watts Teaches Meditation | Awakening to the True Reality | Full Lecture Black Screen – YouTube

 Som tidigare exempel, fungerar processen på liknande sätt, men med nya konflikter – som förs upp i medvetandet, något man inte kommer ihåg, kommer någonting som har varit medvetet under flera år, något som gett oss ångest, men som vi inte förstår. Detta kan ge upphov till, att dessa konflikter kommer upp. Och då fungerar de på samma sätt som tidigare teori, det vill säga KBT, och när dessa är uppe så finns möjligheter att sänka den , och med tanken, förbättra dem, och ge en konsekvens som gör det är mindre sannolikt att beteendet upprepas.

PDT

Psykodynamisk terapi (PDT) – mindlerStrategin kan lyckas tillfälligt, men i stället kan symptom uppstå på andra håll i livet. I PDT hjälper terapeuten dig att få syn på sådana omedvetna konflikter, så att du kan ta itu med dem, på ett moget sätt, i stället för att förneka dem” –

Repeterande och språk

Här kommer jag att gå igenom, hur en konflikt uppkommit, och när den bryts och därmed kommer denna byta känsla. Och om man vill förenkla, så kan konflikten brytas upp, genom att få ett ansträngt ansikte, ett visst beteende, och efter konflikten också ett avslappnat sådan.

6.facial expressions – Bing images

7 facial expressions –

 8. Bing imagesVerywellmind.comfacial expressions – Bing images

9.Understanding Emotions Through Facial Expressions (verywellmind.com)

 

Här nedan, representerar jag ett, meditationschema, där man kan följa, det jag pratar om.  Här nedan kan ni följa er själva, era konflikter, och hur dessa löses upp. Detta är helt enkelt ett verktyg, för att känna konflikter och hur de bryts av. Ni kan också fundera på hur era ansiktsuttryck förändras när en konflikt förändras, inte bara under meditation, men också hur dessa förändras under ovan nämnda terapimetoder.

Meditation, i de tidigare delarna, gällande konflikter

Månad 1.

Dag 1 och dag 2: morgon och kväll

Alan Watts-Still the mind, Intro to Meditation

Dag 3 och dag 4, morgon och kväll

Body Scan-Medverkande Jon Kabast-Zinn

Dag 5 och dag 6, morgon och kväll

Alan Watts-Teaches meditation

Dag 7 och dag 8, morgon och kväll

Eva Johansson-Avslappning och mental träning

En timme om dagen gånger 2. Byt ljudband efter två dagar.
Byt därefter till beskrivning för månad 2 efter en månad.
Därefter börjar du om med beskrivningen för månad 1, fortsätt om och om igen.

Månad 2.

Dag 1 och dag 2, morgon och kväll

Alan Watts-Out of your mind

Dag 3 och dag 4, morgon och kväll

Avslappning lång 25 minuter

Dag 5 och dag 6, morgon och kväll

Alan Watts-OMeditation-OM2

Dag 7 och 8, morgon och kväll

Reading from Hindu Scriptures 2

En timme om dagen gånger 2. Byt ljudband efter två dagar. Fortsätt från start månad 1.

 

Självklart kan schemat justeras efter tid och behov. Till exempel kan man meditera en timme varje dag,
där man byter meditations-band var tredje dag.

Signalsubstanser, molekyler, synapser

7. – referens –  Neuronal Uniqueness: Stars of the Sky |  

jag kommer här att undersöka receptor, signalsubstanser, synapser, och hur jag kan relatera dem till mitt arbete.

Dopamin

Nodralin

Serotonin

Synapser

Receptorer

Man kan säga att signalsubstansen är bilen, där vägen är synapsen och målet receptorn.

8- nedan

Dopamin – Wikipedia

Noradrenalin – Wikipedia

Serotonin – Wikipedia

Synaps – Wikipedia

Receptor – Wikipedia

9. https://hjarnan.ifokus.se /discussion/1358935/synaps. Här kommer jag diskutera, olika faktorer, där jag går in på hur språket fungerar, dess faktorer som jag hittar. Jag kommer här att visa, gå igenom, receptorer, känslor, signalsubstanser, minne, och hjärnan som förbinder dem till olika faktorer. Jag beslöt mig att ta tag i detta, på ett självsäkert sätt, men jag fortsätter ändå på ett teoretiskt plan. .11-Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. 1 – Kognitiv beteendeterapi – Wikipedia

 

Repetition: ”Låt oss titta på ettan; som just nu är i konflikt med människan – därav fixerar medvetandet i ettan, denna etta är i konflikt i hjärnan, och kan lösas upp, när hon eller han får se ettan, och ibland fixera vissa ord som öppnar den, det kanske är på ett enkelt vis. Där ettan står för ett, och upplösningen sker, vid negation av denna etta. Då sker avslappning, för det mesta. Sedan kommer tvåan, kanske en ny konflikt, som också den kan öppnas och korrigeras. Här kan vi troligen också se omedvetna processer, i vårt omedvetna. Denna löses upp, alla fall delvis, med plus och minus. Hur denna löses upp sker troligen, på ett liknande vis, som jag pratat om förut. Man skall också komma ihåg, att nya konflikter kan komma upp, och behöva mer rehabilitering, acceptans, och trygghet, ett sätt att bearbeta konflikten, så den hamnar i en viss styrka, och ger upphov till en känsla. Som kan återkomma i en ny konflikt, och jag tror också att ju starkare denna är, ju fler mottagningar sker. Så om konflikten löses, så kommer också denna konflikt, om den är tillräckligt stark, komma upp, med ett annorlunda språk, ett språk som alla fall delvis, kommer ta bort konflikten, återigen igen. Individen i fråga behöver därför terapi många gånger om, för att lösa upp olika typer av konflikter, med olika medel, kommer det en ny som härstammar i de nya konflikterna. Men också i undermedvetande, för att kroppen inte kunnat hantera den. Det är då flera konflikter, inom olika områden. Till slut, får psykologen dock bukt med problemet, efter att patienten accepterat många olika typer av konflikter, med olika typer av konflikter.”

2, och använda sig av, alla fall delvis, på sättet ovan. Det vill säga plus eller minus. Hur detta plus, hur detta minus, är en fråga om förnedring, förstärkning – för det är mer avancerat än man tror, således kommer jag filosofera, och se hur detta fungerar i detalj.

Vad händer då både ettan och tvåan, uppmärksammas så att hjärnan kommer ihåg dessa. Jo, de kommer inte slå ut varandra. När till exempel, ettan slås ut, och tvåan kommer till. Ett resultat av att tvåan känns igen av hjärnan, på grund av att det tidigare skett en konflikt, i denna. Det blir alltså, inte en motsats gentemot olika faktorer, I stället för plus minus.  Här kan individen uppnå konflikter av en mer avancerad art. Där individen, kämpar mot de båda, och minns båda från tidigare experiment. Således sker ej här en motsats, utan snarare en logisk följd, som inte ger upphov till, sina motsatser på grund av att hjärnan känner igen dem, och det kommer fram på olika banor som skiftar, skiftar mellan varandra. Och individen öppnar inte avslappning, eller förändringar, i denna situation; hjärnan kommer alltså ihåg nummer ett och två.

Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords, eller inombords, lös konflikter i hjärnan; när detta tankesätt blir uppenbart, så löses ofta en konflikt inne i hjärnan på grunder att vi koncentrerar oss på ett visst sätt, och att då konflikten upphör, mångt och mycket på grund att vi funderar, och slutar fundera på vissa händelser som tidigare mötts.

Låt texten rinna, fundera på det som finns utombords eller inombords.

Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords eller inombords.

Skillnaden här vi kan se, eller att vi förändrar ett ord, och i detta fall är ordet inte, något som förekommer att skapa för en ny avslappning.

Signalsubstanser och hur de kan bindas med humör, logik och ansiktsuttryck. Förmedlandet via logik, vad som händer när hjärnan hamnar i konflikt, sätts här under ett annat perspektiv; jag tror alltså att det vi gått igenom, i Tidigare text, då kan detta observeras på ett annat sätt, ja, från ett annat perspektiv.

Vilka signalsubstanser som ger upphov till ett humör, det ska vi analysera. I och med en blandning av signalsubstanserna, relateras detta till ett  visst beteende och ansiktsuttryck, detta ger därför upphov till, olika beteenden, så man sen kan relatera till signalsubstanser, och receptorer samt synapser. Det är alltså möjligt att se på vissa beteenden och hur det relateras till dessa faktorer. Där ansiktsuttrycket, beteendet förändras. Detta ger upphov till en förändring i beteendet, samt ansiktsuttrycket, som i alla fall delvis står i relation till våra signalsubstanser. Tidigare i verket kan man läsa om logik och hur det påverkar människan och ovan nämnda text. Tanken är alltså att det i våra hjärnor, sker in liknande process, som spelas ut på ett liknande vis. I likhet med då vi mediterar och får vissa tillstånd, som kan förenas med logik och ett vist hjärntillstånd. Nedan kan ni se ett försök att beskriva ovan från ett annat hål.

Här kommer jag skriva ett exempel, på hur KBT kan fungera, och hur jag sätter denna teori, alltså i relation till, andra faktorer, och ofta till andra terapiformer, men inte alltid.

”Tänk att någon som är utlänning, gåill en strand, ser nakna flickor, ser bröst, och får därav inte bara ångest, utan aggression likaså. När individen kommer ihåg deras klädsel, deras sätt  – det individen då kommer att tänka på, är hans egen kultur. Vi kan säga att det till och med är förbjudet, att gå utan klädsel, där mannens kultur, tänks hållas. Då mannen av någon anledning, kommer att träffa en psykolog, som har i uppgift, att hjälpa mannen, i ovan nämnda situation, och att, se till så att mannen förstår svenska normer, och till och med lagar. Det då psykologen gör, är att ta upp konflikten, då mannen, upplevt en sådan, då han ser, någonting som för honom är förbjudet. Psykologen tar då upp ämnet, löser konflikten, genom att leva sig in i individens värld, beskriva hur det i Sverige är, och därmed lösa konflikten, som mannen har i huvudet. Mannen blir då medveten av fenomenet på ett annorlunda sätt, och då löses situationen, med mindre, eller helt utan aggressioner och ångest – en konflikt har lösts.”

12.https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ct9qtIBq&id=2BC4699569BA65FD1A8251BCCCAA1F56F006EE11&thid=OIP.ct9qtIBqEbnsUBAz3lw-UgHaHV&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.drwardbond.com%2fuploads%2f1%2f4%2f1%2f2%2f14125533%2f7346353.png%3f336&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.72df6ab4806a11b9ec501033de5c3e52%3frik%3dEe4G8FYfqsy8UQ%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=332&expw=335&q=signalsubstanser&simid=608007841701195191&FORM=IRPRST&ck=913EF15B3509645F11389EED8C056D0E&selectedIndex=127&ajaxhist=0&ajaxserp=0

 Här nedan kommer jag beskriva, hur olika dessa tillstånd, som hjärnan framvrider, subjektivt men men vissa likheter som jag försöker hitta genom ett observerande fenomen. Att då hoppa genom meditation till detta kan ses som främmande, men meningen är också här att dra paralleller; logiken styr också här vårt skeende, vårt handlande, samt de ansiktsuttryck som kan observeras. Man kan också själv göra iakttagelser av sig själv, precis som man göra detta i djup slummer.

Ovan kan vi dra paralleller mellan ett handlande och dess funktion, i ett vaket tillstånd, men åckså ett lugnare sådant. Med detta  kommer jag observera olika typer av känslor, som kan frambringa ett beteende, och hur vi kan läsa av dessa, och hur vi i slutet kan få positivitet av dessa sammanbitningar, låt oss fortsätta: kbt kan användas med meditation på ett sådant sätt, att man sätter personen i avslappnat tillstånd, eller i ett meditativt läge, där, till exempel, personen får i uppgift att cirkulera genom sin vardag, då man möter en för individen, ett visst, tillstånd, som ger upphov till själslig smärta, eller något annat som individen sedan får ta upp, ges individen acceptans eller försöker finns logisk tillhörighet hos individen och psykologen. Detta kan ske infon tidigare satta villkor:

Acceptans – när man accepterar det som händer – allan watts ljudband

Verifikation – när någon verifierar en själv och ens tankar – allan watts

Trygghet – allan Wats – lugn röst – lättare att bli avslappnad – konflikterna löses upp lättare.

Att se sig själv – allan watts tankar ger upphov till att det sker stiltje i huvudet. Varför detta? kommer jag sedan analysera vidare.

Ovan kan vara något som, kan frambringas, i mängden olika metoder, och son jag också sätter, som medel att för människor, och psykologer, att experimentera med; dvs mångt i mycket meditation och likartade system. Man kan använda

Nedan illustrerar jag, hur människan försätts i olika tillstånd. Detta också det, kan frambringa människan och hur den fungerar, samt hur vi kan använda detta, inom samma genre, i vilket vi tidigare gått igenom, om måhända i ett tillstånd som är mer aktivt. Till slit kommer jag att försöka att göra en genomfattning om hur dessa tillstånd påverkar varandra

Om personen spänner ihop käkarna, kan detta vara så att denna person, känner sig arg, och ej litar på den konversationen, som han har med den andra individen har  –  om en person blir arg, så kommer ett visst ansiktsuttryck, visas. Denna visning, detta byte av känsla, ger upphov till det vi kan observera i en människas ansiktsuttryck. Låt säga att människan känner sig lugn, och sedan möts av en aggressiv individ, konflikter i hjärnan kommer fram, och löses upp, genom ett aggressivt utspelade, mot den andra individen. Vi kan här om vi vill, se ett mönster, då konflikter bryts av ett ansikte till ett annat. Detta är en teori, och bör därför inte ses som sanning.

Skeenden som går att se utanför människan, och då menar att viss humor, hur en viss känsla kan spelas ut, hur detta står i relation till, en viss känsla, och hur denna relateras till, beteendet, vid en viss respons från omgivningen. Ilska, ett resultat av signals signalsubstanser, och många andra relationer till omgivningen, och det som sker inuti människan. Detta kommer också relateras till, vilken signalsubstans kommer att tecken och vilken blandning av signalsubstanserna, och självklart hur vi kan relatera dessa till olika känslor. Nedanför gör jag det;

Om personen spänner ihop käkarna, kan detta vara så att denna person känner sig arg, och ej litar på den konversationen, som han har med den andra individer. Om en person blir arg, så kommer ett visst ansiktsuttryck, visas. Denna visning, detta byte av känsla, ger upphov till det vi kan observera i en människas ansiktsuttryck. Låt säga att människan känner sig lugn, och sedan möts av en aggressiv individ, konflikter i hjärnan kommer fram, och löses upp och kan genom ett aggressivt utspelade, mot den andra individen. Vi kan här om vi vill se ett mönster, då konflikter kan brytas av, då ett ansikte blir till ett annat. Detta är en teori, och bör därför inte ses som sanning. Man kan här se, det som  precis sker, i liket med meditation.

Uppåt med munnen är likamed att människor ler. Äckta leende har ofta en resning av ögonbrynen. Om personen håller för munnen, kan det vara så att personen försöker fejka sitt leende. Här kan, en glädjefull individ, ändra ansiktsuttryck till rädsla, genom en konflikt mot en annan människa, där upplöses då konflikten, och ses på ett beteende – en känsla, och ett ansikte. Glädje kan relateras till en signalsubstans, som alla fall delvis hänger ihop med dopamin, som för sig framåt, som en motiverade sensation, och när den klarar av, en konflikt, eller påverka något liknande, så ger en detta en rusch, en euforisk känsla. Men det finns också bakåtliggande känslor som ger upphov till ett stadie, som också det ger upphov till att människan känner glädje, och då enligt mig, är det lättare att då, att slå av en konflikt, som ger upphov till eufori och glädje. Seratonin  är inte bara en funktion som det är, utan är snarare också en känsla, som vi befinner oss i, som står i relation till, i alla fall, delvis, och mer som jag kommer att skriva om, glädje. Där på många sätt en känsla som finns i mig just nu, när jag skriver det här, för jag finner mening med livet i det, och när jag klarar av någonting. Så ger det upphov till en euforisk känsla. Det är också så att jag har en inneboende lycka, till det jag gör, och det sker vid sidan om dessa konflikter, och att påverka dem på så sätt, enligt mig, är då det lättare att gå in i konflikter, och lösa dem, som ger alla fall delvis ger, en eufori, som jag troligen upplever, när dopamin och seratonin tillsammans, påverkar varandra, på ett sätt, då det ger upphov till en tillfredsställande känsla.

Att personen biter på läpparna kan vara en indikator att hon/han är rädd, och eller ängslig. Ökad salivutsöndring kan vara ett tecken, på att personen är rädd. Konflikten löses här, till exempel att personen, har rädslan, och då flyr härifrån, för att byta konflikt, med att springa därifrån och skydda sig själv då personerna år utom fara. Ansiktet ändrar sig sen – konflikten bryts igen.

13Sorg – symtom och behandling – Doktor.se Sorg ger alla möjliga somatiska, emotionella och kognitiva reaktioner och de kan växla snabbt. Ibland blir man rädd för sina egna reaktioner, tror man håller på att bli galen, allvarligt sjuk eller att man aldrig ska komma tillbaka till ett fungerande liv igen. Ibland är sorgen så smärtsam att det känns som att man inte överlever, men det gör man! Det bästa du kan göra är att vara tillåtande mot dig själv och sänka kraven. Sorg ackompanjeras ofta av känslor av övergivenhet, tomhet eller meningslöshet. En förlust kan vara så svår att ta in att man känner sig bedövad, avskärmad eller upplever overklighetskänslor. Det är lätt att fastna i tankar om varför detta skett och om det hade gått att undvika. Det är vanligt att känna skuld för saker man gjort eller inte gjort. Ibland kan man fastna i en slags kamp mot det som skett – det får inte vara sant! Det borde inte ha skett!”

Att undra om det finns någon mening med livet överhuvudtaget är inte ovanligt. Det kan hjälpa att istället göra saker som känns meningsfulla. För att komma vidare behövs ett accepterande förhållningssätt till det som skett. Med det menas att erkänna verkligheten som den är, inte att du behöver tycka att det som skett är okej.

14-facial expressions – Bing images

15-facial expressions – Bing imagesVerywellmind.com

16- Understanding Emotions Through Facial Expressions (verywellmind.com)

–se några sådana Att känna ilska innebär en stress för kroppen så både frekventa ilske utbrott och ilska som undertrycks och inte alls hanteras kan vara bidragande faktorer till hjärtsjukdomar på sikt, på grund av förhöjda kortisolnivåer. Undertryckt ilska kan också i förlängningen ge upphov till exempelvis bitterhet eller depressivitet. Om ilskan däremot hanteras på ett konstruktivt sätt, har man i studier inte kunnat kopplingar.

17 Ilska – detta händer i kroppen | MåBra (mabra.com)

Ångest eller ångesttillstånd är ett sinnestillstånd som karakteriseras av stark rädslanervositet eller oro (enligt Svensk MeSH, ständig känsla av oro, ängslan och överhängande faror), vare sig det är situations betingat eller inte, och kan bero på ett mycket verkligt hot såväl som ett helt föreställt hot. Ångest är en helt normal reaktion och de allra flesta upplever ångest då och då. Ångest är inte farligt även om den kan vara mycket obehaglig.

Ångest kan vara en sinnesstämning eller ingå som delsymtom i en psykisk störning, till exempel ångeststörning eller depression, bero på en kroppslig sjukdom (exempelvis hjärtinfarktgiftstruma) eller uppkomma till följd av droger (som akut drogförgiftning eller utsättningsbesvär, jämför substansbetingat ångestsyndrom).

Sorg är ett känslomässigt tillstånd utlöst av oåterkalleliga eller övermäktiga negativa händelser, såsom bortgång av en nära behörig Vid förlusten av en närstående upplever de flesta människor en övergående, snarare än bestående, smärta och ångest. Denna typ av sorg är en vanlig reaktion på förlusten av en närstående och är inte förknippad med ett försämrat psykiskt hälsotillstånd. Sorg medför dock en ökad risk för att uppleva ett flertal psykiatriska diagnoser såsom depression, post-traumatisk stress och komplicerad sorg. Komplicerad sorg, till skillnad från de flesta sorgereaktioner, innebär att påtagliga symptom av sorg, såsom separationsångest, består minst 6 månader efter förlusten. Komplicerad sorg – sorg referens Wikipedia drabbar ungefär 10% av de som upplever förlusten av en närstående. Kognitiv beteendeterapi har visats effektiv i behandlingen av komplicerad sorg [1].

Känslor och hur dessa relateras till signalsubstanser, och i detta verk, kommer jag koncentrera mig på:

Noradrenalin, Energi, att koncentrera sig,

Serotonin, glädje, uppmärksamhet

Dopamin, dessa beteenden kommer att på ett bättre sätt, relateras, till att vara mer specifikt, och jag behöver också kolla upp olika beteenden, och hur dessa förs med varandra, och vart det kommer ifrån, det vill säga det faktorer som jag analyserar, signalsubstanser ,synapser, och receptorer

Positiva egenskaper, negativa egenskaper, Hur olika signalsubstanser, som styr är blandningar av olika 13 humör därav.

negativa vid en viss blandning,

Dopamin, aggression, sex, hunger

Serotonin, ångest, lättretad

Serotonin, minne, beroende, snabb behandling,

Noradrenalin, energi, förmåga att koncentrera sig

                                                                                                                              z=5-2t

                                                                                                                             s=4-3-0+2

                                                                                                                               3+2=os

                                     t=3 +2 +1,

tid= aggression i en styrka, i en tidsaxel. Ger upphov till ett beteende, som går nedåt med tiden, som sedan hamnar i zen, och som sedan, öppnar vägen till ny känsla. Hur, exakt, terroriserar jag om nedan.

Vi ser här att grafen, som ovan kommer påverkas av serotonin och dopamin, som i ett skede, en styrka, som ger upphov till en nedåtgående styrka, som kan ses genom att observera individen. Här ser vi att styrkan, av humöret varierar, och aggressionen, kan ses under olika punkter och därmed beteende mellan dessa punkter, som sen riktas åt, efter en viss logik. Detta gör att man kan följa en person, hur hon eller han påverkas, av en viss omgivning, och hur hon och han reagerar på en viss signalsubstans, receptor, samt synaps. Man kan då se, känna av, se styrkan av en tidsaxel, och därmed få en glimt av självinsikt.

z=5-2t

s=4-3-0+2

3+2=os

Slutsats och mening

Att hitta en faktor, som man kan använda, och därmed fastställa en graf. Därmed kan man se hur dopaminet, med andra signalsubstanser, visar en siffra som man kan relatera till ett ansikte, ett beteende, och hur den senare kan kopplas till en graf, så man kan se ens egna respons vid ett visst tillfälle, och vid flera tillfällen, och på så sätt förändra den själv, få självkännedom, och förändra sig därav, till en mängd olika faktorer som man kan räkna ut. Detta kan man relatera också till andra människor, genom att observera dem – se deras ansikte och beteende.

Att läsa av grafen – detta kan man göra med ovanstående cirklar, se vilket beteende man är i, och se hur detta ger upphov till, en vis graf, hur man kan förändra sig själv, observera sig själv, inom och utom. Man kan alltså följa sig själv och andra genom cirkelns ovan och relatera den till övriga kapitel. Ett exempel är ovan nämnda graf.

Vilka signalsubstanser som ger upphov till ett humör, och där vi ska analysera. I och med en blandning av signalsubstanserna, relateras detta till ett visst beteende, ansiktsuttryck. Beteende och ansiktsuttryck ger därför upphov till, olika beteenden, så man sen kan relatera till signalsubstanser, och receptorer och synapser. Det är alltså möjligt att se på vissa beteenden och hur det relateras till dessa faktorer. När ansiktsuttrycket, beteendet och förändras inom en kort, sker en lång period, detta, ger upphov till en förändring i beteendet, samt ansiktsuttrycket, som i alla fall delvis står i relation till våra signalsubstanser. Precis i förändringen av vårt beteende. Tidigare i verket kan man läsa om logik, meditation, och hur det påverkar människan och ovan nämnda text. Hoppas ni lärt er av det jag skrivit och att ni kan använda er av det i era liv!

1. Psykologi a – gymnasiet

2. Exponering – Wikipedia

  3. Kognitiv beteendeterapi – Wikipedia

  4. – Psykoterapi – Wikipedia

  5.Alan Watts -Teaches Meditation | wakening to the True Reality | Full Lecture Black Screen – YouTube

6. Psykodynamisk terapi (PDT) – mindler

                                                      7.                Neuronal Uniqueness: Stars of the Sky |  

 7. f aial expressions – Bing images

  8.  facial expressions

 9 . Bing imagesVerywellmind.comfaci  al expressions – Bing imagendersanding Emotions Through Facial

Expressions (verywellmind.com)

9  ned an alla från wikipedia Dopamin– Wikipedia

Noradrenalin – Wikipedia

Serotonin – Wikipedia

Synaps – Wikipedia

11. https://hjarnan.ifokus.se /discussion/1358935/synaps.

12.https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ct9qtIBq&id=2BC4699569BA65FD1A8251BCCCAA1F56F006EE11&thid=OIP.ct9qtIBqEbnsUBAz3lw-UgHaHV&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.drwardbond.com%2fuploads%2f1%2f4%2f1%2f2%2f14125533%2f7346353.png%3f336&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.72df6ab4806a11b9ec501033de5c3e52%3frik%3dEe4G8FYfqsy8UQ%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=332&expw=335&q=signalsubstanser&simid=608007841701195191&FORM=IRPRST&ck=913EF15B3509645F11389EED8C056D0E&selectedIndex=127&ajaxhist=0&ajaxserp=0

13. Sorg – symtom och behandling – Doktor.se

14. facial expressions – Bing images

14.facial expressions – Bing imagesVerywellmind.com

 15. Understanding Emotions Through Facial Expressions (verywellmind.com)

17. Ilska – detta händer i kroppen | MåBra (mabra.com)

Sanning och verklighet (del1)

mån 10 oktober, 2016 kl.20:10 | Inga kommentarer

Grupp, uppbyggnad, språk

Tankar om det matematiska språket och dess sanning, så som matematiken framför den, är den sanningen som vi först skall använda oss av. Att då följande exempel kan ge upphov till en vidare tankegång, kan kanske vara möjlig?

Sanning och verklighet (del2)

lör 16 december, 2017 kl.21:06 | Inga kommentarer

När iakttagarna närmar sig bilarna så finns det ökade odds till att se bilarna på ett annorlunda sätt. Detta på grund av vissa mänskliga faktorer. Såsom en repa i lacken på en bil; en mutter som sitter annorlunda- och så vidare-Perspektivism!

Man skall dock inte glömma att bilarna kan betraktas av iakttagarna på olika sätt- Subjektivitet!

Första delen

Sjukvård, hälsa och meditation

sön 17 december, 2017 kl.20:50 | Inga kommentarer

Inlägget beskriver inte den privata sektorn.

1

Nästan all aktivitet, fysisk men särskilt mental ger mig de mest absurda symptom:
Kramper, illamående, brännande sensationer med mera.

2

När jag för första gången övervägde självmord var det som att falla över ett stup i en mardröm.

3

Jag söker överlägeskänslor gentemot andra och mitt tidigare jag, i lidandet finns undantag.

4

Sveriges läkare: Ofta oförmögna till ett framgångsrikt förhållande gällande patienter som genomgått majoriteten av sjukvårdens tidsbegränsade enheter, ofta utan klar diagnos och med diffus problematik, som för patienten ej ger upphov till ett tillfredsställande vara. Det råder ingen tvekan om att den tidsbegränsade faktorn, som omöjliggör filosofiskt och strategiskt tänkande, ett tänkande som kan ge lidande ökade odds till ett förbättrat leverne.

5

Tid står självklart i relation med ekonomi och därmed politik.

6

Ovanstående insikt gav mig frihet till ett kaotiskt tänkande där jag upplevde sorg, glädje, ensamhet
– ett drama som gav mig?

liten bild hemsida

Ensamhet, experimenterande, ilska och avund gentemot mig själv, samt andra, ett vara där jag tidvis stod som förlorare och som i nutid gjort mig bättre.

7

Lois and Diana fighting is in all off us – my vision ain’t clear,
so please let me kiss our tears allot.

8

Om jag minns rätt så har min sjukdom förbättrats?

9

Sjukdomen: Jag har förbättrats och försämrats tillsammans med intet?
Läkare och flera sidor av mig själv. Dåtid och nutid?

10

Till er som läst skriften ger jag en gåva i form av ihärdighet, styrka och seghet
– mig själv med andra ord.

11

Meditation

Månad 1.

Dag 1 och dag 2: morgon och kväll

Alan Watts-Still the mind, Intro to Meditation

Dag 3 och dag 4, morgon och kväll

Body Scan-Medverkande Jon Kabast-Zinn

Dag 5 och dag 6, morgon och kväll

Alan Watts-Teaches meditation

Dag 7 och dag 8, morgon och kväll

Eva Johansson-Avslappning och mental träning

En timme om dagen gånger 2. Byt ljudband efter två dagar.
Byt därefter till beskrivning för månad 2 efter en månad.
Därefter börjar du om med beskrivningen för månad 1, fortsätt om och om igen.

Månad 2.

Dag 1 och dag 2, morgon och kväll

Alan Watts-Out of your mind

Dag 3 och dag 4, morgon och kväll

Avslappning lång 25 minuter

Dag 5 och dag 6, morgon och kväll

Alan Watts-OMeditation-OM2

Dag 7 och 8, morgon och kväll

Reading from Hindu Scriptures 2

En timme om dagen gånger 2. Byt ljudband efter två dagar. Fortsätt från start månad 1.

12

Självklart kan schemat justeras efter tid och behov. Till exempel kan man meditera en timme varje dag,
där man byter meditationsband var tredje dag.
Själv tror jag inte att det är ljudbanden i sig utan varierandet av dem som är viktigt gällande avslappning.

13

Beträffande (Alan Watts, kolla stavning) så var han inte en lysande filosof men han har en skön röst att lyssna på.

14

Jag tror att meditationsprogrammet kommer att fungera för flera eftersom det fungerar för mig.

Drömmen om frihet!

liten bild 2 hemsida

Vännen

sön 22 september, 2019 kl.12:54 | Inga kommentarer

Vad är en vänskap? Hur skall man som vän vara för att få utvecklande och tillfredsställande relationer?

Vänskapen handlar om att känna lugn och samhörighet med den umgås med, att få utlopp för sin humor, samt att ventilera sina tankar med någon. Men det handlar också om att konkurrera med varandra; jämföra sina krafter och tävla. Självklart har man olika relationer till olika människor som tillfredsställer olika behov. Ett kärleksförhållande är inte samma sak som manlig vänskap. I denna text skall jag utreda den slags vänskap som jag känner till, den vänskap som jag har fått kunskap om genom att analysera mig själv och andra, i andras, samt mina egna relationer.

En vänskap där man lär sig mycket om både sig själv och den man är vän med upplever jag ha en balans mellan förståelse, empati, styrka hos båda parter, samt konkurrens och kraftmätning. Olika vänskaper innehåller olika mycket av dessa delar, och vissa människor föredrar säkerligen en viss sorts vänskap mer än en annan. En redskap som innehåller mycket konkurrens och kraftmätning kan många gånger vara en riskabel vänskap och ibland gränsar den över till fiendskap. Något som många, eller kanske till och med de flesta – inte klarar av. En sådan här vänskap kan både hjälpa och stjälpa precis som alla andra vänskaper. Oftast finner jag denna vänskap bland män, och oftast bland män som båda vill bestämma. En annan slags vänskap är den som har mindre konkurrens, mindre kraftmätning, och många gånger genomsyras av empati. Man hjälper varandra mestadels genom förståelse, goda råd, och social gemenskap. Denna precis som den förra, är en vänskap som också den kan hjälpa och stjälpa. Många gånger är  vänskaper en blandning av båda dessa kategorier. Jag själv vill kunna ha utvecklande, tillfredsställande och givande relationer som går åt båda hållen och är någonstans mittemellan – för alla tillfredsställer de mina behov på olika sätt.

Jag såg en gång en man, en man som såg förutsättningar till att sprida sig vidare i sina vänner. Han använde ärlighet och empati, i olika grad, för olika vänner, för att höja dessa maximalt. Att hjälpa andra och att ge denna förmåga som han själv försökte utveckla till sina vänner var hans vision. När han såg andra människor som också de var mycket bra på det han själv försökte utveckla, tog han efter dessa, lärde sig av dessa, och införde deras kunskaper i sig själv. På så sätt lyckades han få största möjliga dragningskraft genom att både ge och ta, och ju mer han tog, desto mer kunde han ge, och han njöt av de båda delarna.

Problemet med många relationer är avundsjuka, fåfänga, svaghet och brist på empati. Man har svårt att glädjas med andra, glädjas med dess framgång, ja, man har svårt att se detta som ett medel till att själv höja sig – till att själv lära sig och utvecklas. Man har svårt att se att empati och förståelse, att se världen i den andres ögon – är medlet för att hjälpa sin vän maximalt. Man har svårt att vara ärlig, hård för att höja sin vän maximalt. Och man har svårt att balansera dessa saker till olika människor, i olika grad, för att få en utvecklande, och för sig själv givande vänskap.

DSC_0065 liten

Om längtan till fysisk kontakt

sön 22 september, 2019 kl.13:09 | Inga kommentarer

Jag längtar, men jag gör det fel. Jag längtar, men jag vet inte till vad. Jag ska säga mig det! Du längtar avsaknad av ensamhet med svaghet som födomedel. Jag säger då till mig! Längta efter den som kan höja dig, till den som kan ge dig och till den som du kan ge genom att ta. Har du någonsin längtat utöver dig själv. Har du någonsin förnekat utöver dig själv. Om inte! Gör det nu då, och om du då finner kärlek till nästan, då finner du kärlek till dig själv. Om du inte finner kärlek till nästan, ja då kan du alla fall bibehålla kärlek till dig själv. Så befallde jag mig en stund, och för en stund fick jag då en ljusglimt om kärleken.

DSC_1046 liten

Undersökningar av identifikationen

mån 29 januari, 2024 kl.14:29 | Inga kommentarer

inledning

Här kommer jag att dela in identifikations-punkten i tre olika delar: den första delen, är en del som kommer separera frågeställning gällande identifikations-punkten, och sen kommer stå i relation till, arbetet som proelium gjort – det vill säga jag, i ett större, tidigare verk – som jag har gjort. Som inte bara handlar om identifikationspunkten, utan som är relativt stort, och som jag inspirerats av. En annan del, handlar också om det ett tidigare verk, som Proelium, skapat – den heter hjärnans djup; jag kommer också här som ovan nämnda text, relatera mina tankar, min kunskap, till detta verk. Den sista delen, den del som kräver informationsintagning, kommer också relateras till min text, om denna text, den jag här skapar, den om identifikationspunkten.

Egna tidigare texter

Två texter av Proelium – Identifikationspugnten, förklaring av driftegenskaper, sidan ett – grunden i vår Identifikationspunkt: I detta arbete använder jag ordet identifikationspunkt, vilket är det hos oss, som bestämmer vad våra drifter påverkas av, gällande omgivningen. Denna punkt varierar från individ, till individ, beroende på vad vi har varit med om, våra värdesättningar, intressen med mera. Men det finns också en del som nästintill alla har gemensamt, och det är också därför våra drifter får utlopp av, påverkas av, och triggas i gång av många gemensamma objekt, i vår omgivning. Ett är tillexempel det motsatta könet.

Att inneha en förmåga till konkurrens. Identifikation utifrån att konkurrera gällande konflikt: Individen skapar här sin identifikation utifrån det den tycker om hos sig själv – den hatar inte andra, utan ser sig själv som stark, utan en respons som utspelar sig på så sätt, att denna respons, nedsänker det den upplevt en förlust gentemot. Man skulle kunna säga att frånvaron av denna respons ger upphov till en identifikationspunkt som förändrats mindre, som ger upphov till en mer djurisk, och på ett sätt också kanske mer naturlig – minde människoaktig, mer våldsam människa. Detta är människan utan tillstånd nedre, men med den övre.

Identifikation utifrån att konkurera gällande konflikt – Proelium Här upplever individen en lägre förmåga inom ett område gentemot en annan individ; t.ex. skönhet eller kompetens inom ett område. Ångest, avundsjuka och ilska uppkommer, särskilt då individen blir utkonkurrerad, vilket kan ske endast genom själva upplevelsen av förlusten beträffande intresset – som en utkonkurreras gällande en tävlingsegenskap. Denna ilska kan ofta få utlopp gentemot det konkurrerande i fråga, och då genom aggressionsutspelningar.

En generell identifikationspunkt – som ofta ger oss ökat självförtroende. Ett inbyggt socialt system om vad som räknas som vinst och som förlust, tror jag också förekommer, således blir själva vinsten i sig (med eller utan tävlandet) ett objekt som drifter riktas gentemot. Denna tävling, eller vilja att rangordna, förändras också i och med att våra drifter påverkas av vår genetik och påverkan av omgivning.”

Alltså; individen får inte ångest eftersom den inte upplever förlust eftersom den inte förlorar konkurrensmässigt gällande möjligheten att mot ett objekt få sin lust tillfredsställd. Benägenheten att nedsänka de som den konkurrerar gentemot finns här alltså inte. Däremot upplevs stolthet och glädje över sig själv, men också en ökad benägenhet till kamp åter igen.

Minnet: minnet är en viktig del som ej skall försvinna! Då vi utsätts för andra människor sker en slags pådragandet där människan formas både omedvetet och medvetet, därför finns det oftast roller i grupper eller individer som tenderar att vara likartade. Om en handling är riktigt hård mot invriden, kan detta minne fastna i individen mycket fort och kan därför sätta sig på minnet extra fort. Det kan också vara så att man helt och hållet går bort eller emot sina värdesättningar och där faktiskt minnet utvecklat sig själv och ändrar sig själv helt utan egna värdesättningar, utan man där endast påverkas av sina känslor. Detta går jag in på utifrån kategoriseringar, lite senare i boken på olika sätt., Sammanfattning av boken gällande driftuspelningar ,av proelium

Sammanfattning av 1

Då en identitet skapas, genom många repetitioner till hjärnan, på ett sådant vis, att vi då, genom detta, skapar en Identitet – då en känsla kommer åt en, och man inte är tillräckligt stark för att hantera den, sker en vilja att, hantera den. Om individen inte klarar av detta känslotillstånd, kommer han eller hon, försätta sig i ett visst tillstånd, som han eller hon inte klarar av – kommer detta med viss repetition, sen ske automatiskt – en identitet skapas. Om vi tvärtom känner en tilldragande känsla, blir också detta till en viss identitet. Jag kommer senare också att analysera, vissa faktorer, som ger upphov till olika regler i människan som sker inifrån. Denna känsla, är en känsla, som är så hård, så jobbig – att individen inte klarar av den.

Vad har då vårt språk att göra med detta? Vad händer exakt då denna rubbning, vilja att trycka ner, sker? Själva viljan, att inte klara av att hantera, det som är jobbigt, hos oss. Vi behöver språket för att klara av detta, därav skiljer vi oss, gentemot djur. Då vi har, denna konflikt, så trycker vi ner vissa saker med vårt språk  på ett logiskt sätt. När det är plus så klarar man av konflikten, och när det är minus så klarar man inte av den. Detta är toner av omvärlden, också det med vårt språk – som sker utifrån. Verifikation, moral, egna tidigare vårdsatsningar, och tidigare identifikations – punkter, samt vår förmåga att trycka ner enligt en viss logik, i förhållande till vårt språk – som också här ovan, finns till.

 

2 – konst och likartat

Nedan kommer ni få en titt, av hur mitt tänkande fungerar. Det är alltså svårt, av att endast läsa texten, läsa om hur vår konst fungerar. Efter detta kommer jag att analysera med hjälp av det jag skrivit, olika delar av konst i samhället. Och jag kommer kämpa för, att inte bara köra bilen, utan att förstå den.

Många typer av språk ändrar människan; värdet med poesin finns självklart här – den lever och frodas inom oss – därav är den meningsfylld. Moraliska regler, det som finns i huvudet skapat av tidigare identitet – det går eftersom filmen är vacker, enligt andra är det också, kanske ok, ok om det knyts ihop med identifikationspungten. Skönhet och popularitet påverkar också oss, musik påverkar likaså – den gör det enklare att acceptera naturen, eftersom känslan är inbokad i hjärnan, då lättare att acceptera och hantera med humor. Då aggressionen riktas till något, uppenbaras nummer två – men endast då aggression stött över ångesten. Man tål inte att titta på sig själv, ångesten eller skammen är för stor. Vi tittar på oss, klarar ej av att trycka ned känslan, med språk. Se exempel, annars tål vi den, kan kolla på denna, upphöja den. Älska den i framtiden – älska oss själva, detta ger upphov till – verifikation och logik. Mindre känsla, vinst med språk. Känsla av övertag. Djupare exempel med logik och kemi. Repetition, pennan – skriver in humor och skönhet – vår biologi är sinnessjuk, vi skapar, lever, med en lögn – vi skrattar. Ångesten minskar.  För att klara av att leva med något för vi är. I vilken nivå av ångest och aggression förändras vi. Andra känslor likaså. Språk och drift skapar vissa känslor. Kärlek tex. Vi måste överleva. Hur? Ansikten, känslor, samhälle – varierar i olika grupper. Jag ihop med dig.

 

hur ser vi på musik, film, tavlor och övrig konst? Enligt mig upplever man konsten, på ett sådant sätt, att det ger en själv, och oss, någonting. Detta någonting, kanske sällan är det någonting vi reflekterar över. Alla har vi sett på en film – men har vi alla, reflekterat över varför, och hur det påverkar oss? Jag skulle vilja säga, att människor och människan, lite, eller ingen, lagt energi på detta. Och när vi väl gör det – gör vi det inte särskilt bra; alla kan köra bil, men få kan laga motorn. Jag kommer nedan granska olika filmer och olika typer av musik, samt böcker: med hjälp av detta jag ovan, analyserat ut.

Weathers lidande

Denna bok, detta verk, kommer jag nedan att analysera: Den här boken handlar om, en ung man, som förälskar sig djupt, och som sedan, också blir olyckligt förälskad. Mannen, boken, visar upp en affär, i form av vänskap – där mannen, inte bara bli vän med den som han känner förälskelse i, utan han blir också god vän men hennes man. Man kan ganska lätt förstå, att det var i författarens värde, att göra något vackert, inte bara av kärleken, utan också av den olyckliga kärleken. Denna kärlek, denna olyckliga kärlek, fungerar på mannen så hårt, att han sedan tar livet av sig. Man kan också här se, att författaren, att Wearther  själv kommer slåss mellan ångest, samt den dova deprimerade känslan, samt åtrå till kvinnan. I slutet av boken, förfaller han så hårt  dessa tre tillstånd, att han inte klarar av dom. Han tar i stället sitt liv. Och för att klara sig, den lilla tid som bedrivs i detta, av författaren själv, lidande där han tillslut dör. Det vackra i detta tillstånd, används, inte bara genom att påverka publiken: kärleken och bildandet av Lotte, där hon ses som allt, hennes skönhet, och hennes goda humör, ja, där byts människan ut, och försats i en vackrare sådan, en vacker bok. Lyckas han då, lyckas han skapa kärlek, lyckas han skapade vackra i konflikten mellan kärlek, aggression, depression och ångest, ja det är upp till läsaren själv.

Leon

I denna film gestikuleras, ett barn, en man ett par, ett yrket. När man då tittar på film, då man för ögonen, mot det vackra samspelet mellan de två, då ser man framför allt kärleken mellan dem, och inte bara genom samhällets syn på lönnmördare –  bräckliga, det fula, det förskräckliga utan snarare det häftiga och vackra med att mörda en människa; som ett bevis av deras mål till skönhet, att de bara dödar män. Det skräckinjagande, fula och äckliga försvinner ganska fort. Det mystiska, det ovanliga, ja, det vackra mellan deras relation och deras yrke. Vilket gör att vi kan acceptera, inte bara filmen som sig, utan just det som jag nyss har sagt –  det ger det onda, det som vi räds för –  ja, det blir acceptabelt i filmens värld.

 

 

Sammanfattning av 2

Det som gör storheten, i dessa verk; är att konstnären gestikulerat konflikten, mellan olika känslor på ett storartat sätt. Jag kan då jag analyserar; riktigt känna av konflikten, i till exempel Werthers lidande i; då där känslorna, mellan ångest, attraktion samt depression – förs fram. Eller då jag sluts, på det hemska med ett lönnmord – då jag i stället förtrollas av kärleken som visas i filmen. Eller då jag, stundtals för in mig själv, i ett destruktivt syfte, eller väljer att lägga mig ned – ned, ned djupt, ned.

Slutgiltig sammanfattning

Tanken går i omgångar från upplevd nutid till dåtid, från stiltje till att analysera denna stiltje. Vi skapar oss själva, från oss själva

Djupet

tor 08 februari, 2024 kl.21:14 | Inga kommentarer Djupet – konflikterna i våra hjärnor

I den här texten, kommer jag att undersöka hur hjärnan ter sig, under olika situationer, och hur denna bygger upp konflikter, och hur kroppen försöker att lösa dessa, och därmed försätta individen i ett visst tillstånd. Artikeln är teoretisk, och jag kommer logiskt, att använda olika terapiformer, för att komma så nära, en intressant artikel som möjligt. Tillvägagångssättet är experimentellt, och uppkommit genom observationer av mig själv, samt artiklar; och därefter upplöstes det en idé, som för mig verkade intressant, och som kan tas längre genom en filosofisk samt vetenskaplig approach. Målet var att få människor börja tänka inom samma bana, hitta sig själva, och i och med detta intressera sig av ämnet, och även kunna använda sig av det i sina liv, för att finna njutning, av själva tänkandet, och att bevisa, det som jag kanske inte klarat av.

logik: Låt säga att vi har olika dörrar, där texten inom oss öppnar en dörr, och vi därmed upplever stiltje. Detta sker när medvetandet upptäcker sig själv, och riktar sin spänning till ett visst område. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi, Jag kommer här att granska terapiformen KBT, se hur denna fungerar på människor, och koppla den till mina egna tankar, där den ter sig på ett liknande sätt, och på så sätt, komma närmare en tillfredsställande likhet, där båda faktorerna; ges likhet, olikhet, samt bevis, där man kan känna igen, och därmed känna teorin, och därmed finna någonting som kan ses som något intressant, men som också kan kopplas till en mängd olika faktorer.

Här kommer jag skriva egna, eller flera exempel, på hur KBT kan fungera, och hur jag sätter denna teori, alltså i relation till, andra faktorer, och ofta till andra terapiformer, men inte alltid. Tänk att någon som är utlänning, går till en strand, ser nakna flickor, ser bröst, och får därav inte bara ångest, utan aggression likaså. När individen kommer ihåg deras klädsel, deras sätt  –  det individen då kommer att tänka på, är hans egen kultur. Vi kan säga att det till och med är förbjudet, att gå utan klädsel, där mannens kultur, tänks hållas. Då mannen av någon anledning, kommer att träffa en psykolog, som har i uppgift, att hjälpa mannen, i ovan nämnda situation, och att se till så att mannen förstår svenska normer, och till och med lagar. Det då psykologen gör, är att ta upp konflikten, då mannen, upplevt en sådan, då han ser, någonting som för honom är förbjudet. Psykologen tar då upp ämnet, löser konflikten, genom att leva sig in i individens värld, beskriva hur det i Sverige är, och därmed lösa konflikten, som mannen har i huvudet. Mannen blir då medveten av fenomenet på ett annorlunda sätt, och då löses situationen, med mindre, eller, helt utan aggressioner och ångest – en konflikt har lösts.1 – psykologi a gymnasiet. 2 –Exponering  Wikipedia. 3 – Kognitiv beteendeterapi  Wikipedia

 Psykodynamisk terapi

Denna terapi, kunskap, och teori: utgår i alla fall delvis, på att leta upp olika konflikter, i kroppen, som vi sorterar bort, glömt, eller förbisett, som kan ge upphov till, inte bara ångest, utan också till depression. Detta tror jag också är en konflikt i vårt undermedvetna, som kan vid en dynamisk terapiform, tas till ytan – göras medveten och därmed lösbar. Teorin är alltså, att kroppen förs framåt, genom olika konflikter, som hjärnan vill lösa – när medvetenhet om denna konflikt, hur man ska lösa den, vad den bidrar med; ger upphov till ett slags tänkesätt, som vi nedanför skall terrorisera om. Tillexempel när vi mediterar. Som tidigare exempel, fungerar processen, på liknande sätt, men nya konflikter, som förs upp i medvetandet, något man inte kommer ihåg, kommer attacken, som har varit medvetet, under flera år; något som gett oss ångest, men som vi inte förstår: Detta kan ge upphov till, att dessa konflikter kommer upp, och då fungerar det på samma sätt som tidigare, en teori, det vill säga KBT, och när dessa är uppe, så finns möjligheter att sänka dem, så kan man med tanken förbättra dem, och ge en konsekvens, som gör det mindre sannolikt att beteendet upprepas.

 4 – Psykoterapi  Wikipedia, Hjärnan kan begripa hur man blir avslappnad, och bli av med konflikter. Detta med en benägenhet om att vilja slappna av, och hur detta ger upphov till, ett tillstånd som vi vill möta. Att vi vill ha, och föras fram till, denna vilja, att låta oss säga att vi vill slappna av, detta ger upphov till, en ansträngning, då vi vill uppleva, den känslan som individen vill komma åt. Detta ger alltså en ansträngning, som man vill bort ifrån, vilket ger upphov till en annan ansträngning, det vill säga att man vill komma till ett visst område, och att denna vilja i oss rapporterar oss, till en viss spänning, där själva ansträngningen, i hjärnan, ger upphov till att vi inte kommer dit vi vill, på grund av ansträngningen, att vi vill komma dit.

Jag kommer att frambringa en teori med text och bilder, hur denna konflikt kommer till, upplöses, beroende på hur vi ser på varandra, konflikten som sker i hjärnan, och hur människan kan, då den är medveten om, denna konflikt och försöker att bli av med den.

Låt säga att vi har olika dörrar, där texten inombords öppnar en dörr, och att vi därmed upplever stiltje, där vi senare, upplever en konflikt igen. Låt säga att vi tittar på nummer ett, och att vi upplever ett stiltje. Exakt vad det är som gör att människan får bort sin konflikt och sätts i stiltje, gång efter gång?  Jag kommer bland annat undersöka, en utövare, som sysselsätter sig med, meditation, som upplevt denna stiltje, där vi kan sätta oss i relation till denna styrka, och se om vi upplever samma sak. Sen ska jag också se om jag hittar ett logiskt mönster till detta. Vi tittar på nummer ett, ett stiltje uppkommer, då har medvetandet förts igenom, det vi tittar på, en spänning, då denna försvinner, blir tvåan eller trean, ettan  igen – det som man tittar på. Konflikten föds igen, då vi blir medvetna, om oss själva, igen. Trean och tvåan är gamla minnen som vid uppenbarelse flyttas, igen.

 Jag föreslår att ni lyssnar på nedanstående ljudklipp, observerar, och försöker att hitta ett mönster i meditationen – då det ger upphov till det som jag skrivit om. Jag kommer här se vilka relationer, där de olika faktorerna – slåss och relateras till varandra, i det mänskliga psyket. Därav studerandet av allan watts och hans lära.

Allan Wats – intro to meditation ljudband, Tea Ching t-allan watts röst är mycket trygg, och ger upphov till, ett lugn med mindre ångest. Där själva ångesten, när vi lyssnar, är en bidragande faktor, då den reduceras, till att göra Meditation med Allan Watts till fler lugna perioder – och därmed är det lättare att få dessa lugna perioder, då man har en trygg röst till hands. Detta gäller självklart inte bara allan watts, utan psykologer likaså; vi tenderar alltså att lyssna mer, känna oss tryggare, och få lättare att lösa upp konflikter, då en psykolog har en trygg röst.

Jag kommer att gå igenom olika terapiformer och se, om de har gemensamheter med min teori. Och hur länge denna stiltje håller på; i förhållande till just någonting; en siffra, ett lugn, en logik, och olika terapiformer, samt hur dessa hänger ihop. Meditation använder jag som verktyg för att komma åt, idéer, och hur dessa fungerar ihop.

Faktorer som ger upphov till stiltje

Acceptans – när man accepterar det som händer – allan watts ljudband.

Verifikation – när någon verifierar en själv och ens tankar – allan watts.

Trygghet – allan Wats – lugn röst – lättare att bli avslappnad – konflikterna löses upp lättare.

Att se sig själv – allan watts tankar ger upphov till att det sker stiltje i huvudet. Varför detta? kommer jag sedan analysera vidare.

Logiken i språket – Exempel

Här kommer jag att fundera på om logiken och språket, hänger ihop med vissa konflikter i hjärnan. Jag kommer här figurera ut, hur olika ord och meningar, ges som effekt till att lösa konflikter, och också kanske att skapa dem. Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords, eller inombords – här sker något som vi kan sätta i relation, med, hur konflikter upplöses, och hur vi därmed byter språk, blir avslappnade, eller hur vi hamnar i konflikter –  dessa tenderar i att hänga ihop med varandra, gällande bilden som jag har tidigare fört fram. Nu kommer jag undersöka fenomenet ytterligare.: Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords eller inombords,  när detta tankesätt blir uppenbart, så löses ofta en konflikt inne i hjärnan på grund att vi koncentrerar oss på ett visst sätt, och att då konflikten upphör, mångt och mycket på grund att vi funderar, och slutar fundera, på vissa händelser, som tidigare möts.

1 – Låt texten rinna, fundera på det som finns utombords eller inombords.

2 – låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords eller inombords.

 Skillnaden här vi kan se, är att vi förändrar ett ord, och i detta fall är ordet inte, något som förekommer att skapa för en ny avslappning; inte.

Att vara låst i sin avslappning: Skillnaden här vi kan se, är att vi förändrar ett ord, och i detta fall är ordet inte, det som förekommer för att skapa en ny avslappning. Personen kommer till slut, återkomma i konflikt, då han, hon, då hjärnan vänt sig och skapat en konflikt, som ger upphov till, att inte slappna av – kommer personen troligen, bli medveten om, att det inte längre går att använda systemet, inte, för att nå avslappning. Nu vill jag att ni tittar på dagen, vad som hänt, och vilka känslor det har fört med sig. Konflikterna som skett under dagen, som vi många gånger tryckt undan, kan här visas, accepteras, och, via rätt ord förändras, enligt tidigare följa skiss och modul.

1 – Du gjorde ingenting fel.

2 – Du gjorde fel och behöver förbättra, dig.

3 –  Tänk på det som har hänt och acceptera det.

4 – Detta kan vara ett utmärkt förbättringsätt, att komma på vardagen, hjälpa den vidare, och på så sätt kontrollera situationen. Här fungerar också, tror jag, en liknande strategi som ovan.

5 – Jag accepterar problemet som det är.

6 –  jag ringer en vän som skapade denna konflikt.

7 –  Dessa olika alternativ kan lösa upp olika typer av konflikter.

Att prata med någon, med konflikterna tillhands, detta kan till exempel, ske med en psykolog, som kan säga att du inte gjort något fel, och personen i fråga, som gjort något negativt gentemot dig, löser upp problemet, med hjälp av psykologen, som verifierar dina egna tankar, eller faktiskt tvärtom – konflikten bryts; hur länge och till vilken styrka, kan jag just nu inte säga. Denna acceptans, kan hålla i sig flera timmar, och till och med flera månader, om det har varit riktigt betydande. Ett exempel, kan vara en våldtagen kvinna, som inte förklarat vad som hänt till någon, psykologen kan då fungera, som en person som säger till individen att, att det inte var hennes fel. Under denna tid, fortgår också andra konflikter såklart. Men våldtäkten, som ger en underliggande ångest, kan som sagt förbättras, genom att få verifikation, om psykologen säger att individen gjort fel, att våldtäkten inte var en våldtäkt, så kan detta dock ge upphov till sorg och ångest, och istället aggression om patienten inte håller med.

Här kan vi se verifikationen som ett plus, om den verifieras på ett gott sätt, tvärtom, om psykologen säger att det är dåligt, och att hon inte våldtagits, kan detta också faktiskt, ske på ett sådant sätt, att individen blir arg, eller visar aggression, som kan, om individen, är tillräckligt stark, och säker på sin sak, ge upphov till  känslan av någonting negativt hos psykologen; till exempel så visar han eller hon, aggression gentemot psykologen. Här kan vi också se ett språk samt känsla, som påverkar konflikten, och ger människan, när konflikten bryts, olika känslor. Dessa konflikter kan tas upp försiktigt, så att individen inte räds för att hantera dessa, men slutligen, om de då kommer upp, med terapi, från vårt  undermedvetna, som står i relation till psykologens kompetens – då  denna konflikt då upphör, kan bero på ett särskilt språk, som samlats inne i individen, och behöver därmed verifieras, på ett sådant sätt, att psykologen använder rätt språk, så individen inte blir förvirrad, eller påverkas på ett annat sätt, än lättja – konflikten löses då upp.

Låt oss titta på ettan, som just nu är i konflikt, med människan – därav fixerar medvetandet i ettan, denna etta är i konflikt i hjärnan, och kan lösas upp, när hon eller han får se ettan, och ibland fixera vissa ord som öppnar den, det kanske är på ett enkelt vis. Där ettan står för ett, och upplösningen sker, vid negation av denna etta. Då sker avslappning, för det mesta. Sedan kommer tvåan, kanske en ny konflikt, som också den kan öppnas och korrigeras. Här kan vi troligen också se omedvetna processer, i vårt omedvetna. Denna löses upp, alla fall delvis, med plus och minus. Hur denna löses upp sker troligen, på ett liknande vis, som jag pratat om förut. Man skall också komma ihåg, att nya konflikter kan komma upp, och behöva mer rehabilitering, acceptans, och trygghet, ett sätt att bearbeta konflikten, så den hamnar i en viss styrka, och ger upphov till en känsla. Som kan återkomma i en ny konflikt, och jag tror också att ju starkare denna är, ju fler mottagningar sker. Så om konflikten löses, så kommer också denna konflikt, om den är tillräckligt stark, komma upp, med ett annorlunda språk, ett språk som alla fall delvis, kommer ta bort konflikten, återigen igen. Individen i fråga behöver därför terapi många gånger om, för att lösa upp olika typer av konflikter, med olika medel, kommer det en ny som härstammar i de nya konflikterna. Men också i undermedvetande, för att kroppen inte kunnat hantera den. Det är de flera konflikter, inom olika områden. Till slut, får psykologen dock bukt med problemet, efter att patienten accepterat många olika typer av konflikter, med olika typer av språk, och använda sig, alla fall delvis, på sättet ovan. Det vill säga plus eller minus. Hur detta plus, hur detta minus, är en fråga om förnedring, förstärkning – för det är mer avancerat än man tror, således kommer jag filosofera, och se hur detta fungerar i detalj.

Vad händer då både 1 och 2, uppmärksammas, så att hjärnan kommer ihåg dessa. Jo, de kommer inte slå ut varandra. När till exempel, ettan slås ut, och tvåan kommer de, tillslut, resultera av att 2 känns igen av hjärnan, på grund av att det tidigare skett en konflikt, i denna. Det blir alltså, inte en motsats, gentemot olika faktorer, I stället för plus, minus. Kan det till exempel bli plus plus, eller minus minus, som blir plus. Här kan individen uppnå konflikter av en mer avancerad art. Där individen, kämpar mot, de båda, och minns båda från tidigare, experiment. Således sker ej här en motsats, utan snarare en logisk följd, som inte ger upphov till, sina motsatser, på grund av att hjärnan känner igen dem, och de kommer fram på olika banor, som skiftar, skiftar mellan varandra. Och individen som inte öppnar avslappningen, eller förändringarna, i denna situation; hjärnan kommer alltså ihåg nummer 1 och 2.

Upplösningen sker då denna syn ses på ettan själv. Då sker avslappning – för det mesta. Sedan kommer tvåan, en ny konflikt, som  kan öppnas och korrigeras. Här kan vi troligen också se omedvetna processer. Hur denna löses upp sker troligen, på ett liknande vis, som jag pratat om förut. Man skall också komma ihåg, att nya konflikter kan komma upp, och behöva mer rehabilitering, acceptans, och trygghet, än andra konflikter. Individen i fråga behöver därför terapi många gånger om.  Till slut får förhoppningsvis psykologen bukt med problemet, efter att patienten accepterat många olika typer av konflikter, med olika typer av språk.

Ett: hjärnan känner till ettan, i ovan nämnda fas. Så man måste nå nummer tre eller två, för att finna något nytt, och då för att öppna avslappning, och liknande känslor därtill. Då personen förändrar orden, kan detta ge upphov till avslappning. Att inte slappna av, och att inte bryr sig om avslappningen. Att höra detta kan ge upphov till en ny avslappning. Varför är då detta så, och varför löses då konflikten? Här tas konflikten till ett annat område. När människan inte bryr sig om konflikten, då blir hon åter avslappnad. Att då nå trean för avslappnig kan vara ett måste, ibland, för att nå avslappning. Vi kommer ihåg tvåan och försöker förändra den. Ett tidigare minne finns i trean. Till exempel: vi försöker förändra en vis känsla när en annan känsla försöker förändra denna känsla. Vi kommer på oss då blir tvåan ett, och trean tror jag då försvinner. Sen uppkommer troligen en ny konflikt.

1 – Människan känner till både ett och två, då fungerar inte två. och då måste nummer tre nås. Kanske för att motsatserna finns där, det vill säga avslappning, och kommer därmed till två eller ett igen.  Snarare kommer denna hjärna, komma ihåg, och lösningen av konflikten blir väldigt kort, nästintill ej kännbar – man hamnar i konflikt igen.

2- Att då ta upp konflikter, som är nya, så vi kan föra oss framåt Igen; detta gör jag ett exempel på nedan. För att nå detta, måste vi ha ett annat språk, som hjärnan inte känner till.

Att filosofera, och göra arbetet något nära vetenskapen, för att komma in på djupet, och kemiska förändringar, för att se hur detta kan påverka hjärnan; jag kommer terrorisera, runt omkring detta. Ja fundera på det som sker utombords eller inombords. Att bevisa detta genom en bild, eller att terrorisera runt omkring det. För att se att det finns mönster runt omkring detta tankesät.

5-Alan Watts Teaches Meditation | Awakening to the True Reality | Full Lecture Black Screen – YouTube

 Som tidigare exempel, fungerar processen på liknande sätt, men med nya konflikter – som förs upp i medvetandet, något man inte kommer ihåg, kommer någonting som har varit medvetet under flera år, något som gett oss ångest, men som vi inte förstår. Detta kan ge upphov till, att dessa konflikter kommer upp. Och då fungerar de på samma sätt som tidigare teori, det vill säga KBT, och när dessa är uppe så finns möjligheter att sänka den , och med tanken, förbättra dem, och ge en konsekvens som gör det är mindre sannolikt att beteendet upprepas.

PDT

Psykodynamisk terapi (PDT) – mindlerStrategin kan lyckas tillfälligt, men i stället kan symptom uppstå på andra håll i livet. I PDT hjälper terapeuten dig att få syn på sådana omedvetna konflikter, så att du kan ta itu med dem, på ett moget sätt, i stället för att förneka dem” –

Repeterande och språk

Här kommer jag att gå igenom, hur en konflikt uppkommit, och när den bryts och därmed kommer denna byta känsla. Och om man vill förenkla, så kan konflikten brytas upp, genom att få ett ansträngt ansikte, ett visst beteende, och efter konflikten också ett avslappnat sådan.

6.facial expressions – Bing images

7 facial expressions –

 8. Bing imagesVerywellmind.comfacial expressions – Bing images

9.Understanding Emotions Through Facial Expressions (verywellmind.com)

 

Här nedan, representerar jag ett, meditationschema, där man kan följa, det jag pratar om.  Här nedan kan ni följa er själva, era konflikter, och hur dessa löses upp. Detta är helt enkelt ett verktyg, för att känna konflikter och hur de bryts av. Ni kan också fundera på hur era ansiktsuttryck förändras när en konflikt förändras, inte bara under meditation, men också hur dessa förändras under ovan nämnda terapimetoder.

Meditation, i de tidigare delarna, gällande konflikter

Månad 1.

Dag 1 och dag 2: morgon och kväll

Alan Watts-Still the mind, Intro to Meditation

Dag 3 och dag 4, morgon och kväll

Body Scan-Medverkande Jon Kabast-Zinn

Dag 5 och dag 6, morgon och kväll

Alan Watts-Teaches meditation

Dag 7 och dag 8, morgon och kväll

Eva Johansson-Avslappning och mental träning

En timme om dagen gånger 2. Byt ljudband efter två dagar.
Byt därefter till beskrivning för månad 2 efter en månad.
Därefter börjar du om med beskrivningen för månad 1, fortsätt om och om igen.

Månad 2.

Dag 1 och dag 2, morgon och kväll

Alan Watts-Out of your mind

Dag 3 och dag 4, morgon och kväll

Avslappning lång 25 minuter

Dag 5 och dag 6, morgon och kväll

Alan Watts-OMeditation-OM2

Dag 7 och 8, morgon och kväll

Reading from Hindu Scriptures 2

En timme om dagen gånger 2. Byt ljudband efter två dagar. Fortsätt från start månad 1.

 

Självklart kan schemat justeras efter tid och behov. Till exempel kan man meditera en timme varje dag,
där man byter meditations-band var tredje dag.

Signalsubstanser, molekyler, synapser

7. – referens –  Neuronal Uniqueness: Stars of the Sky |  

jag kommer här att undersöka receptor, signalsubstanser, synapser, och hur jag kan relatera dem till mitt arbete.

Dopamin

Nodralin

Serotonin

Synapser

Receptorer

Man kan säga att signalsubstansen är bilen, där vägen är synapsen och målet receptorn.

8- nedan

Dopamin – Wikipedia

Noradrenalin – Wikipedia

Serotonin – Wikipedia

Synaps – Wikipedia

Receptor – Wikipedia

9. https://hjarnan.ifokus.se /discussion/1358935/synaps. Här kommer jag diskutera, olika faktorer, där jag går in på hur språket fungerar, dess faktorer som jag hittar. Jag kommer här att visa, gå igenom, receptorer, känslor, signalsubstanser, minne, och hjärnan som förbinder dem till olika faktorer. Jag beslöt mig att ta tag i detta, på ett självsäkert sätt, men jag fortsätter ändå på ett teoretiskt plan. .11-Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. 1 – Kognitiv beteendeterapi – Wikipedia

 

Repetition: ”Låt oss titta på ettan; som just nu är i konflikt med människan – därav fixerar medvetandet i ettan, denna etta är i konflikt i hjärnan, och kan lösas upp, när hon eller han får se ettan, och ibland fixera vissa ord som öppnar den, det kanske är på ett enkelt vis. Där ettan står för ett, och upplösningen sker, vid negation av denna etta. Då sker avslappning, för det mesta. Sedan kommer tvåan, kanske en ny konflikt, som också den kan öppnas och korrigeras. Här kan vi troligen också se omedvetna processer, i vårt omedvetna. Denna löses upp, alla fall delvis, med plus och minus. Hur denna löses upp sker troligen, på ett liknande vis, som jag pratat om förut. Man skall också komma ihåg, att nya konflikter kan komma upp, och behöva mer rehabilitering, acceptans, och trygghet, ett sätt att bearbeta konflikten, så den hamnar i en viss styrka, och ger upphov till en känsla. Som kan återkomma i en ny konflikt, och jag tror också att ju starkare denna är, ju fler mottagningar sker. Så om konflikten löses, så kommer också denna konflikt, om den är tillräckligt stark, komma upp, med ett annorlunda språk, ett språk som alla fall delvis, kommer ta bort konflikten, återigen igen. Individen i fråga behöver därför terapi många gånger om, för att lösa upp olika typer av konflikter, med olika medel, kommer det en ny som härstammar i de nya konflikterna. Men också i undermedvetande, för att kroppen inte kunnat hantera den. Det är då flera konflikter, inom olika områden. Till slut, får psykologen dock bukt med problemet, efter att patienten accepterat många olika typer av konflikter, med olika typer av konflikter.”

2, och använda sig av, alla fall delvis, på sättet ovan. Det vill säga plus eller minus. Hur detta plus, hur detta minus, är en fråga om förnedring, förstärkning – för det är mer avancerat än man tror, således kommer jag filosofera, och se hur detta fungerar i detalj.

Vad händer då både ettan och tvåan, uppmärksammas så att hjärnan kommer ihåg dessa. Jo, de kommer inte slå ut varandra. När till exempel, ettan slås ut, och tvåan kommer till. Ett resultat av att tvåan känns igen av hjärnan, på grund av att det tidigare skett en konflikt, i denna. Det blir alltså, inte en motsats gentemot olika faktorer, I stället för plus minus.  Här kan individen uppnå konflikter av en mer avancerad art. Där individen, kämpar mot de båda, och minns båda från tidigare experiment. Således sker ej här en motsats, utan snarare en logisk följd, som inte ger upphov till, sina motsatser på grund av att hjärnan känner igen dem, och det kommer fram på olika banor som skiftar, skiftar mellan varandra. Och individen öppnar inte avslappning, eller förändringar, i denna situation; hjärnan kommer alltså ihåg nummer ett och två.

Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords, eller inombords, lös konflikter i hjärnan; när detta tankesätt blir uppenbart, så löses ofta en konflikt inne i hjärnan på grunder att vi koncentrerar oss på ett visst sätt, och att då konflikten upphör, mångt och mycket på grund att vi funderar, och slutar fundera på vissa händelser som tidigare mötts.

Låt texten rinna, fundera på det som finns utombords eller inombords.

Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords eller inombords.

Skillnaden här vi kan se, eller att vi förändrar ett ord, och i detta fall är ordet inte, något som förekommer att skapa för en ny avslappning.

Signalsubstanser och hur de kan bindas med humör, logik och ansiktsuttryck. Förmedlandet via logik, vad som händer när hjärnan hamnar i konflikt, sätts här under ett annat perspektiv; jag tror alltså att det vi gått igenom, i Tidigare text, då kan detta observeras på ett annat sätt, ja, från ett annat perspektiv.

Vilka signalsubstanser som ger upphov till ett humör, det ska vi analysera. I och med en blandning av signalsubstanserna, relateras detta till ett  visst beteende och ansiktsuttryck, detta ger därför upphov till, olika beteenden, så man sen kan relatera till signalsubstanser, och receptorer samt synapser. Det är alltså möjligt att se på vissa beteenden och hur det relateras till dessa faktorer. Där ansiktsuttrycket, beteendet förändras. Detta ger upphov till en förändring i beteendet, samt ansiktsuttrycket, som i alla fall delvis står i relation till våra signalsubstanser. Tidigare i verket kan man läsa om logik och hur det påverkar människan och ovan nämnda text. Tanken är alltså att det i våra hjärnor, sker in liknande process, som spelas ut på ett liknande vis. I likhet med då vi mediterar och får vissa tillstånd, som kan förenas med logik och ett vist hjärntillstånd. Nedan kan ni se ett försök att beskriva ovan från ett annat hål.

Här kommer jag skriva ett exempel, på hur KBT kan fungera, och hur jag sätter denna teori, alltså i relation till, andra faktorer, och ofta till andra terapiformer, men inte alltid.

”Tänk att någon som är utlänning, gåill en strand, ser nakna flickor, ser bröst, och får därav inte bara ångest, utan aggression likaså. När individen kommer ihåg deras klädsel, deras sätt  – det individen då kommer att tänka på, är hans egen kultur. Vi kan säga att det till och med är förbjudet, att gå utan klädsel, där mannens kultur, tänks hållas. Då mannen av någon anledning, kommer att träffa en psykolog, som har i uppgift, att hjälpa mannen, i ovan nämnda situation, och att, se till så att mannen förstår svenska normer, och till och med lagar. Det då psykologen gör, är att ta upp konflikten, då mannen, upplevt en sådan, då han ser, någonting som för honom är förbjudet. Psykologen tar då upp ämnet, löser konflikten, genom att leva sig in i individens värld, beskriva hur det i Sverige är, och därmed lösa konflikten, som mannen har i huvudet. Mannen blir då medveten av fenomenet på ett annorlunda sätt, och då löses situationen, med mindre, eller helt utan aggressioner och ångest – en konflikt har lösts.”

12.https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ct9qtIBq&id=2BC4699569BA65FD1A8251BCCCAA1F56F006EE11&thid=OIP.ct9qtIBqEbnsUBAz3lw-UgHaHV&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.drwardbond.com%2fuploads%2f1%2f4%2f1%2f2%2f14125533%2f7346353.png%3f336&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.72df6ab4806a11b9ec501033de5c3e52%3frik%3dEe4G8FYfqsy8UQ%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=332&expw=335&q=signalsubstanser&simid=608007841701195191&FORM=IRPRST&ck=913EF15B3509645F11389EED8C056D0E&selectedIndex=127&ajaxhist=0&ajaxserp=0

 Här nedan kommer jag beskriva, hur olika dessa tillstånd, som hjärnan framvrider, subjektivt men men vissa likheter som jag försöker hitta genom ett observerande fenomen. Att då hoppa genom meditation till detta kan ses som främmande, men meningen är också här att dra paralleller; logiken styr också här vårt skeende, vårt handlande, samt de ansiktsuttryck som kan observeras. Man kan också själv göra iakttagelser av sig själv, precis som man göra detta i djup slummer.

Ovan kan vi dra paralleller mellan ett handlande och dess funktion, i ett vaket tillstånd, men åckså ett lugnare sådant. Med detta  kommer jag observera olika typer av känslor, som kan frambringa ett beteende, och hur vi kan läsa av dessa, och hur vi i slutet kan få positivitet av dessa sammanbitningar, låt oss fortsätta: kbt kan användas med meditation på ett sådant sätt, att man sätter personen i avslappnat tillstånd, eller i ett meditativt läge, där, till exempel, personen får i uppgift att cirkulera genom sin vardag, då man möter en för individen, ett visst, tillstånd, som ger upphov till själslig smärta, eller något annat som individen sedan får ta upp, ges individen acceptans eller försöker finns logisk tillhörighet hos individen och psykologen. Detta kan ske infon tidigare satta villkor:

Acceptans – när man accepterar det som händer – allan watts ljudband

Verifikation – när någon verifierar en själv och ens tankar – allan watts

Trygghet – allan Wats – lugn röst – lättare att bli avslappnad – konflikterna löses upp lättare.

Att se sig själv – allan watts tankar ger upphov till att det sker stiltje i huvudet. Varför detta? kommer jag sedan analysera vidare.

Ovan kan vara något som, kan frambringas, i mängden olika metoder, och son jag också sätter, som medel att för människor, och psykologer, att experimentera med; dvs mångt i mycket meditation och likartade system. Man kan använda

Nedan illustrerar jag, hur människan försätts i olika tillstånd. Detta också det, kan frambringa människan och hur den fungerar, samt hur vi kan använda detta, inom samma genre, i vilket vi tidigare gått igenom, om måhända i ett tillstånd som är mer aktivt. Till slit kommer jag att försöka att göra en genomfattning om hur dessa tillstånd påverkar varandra

Om personen spänner ihop käkarna, kan detta vara så att denna person, känner sig arg, och ej litar på den konversationen, som han har med den andra individen har  –  om en person blir arg, så kommer ett visst ansiktsuttryck, visas. Denna visning, detta byte av känsla, ger upphov till det vi kan observera i en människas ansiktsuttryck. Låt säga att människan känner sig lugn, och sedan möts av en aggressiv individ, konflikter i hjärnan kommer fram, och löses upp, genom ett aggressivt utspelade, mot den andra individen. Vi kan här om vi vill, se ett mönster, då konflikter bryts av ett ansikte till ett annat. Detta är en teori, och bör därför inte ses som sanning.

Skeenden som går att se utanför människan, och då menar att viss humor, hur en viss känsla kan spelas ut, hur detta står i relation till, en viss känsla, och hur denna relateras till, beteendet, vid en viss respons från omgivningen. Ilska, ett resultat av signals signalsubstanser, och många andra relationer till omgivningen, och det som sker inuti människan. Detta kommer också relateras till, vilken signalsubstans kommer att tecken och vilken blandning av signalsubstanserna, och självklart hur vi kan relatera dessa till olika känslor. Nedanför gör jag det;

Om personen spänner ihop käkarna, kan detta vara så att denna person känner sig arg, och ej litar på den konversationen, som han har med den andra individer. Om en person blir arg, så kommer ett visst ansiktsuttryck, visas. Denna visning, detta byte av känsla, ger upphov till det vi kan observera i en människas ansiktsuttryck. Låt säga att människan känner sig lugn, och sedan möts av en aggressiv individ, konflikter i hjärnan kommer fram, och löses upp och kan genom ett aggressivt utspelade, mot den andra individen. Vi kan här om vi vill se ett mönster, då konflikter kan brytas av, då ett ansikte blir till ett annat. Detta är en teori, och bör därför inte ses som sanning. Man kan här se, det som  precis sker, i liket med meditation.

Uppåt med munnen är likamed att människor ler. Äckta leende har ofta en resning av ögonbrynen. Om personen håller för munnen, kan det vara så att personen försöker fejka sitt leende. Här kan, en glädjefull individ, ändra ansiktsuttryck till rädsla, genom en konflikt mot en annan människa, där upplöses då konflikten, och ses på ett beteende – en känsla, och ett ansikte. Glädje kan relateras till en signalsubstans, som alla fall delvis hänger ihop med dopamin, som för sig framåt, som en motiverade sensation, och när den klarar av, en konflikt, eller påverka något liknande, så ger en detta en rusch, en euforisk känsla. Men det finns också bakåtliggande känslor som ger upphov till ett stadie, som också det ger upphov till att människan känner glädje, och då enligt mig, är det lättare att då, att slå av en konflikt, som ger upphov till eufori och glädje. Seratonin  är inte bara en funktion som det är, utan är snarare också en känsla, som vi befinner oss i, som står i relation till, i alla fall, delvis, och mer som jag kommer att skriva om, glädje. Där på många sätt en känsla som finns i mig just nu, när jag skriver det här, för jag finner mening med livet i det, och när jag klarar av någonting. Så ger det upphov till en euforisk känsla. Det är också så att jag har en inneboende lycka, till det jag gör, och det sker vid sidan om dessa konflikter, och att påverka dem på så sätt, enligt mig, är då det lättare att gå in i konflikter, och lösa dem, som ger alla fall delvis ger, en eufori, som jag troligen upplever, när dopamin och seratonin tillsammans, påverkar varandra, på ett sätt, då det ger upphov till en tillfredsställande känsla.

Att personen biter på läpparna kan vara en indikator att hon/han är rädd, och eller ängslig. Ökad salivutsöndring kan vara ett tecken, på att personen är rädd. Konflikten löses här, till exempel att personen, har rädslan, och då flyr härifrån, för att byta konflikt, med att springa därifrån och skydda sig själv då personerna år utom fara. Ansiktet ändrar sig sen – konflikten bryts igen.

13Sorg – symtom och behandling – Doktor.se Sorg ger alla möjliga somatiska, emotionella och kognitiva reaktioner och de kan växla snabbt. Ibland blir man rädd för sina egna reaktioner, tror man håller på att bli galen, allvarligt sjuk eller att man aldrig ska komma tillbaka till ett fungerande liv igen. Ibland är sorgen så smärtsam att det känns som att man inte överlever, men det gör man! Det bästa du kan göra är att vara tillåtande mot dig själv och sänka kraven. Sorg ackompanjeras ofta av känslor av övergivenhet, tomhet eller meningslöshet. En förlust kan vara så svår att ta in att man känner sig bedövad, avskärmad eller upplever overklighetskänslor. Det är lätt att fastna i tankar om varför detta skett och om det hade gått att undvika. Det är vanligt att känna skuld för saker man gjort eller inte gjort. Ibland kan man fastna i en slags kamp mot det som skett – det får inte vara sant! Det borde inte ha skett!”

Att undra om det finns någon mening med livet överhuvudtaget är inte ovanligt. Det kan hjälpa att istället göra saker som känns meningsfulla. För att komma vidare behövs ett accepterande förhållningssätt till det som skett. Med det menas att erkänna verkligheten som den är, inte att du behöver tycka att det som skett är okej.

14-facial expressions – Bing images

15-facial expressions – Bing imagesVerywellmind.com

16- Understanding Emotions Through Facial Expressions (verywellmind.com)

–se några sådana Att känna ilska innebär en stress för kroppen så både frekventa ilske utbrott och ilska som undertrycks och inte alls hanteras kan vara bidragande faktorer till hjärtsjukdomar på sikt, på grund av förhöjda kortisolnivåer. Undertryckt ilska kan också i förlängningen ge upphov till exempelvis bitterhet eller depressivitet. Om ilskan däremot hanteras på ett konstruktivt sätt, har man i studier inte kunnat kopplingar.

17 Ilska – detta händer i kroppen | MåBra (mabra.com)

Ångest eller ångesttillstånd är ett sinnestillstånd som karakteriseras av stark rädslanervositet eller oro (enligt Svensk MeSH, ständig känsla av oro, ängslan och överhängande faror), vare sig det är situations betingat eller inte, och kan bero på ett mycket verkligt hot såväl som ett helt föreställt hot. Ångest är en helt normal reaktion och de allra flesta upplever ångest då och då. Ångest är inte farligt även om den kan vara mycket obehaglig.

Ångest kan vara en sinnesstämning eller ingå som delsymtom i en psykisk störning, till exempel ångeststörning eller depression, bero på en kroppslig sjukdom (exempelvis hjärtinfarktgiftstruma) eller uppkomma till följd av droger (som akut drogförgiftning eller utsättningsbesvär, jämför substansbetingat ångestsyndrom).

Sorg är ett känslomässigt tillstånd utlöst av oåterkalleliga eller övermäktiga negativa händelser, såsom bortgång av en nära behörig Vid förlusten av en närstående upplever de flesta människor en övergående, snarare än bestående, smärta och ångest. Denna typ av sorg är en vanlig reaktion på förlusten av en närstående och är inte förknippad med ett försämrat psykiskt hälsotillstånd. Sorg medför dock en ökad risk för att uppleva ett flertal psykiatriska diagnoser såsom depression, post-traumatisk stress och komplicerad sorg. Komplicerad sorg, till skillnad från de flesta sorgereaktioner, innebär att påtagliga symptom av sorg, såsom separationsångest, består minst 6 månader efter förlusten. Komplicerad sorg – sorg referens Wikipedia drabbar ungefär 10% av de som upplever förlusten av en närstående. Kognitiv beteendeterapi har visats effektiv i behandlingen av komplicerad sorg [1].

Känslor och hur dessa relateras till signalsubstanser, och i detta verk, kommer jag koncentrera mig på:

Noradrenalin, Energi, att koncentrera sig,

Serotonin, glädje, uppmärksamhet

Dopamin, dessa beteenden kommer att på ett bättre sätt, relateras, till att vara mer specifikt, och jag behöver också kolla upp olika beteenden, och hur dessa förs med varandra, och vart det kommer ifrån, det vill säga det faktorer som jag analyserar, signalsubstanser ,synapser, och receptorer

Positiva egenskaper, negativa egenskaper, Hur olika signalsubstanser, som styr är blandningar av olika 13 humör därav.

negativa vid en viss blandning,

Dopamin, aggression, sex, hunger

Serotonin, ångest, lättretad

Serotonin, minne, beroende, snabb behandling,

Noradrenalin, energi, förmåga att koncentrera sig

                                                                                                                              z=5-2t

                                                                                                                             s=4-3-0+2

                                                                                                                               3+2=os

                                     t=3 +2 +1,

tid= aggression i en styrka, i en tidsaxel. Ger upphov till ett beteende, som går nedåt med tiden, som sedan hamnar i zen, och som sedan, öppnar vägen till ny känsla. Hur, exakt, terroriserar jag om nedan.

Vi ser här att grafen, som ovan kommer påverkas av serotonin och dopamin, som i ett skede, en styrka, som ger upphov till en nedåtgående styrka, som kan ses genom att observera individen. Här ser vi att styrkan, av humöret varierar, och aggressionen, kan ses under olika punkter och därmed beteende mellan dessa punkter, som sen riktas åt, efter en viss logik. Detta gör att man kan följa en person, hur hon eller han påverkas, av en viss omgivning, och hur hon och han reagerar på en viss signalsubstans, receptor, samt synaps. Man kan då se, känna av, se styrkan av en tidsaxel, och därmed få en glimt av självinsikt.

z=5-2t

s=4-3-0+2

3+2=os

Slutsats och mening

Att hitta en faktor, som man kan använda, och därmed fastställa en graf. Därmed kan man se hur dopaminet, med andra signalsubstanser, visar en siffra som man kan relatera till ett ansikte, ett beteende, och hur den senare kan kopplas till en graf, så man kan se ens egna respons vid ett visst tillfälle, och vid flera tillfällen, och på så sätt förändra den själv, få självkännedom, och förändra sig därav, till en mängd olika faktorer som man kan räkna ut. Detta kan man relatera också till andra människor, genom att observera dem – se deras ansikte och beteende.

Att läsa av grafen – detta kan man göra med ovanstående cirklar, se vilket beteende man är i, och se hur detta ger upphov till, en vis graf, hur man kan förändra sig själv, observera sig själv, inom och utom. Man kan alltså följa sig själv och andra genom cirkelns ovan och relatera den till övriga kapitel. Ett exempel är ovan nämnda graf.

Vilka signalsubstanser som ger upphov till ett humör, och där vi ska analysera. I och med en blandning av signalsubstanserna, relateras detta till ett visst beteende, ansiktsuttryck. Beteende och ansiktsuttryck ger därför upphov till, olika beteenden, så man sen kan relatera till signalsubstanser, och receptorer och synapser. Det är alltså möjligt att se på vissa beteenden och hur det relateras till dessa faktorer. När ansiktsuttrycket, beteendet och förändras inom en kort, sker en lång period, detta, ger upphov till en förändring i beteendet, samt ansiktsuttrycket, som i alla fall delvis står i relation till våra signalsubstanser. Precis i förändringen av vårt beteende. Tidigare i verket kan man läsa om logik, meditation, och hur det påverkar människan och ovan nämnda text. Hoppas ni lärt er av det jag skrivit och att ni kan använda er av det i era liv!

 

1. Psykologi a – gymnasiet

2. Exponering – Wikipedia

  3. Kognitiv beteendeterapi – Wikipedia

  4. – Psykoterapi – Wikipedia

  5.Alan Watts -Teaches Meditation | wakening to the True Reality | Full Lecture Black Screen – YouTube

6. Psykodynamisk terapi (PDT) – mindler

                                                      7.                Neuronal Uniqueness: Stars of the Sky |  

 7. f aial expressions – Bing images

  8.  facial expressions

 9 . Bing imagesVerywellmind.comfaci  al expressions – Bing imagendersanding Emotions Through Facial

Expressions (verywellmind.com)

9  ned an alla från wikipedia Dopamin– Wikipedia

Noradrenalin – Wikipedia

Serotonin – Wikipedia

Synaps – Wikipedia

11. https://hjarnan.ifokus.se /discussion/1358935/synaps.

12.https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ct9qtIBq&id=2BC4699569BA65FD1A8251BCCCAA1F56F006EE11&thid=OIP.ct9qtIBqEbnsUBAz3lw-UgHaHV&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.drwardbond.com%2fuploads%2f1%2f4%2f1%2f2%2f14125533%2f7346353.png%3f336&cdnurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.72df6ab4806a11b9ec501033de5c3e52%3frik%3dEe4G8FYfqsy8UQ%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=332&expw=335&q=signalsubstanser&simid=608007841701195191&FORM=IRPRST&ck=913EF15B3509645F11389EED8C056D0E&selectedIndex=127&ajaxhist=0&ajaxserp=0

13. Sorg – symtom och behandling – Doktor.se

14. facial expressions – Bing images

14.facial expressions – Bing imagesVerywellmind.com

 15. Understanding Emotions Through Facial Expressions (verywellmind.com)

17. Ilska – detta händer i kroppen | MåBra (mabra.com)

Djupet 2

fre 12 april, 2024 kl.15:26 | Inga kommentarer

 Djupet – konflikterna i våra hjärnor

I den här texten, kommer jag att undersöka hur hjärnan ter sig, under olika situationer, och hur denna bygger upp konflikter, och hur kroppen försöker att lösa dessa, och därmed försätta individen i ett visst tillstånd. Artikeln är teoretisk, och jag kommer logiskt, att använda olika terapiformer, för att komma så nära, en intressant artikel som möjligt. Tillvägagångssättet är experimentellt, och uppkommit genom observationer av mig själv, samt artiklar; och därefter upplöstes det en idé, som för mig verkade intressant, och som kan tas längre genom en filosofisk samt vetenskaplig approach. Målet var att få människor börja tänka inom samma bana, hitta sig själva, och i och med detta intressera sig av ämnet, och även kunna använda sig av det i sina liv, för att finna njutning, av själva tänkandet, och att bevisa, det som jag kanske inte klarat av.

logik: Låt säga att vi har olika dörrar, där texten inom oss öppnar en dörr, och vi därmed upplever stiltje. Detta sker när medvetandet upptäcker sig själv, och riktar sin spänning till ett visst område. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för olika former av psykoterapier med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi, Jag kommer här att granska terapiformen KBT, se hur denna fungerar på människor, och koppla den till mina egna tankar, där den ter sig på ett liknande sätt, och på så sätt, komma närmare en tillfredsställande likhet, där båda faktorerna; ges likhet, olikhet, samt bevis, där man kan känna igen, och därmed känna teorin, och därmed finna någonting som kan ses som något intressant, men som också kan kopplas till en mängd olika faktorer.

Här kommer jag skriva egna, eller flera exempel, på hur KBT kan fungera, och hur jag sätter denna teori, alltså i relation till, andra faktorer, och ofta till andra terapiformer, men inte alltid. Tänk att någon som är utlänning, går till en strand, ser nakna flickor, ser bröst, och får därav inte bara ångest, utan aggression likaså. När individen kommer ihåg deras klädsel, deras sätt  –  det individen då kommer att tänka på, är hans egen kultur. Vi kan säga att det till och med är förbjudet, att gå utan klädsel, där mannens kultur, tänks hållas. Då mannen av någon anledning, kommer att träffa en psykolog, som har i uppgift, att hjälpa mannen, i ovan nämnda situation, och att se till så att mannen förstår svenska normer, och till och med lagar. Det då psykologen gör, är att ta upp konflikten, då mannen, upplevt en sådan, då han ser, någonting som för honom är förbjudet. Psykologen tar då upp ämnet, löser konflikten, genom att leva sig in i individens värld, beskriva hur det i Sverige är, och därmed lösa konflikten, som mannen har i huvudet. Mannen blir då medveten av fenomenet på ett annorlunda sätt, och då löses situationen, med mindre, eller, helt utan aggressioner och ångest – en konflikt har lösts.1 – psykologi a gymnasiet. 2 –Exponering  Wikipedia. 3 – Kognitiv beteendeterapi  Wikipedia

 Psykodynamisk terapi

Denna terapi, kunskap, och teori: utgår i alla fall delvis, på att leta upp olika konflikter, i kroppen, som vi sorterar bort, glömt, eller förbisett, som kan ge upphov till, inte bara ångest, utan också till depression. Detta tror jag också är en konflikt i vårt undermedvetna, som kan vid en dynamisk terapiform, tas till ytan – göras medveten och därmed lösbar. Teorin är alltså, att kroppen förs framåt, genom olika konflikter, som hjärnan vill lösa – när medvetenhet om denna konflikt, hur man ska lösa den, vad den bidrar med; ger upphov till ett slags tänkesätt, som vi nedanför skall terrorisera om. Tillexempel när vi mediterar. Som tidigare exempel, fungerar processen, på liknande sätt, men nya konflikter, som förs upp i medvetandet, något man inte kommer ihåg, kommer attacken, som har varit medvetet, under flera år; något som gett oss ångest, men som vi inte förstår: Detta kan ge upphov till, att dessa konflikter kommer upp, och då fungerar det på samma sätt som tidigare, en teori, det vill säga KBT, och när dessa är uppe, så finns möjligheter att sänka dem, så kan man med tanken förbättra dem, och ge en konsekvens, som gör det mindre sannolikt att beteendet upprepas.

 4 – Psykoterapi  Wikipedia, Hjärnan kan begripa hur man blir avslappnad, och bli av med konflikter. Detta med en benägenhet om att vilja slappna av, och hur detta ger upphov till, ett tillstånd som vi vill möta. Att vi vill ha, och föras fram till, denna vilja, att låta oss säga att vi vill slappna av, detta ger upphov till, en ansträngning, då vi vill uppleva, den känslan som individen vill komma åt. Detta ger alltså en ansträngning, som man vill bort ifrån, vilket ger upphov till en annan ansträngning, det vill säga att man vill komma till ett visst område, och att denna vilja i oss rapporterar oss, till en viss spänning, där själva ansträngningen, i hjärnan, ger upphov till att vi inte kommer dit vi vill, på grund av ansträngningen, att vi vill komma dit.

Jag kommer att frambringa en teori med text och bilder, hur denna konflikt kommer till, upplöses, beroende på hur vi ser på varandra, konflikten som sker i hjärnan, och hur människan kan, då den är medveten om, denna konflikt och försöker att bli av med den.

Låt säga att vi har olika dörrar, där texten inombords öppnar en dörr, och att vi därmed upplever stiltje, där vi senare, upplever en konflikt igen. Låt säga att vi tittar på nummer ett, och att vi upplever ett stiltje. Exakt vad det är som gör att människan får bort sin konflikt och sätts i stiltje, gång efter gång?  Jag kommer bland annat undersöka, en utövare, som sysselsätter sig med, meditation, som upplevt denna stiltje, där vi kan sätta oss i relation till denna styrka, och se om vi upplever samma sak. Sen ska jag också se om jag hittar ett logiskt mönster till detta. Vi tittar på nummer ett, ett stiltje uppkommer, då har medvetandet förts igenom, det vi tittar på, en spänning, då denna försvinner, blir tvåan eller trean, ettan  igen – det som man tittar på. Konflikten föds igen, då vi blir medvetna, om oss själva, igen. Trean och tvåan är gamla minnen som vid uppenbarelse flyttas, igen.

 Jag föreslår att ni lyssnar på nedanstående ljudklipp, observerar, och försöker att hitta ett mönster i meditationen – då det ger upphov till det som jag skrivit om. Jag kommer här se vilka relationer, där de olika faktorerna – slåss och relateras till varandra, i det mänskliga psyket. Därav studerandet av allan watts och hans lära.

Allan Wats – intro to meditation ljudband, Tea Ching t-allan watts röst är mycket trygg, och ger upphov till, ett lugn med mindre ångest. Där själva ångesten, när vi lyssnar, är en bidragande faktor, då den reduceras, till att göra Meditation med Allan Watts till fler lugna perioder – och därmed är det lättare att få dessa lugna perioder, då man har en trygg röst till hands. Detta gäller självklart inte bara allan watts, utan psykologer likaså; vi tenderar alltså att lyssna mer, känna oss tryggare, och få lättare att lösa upp konflikter, då en psykolog har en trygg röst.

Jag kommer att gå igenom olika terapiformer och se, om de har gemensamheter med min teori. Och hur länge denna stiltje håller på; i förhållande till just någonting; en siffra, ett lugn, en logik, och olika terapiformer, samt hur dessa hänger ihop. Meditation använder jag som verktyg för att komma åt, idéer, och hur dessa fungerar ihop.

Faktorer som ger upphov till stiltje

Acceptans – när man accepterar det som händer – allan watts ljudband.

Verifikation – när någon verifierar en själv och ens tankar – allan watts.

Trygghet – allan Wats – lugn röst – lättare att bli avslappnad – konflikterna löses upp lättare.

Att se sig själv – allan watts tankar ger upphov till att det sker stiltje i huvudet. Varför detta? kommer jag sedan analysera vidare.

Logiken i språket – Exempel

Här kommer jag att fundera på om logiken och språket, hänger ihop med vissa konflikter i hjärnan. Jag kommer här figurera ut, hur olika ord och meningar, ges som effekt till att lösa konflikter, och också kanske att skapa dem. Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords, eller inombords – här sker något som vi kan sätta i relation, med, hur konflikter upplöses, och hur vi därmed byter språk, blir avslappnade, eller hur vi hamnar i konflikter –  dessa tenderar i att hänga ihop med varandra, gällande bilden som jag har tidigare fört fram. Nu kommer jag undersöka fenomenet ytterligare.: Låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords eller inombords,  när detta tankesätt blir uppenbart, så löses ofta en konflikt inne i hjärnan på grund att vi koncentrerar oss på ett visst sätt, och att då konflikten upphör, mångt och mycket på grund att vi funderar, och slutar fundera, på vissa händelser, som tidigare möts.

1 – Låt texten rinna, fundera på det som finns utombords eller inombords.

2 – låt texten rinna, fundera inte på det som finns utombords eller inombords.

 Skillnaden här vi kan se, är att vi förändrar ett ord, och i detta fall är ordet inte, något som förekommer att skapa för en ny avslappning; inte.

Att vara låst i sin avslappning: Skillnaden här vi kan se, är att vi förändrar ett ord, och i detta fall är ordet inte, det som förekommer för att skapa en ny avslappning. Personen kommer till slut, återkomma i konflikt, då han, hon, då hjärnan vänt sig och skapat en konflikt, som ger upphov till, att inte slappna av – kommer personen troligen, bli medveten om, att det inte längre går att använda systemet, inte, för att nå avslappning. Nu vill jag att ni tittar på dagen, vad som hänt, och vilka känslor det har fört med sig. Konflikterna som skett under dagen, som vi många gånger tryckt undan, kan här visas, accepteras, och, via rätt ord förändras, enligt tidigare följa skiss och modul.

1 – Du gjorde ingenting fel.

2 – Du gjorde fel och behöver förbättra, dig.

3 –  Tänk på det som har hänt och acceptera det.

4 – Detta kan vara ett utmärkt förbättringsätt, att komma på vardagen, hjälpa den vidare, och på så sätt kontrollera situationen. Här fungerar också, tror jag, en liknande strategi som ovan.

5 – Jag accepterar problemet som det är.

6 –  jag ringer en vän som skapade denna konflikt.

7 –  Dessa olika alternativ kan lösa upp olika typer av konflikter.

Att pr